Kölcsönhatás, topológia és dinamika egzotikus kvantumrendszerekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
119442
típus K
Vezető kutató Dóra Balázs
magyar cím Kölcsönhatás, topológia és dinamika egzotikus kvantumrendszerekben
Angol cím Interaction, topology and dynamics in exotic quantum systems
magyar kulcsszavak 2D anyagok, topologikus szigetelők, exitonok, erősen korrelált elektronrendszerek, mágneses rezonancia
angol kulcsszavak 2D materials, topological insulators, exciton, strongly correlated electrons, magnetic resonance
megadott besorolás
Fizika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Elektronikus, mágneses és szupravezető tulajdonságok
zsűri Fizika
Kutatóhely Elméleti Fizika Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Fülöp Ferenc
Gulácsi Balázs
Gyüre-Garami Balázs
Jánossy András
Márkus Bence Gábor
Márkus Ferenc
Pitrik József
Rockenbauer Antal
Simon Ferenc
Vajna Szabolcs
Virosztek Attila
projekt kezdete 2016-10-01
projekt vége 2021-09-30
aktuális összeg (MFt) 48.000
FTE (kutatóév egyenérték) 31.73
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Napjaink szilárdtestfizikájának egyik központi témája új anyagok kutatása, melyek egzotikus, topológikusan nem triviális kvantum fázisokkal rendelkeznek. Ebbe a csoportba tartoznak a két dimenzós anyagok, pl. grafén, dikalkogenides és topológikus szigetelők, melyek mind az alapkutatás, mind pedig az alkalmazások területén nagy jelentőséggel bírnak. A terület nyitott kérdései: i) az MX2-féle dikalkogenidek (ahol M=Mo, W, Ta és X=S, Se, Te) spin szimmetriája és fény által indukált gerjesztések tulajdonságai és excitonjai, ii) a grafit anomális spin relaxációjának magyarázata, és iii) topológikusan nem-triviális, mesterséges rendszerek elméleti és kísérleti vizsgálata.
A fenti problémákat fogjuk kutatni #i a dikalkogenidek tulajdonságainak vizsgálatával, mint pl. exciton populáció és dinamika optikailag detektált mágneses rezonancia spektrométerrel, valamint az anyagban kialakuló fázisok elméleti leírásával, #ii a grafit, amiből a grafén is származik, anomális spin relaxációjának 60 éves problémájának megoldásával, #3 dielektromos rezonátor lánc létrehozásával és így kialakuló topológikus fázisok vizsgálatával.

Ezen célokat erős kísérleti és elméleti együttműködés keretében fogjuk elérni: a kísérleti eredményeket elméletileg fogjuk alátámasztani, valamint az elmélet fog útmutatóul szolgálni új kísérletek kidolgozásánál. A munka szenior kutatói, Dóra Balázs (elmélet) és Simon Ferenc (kísérlet) eddig is sikeresen működtek együtt, melyet 7 Physical Review Letters és 2 Scientific Reports is bizonyít.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A dikalkogenidek , melyek 2D heterostruktúrákon megvalósuló szigetelők, melyek magukban hordozzák a hagyományos 3D félvezetők leváltását elektronikai és fotonikai alkalmazásokban. Bár a dikalkogenid egyrétegek optikai gerjesztései excitonok, ezek populációjáról, dinamikájukról és kölcsönhatásukról keveset tudunk. Az újonnan fejlesztett egyedülálló optikailag detektált mágneses rezonancia berendezésünk lehetővé teszi ezen jelenségek kísérleti vizsgálatát, az elmélettel szoros együttműködésben.

A spin relaxáció megértése és leírása a spintronika egyik legalapvetőbb feladata. A grafit hőmérséklet függő anomális spin relaxációja 1955 óta ismert. A leírására tett számos sikertelen kísérlet révén a spintronika egyik központi problémájává vált. Az elmúlt években a fémek spin relaxációjának kanonikus, Elliott-Yafet-elméletét általánosítottuk (2 PRL, 1 EPL, 2 Sci. Rep.), mely tudásunkkal felvértezve és egy elektron spin rezonancia spektrométert építve a grafit problémáját is jó eséllyel meg tudjuk oldani.

Mikrohullám elven épült, szoros kötésű közelítést megvalósító rendszerek, vagyis dielektromos rezonátor láncok, létrehozása lehetővé vált az elmúlt években, mely topológikus fázisok vizsgálatát teszik elérhetővé. Létrehozunk ilyen mesterséges struktúrákat a topológikus szigetelők és Weyl-félfémek szimulálására, szoros elméleti és kísérleti együttműködés keretében.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A szilárdtestfizikai eszközök, melye létrehozása a szilárdtestfizikai alapkutatások eredménye, a modern társadalom minden szegmensében megjelennek, úgy az elektronikai mint a fény alapú (fotonikai) eszközökben is. Napjaink kutatásainak egyik fő területe új, két dimenziós anyagok vizsgálata. Kutatásaink során a fénnyel manipulálható két dimenziós anyagok (pl. átmeneti fém dikalkogenidek) tulajdonságait fogjuk vizsgálni, majd az excitonok tulajdonságait (populáció, kölcsönhatás, dinamika) leírni ezekben az anyagokban.
A grafit spin relaxációjának megértése közelebb visz minket a grafén spintronikai tulajdonságaihoz is, azon túl, hogy egy közel 60 éves problémát is megoldunk közben.
Topológikusan nem-triviális sávszerkezetek laboratóriumi, mesterséges létrehozása és tanulmányozása segít megérteni ezen anyagok nem csak klasszikus, de kvantum számításokra való alkalmazhatóságát is.
A pályázó csapat nemzetközileg is elismert (legtöbb résztvevője tagja volt egy ERC Starting Grant-nak is), ami tükröződik a nemzetközileg elismert folyóiratokban (Physical Review Letters, Scientific Reports, Europhysics Letters) megjelent, jól hivatkozott cikkek nagy számában is.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A modern társadalom jelentékenyen profitál a szilárdtestfizika vívmányaiból. Az elmúlt néhány évtized kutatásainak eredményeként pl. napelemek, fénykibocsátó diodák és számítástechnikai elemek láttak "napvilágot". Jelen pályázat célja fizikai jelenségek kutatása és megértése két dimenziós anyagokban, mely terület a Nobel-díjat érő grafén felfedezésével jelent meg.
A két dimenziós anyagok különleges tulajdonságaik révén felválthatják a hagyományos három dimenziós félvezetőkön alapuló elektronikai eszközöket, napelemeket és szilárdtest lézereket. Bár pályázatunk alapkutatásra épül, eredményeink várhatóan hatékonyabb fotovoltaikus elemekhez és újfajta, spintronikai alapú számítási rendszerek megjelenéséhez vezethetnek, az anyag, topológikus fázisának felhasználásával.
A pályázat különleges volta megmutatkozik összetételében is, mely kísérlet és elmélet szoros együttműködését ígéri, mely a múltban sikerre vezetett egy rangos EU pályázatot is (ERC Starting Grant).
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Research in contemporary condensed matter sciences focuses on novel materials which exhibit topologically non-trivial phases and exotic quantum behavior. The examples include two-dimensional materials such as e.g. graphene, dichalcogenides and topological insulators. The interest in these systems stems from a large application potential in addition to the fundamentally interesting phenomena. The open issues in the field include: i) to understand the spin symmetry and dynamics of light induced excitations, excitons, in MX2 type transition metal-dichalcogenides (TMDC, M=Mo, W, Ta, and X=S, Se, Te), ii) to explain the anomalous temperature dependence of spin-relaxation in graphite, iii) to experimentally and theoretically investigate topologically non-trivial artifical systems.
We undertake these problems by aiming to #i study the properties of TMDCs, such as exciton population and dynamics, using an optically detected magnetic resonance spectrometer and to provide a theoretical understanding of the various phases in these materials, #ii to explain the 60 year old problem of anomalous spin-relaxation in graphite, the parent compound of graphene, and #3 to construct dielectric resonator chains based topologically non-trivial phases to test theoretical predictions.

We shall achieve these objectives by a strongly intertwinned theory-experiment approach: results of the experiments will be theoretically explained and experiments will be performed based on the theoretical guidance. The two senior scientists, B. Dóra (theory) and F. Simon (experiment) have coauthored 7 Physical Review Letters, 2 Scientific Reports and 1 Book Chapter with a similar approach.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

TMDC’s emerged recently as potential insulators for 2D heterostructures. Such systems have the potential to replace three-dimensional semiconductors in electronics and photonics. It became clear recently that optical excitations of mono-layer TMDC’s are excitons but little is known about exciton population, dynamics and interaction in these materials. We recently developed a unique optically detected magnetic resonance instrument which allows an insight to these phenomena and theoretical description will complement the experiments.
Knowledge and description of spin-relaxation in metals is of great importance for spintronics. The temperature dependent spin-relaxation time in graphite is known to be anomalous since 1955. Several attempts to explain it have failed making it one of the great problems of spintronics. We generalized the canonical description of spin-relaxation in metals (the Elliott-Yafet theory) in a series of papers (2 PRL, 1 EPL, 2 Sci. Rep.). We will build an electron spin resonance spectrometer to study this and explore the applicability of our novel theory for this case.
Microwave tight-binding systems, i.e. dielectric resonator based chains were realized recently as model systems to study topologically non-trivial phases (in an analogy to microwave billiards to study electron wave phenomena). We will construct such structures and use these to model topological insulators, Weyl semimetals etc. All objectives contain a strong entanglement of theory and experiments.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The use of solid state electronics is overwhelming in all areas of modern society. The availability of these devices was made possible by the fundamental research in solid state physics. Examples include electronics, light harvesting and generation. Modern research focuses on new materials and in particular on two-dimensional structures. The proposed research will contribute to the better light generation and harvesting using 2D materials (in particular transition metal dichalcogenides) by the intended study and description of exciton physics in these materials. Understanding the physical mechanism of spin relaxation in graphite will lead to the exploitation of graphene for spintronics purposes (apart from solving a several decade old problem). The laboratory construction and theoretical study of topological insulator model systems explores these exotic materials which are potential candidates for memory and computing elements not only for classical, but also for quantum computations.
The proposing team is very competitive at an international level (most member were involved in a previous ERC Starting Grant) which is shown by the large number of highly cited publications in renowned journals including Physical Review Letters, Scientific Reports, and Europhysics Letters.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

The modern society relies heavily on the results obtained in the field of solid state physics. In particular, solar cells, light emitting diodes and computing architectures exploit the results which were accummulated during the past several decades in the field. This proposal intends to study physical phenomena in novel two-dimensional (2D) materials. This field started with the Nobel prize winning discovery of graphene. At present the focus is on the rich variety of 2D materials which may replace conventional, three-dimensional semiconductors in our consumer electronics, solar cells or solid state lasers. The present proposal is of purely fundamental nature, however the results will contribute to more efficient efficient photovoltaic cells, a novel type of computing acrhitecture (spintronics) and to the exploration of an exotic state of matter (topological insulators).
The intended research is a close collaboration between theorist and experimentalist and it will achieve a high level of synergy between such activities. It also substantially builds upon the expertise accummulated during a previous prestigeous EU grant (ERC Starting grant).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás eredményei közül elméleti szempontból a legkiemelkedőbb a Kibble-Zurek skálázás általánosítása nem-hermitikus rendszerekre. Egy nem-hermitikus kvantum kritikus ponton véges sebességgel áthajtva a rendszert a dinamikusan generált gerjesztett állapotok száma kisebb, mint az ugyanabba az univerzalitási osztályba tartozó hermitikus modell esetén. Ez lehetőséget nyújt a hibák számának csökkentésére adiabatikus kvantum számítási feladatok elvégzésekor nem-hermitikus architektúrákon. Elméletünket kísérletileg is igazolták. Szintén kiemelkedő eredményünk az out-of-time ordered (OTO) korrelátorok vizsgálata Ising modellekben. Megmutattuk, hogy egy mágneses tér kvantum kvencs után az OTO korrelációs függvény dinamikai rendparaméterként is azonosítható, mely véges a rendezett és eltűnik a rendezetlen fázisban. Módszerünkkel egy rendszer egyensúlyi tulajdonságairól lehet információt szerezni egy erősen nem-egyensúlyi folyamat során. Kísérleti szempontból a legrelevánsabb eredményünk a könnyű alkáli atomokkal dópolt grafén spin élettartamának vizsgálata. A kísérletileg talált 10 ns-os spinélettartamok összemérhetők a state of the art grafén mintákon mért adatokkal, de eljárásunkat alkalmazva akár mg mennyiségű grafén minták is előallíthatóak a fenti ultra hosszú spinélettartammal. Ez jelentős lehet esetleges spintronikai alkalmazások szempontjából is.
kutatási eredmények (angolul)
Our most important theoretical results is the generalization of the Kibble-Zurek scaling to non-hermitian quantum systems. Upon driving a system through a non-hermitian quantum critical point, excited states are generated, whose number is smaller than the corresponding hermitian system within the same universality class. This indicates that it is possible to reduce the number of defects during adiabatic quantum computation on a non-hermitian platform. We also investigated out-of-time ordered correlators in Ising models (integrable, non-integrable, long range). We demonstrated that the OTO correlation functions serves as a dynamical order parameter after a magnetic field quantum quench, and remains finite/vanishes in the ordered/disordered phase, respectively. Using this, one can gain information about the equilibrium properties of a quantum model through an out-of equilibrium process. From the experimental side, our most fundamental result concerns the spin lifetime in alkali doped graphene. The experimentally identified spin lifetime ~ 10 ns falls to the same order of magnitude as those from state of the art graphene samples. However, using our approach, chemically prepared sample is readily available in mg quantities. This promises to be important for spintronical applications.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=119442
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lénárd Szolnoki, Annamária Kiss, Balázs Dóra, Ferenc Simon: Spin-relaxation time in materials with broken inversion symmetry and large spin-orbit coupling, Scientific Report 7, 9949, 2017
Izabella Lovas, Balázs Dóra, Eugene Demler, Gergely Zaránd: Full counting statistics of time of flight images, Phys. Rev. A 95, 053621, 2017
Balázs Dóra, Roderich Moessner: Out-of-time-ordered density correlators in Luttinger liquids, Phys. Rev. Lett. 119, 026802, 2017
Balázs Dóra, Izabella Lovas, Frank Pollmann: Distilling momentum-space entanglement in Luttinger liquids at finite temperature, Phys. Rev. B 96, 085109, 2017
Zoltán Okvátovity, Ferenc Simon, Balázs Dóra: Anomalous hyperfine coupling and nuclear magnetic relaxation in Weyl semimetals, Phys. Rev. B 94, 245141, 2016
Izabella Lovas, Balázs Dóra, Eugene Demler, Gergely Zaránd: Quantum fluctuation induced time of flight correlations of an interacting trapped Bose gas, Phys. Rev. A 95, 023625, 2017
P. Szirmai, B. G. Márkus, B. Dóra, G. Fábián, J. Koltai, V. Zólyomi, J. Kürti, B. Náfrádi, L. Forró, T. Pichler, and F. Simon: Doped carbon nanotubes as a model system of biased graphene, Phys. Rev. B 96, 075133, 2017
Áron Dániel Kovács, Gyula Dávid, Balázs Dóra, József Cserti: Frequency dependent magneto-optical conductivity in the generalized α−T3 model, Phys. Rev. B 95, 035414, 2017
M. Negyedi, J. Palotas, B. Gyure, S. Dzsaber, S. Kollarics, P. Rohringer, T. Pichler, and F. Simon: An optically detected magnetic resonance spectrometer with tunable laser excitation and wavelength resolved infrared detection, REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS 88, 013902, 2017
J. Koltai, G. Mezei, V. Zólyomi, J. Kürti, H. Kuzmany, T. Pichler, F. Simon: Controlled Isotope Arrangement in 13C Enriched Carbon Nanotubes, J. Phys. Chem. C 120, 29520, 2016
Florent Poulhès, Egon Rizzato, Patrick Bernasconi, Roselyne Rosas, Stéphane Viel, Laszlo Jicsinszky, Antal Rockenbauer, David Bardelang, Didier Siri, Anouk Gaudel-Siri, Hakim Karoui, Micaël Hardy, Olivier Ouari: Synthesis and properties of a series of β-cyclodextrin/nitrone spin traps for improved superoxide detection, Org Biomol Chem 15, 6358, 2017
Eszter N. Tóth, Nóra V. May, Antal Rockenbauer, Gábor Peintler, Béla Gyurcsik: Exploring the boundaries of direct detection and characterization of labile isomers – a case study of copper( II ) – dipeptide systems, Dalton Transactions 46, 8157, 2017
Sophie Thétiot-Laurent, Gaëlle Gosset, Jean-Louis Clément, Mathieu Cassien, Anne Mercier, Didier Siri, Anouk Gaudel-Siri, Antal Rockenbauer, Marcel Culcasi, Sylvia Pietri: New Amino-Acid-Based β-Phosphorylated Nitroxides for Probing Acidic pH in Biological Systems by EPR Spectroscopy, Chembiochem 18, 300, 2017
A. Zane, R. Zuo, F. A. Villamena, A. Rockenbauer, A. M. D. Foushee, K. Flores, P. K. Dutta, and A. Nagy: Biocompatibility and antibacterial activity of nitrogen-doped titanium dioxide nanoparticles for use in dental resin formulations, International Journal of Nanomedicine 11, 6459, 2016
Balázs Dóra, Miklós Antal Werner, Catalin Pascu Moca: Information scrambling at an impurity quantum critical point, Phys. Rev B, elfogadva, 2017
L. Szolnoki, B. Dora, A. Kiss, J. Fabian, F. Simon: An intuitive approach to the unified theory of spin-relaxation, Phys. Rev. B 96, 245123, 2017
B. Dóra, R. Moessner: Gauge field entanglement of Kitaev's honeycomb model, Phys. Rev. B 97, 035109, 2018
M. Heyl, F. Pollmann. B. Dóra: Detecting equilibrium and dynamical quantum phase transitions in Ising chains via out-of-time-ordered correlators, Phys. Rev. Lett. 121, 016801, 2018
László Oroszlány, Balázs Dóra, József Cserti, Alberto Cortijo: Topological and trivial magnetic oscillations in nodal loop semimetals, Phys. Rev. B 97, 205107, 2018
Balázs Dóra, Balázs Hetényi, Catalin Pascu Moca: Statistics and dynamics of the center of mass coordinate in a quantum liquid, Phys. Rev. Lett. 121, 056803, 2018
G. Csősz, B. G. Márkus, A. Jánossy, N. M. Nemes, F. Murányi, G. Klupp, K. Kamarás, V. G. Kogan, S. L. Bud'ko, P. C. Canfield, F. Simon: Giant microwave absorption in fine powders of superconductors, Scientific Reports 8, 11480, 2018
Bence G. Márkus, Ferenc Simon, Károly Nagy, Titusz Fehér, Stefan Wild, Gonzalo Abellán, Julio C. Chacón-Torres, Andreas Hirsch, Frank Hauke: Electronic and magnetic properties of black phosphorus, Phys. Status Solidi B, 254, 1700232, 2017
B. G. Márkus, B. Gyüre-Garami, O. Sági, G. Csősz, F. Márkus, F. Simon: Heating causes non-linear microwave absorption anomaly in single wall carbon nanotubes, Phys. Status Solidi B, 2018
János Koltai, Hans Kuzmany, Thomas Pichler, Ferenc Simon: Arrayed Arrangement of 13C Isotopes During the Growth of Inner Single‐Walled Carbon Nanotubes, Phys. Stat. Sol. B, 2017
I. Gresits, Gy. Thuróczy, O. Sági, B. Gyüre-Garami, B. G. Márkus, F. Simon: Non-calorimetric determination of absorbed power during magnetic nanoparticle based hyperthermia, Sci. Rep. 8, 12667, 2018
Weixiang Zhai, Yalan Feng, Huiqiang Liu, Antal Rockenbauer, Deni Mance, Shaoyong Li, Yuguang Song, Marc Baldus, Yangping Liu: Diastereoisomers of L-proline-linked trityl-nitroxide biradicals: synthesis and effect of chiral configurations on exchange interactions, Chem. Sci. 9, 4381, 2018
Xiaoli Tan, Shanqing Tao, Wenbo Liu, Antal Rockenbauer, Frederick A. Villamena, Jay L. Zweier, Yuguang Song, Yangping Liu: Synthesis and Characterization of the Perthiatriarylmethyl Radical and Its Dendritic Derivatives with High Sensitivity and Selectivity to Superoxide Radical, Chem. Eur. J. 24, 6958, 2018
Balázs Dóra, Markus Heyl, Roderich Moessner: The Kibble-Zurek mechanism at exceptional points, Nature Comminications, 10, 2254, 2019
Z. Okvátovity, H. Yasuoka, M. Baenitz, F. Simon, B. Dóra: Nuclear spin-lattice relaxation time in TaP and the Knight shift of Weyl semimetals, Phys. Rev. B 99, 115107, 2019
Balázs Hetényi, Balázs Dóra: Quantum phase transitions from analysis of the polarization amplitude, Phys. Rev. B 99, 085126, 2019
Balázs Gulácsi, Balázs Dóra: Collective modes for helical edge state interacting with quantum light, Phys. Rev. B 99, 245137, 2019
Ádám Bácsi, Masudul Haque, Balázs Dóra: Optimal protocols for quantum quenches of finite duration in the Luttinger model, Phys. Rev. B 99, 245110, 2019
Gyure-Garami, B; Sagi, O; Markus, BG; Simon, F: A highly accurate measurement of resonator Q-factor and resonance frequency, REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS 89, 113903, 2018
Markus, F; Markus, BG: Enhanced Electron Scattering upon Ion Relocation in BaVS3 at 69 K, ENTROPY 21813, 2019
Gresits, I; Thuroczy, G; Sagi, O; Homolya, I; Bagamery, G; Gajari, D; Babos, M; Major, P; Markus, BG; Simon, F: A highly accurate determination of absorbed power during magnetic hyperthermia, J. Phys. D: Appl. Phys. 52, 375401, 2019
Markus, BG ; Csosz, G ; Sagi, O ; Gyure-Garami, B; Lloret, V; Wild, S; Abellan, G; Nemes, NM; Klupp, G; Kamaras, K; Hirsch, A; Hauke, F; Simon, F: Electronic Properties of Air-Sensitive Nanomaterials Probed with Microwave Impedance Measurements, PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS, 255, 1800250, 2018
Markus, BG; Gyure-Garami, B; Sagi, O; Csosz, G; Karsa, A; Markus, F; Simon, F: Heating Causes Nonlinear Microwave Absorption Anomaly in Single-Walled Carbon Nanotubes, PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 255, 1800258, 2018
Markus, BG; Szirmai, P; Kollarics, S; Nafradi, B; Forro, L; Chacon-Torres, JC; Pichler, T; Simon, F: Improved Alkali Intercalation of Carbonaceous Materials in Ammonia Solution, PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 1900324, 2019
Cătălin Paşcu Moca, Chirla Razvan, Balázs Dóra, Gergely Zaránd: Quantum criticality and formation of a singular Fermi liquid in the attractive SU(N > 2) Anderson model, Phys. Rev. Lett. 123, 136803, 2019
Balázs Dóra, Catalin Pascu Moca: Quantum quench in PT-symmetric Luttinger liquid, Phys. Rev. Lett. 124, 136802, 2020
Cătălin Paşcu Moca, Wataru Izumida, Balázs Dóra, Örs Legeza, János K. Asbóth, Gergely Zaránd: Topologically Protected Correlated End Spin Formation in Carbon Nanotubes, Phys. Rev. Lett. 125, 056401, 2020
Zoltán Okvátovity, Balázs Dóra: Out-of-time-ordered commutators in Dirac--Weyl systems, Phys. Rev. B 101, 245125, 2020
G. Csosz, L. Szolnoki, A. Kiss, B. Dora, F. Simon: The generic phase diagram of spin relaxation in solids and the Loschmidt echo, Phys. Rev. Research 2, 033058, 2020
Ádám Bácsi, Catalin Pascu Moca, Balázs Dóra: Dissipation induced Luttinger liquid correlations in a one dimensional Fermi gas, Phys. Rev. Lett. 124, 136401, 2020
Doru Sticlet, Cătălin Paşcu Moca, Balázs Dóra: All-electrical spectroscopy of topological phases in semiconductor-superconductor heterostructures, Phys. Rev. B 102, 075437, 2020
Balázs Gulácsi, Markus Heyl, Balázs Dóra: Geometrical quench and dynamical quantum phase transition in the α−T3 lattice, Phys. Rev. B 101, 205135, 2020
J. Palotás, M. Negyedi, S. Kollarics, A. Bojtor, P. Rohringer, T. Pichler, and F. Simon: Quantum Confinement on Dark Triplet Excitons in Carbon Nanotubes, ACS Nano 14, 11254, 2020
B. G. Márkus, P. Szirmai, K. F. Edelthalhammer, , P. Eckerlein, A. Hirsch, F. Hauke, N. M. Nemes, Julio C. Chacón-Torres, B. Náfrádi, L. Forró, T. Pichler, and F. Simon: Ultralong Spin Lifetime in Light Alkali Atom Doped Graphene, ACS Nano 14, 7492, 2020
Lei Xiao, Dengke Qu, Kunkun Wang, Hao-Wei Li, Jin-Yu Dai, Balázs Dóra, Markus Heyl, Roderich Moessner, Wei Yi, Peng Xue: Non-Hermitian Kibble-Zurek Mechanism with Tunable Complexity in Single-Photon Interferometry, PRX Quantum 2, 020313, 2021
Ádám Bácsi, Cătălin Paşcu Moca, Gergely Zaránd, Balázs Dóra: Vaporization dynamics of a dissipative quantum liquid, Phys. Rev. Lett. 125, 266803, 2020
Cătălin Paşcu Moca, Balázs Dóra: Universal conductance of a PT-symmetric Luttinger liquid after a quantum quench, Phys. Rev. B 104, 125124, 2021
Ádám Bácsi, Balázs Dóra: Dynamics of entanglement after exceptional quantum quench, Phys. Rev. B 103, 085137, 2021
Balázs Gulácsi and Balázs Dóra: Defect production due to time-dependent coupling to environment in the Lindblad equation, Phys. Rev. B 103, 205153, 2021
Zoltán Okvátovity, László Oroszlány, Balázs Dóra: Time-dependent electric transport in nodal loop semimetals, Phys. Rev. B 104, 035130, 2021
Balázs Dóra, Doru Sticlet, Cătălin Paşcu Moca: Non-Hermitian Lindhard function and Friedel oscillations, Phys. Rev. B 104, 125113, 2021
Aleksandra Mitrović, Stefan Wild, Vicent Lloret, Michael Fickert, Mhamed Assebban, Bence G. Márkus, Ferenc Simon, Frank Hauke, Gonzalo Abellán, Andreas Hirsch: Interface Amorphization of Two-Dimensional Black Phosphorus upon Treatment with Diazonium Salts, Chem. Eur. J. 27, 3361, 2020
Dávid Beke, Marco V. Nardi, Gábor Bortel, Melanie Timpel, Zsolt Czigány, Luca Pasquali, Andrea Chiappini, Giorgio Bais, Mátyás Rudolf, Dóra Zalka, Franca Bigi, Francesca Rossi, László Bencs, Aron Pekker, Bence G. Márkus, Giancarlo Salviati, Stephen E. Saddow, Katalin Kamarás, Ferenc Simon, Adam Gali: Enhancement of X-ray-Excited Red Luminescence of Chromium-Doped Zinc Gallate via Ultrasmall Silicon Carbide Nanocrystals, Chem. Mater. 33, 2457, 2021
Ferenc Márkus, Katalin Gambár: Minimum Entropy Production Effect on a Quantum Scale, Entropy 23(10), 1350, 2021

 

Projekt eseményei

 
2017-02-14 13:58:29
Résztvevők változása
vissza »