Ionos folyadék katalizátorok felhasználása szteroid-származékok előállítására  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
120014
típus K
Vezető kutató Skodáné Földes Rita
magyar cím Ionos folyadék katalizátorok felhasználása szteroid-származékok előállítására
Angol cím The use of ionic liquid catalysis in the synthesis of steroid derivatives
magyar kulcsszavak katalízis, heterociklus, szelektivitás, biológiai hatás
angol kulcsszavak catalysis, heterocycle, selectivity, biological activity
megadott besorolás
Szerves-, biomolekuláris- és gyógyszerkémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Intermedierek kémiája
zsűri Kémia 2
Kutatóhely TTK Szerves Kémia Szintézis és Katalízis (Pannon Egyetem)
résztvevők Fehér Csaba
Fehér Klaudia
Ispán Dávid
Keszei Soma
Maksó Lilla
Maksó Lilla
Nagy Enikő
Papp Máté
Szánti-Pintér Eszter
Szécsi Mihály
Urbán Béla
projekt kezdete 2016-10-01
projekt vége 2022-06-30
aktuális összeg (MFt) 29.428
FTE (kutatóév egyenérték) 15.52
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kutatás fő célja, hogy kiterjesszük azon reakciók körét, melyek lehetővé teszik az ionos folyadékok katalitikus tulajdonságainak felhasználását szteroidok kémiájában. A savas vagy bázikus karakterű ionos folyadékok jól helyettesíthetik a szokásos sav-bázis katalizátorokat szerves szintézisek során, de szteroidok esetében eddig csak néhány egyszerű reakcióban, pl. észterezésnél használták őket. Az ionos folyadékokat alkotó anionok és kationok szerkezete rendkívül változatos, így ki lehet választani az adott feladat szempontjából optimális vegyületet. A kutatás során különböző ionos folyadékokat szintetizálunk és megállapítjuk katalitikus aktivitásukat és szelektivitásukat a vázban vagy az oldalláncban heteroatomokat tartalmazó szteroidok szintézisénél. Mivel az ionos folyadékok alkalmazásának egyik legfontosabb előnye a többszöri felhasználás lehetősége, ezt a tulajdonságot is minden esetben vizsgálni fogjuk. A hatékonyság növelése érdekében megpróbálkozunk a katalizátorok szilárd hordozóra történő rögzítésével, ami segíti a termék elkülönítését, egyszerűbbé teszi a katalizátor kezelését és csökkenti a szükséges ionos folyadék mennyiségét.
A 17α-hidroxiláz-C17,20-liáz (P45017α) a szteroid hormonok bioszintézisének kulcsenzime mind a mellékvesében, mind a herében. Az enzim gátlása korai szakaszban blokkolja az androgének szintézisét, így hasznos lehet hormonfüggő betegségek, például a prosztatarák kezelésében. Az új, heterociklusos oldalláncot tartalmazó vegyületek enzimgátló hatását teszteljük a szerkezet-hatás összefüggések felderítése érdekében.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Korábbi eredményeink alapján semleges vagy enyhén savas karakterű ionos folyadékok aktív katalizátorok szteránvázas epoxidok aminok és tiolok jelenlétében lejátszódó gyűrűnyitásánál. 16α,17α-Androsztánok és ösztránok ionos folyadékok jelenlétében 13-epi-18-nor-16-ketonokhoz vezető szokatlan Wagner-Meerwein-átrendeződést mutattak. E munka folytatásaként a jelen pályázat keretében az ionos folyadék katalizátorok alkalmazhatóságát kívánjuk vizsgálni olyan további reakcióban, melyek a vázban vagy az oldalláncban heteroatomot tartalmazó ismert és új szteroidokhoz vezetnek. A vizsgált reakciótól függően különböző szerkezetű savas, vagy bázikus karakterű ionos folyadékok hatékonyságát vizsgáljuk. Összehasonlítjuk az egyes katalizátorok aktivitását, szelektivitását és újrafelhasználhatóságát. A legjobb katalizátor kiválasztása és az optimális körülmények meghatározása után különböző szerkezetű kiindulási vegyületekből állítjuk elő a termékeket. A legtöbb reakcióban a 13-epi-18-nor-16-ketonból származtatható vegyületeket is átalakítunk. Az új termékek szerkezetét IR-, NMR-spektroszkópiával, tömegspektrometriával, esetenként röntgenkrisztallográfiás vizsgálattal igazoljuk.
Az irodalmi példák azt mutatják, hogy a jelen pályázat keretében előállítandó 16-, 17-heterociklust tartalmazó származékok gátolhatják a P45017α működését, így tervezzük e vegyületek C17,20-liáz aktivitásra gyakorolt hatásának vizsgálatát. A 13-epi-18-nor vegyületek esetén a TRG neuronok TRPV1 receptorainak aktivitását gátló hatást a Pécsi Tudományegyetemen vizsgálják majd.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A sav/bázis katalizátoroknak számos hátránya van: korrozívak, növelik a hulladék mennyiségét, sok esetben megnehezítik a termék elválasztását. A savas vagy bázikus karakterű ionos folyadékok jól helyettesíthetik őket a katalitikus reakciókban. Nemcsak katalizátorként, hanem egyben oldószerként is szolgálhatnak. Nem illékonyak, ezért kezelésük biztonságos. Nagy a polaritásuk, így a termékek könnyen extrahálhatók mellőlük kevéssé poláris szerves oldószerekkel. A legtöbb esetben többször felhasználhatók, így alkalmazásuk csökkenti a keletkezett hulladék mennyiségét. A kationok és anionok megfelelő megválasztásával tulajdonságaik könnyen változtathatók. Olyan oldalláncok is kialakíthatók, amelyek segítségével szilárd hordozóhoz rögzíthetők.
Nyilvánvaló előnyeik ellenére szteroidkémiai alkalmazásuk jobbára alkoholok észterezésére és szaponinok hidrolízisére korlátozódik. Az ionos folyadékok által katalizált reakciók kiterjesztése biológiailag aktív vegyületek átalakítására növelheti a már ismert reakcióutak hatékonyságát, de tapasztalataink szerint bizonyos esetekben érdekes új vegyületekhez is vezethet.
Természetesen a világon számos kutatócsoport foglalkozik új szteroidok előállításával, pl. V. C. O Njar professzor kitűnő eredményeket ért el androgének bioszintézisét gátló molekulák kifejlesztésével. Magyarországon Wölfling János professzor kutatócsoportja folytat eredményes kutatásokat hasznos gyógyszerkémiai hatással rendelkező, heterociklusos csoportokat is tartalmazó szteroidok előállítására. Kollár László professzor több átmenetifém-katalizált módszert fejlesztett ki szteroidszármazékok szintézisére, egyes esetekben a mi csoportunkkal együttműködésben. A jelenlegi pályázat fő újdonsága az előállítandó új vegyületeken és azok biológiai vizsgálatán túl, a szteroidkémia szempontjából új módszerben rejlik. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az ionos folyadékok katalitikus alkalmazása növelheti a hatékonyságot, pl. szteránvázas epoxidok gyűrűnyitásánál csökkenti a szükséges reagens-felesleget és a reakcióidőt. Fontos szempont, hogy e katalizátorok többször felhasználhatók, ami jól megfelel a modern kémia követelményeinek.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Savak vagy bázisok jelenléte gyakran szükséges különféle szerves reakciók lejátszódásához. Szokásosan alkalmazott képviselőik gyakran korrozívak, a reakció végén nem nyerhetők vissza, így növelik a keletkezett hulladék mennyiségét. Az ionos folyadékok olyan sók, amelyek szobahőmérsékleten is folyékony halmazállapotúak. Szerkezetük módosításával elvben szinte végtelen számú képviselőjük állítható elő, így kiválasztható az adott feladatra legalkalmasabb vegyület. Többek között savas vagy bázikus karakterű ionos folyadékok is készíthetők, melyek szerves reakciókban helyettesíthetik a savakat vagy bázisokat. Sokszor oldószerként és egyben katalizátorként is működnek: oldják a reakciópartnereket és megnövelik a reakció sebességét. A reakció lejátszódása után könnyen elválaszthatók, a termékek bizonyos oldószerek, pl. szénhidrogének segítségével kiextrahálhatók belőlük. Az ionos folyadékok ezután újra felhasználhatók, így a hulladék mennyisége csökken, a termék pedig nagyobb tisztaságban nyerhető ki. A módszert elterjedten alkalmazzák viszonylag egyszerű szerves molekulák átalakításánál, de alig található olyan példa, ahol szteroidok szintézise során használták volna őket. A szteroidok a biológiai hatással rendelkező vegyületek fontos csoportját képezik, számos gyógyszer hatóanyagaként szolgálnak. Ezért az előállításukra szolgáló módszerek hatékonyságának növelése fontos feladat. A jelen pályázat keretében az ionos folyadékok katalitikus alkalmazási lehetőségeit térképezzük fel ismert és új szerkezetű szteroidok előállítása során. Az új vegyületek gyakorlati alkalmazhatóságának felderítése érdekében tervezzük biológiai hatásuk vizsgálatát is.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The main goal of the project is the extension of the application of ionic liquid-catalysed reactions in steroid chemistry. Acidic or basic ionic liquids (ILs) are promising surrogates of inorganic acids and bases in catalytic processes, but their application for the conversion of steroidal substrates is mainly restricted to simple reactions, such as esterification. Because of the great number of possible structures of the cations and anions, the properties of ILs can be fine-tuned. Accordingly, ILs of various structures will be prepared and their activity and selectivity will be compared in some catalytic reactions to introduce heteroatoms into the steroidal framework or into the side chain. One of the most important advantages of the application of IL catalysts lies in their recyclability, so demonstration of catalyst reuse is also an important feature.
To enhance efficiency of the catalysts, the possibility of immobilisation of the IL catalysts on solid supports will be investigated. Immobilisation facilitates product separation and catalyst reuse and reduces the amount of IL necessary.
17α-Hydroxylase-C17,20-lyase (P45017α) is a key regulatory enzyme of the steroid hormone biosynthesis in both the adrenals and the testes. Inhibition of this enzyme can block androgen synthesis in an early step, and may thereby be useful in the treatment of hormone dependent diseases, the life threatening prostatic carcinoma among them. Inhibition results of the new compounds will be evaluated regarding structure-activity relationships.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

In our group, neutral or slightly acidic ILs have been shown to be efficient and recyclable catalysts for ring-opening of steroidal epoxides in the presence of amines and thiols. As another example, unnatural 13-epi-18-nor-16-one derivatives could be obtained with good selectivity via an unusual Wagner-Meerwein rearrangement of 16α,17α-androstanes and estranes. In continuation of this work, the applicability of ILs in other reactions, leading to known and new steroids, with heteroatoms in the steroidal framework or in the side chain, will be investigated. The efficiency of a series of acidic or, depending on the reaction to be studied, basic ILs will be compared. The main features to be investigated involve catalytic activity, selectivity and recyclability. With the best catalyst and optimal reaction conditions in hand, steroidal substrates of different structures will be converted to the products. In most cases, compounds derived from the 13-epi-18-nor-16-ketone will also be used as starting material. The structure of the new compounds will be confirmed by IR-, NMR-spectroscopy, MS and eventually by X-ray-diffraction.
Literature results of similar derivatives suggest that 16- and 17-heterocyclic compounds to be synthesized in this project may bear P45017α inhibition potential. We aim to investigate the inhibitory action exerted against the C17,20-lyase activity of the P45017α. Based on our previous findings, some of the 13-epi-18-nor derivatives may inhibit the activation of TRPV1 receptors. This feature of some of the products will be investigated at the University of Pécs.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The use of acid/base catalysts suffers from some drawbacks, e. g. corrosion of the equipment, large amount of wastes and tedious isolation of products. Acidic or basic ionic liquids may be suitable substitutes in catalytic applications. They may play a dual role as solvents and catalysts. The non-volatility of ILs makes them safer to handle, and their high polarity facilitates extraction of products with less polar solvents. They can be reused and this reduces the amount of wastes. By the proper choice of the cations and anions, the properties of the ILs can be fine-tuned. Side chains, ensuring the possibility of grafting to solid supports, can be introduced.
Despite the evident advantages, the application of ILs for the conversion of steroidal substrates is mainly restricted to esterification of alcohols and hydrolysis of saponins. The extension of this methodology to the synthesis of biologically active substrates may enhance the efficiency of known methods and, according to our own experience, may also lead to interesting new compounds.
Of course, there is a large number of research groups worldwide, focussing on the synthesis of new steroid derivatives, e. g. the group of Prof. V. C. O Njar has been developing inhibitors of androgen synthesis for years. In Hungary, the group of J. Wölfling carries out extensive research in the synthesis of new steroids with biological activity, including compounds incorporating heterocycles. Some metal-catalysed reactions of steroids were developed by L. Kollár, in some cases in cooperation with our group. Beside the goal of synthesising new compounds of biological interest, the main importance of the present project lies in the methodology that can be considered novel in steroid chemistry. Our previous experiments shows, that the application of IL catalysts may enhance efficiency of known procedures too. As an example, the need for the application of a high excess of the nucleophile as well as long reaction times can be eliminated in the presence of IL catalysts in ring-opening of steroidal epoxides. Recyclability of ILs is also an important feature that suits well to recent requirements of chemistry.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

The presence of acids or bases is often necessary to accomplish organic reactions. They have several drawbacks, they are corrosive, besides, at the end of the reaction they cannot be recovered and thus they increase the amount of wastes. Ionic liquids are molten salts that are liquids at room temperature. Their structure can easily be modified and task-specific ionic liquids can be obtained. Among others, compounds with acidic or basic properties can be prepared that can substitute usual acids or bases in organic reactions. They can be used both as solvents and catalysts: they dissolve reaction partners and increase reaction rates. At the end of the reaction, the products can be separated by a simple extraction with apolar solvents such as hydrocarbons. Then the ionic liquids can be recycled, so the amount of wastes can be reduced and the product can be obtained with higher purity. This methodology has efficiently been used in a number of reactions of simple compounds, but was rarely applied in case of more elaborated molecules, such as steroids. Steroids involve an important group of compounds with biological effects that can be used as active substances in different pharmaceuticals, so enhancing the efficiency of their synthesis is an important goal. In the present project, the applicability of ionic liquids in the synthesis of steroids with known and new structure will be investigated. In order to explore practical applications of new steroids, investigation of their biological activity is also planned.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A munka fő célja többször felhasználható katalizátorok kidolgozása szteroidok szintézisére, így a hulladék mennyiségének csökkentése. A katalizátorok visszaforgatását ionfolyadék katalizátorok, vagy bázis katalizátorokból reverzibilisen képződő ionfolyadékok segítségével oldottuk meg. Ismert és új 16α-szubsztituált pregnenolon származékokat állítottunk elő hetero-Michael addícióban, illetve arilidén szteroidokhoz jutottunk Claisen-Schmidt kondenzáció segítségével. A guanidin bázisok által katalizált Claisen-Schmidt reakció során alkohol és diol kokatalizátorok szerepét is tisztáztuk kísérletek és kvantumkémiai számítások segítségével. N-heterociklus reakciópartnerek esetében a reverzibilis ionfolyadékok alkalmazásával nem csak a bázis katalizátor, hanem a feleslegben alkalmazott és el nem reagált reagens visszaforgatását is megvalósítottuk. Halohidrinek szintézisében az ionfolyadék katalizátor a szelektivitás módosítását is lehetővé tette, akár a szokásos diaxiális-, akár a más katalizátorokkal nem képződő diekvatoriális termékeket sikerült jó szelektivitással előállítanunk. Rögzített ionfolyadék fázisokon megkötött réz- és palládiumkatalizátorok felhasználásával jutottunk ismert és új szteroid-származékokhoz. Egy mások által helytelenül közölt ionfolyadék szerkezetét bizonyítottuk. Egyes termékek esetében vizsgáltunk enzim-inhibitor hatást vagy citotoxicitást. Egy 13-epi-16-karboxamid származék in vivo kísérletekben is kiemelkedő TRPV1 receptor gátló hatást mutatott.
kutatási eredmények (angolul)
The main goal of the project was to develop reusable catalysts for the synthesis of steroids to reduce the amount of wastes. Recycling was achieved by the application of ionic liquid (IL) catalysts, or via the reversible formation of ILs from base catalysts, to synthesise known and novel 16α-substituted pregnenolone derivatives via hetero-Michael additions, or to produce arylidene steroids with different skeleton in Claisen-Schmidt condensation. A cooperative catalytic effect of diols was proved in the guanidine-catalysed Claisen Schmidt reaction, supported by experimental results and quantum chemical calculations. The concept of reversible ILs was used efficiently for the recycling of both catalyst and excess reagent in some aza-Michael reactions to reduce the amount of wastes. Beside recyclability, a unique effect for the modification of selectivity was achieved in the presence of ILs in the synthesis of halohydrines. Either the usual diaxial- or the unusual diequatorial derivatives could be obtained with good selectivity. Copper and palladium catalysts immobilised on supported IL phases were used for the synthesis of known and novel steroid derivatives. The structure of an acidic IL were proved to correct an erroneous report by others, Enzyme inhibition and citotoxicity effects of some of the steroidal products were explored. A 13-epi-16-carboxamide was found to be extremely potent in inhibition of the TRPV1 channel, even in in vivo experiments.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=120014
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
D. Ispán, Á. Küzdő, Gy. Lendvay, Á. Gömöry, J. Wouters, N. Tumanov, S. Mahó, R. Skoda-Földes: Cooperative catalysis of guanidine/diol mixtures in the synthesis of 15-arylidene steroids via Claisen-Schmidt condensation, J. Org. Chem. to be submitted, 2022
L. Maksó, B. Szele, M. Fonyó, R. Skoda-Földes: Recycling of catalyst and excess reagent in aza-Michael additions of N-heterocycles on 16-dehydropregnenolone, Green Chemistry to be submitted, 2022
L. Maksó, K. Kovács, K. Andreidesz, Á. Gömöry, S. Mahó, R. Skoda-Földes: Synthesis of Steroidal Thioethers via [HDBU][OAc]-Mediated Michael Addition of Thiols to 16-Dehydropregnenolone, ChemistrySelect DOI: 10.1002/slct.202200967, 2022
Nagy Enikő, Maksó Lilla, Ispán Dávid, Hancsók Jenő: Több mint egyszerű oldószer – ionfolyadékok alkalmazása katalitikus reakciókban, Magyar Kémiai Folyóirat, 3-4, 103-109, 2021
Máté Fonyó, Enikő Nagy, Rita Skoda-Földes: Synthesis of heterocycle containing steroid derivatives as potential antiandrogens, ISySyCat 2021 Évora, Portugal, 31.08-4.09, 2021
B. Urbán, G. Szalontai, M. Papp, Cs. Fehér, A. C. Bényei, R. Skoda-Földes: Characterization of the ionic liquid obtained by chlorosulfonation of 1-methylimidazole: 1-methyl-3-sulfonic acid imidazolium chloride, 1-methylimidazolium chlorosulfate, Journal of Molecular Liquids, 326, 115276, 2021
Dávid Ispán, Bence Varga, Szabolcs Balogh, Balázs Zsirka, Ágnes Gömöry, Rita Skoda-Földes: Claisen-Schmidt condensation and domino Claisen-Schmidt condensation — Michael addition of 16-formyl steroids in the presence of switchable polarity solvents, ChemistrySelect, 6, 5705-5710, 2021
A. Horváth, K. Bolla, A. Wachtler, L. Maksó, M. Papp, S. Mahó, Zs. Dubrovay, J. Kóti, R. Skoda-Földes: A temperature-controlled switch between Fürst-Plattner rule- and anti-Fürst-Plattner rule ring opening of 2,3-epoxy-steroids with various halide sources in the presence o, ACS Omega 6, 41, 26846–26856, 2021
B. Urbán, G. Szalontai, M. Papp, Cs. Fehér, A. C. Bényei, R. Skoda-Földes: Characterization of the ionic liquid obtained by chlorosulfonation of 1-methylimidazole: 1-methyl-3-sulfonic acid imidazolium chloride, 1-methylimidazolium chlorosulfate, Journal of Molecular Liquids, 326, 115276, 2021
Dávid Ispán, Bence Varga, Szabolcs Balogh, Balázs Zsirka, Ágnes Gömöry, Rita Skoda-Földes: Claisen-Schmidt condensation and domino Claisen-Schmidt condensation — Michael addition of 16-formyl steroids in the presence of switchable polarity solvents, ChemistrySelect, 6, 5705-5710, 2021
A. Horváth, K. Bolla, A. Wachtler, L. Maksó, M. Papp, S. Mahó, Zs. Dubrovay, J. Kóti, R. Skoda-Földes: A temperature-controlled switch between Fürst-Plattner rule- and anti-Fürst-Plattner rule ring opening of 2,3-epoxy-steroids with various halide sources in the presence o, ACS Omega DOI 10.1021/acsomega.1c02470, 2021
E. Szánti-Pintér, L. Maksó, Á. Gömöry, J. Wouters, B. E. Herman, M. Szécsi, G. Mikle, L. Kollár, R. Skoda-Földes: Synthesis of 16α-amino-pregnenolone derivatives via ionic liquid-catalyzed aza-Michael addition and their evaluation as C17,20-lyase inhibitors, Steroids 123, 61-66, 2017
E. Szánti-Pintér, L. Maksó, D. Ispán, R. Skoda-Földes: The application of ionic liquids in the functionalisation of steroids, 3rd EuCheMS Congress on Green and Sustainable Chemistry, York, 03-06. 09., 2017
Skodáné Földes Rita: Ionfolyadékok alkalmazása szteroidok szintézisében, Bruckner-termi előadások, Budapest, jún. 2., 2017
E. Szánti-Pintér, L. Maksó, Á. Gömöry, J. Wouters, B. E. Herman, M. Szécsi, G. Mikle, L. Kollár, R. Skoda-Földes: Synthesis of 16α-amino-pregnenolone derivatives via ionic liquid-catalyzed aza-Michael addition and their evaluation as C17,20-lyase inhibitors, Steroids 123, 61-66, 2017
E. Szánti Pintér, R. Skoda-Földes: Application of ionic liquids in synthetic procedures leading to pharmaceutically active organic compounds, Current Green Chemistry 5(1), 4-21,, 2018
K. Fehér, E. Nagy, P. Szabó, T. Juzsakova, D. Srankó, Á. Gömöry, L. Kollár, R. Skoda-Földes: Heterogeneous azide-alkyne cycloaddition in the presence of a copper catalyst supported on an ionic liquid polymer/silica hybrid material, Applied Organometallic Chemistry e4343, 2018
D. Ispán, E. Szánti-Pintér, M. Papp, J. Wouters, N. Tumanov, B. Zsirka, Á. Gömöry, L. Kollár, R. Skoda-Földes: The use of switchable polarity solvents for the synthesis of 16-arylidene steroids via Claisen-Schmidt condensation, European Journal of Organic Chemistry, 3236-3244, 2018
É. Sághy, M. Payrits, T. Bíró_Sütő, R. Skoda-Földes, E. Szánti-Pintér, J. Erostyák, G. Makkai, G. Sétáló, L. Kollár, T. Kőszegi, R. Csepregi, J. Szolcsányi, Zs. Helyes, É. Szőke: Carboxamido steroids inhibit the opening properties of Transient Receptor Potential ion channels by lipid raft modulation, Journal of Lipid Research 59, 1851-1863, 2018
D. Ispán, E. Szánti-Pintér, M. Papp, J. Wouters, N. Tumanov, B. Zsirka, Á. Gömöry, L. Kollár, R. Skoda-Földes: The use of switchable polarity solvents for the synthesis of 16-arylidene steroids via Claisen-Schmidt condensation, European Journal of Organic Chemistry, 3236-3244, 2018
B. Adamcsik, E.Nagy, B. Urbán, P. Szabó, P. Pekker, R Skoda-Földes: Palladium nanoparticles on a pyridinium supported ionic liquid phase: a recyclable and low-leaching palladium catalyst for aminocarbonylation reactions, RSC Adv., 10, 23988-23998, 2020
Á. Horváth, T. Biró-Sütő,, B. Kántás,M. Payrits, R. Skoda-Földes, E. Szánti-Pintér, Zs. Helyes, É. Szőke: Antinociceptive Effects of Lipid Raft Disruptors, a Novel Carboxamido-Steroid and Methyl b-Cyclodextrin, in Mice by Inhibiting Transient Receptor Potential Vanilloid 1 an, Frontiers in Physiology, 11, 1148, 2020
B. E. Herman, J. Gardi, J. Julesz, Cs. Tömböly, E, SzántiPintér, K. Fehér,· R. Skoda-Földes, M. Szécsi: Steroidal ferrocenes as potential enzyme inhibitors of the estrogen biosynthesis, Biologia Futura, 71, 249–264, 2020
Lilla Maksó, Rita Skoda-Földes: Synthesis of 16α-Substituted-Pregnenolone Derivatives Via Ionic Liquid-Catalyzed Aza-Michael and Thio-Michael Additions, 6th International Conference on New Trends in Chemistry, 17-18. 10., 2020
Dávid Ispán, Rita Skoda-Földes: Investigation of Switchable Polarity Solvents and Their Application in Claisen-Schmidt Reaction of Steroids, 6th International Conference on New Trends in Chemistry, 17-18. 10., 2020
B. Adamcsik, E.Nagy, B. Urbán, P. Szabó, P. Pekker, R Skoda-Földes: Palladium nanoparticles on a pyridinium supported ionic liquid phase: a recyclable and low-leaching palladium catalyst for aminocarbonylation reactions, RSC Adv., 10, 23988-23998, 2020
Á. Horváth, T. Biró-Sütő,, B. Kántás,M. Payrits, R. Skoda-Földes, E. Szánti-Pintér, Zs. Helyes, É. Szőke: Antinociceptive Effects of Lipid Raft Disruptors, a Novel Carboxamido-Steroid and Methyl b-Cyclodextrin, in Mice by Inhibiting Transient Receptor Potential Vanilloid 1 an, Frontiers in Physiology, 11, 1148, 2020
Lilla Maksó, Rita Skoda-Földes: Synthesis of 16α-Substituted-Pregnenolone Derivatives Via Ionic Liquid-Catalyzed Aza-Michael and Thio-Michael Additions, ISySyCat 2021 Évora, Portugal, 31.08-4.09., 2021
B. E. Herman, J. Gardi, J. Julesz, Cs. Tömböly, E, SzántiPintér, K. Fehér,·R. Skoda-Földes, M. Szécsi: Steroidal ferrocenes as potential enzyme inhibitors of the estrogen biosynthesis, Biologia Futura 71, 249–264, 2020
B. Adamcsik, E.Nagy, B. Urbán, P. Szabó, P. Pekker, R Skoda-Földes: Palladium nanoparticles on a pyridinium supported ionic liquid phase: a recyclable and low-leaching palladium catalyst for aminocarbonylation reactions, RSC Adv., 10, 23988-23998, 2020
Á. Horváth, T. Biró-Sütő,, B. Kántás,M. Payrits, R. Skoda-Földes, E. Szánti-Pintér, Zs. Helyes, É. Szőke: Antinociceptive Effects of Lipid Raft Disruptors, a Novel Carboxamido-Steroid and Methyl b-Cyclodextrin, in Mice by Inhibiting Transient Receptor Potential Vanilloid 1 an, Frontiers in Physiology, 11, 1148, 2020
E. Szánti Pintér, R. Skoda-Földes: Application of ionic liquids in synthetic procedures leading to pharmaceutically active organic compounds, Current Green Chemistry 5(1), 4-21,, 2018
K. Fehér, E. Nagy, P. Szabó, T. Juzsakova, D. Srankó, Á. Gömöry, L. Kollár, R. Skoda-Földes: Heterogeneous azide-alkyne cycloaddition in the presence of a copper catalyst supported on an ionic liquid polymer/silica hybrid material, Applied Organometallic Chemistry e4343, 2018
É. Sághy, M. Payrits, T. Bíró_Sütő, R. Skoda-Földes, E. Szánti-Pintér, J. Erostyák, G. Makkai, G. Sétáló, L. Kollár, T. Kőszegi, R. Csepregi, J. Szolcsányi, Zs. Helyes, É. Szőke: Carboxamido steroids inhibit the opening properties of Transient Receptor Potential ion channels by lipid raft modulation, Journal of Lipid Research 59, 1851-1863, 2018
D. Ispán, E. Szánti-Pintér, M. Papp, J. Wouters, N. Tumanov, B. Zsirka, Á. Gömöry, L. Kollár, R. Skoda-Földes: The use of switchable polarity solvents for the synthesis of 16-arylidene steroids via Claisen-Schmidt condensation, European Journal of Organic Chemistry, 3236-3244, 2018
E. Szánti-Pintér, L. Maksó, Á. Gömöry, J. Wouters, B. E. Herman, M. Szécsi, G. Mikle, L. Kollár, R. Skoda-Földes: Synthesis of 16α-amino-pregnenolone derivatives via ionic liquid-catalyzed aza-Michael addition and their evaluation as C17,20-lyase inhibitors, Steroids 123, 61-66, 2017

 

Projekt eseményei

 
2022-08-08 10:25:13
Résztvevők változása
2019-12-13 14:14:20
Résztvevők változása
2019-12-12 15:49:21
Résztvevők változása
2018-12-13 15:26:30
Résztvevők változása
vissza »