Association between serum, mucosal and fecal infliximab levels and response to anti TNF-α therapy in patients with inflammatory bowel disease – new insights into the mechanism of loss of response to biological therapy  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
119809
Type K
Principal investigator Farkas, Klaudia
Title in Hungarian A szérum, a szöveti és a széklet infliximab szintek, valamint az anti TNF-α kezelésre adott válasz közötti korreláció vizsgálata gyulladásos bélbetegségekben - a biológiai terápia mellett fellépő hatásvesztés mechanizmusának új nézőpontjai
Title in English Association between serum, mucosal and fecal infliximab levels and response to anti TNF-α therapy in patients with inflammatory bowel disease – new insights into the mechanism of loss of response to biological therapy
Keywords in Hungarian gyulladásos bélbetegségek, anti-TNF terápia, hatásvesztés
Keywords in English inflammatory bowel disease, anti-TNF therapy, loss of response
Discipline
Public health, health services, environmental and occupational medicine, epidemiology, medical ethics (Council of Medical and Biological Sciences)100 %
Ortelius classification: Gastroenterology
Panel Immunity, Cancer and Microbiology
Department or equivalent Department of Medicine (University of Szeged)
Participants Bálint, Anita
Bor, Renáta
Földesi, Imre
Madácsy, Tamara Éva
Maléth, József
Molnár, Tamás
Nagy, Ferenc
Starting date 2016-10-01
Closing date 2019-09-30
Funding (in million HUF) 28.113
FTE (full time equivalent) 5.50
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A Crohn betegség (CD) és a colitis ulcerosa (UC) az ismeretlen eredetű krónikus gyulladásos bélbetegség (IBD) két megjelenési formája. A krónikus, progresszív, többnyire fiatal életkorban kezdődő betegség az esetek nagy többségében élethosszig tartó gondozást és gyógyszeres kezelést, nemritkán sebészeti beavatkozások elvégzését teszi szükségessé nagy terhet róva ezzel az egészségügyi, gazdasági és a társadalmi rendszerre. A TNF-α antagonista infliximab (IFX) bevezetése drámai változást jelentett a kezelésre refrakter IBD-ben szenvedő betegek ellátásában. Az anti-TNF készítmények hosszú távú alkalmazásának legnagyobb limitáló tényezője a betegek akár 40%-ában is fellépő hatásvesztés, mely az elmúlt évek egyik legfontosabb kutatási területét képezte a gyulladásos bélbetegeket gondozó orvosok körében. A hatásvesztés pontos mechanizmusa azonban továbbra sem ismert. A közelmúltban történtek tanulmányok a szérum, a szöveti vagy a széklet IFX szint vizsgálatára IBD-s betegekben, azonban ezekben a vizsgálatokban többnyire egy paraméter értékelésére fókuszáltak a kutatók. A szérum, a szöveti és a széklet IFX koncentráció párhuzamos vizsgálatára ezidáig nem volt példa. Jelen összehasonlító tanulmányunkban célul tűztük ki a szérum, a bél nyálkahártya és a széklet IFX koncentrációjának, valamint a TNF-α mucosális expressziójának meghatározását, továbbá a szérum, a szöveti és a széklet IFX szintek és az IBD klinikai és endoszkópos aktivitása, valamint a teljes testösszetétel közötti korreláció vizsgálatát IFX fenntartó kezelésben részesülő Crohn és UC-ás betegekben. A kutatási terv az IBD-s betegek személyre szabott terápiájának kialakítása céljából és annak szellemében íródott.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A TNF ellen termelődő antitestek a membránhoz kötött TNF expresszáló sejtekhez kötődve a bél lumenében immunválaszt váltanak ki, mely alapján felmerül, hogy a TNF expressziójának és az IFX tápcsatornában történő megoszlásának vizsgálata alkalmas lehet az anti-TNF kezelésre reagáló betegek azonosítására. Emellett, az IFX széklettel történő eliminációja új adatokkal szolgálhat a gyógyszer személyenként vélhetően eltérő clearance mechanizmusára is. Kutatómunkánk legfontosabb kérdése, hogy a szérum, a szöveti és a széklet IFX koncentráció korrelációja az IBD klinikai és endoszkópos aktivitásával, valamint a betegek teljes testösszetételével alkalmas-e az IFX kezelésre adott terápiás válasz megítélésére. Annak meghatározása, hogy melyik tényező korrelál leginkább az anti-TNF kezelésre adott klinikai válasszal szintén kulcsfontosságú az IBD személyre szabott kezelésének megvalósításában.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az IBD krónikus, progresszív gyulladásos megbetegedés, mely világszerte nagy terhet ró az egészségügyi és finanszírozási rendszerekre. A betegség incidenciája és prevalenciája egyaránt növekvő tendenciát mutat – kb. 2,5-3 millió embert érint Európában. Bár a gyógyszeres kezelés és a betegek ellátása jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedben, a pathogenezis pontos ismeretének hiányában a betegségnek a mai napig nincs kuratív gyógymódja. A napjainkban elérhető leghatékonyabb biológiai kezeléssel kapcsolatos egyik legfőbb problémát a hatásvesztés jelenti. Tekintettel a biológiai terápia költséges és nem is teljesen veszélytelen voltára, minden olyan törekvés, mely olyan markerek azonosítását szolgálja, amik segítséget nyújthatnak annak az előrejelzésében, hogy mely betegek esetében várható tartós válasz, illetve alakulhat ki nagy valószínűséggel hatásvesztés az anti-TNF terápia mellett, a betegek személyre szabott kezelését, biztonságos és költséghatékony ellátását tenné lehetővé. Tanulmányunk az első, melyben párhuzamosan vizsgáljuk a szérum, a szöveti és a széklet IFX koncentrációt összevetve a laboratóriumi, a klinikai és az endoszkópos aktivitásokkal valamint a testösszetétellel. Meggyőződésünk, hogy ezek a komplex, átfogó, az IFX kezelésre adott klinikai válasszal korreláltatott vizsgálatok új betekintéssel fognak szolgálni a hatásvesztés mechanizmusába lehetőséget teremtve az anti-TNF kezelésre reagáló betegek azonosítására és ezáltal személyre szabott kezelési mód létrehozására. Továbbá, a gyulladásos bélbetegségek területét egyre növekvő figyelem övezi világszerte a gyógyszergyártó cégek részéről, ezért úgy gondoljuk, hogy eredményeink hasznosíthatók lesznek a gyógyszeriparban, ami végső soron a betegek javát fogja szolgálni.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

4. A gyulladásos bélbetegségek (IBD), vagyis a Crohn betegség és a colitis ulcerosa, többnyire fiatal korban megjelenő, élethosszig tartó kórképek. Az elmúlt években a betegség incidenciája és prevalenciája jelentősen emelkedett – az IBD napjaink egyik leggyakoribb tápcsatornai megbetegedése. Az IBD jelentős terhet ró a betegek mindennapi életére, befolyásolja nemcsak személyes, de társadalmi és szociális kapcsolataikat is. Élethosszig tartó gondozást igénylő kórkép révén jelentős terhet ró továbbá az amúgy is túlterhelt egészségügyi és finanszírozási rendszerre. Ugyan a kutatók újabb és újabb terápiás célpont kifejlesztésén dolgoznak, az IBD oki kezelése a mai napig nem megoldott. Az anti-TNF, vagyis biológiai készítmények a gyulladásos mechanizmusban szerepet játszó egyik fehérjét célzó vegyületek. Az anti-TNF szerek nagy hatékonysága ellenére a betegek több, mint 40%-ában lép fel hatástalanság vagy a kezelés közben alakul ki hatásvesztés, mely különösen nagy gondot jelent a betegek ellátása során. A jelen tanulmány célja olyan lehetséges markerek azonosítása, melyek előre jelezhetik az anti-TNF kezelésre adott válaszkészséget, segítséget adva ezzel a biológiai terápiára alkalmasnak tűnő betegek kiválasztásában.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Inflammatory bowel diseases (IBD-Crohn’s disease [CD], ulcerative colitis [UC]) are chronic disabling gastrointestinal disorders impacting every aspect of the affected individual's life and account for substantial costs to the health care system and society. The introduction of tumor necrosis factor (TNF)-α antagonist infliximab (IFX) has dramatically changed the treatment of refractory IBD in many cases. However, the clinical use of anti-TNF therapies is considerably limited by loss of response occurring in approximately 40% patients and posing a significant challenge for clinicians. Although several mechanisms have been examined in the background of loss of response, the exact reasons for these therapeutic failures remain a matter of debate. Very recently researchers started to investigated the serum, tissue or fecal IFX levels in IBD patients, however these studies typically focused on a single parameter, whereas simultaneous monitoring and correlation of serum, tissue and fecal IFX levels have never done before. Therefore in this comprehensive research study we aim to analyse the IFX levels (serum, mucosal and fecal) and mucosal expression of TNF-α and to assess relationship between the IFX levels in biological samples with endoscopic and clinical activity and body composition of IBD patients receiving IFX maintenance therapy. This research work was planned and organized with the goal of developing individualized treatment strategies in IBD patients.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

As antibodies to TNF induce immune response by binding to membrane-bound TNF-expressing cells in the intestinal mucosa, we suggest that the determination of TNF expression and the assessment of IFX distribution in the gut mucosa may be used to identify patients responding to anti-TNF therapy. Moreover, the measurement of fecal loss of IFX in IBD patients would serve new information about the individually different clearance pathways of the drug. The most important question of our research work is whether the relationship of serum, mucosal and fecal IFX levels with clinical and endoscopic activities and body composition in IBD patients would be eligible for identifying therapeutic response to IFX therapy. It would be also important to determine which measurable factor correlates most accurately with the clinical outcome in order to predict responders to anti TNF therapy and to personalize the management of IBD.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

IBD is a chronic, progressive and disabling condition having an increasingly serious impact on healthcare and financial resources worldwide. The incidence and prevalence of the disease is increasing - an estimated 2.5–3 million people in Europe are affected by IBD. Although medical therapy and disease management have improved significantly in the last decade, in the lack of knowing the exact pathogenesis, there is still no curative treatment of IBD. Loss of response is one of the major problems of the presently available, most effective biological therapies used in refractory or severe cases. Establishing biomarkers predictive for therapeutic response to avoid exposure of nonresponders to anti TNF therapy thus enhancing safety and cost-effective use of this treatment is a very important initiation in the management of the disease. Our study would be the first that simultaneously examine serum, tissue and fecal concentrations of IFX comparing with laboratory, clinical and endoscopic activities and body composition. We believe that these complex, comprehensive measurements correlated with the clinical responsiveness to IFX will give novel insights into the loss of response mechanism and would have the potential to predict therapeutic responses to anti-TNF treatment, which could bring up the personalized medicine for IBD patients. Moreover, IBD, becoming an emerging research area, has been receiving a growing attention from pharmaceuticals all over the word. Thus, we believe that the results of this project will be useful in the pharmaceutical industry and will be beneficial for IBD patients.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Inflammatory bowel disease (IBD), which includes Crohn's disease and ulcerative colitis, is a lifelong disease occurring early in life. The incidence and prevalence of IBD markedly increased in recent years, and IBD is considered to be one of the most prevalent gastrointestinal diseases. IBD has high impact on patients’ ability to lead a normal life, with interruptions and limitations to education, work and family roles. Besides the patients, this places a very significant burden on the already strained healthcare and financial systems with requiring a lifetime of care in most of the cases. Although researchers are actively exploring new approaches to treatment for IBD, currently there is no medical cure for the disease. Anti TNF agents, so called biologicals, are antibodies that target the action of certain proteins that cause inflammation. Despite the high effectiveness of anti TNF agents, more than 40% of patients present primary resistance, or become resistant over time which is an emerging problem in the care of IBD patients. This research work aims to find possible markers predicting responsiveness to the anti-TNF therapy, to identify patients being candidates for maintenance biological therapy.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A gyulladásos bélbetegség (IBD) krónikus, progresszív betegség, mely élethosszig tartó gyógyszeres kezelést igényel. Az egyik leghatékonyabb terápiának számító anti-TNF kezelés hosszú távú alkalmazásának legnagyobb limitáló tényezője a betegek akár 40%-ában is fellépő hatásvesztés, mely pontos mechanizmusa nem ismert. A projekt ideje alatt első ízben határoztuk meg a szérum, a bél nyálkahártya és a széklet anti-TNF-α koncentrációját, valamint a TNF-α mucosális expresszióját, továbbá vizsgáltuk a szérum, a szöveti és a széklet gyógyszerszintek és az IBD klinikai és endoszkópos aktivitása, valamint a teljes testösszetétel közötti korrelációt fenntartó anti-TNF-α kezelésben részesülő IBD-s betegekben. Első ízben írtuk le a széklet gyógyszerszint a hatásvesztés felismerésében történő meghatározásának szerepét. Részt vettünk több multicentrikus vizsgálat kivitelezésében. A projektben szereplő célkitűzések teljesítésén túl, több, a projektben eredetileg nem szereplő, azonban ahhoz kötődő munkánk is született a vizsgálati periódus alatt. Eredményeinket mind hazai, mind nemzetközi konferenciákon ismertettük, valamint impakt faktoros folyóiratokban publikáltuk. A jelen pályázati anyag eredményeit magába foglaló közlemény elbírálás alatt áll.
Results in English
Inflammatory bowel diseases (IBD) are chronic disabling gastrointestinal disorders account for substantial costs to the health care system and society. The clinical use of one of the most effective treatment option, namely anti-TNF therapies is considerably limited by loss of response occurring in approximately 40% patients. However, the exact reasons for these therapeutic failures remain a matter of debate. In this comprehensive research study we performed simultaneous analyses of the serum, mucosal and faecal anti-TNF-α levels for the first time and determined the mucosal expression of TNF-α and assessed the relationship of the anti-TNF-α levels in these biological samples with the endoscopic and clinical activities and body composition of IBD patients receiving anti-TNF maintenance therapy. During the present project, we evaluated the importance of faecal drug monitoring in the recognition of loss of response at the first time. We also took part in multicenter studies. . In addition, we conducted several studies which were associated with our original research goals. We presented our data at national and international congresses and published them in impact factor journals. The manuscript on the research proposal has already been submitted.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=119809
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bor R, Farkas K, Fábián A, Bálint A, Milassin Á, Rutka M, Matuz M, Nagy F, Szepes Z, Molnár T.: Clinical role, optimal timing and frequency of serum infliximab and anti-infliximab antibody level measurements in patients with inflammatory bowel disease, Plos One, 2017
Bálint A, Rutka M, Kolar M, Bortlik M, Duricova D, Hruba V, Lukas M, Mitrova K, Malickova K, Lukas M, Szepes Z, Nagy F, Palatka K, Lovas S, Végh Z, Kürti Z, Csontos Á, Miheller P, Nyári T, Bor R, Milassin Á, Fábián A, Szántó K, Lakatos PL, Molnár T, Farkas K: Infliximab biosimilar CT-P13 therapy is effective in maintaining endoscopic remission in ulcerative colitis – results from multicenter observational cohort, Infliximab biosimilar CT-P13 therapy is effective in maintaining endoscopic remission in ulcerative colitis – results from multicenter observational cohort, 2018
Farkas K. , Varga A. , Pócsik G. , Lada S. , Madácsy T. , Rutka M. , Bálint A. , Bor R. , Fábián A., Földesi I. , Hegyi P. , Szepes Z. , Nagy F. , Maléth J. , Molnár T: ASSOCIATION BETWEEN SERUM, MUCOSAL AND FECAL LEVELS OF ANTI TNF-Α AGENTS AND RESPONSE TO BIOLOGICAL THERAPY IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE, Central European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2017
Bálint A, Farkas K, Palatka K, Lakner L, Miheller P, Rácz I, Hegede G, Vincze Á, Horváth G, Szabó A, Nagy F, Szepes Z, Gábor Z, Zsigmond F, Zsóri Á, Juhász M, Csontos Á, Szűcs M, Bor R, Milassin Á, Rutka M, Molnár T: Efficacy and Safety of Adalimumab in Ulcerative Colitis Refractory to Conventional Therapy in Routine Clinical Practice, J Crohns Colitis, 2016
Farkas K, Rutka M, Golovics PA, Végh Z, Lovász BD, Nyári T, Gecse KB, Kolar M, Bortlik M, Duricova D, Machkova N, Hruba V, Lukas M, Mitrova K, Malickova K, Bálint A, Nagy F, Bor R, Milassin Á, Szepes Z, Palatka K, Lakatos PL, Lukas M, Molnár T: Efficacy of Infliximab Biosimilar CT-P13 Induction Therapy on Mucosal Healing in Ulcerative Colitis, J Crohn Colitis, 2016
Szántó K, Nyári T, Bálint A, Bor R, Milassin Á, Rutka M, Fábián A, Szepes Z, Nagy F, Molnár T, Farkas K: Biological therapy and surgery rates in inflammatory bowel diseases - Data analysis of almost 1000 patients from a Hungarian tertiary IBD center, Plos One, 2018
Fábián A, Rutka M, Ferenci T, Bor R, Bálint A, Farkas K, Milassin Á, Szántó K, Lénárt Z, Nagy F, Szepes Z, Molnár T: The Use of Complementary and Alternative Medicine Is Less Frequent in Patients with Inflammatory Bowel Disease Than in Patients with Other Chronic Gastrointestinal Disord, Gastroenterol Res Pract, 2018
Szántó K, Molnár T, Farkas K: New Promising Combo Therapy in Inflammatory Bowel Diseases Refractory to Anti-TNF Agents: Cyclosporine Plus Vedolizumab, J Crohns Colitis, 2018
Farkas K, Molnar T: A review on biosimilar infliximab, CT-P13, in the treatment of inflammatory bowel disease, Immunotherapy, 2018
Farkas K, Rutka M, Ferenci T, Nagy F, Bálint A, Bor R, Milassin Á, Fábián A, Szántó K, Végh Z, Kürti Z, Lakatos PL, Szepes Z, Molnár T: Infliximab biosimilar CT-P13 therapy is effective and safe in maintaining remission in Crohn's disease and ulcerative colitis - experiences from a single center., Expert Opin Biol Ther, 2017
Bálint A, Rutka M, Végh Z, Kürti Z, Gecse KB, Banai J, Bene L, Gasztonyi B, Kristóf T, Lakatos L, Miheller P, Palatka K, Patai Á, Salamon Á, Szamosi T, Szepes Z, Tóth GT, Vincze Á, Bor R, Milassin Á, Fábián A, Nagy F, Kolar M, Bortlik M, Duricova D, Hruba V, Lukas M, Mitrova K, Malickova K, Lukas M, Lakatos PL, Molnár T, Farkas K: Frequency and characteristics of infusion reactions during biosimilar infliximab treatment in inflammatory bowel diseases: results from Central European nationwide cohort, Expert Opin Drug Saf, 2017
Bor R, Farkas K, Fábián A, Bálint A, Milassin Á, Rutka M, Matuz M, Nagy F, Szepes Z, Molnár T: Clinical role, optimal timing and frequency of serum infliximab and anti-infliximab antibody level measurements in patients with inflammatory bowel disease, Plos One, 2017
Bálint A, Farkas K, Palatka K, Lakner L, Miheller P, Rácz I, Hegede G, Vincze Á, Horváth G, Szabó A, Nagy F, Szepes Z, Gábor Z, Zsigmond F, Zsóri Á, Juhász M, Csontos Á, Szűcs M, Bor R, Milassin Á, Rutka M, Molnár T: Efficacy and Safety of Adalimumab in Ulcerative Colitis Refractory to Conventional Therapy in Routine Clinical Practice, J Crohns Colitis, 2016
Farkas K, Rutka M, Golovics PA, Végh Z, Lovász BD, Nyári T, Gecse KB, Kolar M, Bortlik M, Duricova D, Machkova N, Hruba V, Lukas M, Mitrova K, Malickova K, Bálint A, Nagy F, Bor R, Milassin Á, Szepes Z, Palatka K, Lakatos PL, Lukas M, Molnár T: Efficacy of Infliximab Biosimilar CT-P13 Induction Therapy on Mucosal Healing in Ulcerative Colitis, J Crohn Colitis, 2016
Back »