Anjou-kori Oklevéltár XXXIII. 1349.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
117230
típus PUB-F
Vezető kutató Sebok Ferenc
magyar cím Anjou-kori Oklevéltár XXXIII. 1349.
Angol cím Charters of the Angevin Era XXXIII. 1349.
magyar kulcsszavak oklevelek, Anjou-kor
angol kulcsszavak Charters, Angevin Era
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Középkori történelem
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Szegedi Középkorász Műhely
projekt kezdete 2015-09-01
projekt vége 2015-10-31
aktuális összeg (MFt) 0.832
FTE (kutatóév egyenérték) 1.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Kutatásom célja az volt, hogy az Anjou-kori Oklevéltár-sorozat keretein belül könyvemben összegyűjtsem és tartalmi kivonatok (regeszták) formájában publikáljam mindazon levéltári forrásokat, amik 1349-ben keletkeztek és az Anjou-kori Magyarország történelmére vonatkoznak.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az alapkérdés jelen esetben azonos volt a célkitűzéssel, vagyis az 1349-es év Anjou-kori Magyarországára vonatkozó oklevelek összegyűjtése, regesztázása és publikálása egy kötetben.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Könyvem egy nagyobb egész, az Anjou-kori Oklevéltár-sorozat része. E sorozat szerepe több szempontból is értékelhető. Első helyen kell kiemelni a nemzeti hagyomány ápolása tekintetében képviselt értékét. A XIV. század a magyar történelem európai közegre is hatást gyakorló időszaka, amely ráadásul igen nagy tömegű oklevelet hagyott az utókorra. Ezek teljes körű kutatása és publikálása elsődleges tudományos feladat, ami a magyar történeti örökség megismerését segíti.
Az eredmények elsődleges felhasználói (a régmúlt iránt érdeklődő tanárokon, diákokon, értelmiségieken túl) a hazai és a nemzetközi (főleg a szomszédos országokban élő) középkortörténészek, hiszen több tízezer irat adatmennyisége vehető kézbe e sorozat köteteinek lapjain, s ezek alapján tudományos könyvek, tanulmányok, ismeretterjesztő munkák születhetnek. Az eddig ismeretlen adatok publikálásán túl a sorozat jelentőségét az is képviseli, hogy a kutatás immár összefüggéseiben vizsgálhatja egyre hosszabb időtávban a XIV. századi Magyarország történelmét és szilárd forrásalapokon nyilatkozhat meg róla.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Munkám az Anjou-kori Oklevéltár-sorozatba illeszkedik, aminek eddig 30 kötete jelent meg. E sorozat a magyarországi Anjouk (1301–1387) kapcsolatainak köszönhetően nemzetközi viszonylatban is jelentős, a hazai forráskiadás terén pedig hiánypótló vállalkozás, mely jelentős mértékben hozzájárult már eddig is a XIV. századi hazai és közép-európai középkortörténeti kutatások fellendüléséhez. Az eddig megjelent kötetek mind Magyarországon, mind a szomszédos államokban ezen évszázad tanulmányozásához máris nagyon fontos munkáknak számítanak.
A sorozat kötetei teljes egészében alapkutatásoknak minősülnek. Feladatuk egy jelentős mennyiségű, írott okleveles forráshagyaték teljességének összegyűjtése, rendszerezése, és publikálása a tudományágak művelői és a történelem iránt érdeklődők számára. A középkori magyar történeti kutatások legfontosabb forrásai ugyanis a középkori mindennapokat tükröző jogi iratok, az oklevelek.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The key goal of my research was to collect the charters issued in 1349 relating to the history of Hungary in the Angevin period, and to publish them as excerpts in a book which is integrated into the series titled Charters of the Angevin Era.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

My research question, in this case, was the same as my key goal: to collect, extract and publish in a book the charters issued in 1349, relating to Hungary of the Angevin period.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

My book is part of the series titled Charters of the Angevin Era. The importance of this series can be esteemed in many ways. First of all it concerns on the Hungarian national heritage. The 14th century was a very important period of Hungarian history, making influence to European history, too, and it left behind a great quantity of charters to the scholars. To research and publish these sources fully, is an academic key goal, that helps with learning more about the Hungarian historical medieval history.
The users of the results of this research, beside history teachers, students and intellectuals, are the Hungarian and international medieval scholars (especially living in the countries nearby Hungary), because thousands of new data can be learnt via the volumes of this series, which help with writing books and articles. Beside it, the importance of this series can be valued on the fact, that through the volumes of it, scholars can research the history of 14th century Hungary in coherences and in longer temporal perspective, and can speak of it on a very solid foundation of written sources.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

My work suits the series titled Charters of the Angevin Era, which contains 30 published volumes by now. This series, due to the connections of the Angevin monarchs of Hungary (1301–1387), has an international importance, too, and in the history of Hungarian source publishing it is a supplemental undertaking, which has been contributing a significant role to boost Hungarian and Middle-European researches on the 14th century history. The volumes of the series published so far are esteemed as very important works to research that century, either in Hungary or in the countries nearby it.
The volumes of this series are fully basic researches. Their key goal is to collect, systematize and publish a large quantity of important written sources for scholars and enquirers of history, because the most important sources of the Hungarian medieval researches are the charters, which are legal sources mirroring the everyday life of the Middle Ages.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az Anjou-kori oklevéltár XXXIII. (1349.) kötete 2016. január 26-án megjelent. A könyv ISBN száma: 978 615 803 980 2. A kötet 676 oldalas, 971 regesztát tartalmaz, ehhez pedig 197 oldal index kapcsolódik, amelyekben szerepel a regeszták teljes személy-, helynév anyaga, valamint fogalom- és tárgymutatója. A könyv megjelentetésével jelentős előrelépés történt I. Lajos király uralkodása első felének jobb megismerése érdekében. A kötetből az Országos Széchényi Könyvtár megkapta a köteles példányokat, a beszámolóhoz csatolt listában pedig szerepelnek mindazon intézmények és kutatók, akik a műből tiszteletpéldányt kapnak. A kötet szervesen illeszkedik az 1990-ben megkezdett és jelenleg is folyó, az Anjou-kor teljes okleveles anyagát közzétenni szándékozó Anjou-kori oklevéltár sorozat már megjelent köteteinek sorához.
kutatási eredmények (angolul)
The XXXIII. (1349) volume of Anjou-kori oklevéltár (Charters of the Angevin Era) has been published on 26th January, 2016. The ISBN number of the book is: 978 615 803 980 2. The volume contains 676 pages, 971 charter extracts with 197 pages of index in which all the personal and place names contained in the charters as well as the principles and objects mentioned appear. With the publication of the book a worthwhile contribution has been made for the better understanding of the first phase of King Louis I’s rule. The obligatory exemplars of the book have been sent to Széchényi Ferenc National Library, the list attached to this description contains the individuals and institutions, which have also been provided with one copy of the book each. The volume comes as an integral part of the series launched in 1990, the aim of which is the publication of all the charters of the Angevin Era in extracts.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=117230
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sebők Ferenc: Anjou-kori Oklevéltár XXXIII. (1349), Budapest–Szeged, 2015
vissza »