Globális mezőgazdasági versenyképesség a nemzetközi kereskedelemben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
119669
típus K
Vezető kutató Jámbor Attila
magyar cím Globális mezőgazdasági versenyképesség a nemzetközi kereskedelemben
Angol cím Competitiveness of Agriculture in International Trade: A Global Perspective
magyar kulcsszavak versenyképesség, agrárkereskedelem, globális
angol kulcsszavak competitiveness, agricultural trade, global
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Agrárgazdaságtan
zsűri Gazdaság
Kutatóhely FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Csáki Csaba
Mizik Tamás
Popp József
Török Áron
Vásáry Miklós
projekt kezdete 2016-11-01
projekt vége 2021-10-31
aktuális összeg (MFt) 19.829
FTE (kutatóév egyenérték) 4.90
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kutatás célja nemzetközi kereskedelmi adatok alapján egy konzisztens és átfogó rendszerben a globális mezőgazdasági versenyképesség vizsgálata. A téma szakirodalmához történő többirányú hozzájárulás mellett az alábbi kiemelt célok kerülnek elemzésre:
1, ország és termékszinten feltárni a globális kereskedelemben megmutatkozó versenyképességet és különböző dimenziók mentén összehasonlítani
2, feltárni az egyes országok versenyképessége mögött meghúzódó tényezőket
3, az elvégzett számítások és eredmények alapján bemutatni a legjobb gyakorlatokat és különböző gyakorlati ajánlásokat megfogalmazni az agrárpolitika számára.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás arra keresi a választ, hogy konkrétan milyen kimutatható versenyképességi különbségek figyelhetők meg a globális agrárkereskedelemben, illetve ennek milyen okai vannak. A kulcstényezők azonosításával lehetőség nyílik a legjobb gyakorlatok beazonosítására és gyakorlati ajánlások megfogalmazására az agrárpolitika döntéshozói számára, hogy hogyan tudják az országuk versenyképességét növelni.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A versenyképesség irodalmának átfogó szintézise alapot teremt minden jövőbeli, hasonló témával foglalkozó hazai és nemzetközi kutatás számára. A hosszú idősoros, ország és termék szinten kiterjedt vizsgálatok potenciális hasznosíthatósága szinte végtelen (részletes regionális elemzések, a szabadkereskedelmi megállapodások hatásainak a vizsgálata, stb.). A versenyképes országok/termékek mélyebb vizsgálata lehetőséget nyújt az okok feltárására és agrárpolitikai ajánlások megfogalmazására.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A kutatás célja átfogó, közel minden országra és mezőgazdasági termékre (körülbelül 200 ország és 800 termék) kiterjedő, hosszú idősoros (25 év) globális versenyképességi vizsgálat elvégzése. Mindez jelentős hozzájárulás a téma szakirodalmához a zömmel regionális alapon elvégzett korábbi kutatásokhoz képest, valamint lehetőséget nyújt annak feltárására, hogy mely országok és milyen termékek versenyképesek a nemzetközi agrárkereskedelemben és miért. Mindezek alapján azonosítani lehet, hogy milyen tényezők állnak a siker (kudarc) hátterében és ennek alapján agrárpolitikai ajánlások megfogalmazására is lehetőség nyílik.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

This project aims to provide a consistent analysis of global agricultural competitiveness based on international trade patterns. In doing so, it seeks to contribute to the existing literature in many ways. First, it aims to show the competitiveness of all countries of the world in agricultural trade and then compare the results in various dimensions. Second, the project aims to understand the factors lying behind individual country performances. The third part of the project would focus on best practices and policy recommendations based on the results obtained.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The project aims to show the competitiveness of all countries of the world in agricultural trade and then compare the results in various dimensions. Identification of key factors behind individual country performances provides the opportunity to focus on best practices and policy recommendations for the policymakers how to increase the agricultural competitiveness of their countries.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The comprehensive synthesis of the competitiveness literature provides bases for every similar Hungarian and international research. Due to the extreme number of data to be considered (around 200 countries, 25 years, 800 products), the results can be utilised in many different ways (detailed regional analyses, effects of free trade agreements, etc.). The detailed analysis of competitive countries and products offers the opportunity of identification of factors lying behind individual country performances and to formulate policy recommendations.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

This project aims to provide a consistent analysis of global agricultural competitiveness based on international trade patterns with around 200 countries, 25 years and 800 products. Compared to the previous, mostly regional based research, it provides the opportunity of significant contribution to the international literature showing which countries and products are competitive in the international agricultural trade and why. Based on the results obtained, it would be possible to identify the key factors of being competitive (or noncompetitive) and to formulate best practices and policy recommendations.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás az agrártermékek versenyképességét vizsgálta a nemzetközi kereskedelemben. 1990-2020 között közel 200 ország közel 800 agrártermékét vizsgálta a projekt egy több, mint 300.000 megfigyelésből álló adatbázis segítségével. A projekt egyik fő eredménye, hogy nagyban gazdagította a hazai és nemzetközi szakirodalmat olyan empirikus vizsgálatokkal, amelyek egyes országok és agrártermékek versenyhelyzetének elemzésével jobb megértését adták a nemzetközi kereskedelem működésének. Láthatóvá vált számos ország agrárkereskedelmi versenypozíciója a világon, azok dinamikájával együtt, valamint választ kaphattunk azokra a kérdésekre, hogy mely országnak milyen termékek kereskedelmére kell összpontosítania globálisan. Ezen felül sikerült azonosítanunk számos tényezőt is, amely az agrárkereskedelem versenyképességét befolyásolta - ilyenek voltak többek között a föld és munkatermelékenység, a tőkeellátottság, a támogatások mértéke, valamint a vámok szintje. Végül, de nem utolsósorban a vizsgált esetek többségében sikerült agrárpolitikai ajánlásokat is megfogalmazni az eredmények alapján, a fentiek tükrében. Így a vállalt fő célt és a három tematikus alcélt is sikerült teljesíteni.
kutatási eredmények (angolul)
The research examined the competitiveness of agri-food products in international trade. Between 1990 and 2020, the project examined nearly 800 agri-food products from nearly 200 countries using a database of more than 300,000 observations. One of the main results of the project is that it has greatly enriched the domestic and international literature with empirical studies that have given a better understanding of how international trade works by analyzing the competitive situation of individual countries and agri-food products. The competitive position of many countries in the world in agri-food trade became visible, together with their dynamics, and we were able to get answers to the questions of which country should focus on what kind of agri-food trade globally. In addition, we have been able to identify a number of factors that have affected the competitiveness of agricultural trade, including land and labor productivity, the supply of capital, the level of subsidies and the level of tariffs. Last but not least, in most of the cases examined, it was possible to formulate agricultural policy recommendations based on the results, in the light of the above. Thus, the main goal and the three thematic sub-goals were met.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=119669
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Jámbor Attila: Versenyképesség a nemzetközi gabonakereskedelemben, Gazdálkodás, 63(4): 265-277., 2019
Maró Zalán, Jámbor Attila, Török Áron: Kazahsztán nemzetközi agrárkereskedelme és a magyar gabonaexport lehetőségei Kazahsztánba, Gazdálkodás, 63(3): 191-203., 2019
Jámbor Attila, Török Áron: A regionális kereskedelmi egyezmények létrejöttét meghatározó tényezők, Közgazdasági Szemle, 66(4): 418-433., 2019
Mizik Tamás: A három legnagyobb FÁK-ország mezőgazdasági kereskedelmének jellemzői, Statisztikai Szemle, 97(1): 45-71., 2019
Attila Jambor, Borges Aguiar Maria: Brazil's agri-food trade profile, 17th Wellmann International Scientific Conference : Book of Abstracts : Agriculture Without Borders, 2019
Attila Jambor: Competitiveness of meat and associated products in international trade, 17th Wellmann International Scientific Conference : Book of Abstracts : Agriculture Without Borders, 2019
Lili Jantyik, Aron Torok, Attila Jambor: Factors influencing international beer trade, 17th Wellmann International Scientific Conference : Book of Abstracts : Agriculture Without Borders, 2019
Mizik Tamás: A FÁK országok agrárkereskedelmének a sajátosságai, III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia III. Gazdálkodás és Menedzsment, 2019
Mizik Tamás: Az ASEAN országok agrárkereskedelmének a sajátosságai, III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia III. Gazdálkodás és Menedzsment, 2019
Jémbor Attila: Az élelmezésbiztonság elméleti és empirikus háttere, III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia, 2019
Balogh Jeremiás Máté, Jámbor Attila: Az agrárkereskedelem környezeti hatásainak vizsgálata szisztematikus szakirodalmi áttekintés segítségével, Közgazdasági Szemle, 67(9): 930-949, 2020
Mate Jeremias Balogh, Attila Jambor: The Environmental Impacts of Agricultural Trade: A Systematic Literature Review, AARES 64th Annual Conference, 2020
Tamas Mizik, Peter Gal, Aron Torok: Does Agricultural Trade Competitiveness Matter? The Case of the CIS Countries, Agris On-Line Papers in Economics and Informatics, 12(1): 67-72, 2020
Balogh Jeremias Mate, Jambor Attila: The Environmental Impacts of Agricultural Trade: A Systematic Literature Review, Sustainability, 12(3), 1152, 2020
Attila Jambor, Peter Gal, Aron Torok: Determinants of regional trade agreements: Global evidence based on gravity models, Journal of International Studies, 13(1): 44-57., 2020
Aron Torok, Attila Jambor: Factors determining regional trade agreements, AARES 64th Annual Conference, 2020
Aron Torok, Akos Szerletics, Lili Jantyik: Factors Influencing Competitiveness in the Global Beer Trade, Sustainability, 12(15), 5957., 2020
Tamas Mizik, Akos Szerletics, Attila Jambor: Agri-Food Export Competitiveness of the ASEAN Countries, Sustainability, 12(23): 9860., 2020
Jámbor Attila - Czirkl Dorottya: Versenyképesség a nemzetközi narancskereskedelemben, Gazdálkodás, 65(3): 256-274., 2021
Tamás Mizik: Agri-Food Trade Competitiveness: A Review of the Literature, Sustainability, 13(20): 11235., 2021
Tamás Mizik: Theory vs practice: Patterns of the ASEAN-10 agri-food trade, Open Agriculture, 6(1): 152-167., 2021
Attila Jambor, Peter Gal: Agricultural export competitiveness of Central and Eastern European Countries, Proceedings of the 6th International Conference of Economic Sciences. Konferencia helye, ideje: Kaposvár, Magyarország, 2017.05.04-2017.05.05., 2017
Jeremias Balogh, Attila Jambor: Determinants of CO2 Emission: A Global Evidence, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY ECONOMICS AND POLICY 7:(5) pp. 217-226. (2017), 2017
Jeremias Balogh, Attila Jambor: The global competitiveness of European wine producers, BRITISH FOOD JOURNAL 119:(9) pp. 2076-2088., 2017
Attila Jambor, Andrea Timea Toth, Domonkos Koroshegyi: The export competitiveness of global cocoa traders, AGRIS ON-LINE PAPERS IN ECONOMICS AND INFORMATICS 9:(3) pp. 27-37. (2017), 2017
Attila Jambor, Alieu Gibba: Competitiveness in global agri-food trade: the case of peanuts, BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE 23:(2) pp. 177-182., 2017
Tamas Mizik, Attila Jambor, Aron Torok: The agricultural competitiveness of the CIS countries in international trade, XV EAAE Congress 2017: Parma, August 28th - September 1st 2017., 2017
Aron Torok, Attila Jambor, Tamas Mizik: The Competitiveness of Global Coffee Trade, Török Áron, Jámbor Attila, Mizik Tamás The Competitiveness of Global Coffee Trade In: XV EAAE Congress 2017: Parma, August 28th - September 1st 2017., 2017
Jeremias Balogh, Attila Jambor: On the duration of comparative advantages: the case of the European cheese industry, XV EAAE Congress 2017: Parma, August 28th - September 1st 2017., 2017
Tamas Mizik: Does size matter?: International trade competitiveness of the three biggest CIS, Journal of international scientific publications: Agriculture and Food 5: pp. 57-65., 2017
Tamas Mizik, Aron Torok, Attila Jambor, Sandor Kovacs, Laszlo Sipos: The agricultural competitiveness of the CIS countries in international trade, 30th International Conference of Agricultural Economists, July 28-August 2, 2018, 2018
Jámbor Attila, Kőröshegyi Domonkos, Tóth Andrea Tímea: Versenyképesség a nemzetközi kakaókereskedelemben, Statisztikai Szemle, 96(1): 45-64., 2018
Jámbor Attila: Az agrárkereskedelem és élelmezésbiztonság globális összefüggései, XVI. Nemzetközi Tudományos Napok, Gyöngyös, Magyarország : Líceum Kiadó, (2018) 272 p., 2018
Attila Jambor, Andrea Timea Toth, Domonkos Koroshegyi: Competitiveness in the trade of spices: A global evidence, 30th International Conference of Agricultural Economists, July 28-August 2, 2018, 2018
Jeremias Balogh, Attila Jambor: On the duration of comparative advantages: The case of european cheese industry, BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE 24(1): 1-7., 2018
Jeremias Balogh, Attila Jambor: The Role of Culture, Language and Trade Agreements in Global Wine Trade, AGRIS ON-LINE PAPERS IN ECONOMICS AND INFORMATICS 10(3): 17-29., 2018
Aron Torok, Tamas Mizik, Attila Jambor: The Competitiveness of Global Coffee Trade, INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCIAL ISSUES 8(5): 1-6., 2018
Jámbor Attila: Az élelmezésbiztonság elméleti és empirikus háttere, III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia, 2018.09.27-28, Kecskemét, 2018
Jámbor Attila: Az élelmezésbiztonság és a környezet összefüggései, 37. Óvári Tudományos Napok, 2018.11.09-10, Mosonmagyaróvár, 2018

 

Projekt eseményei

 
2022-11-08 12:54:00
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Vállalkozásfejlesztési Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem).
2020-02-12 13:31:56
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _GTK / Agrárközgazdaságtani és Vidékfejlesztési Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Vállalkozásfejlesztési Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
2018-12-18 09:12:04
Résztvevők változása
vissza »