The fitness consequences of sex ratio adjustment  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
120249
Type K
Principal investigator Rosivall, Balázs
Title in Hungarian Az ivararány-manipuláció rátermettségkövetkezményei
Title in English The fitness consequences of sex ratio adjustment
Keywords in Hungarian ivararány-manipuláció, ivari allokáció, szülői minőség, rátermettség
Keywords in English sex ratio adjustment, sex allocation, parental quality, fitness
Discipline
Environmental biology, ecotoxicology (Council of Complex Environmental Sciences)50 %
Ortelius classification: Animal ecology
Phylogenetics, systematics, taxonomy, comparative biology, ecophysiology (Council of Complex Environmental Sciences)50 %
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Department of Systematic Zoology and Ecology (Eötvös Loránd University)
Participants Bereczkei, Tamás
Hegyi, Gergely
Kiss, Dorottya
Kopena, Renáta
Szász, Eszter
Szöllősi, Eszter
Török, János
Starting date 2016-10-01
Closing date 2022-12-31
Funding (in million HUF) 47.637
FTE (full time equivalent) 12.30
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Metaanalízisünk szerint a hímminőség és fészekaljak ivararánya (IA) közötti összefüggés széles körben elterjedt énekesmadaraknál, de fontos figyelembe venni, hogy a vizsgált hipotézis előfeltételei fenállnak-e, különben az összefüggés átlagos erősségét alábecsüljük, téves konklúzióra juthatunk. Az összefüggés populációk közötti változatosságát a félrelépések nem befolyásolták. Örvös légykapó populációnkban a korai környezet hosszú távú hatását csak hím fiókákra tudtuk kimutatni, ami azt sugallta, hogy a környezetre való érzékenység hajtóereje lehet az IA-manipuláció evolúciójának. Ennek ellenére nem találtunk bizonyítékot adaptív IA-manipulációra. Az apák agresszivitása, mely egy korábbi vizsgálat szerint összefüggött az utódok ivararányával, nem függött össze se az apák etetési aktivitásával, se szaporodási esélyeivel, ami a kapott IA-mintázat adaptív voltát valószínűtlenné teszi. A fészekaljak IA-át megváltoztató kísérletünk nem volt hatással a fiókák növekedésére és túlélésére, valamint a szülőkre háruló felnevelési költségre sem. Humán populáción végzett vizsgálatunkban nem találtunk összefüggést a szocioökonómiai státusz és a gyerekek ivararánya között, ami nem is meglepő, mert a szocioökonómiai státusz nem volt ivarfüggő hatással a gyerekek szaporodási sikerére. Kimutattuk, hogy a másodszülött gyerekek nagyobb eséllyel lesznek lányok, ha az elsőszülött fiú, de ennek a mintázatnak nem látszik evolúciós előnye, mert a másodszülöttek szaporodási sikere nem volt ivarfüggő.
Results in English
In a meta-analysis, we showed that male-quality dependent brood sex ratios (BSR) are widespread in passerines, but it is important to take into account whether the preconditions of the studied hypothesis were tested, otherwise we underestimate the mean effect sizes and may draw false conclusions. The rate of extra-pair paternity didn’t explain any variation across populations in the observed effect sizes. In collared flycatchers, we found that early environmental conditions have long-term consequences on male but not on female offspring, suggesting that sensitivity to rearing environment is likely to be a strong selection force on sex allocation. Still we failed to find any support for adaptive sex ratio adjustment. Male aggressiveness that was earlier found to be related to BSR wasn’t related to paternal feeding effort and reproductive potential, making the adaptive explanations unlikely. Our experimental manipulation of BSR had no effect on offspring growth and recruitment, furthermore it was unrelated to potential parental costs (i.e. feeding effort). In a study of a human population, we found no relationship between socioeconomic status (SES) and offspring sex ratio. This is not surprising given that we found no sex-biased effect of the SES on reproductive success. We showed that 1st born sons are more likely to be followed by a daughter than 1st born daughters, but this doesn’t seem to be adaptive as the reproductive success of the 2nd born children wasn’t sex-dependent.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=120249
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szász, E.; Sarkadi, F.; Szöllősi, E.; Kopena, R.; Török, J.; Rosivall, B.: Are brood sex ratios adaptive?—The effect of experimentally altered brood sex ratio on nestling growth, mortality and recruitment, Journal of Evolutionary Biology (online), 2022
Gyarmathy, H., Sarkadi, F., Szász, E., Rosivall, B.: Több pénz, jobb esélyek? – Félrelépések Magyarországon – előadás,, Magyar Etológiai Társaság XXIII. Konferenciája, Kivonatfüzet és program: p45, 2021
Sarkadi, F., Kopena, R., Sarkadi, F., Kötél, D., Török, J., Rosivall, B., Hegyi, G, Laczi, M.: A Jó, a Rossz és a Csúf – háromszülős utódgondozás az örvös légykapónál, Magyar Etológiai Társaság XXIII. Konferenciája. Kivonatfüzet és program: p53, 2021
Rosivall, B., Garamszegi, L. Z., Szász, E.: Attractive males have more male offspring, but why are results so heterogeneous?, Congress of the European Society for Evolutionary Biology, Prague. Abstract book: p349, 2022
Sarkadi, F., Szász, E., Rosivall, B.: Partial support for the Trivers-Willard hypothesis in the contemporary Hungarian population, Congress of the European Society for Evolutionary Biology, Abstract book: p763, 2022
Gyarmathy, H., Kopena, R., Szöllősi, E., Sarkadi, F., Szász, E., Török, J., Rosivall, B.: Is brood sex ratio related to parental feeding rate? An experimental study on collared flycatchers, Congress of the European Society for Evolutionary Biology, Abstract book p772, 2022
Szász, E., Garamszegi, L.Z., Rosivall, B.: What is behind the variation in mate quality dependent sex ratio adjustment? – A meta-analysis, Oikos, 128(1):1-12, 2019
Szász. E., Markó, G., Hegyi, G., Török, J., Garamszegi, L.Z., Rosivall, B.: Nest-site defence aggression during courtship does not predict nestling provisioning in male collared flycatchers, Behavioral Ecology and Sociobiology 73:62, 2019
Szász. E., Jablonszky, M., Krenhardt, K., Markó, G., Hegyi, G., Herényi, M., Laczi, M., Nagy, G., Rosivall, B., Szöllősi, E., Török, J., Garamszegi, L.Z.: Male territorial aggression and fitness in collared flycatchers: a long-term study, Science of Nature 106(3-4):11, 2019
Sarkadi, F,: Ivararány-manipuláció és fiókafejlődés az örvös légykapónál., BSc Thesis, Eötvös Loránd University, 2019
Gyarmathy, H.: Ivararány-manipuláció és utódgondozás az örvös légykapónál, Scientific Student Conference of Eötvös Loránd University, Budapest. Abstract Book p7, 2020
Sarkadi, F.: A fészekaljak ivararányának hatása a fiókák visszatérési rátájára, Scientific Student Conference of Eötvös Loránd University, Budapest. Abstract Book p7-8., 2020
Laczi M., Kopena R., Sarkadi F., Kötél D., Török J., Rosivall B., Hegyi G.: Triparental care in the collared flycatcher (Ficedula albicollis): cooperation of two females with a cuckolded male in rearing a brood, Ecology and Evolution 11:10754-107, 2021
Gyarmathy, H.: Ivararány-manipuláció és utódgondozás az örvös légykapónál, XXXV National Scientific Student Conference, online. Abstract Book p56, 2021
Sarkadi, F.: A fészekaljak ivararányának hatása a fiókák visszatérési rátájára, XXXV National Scientific Student Conference, online. Abstract Book p60, 2021
Gyarmathy, H.: Ivararány-manipuláció és utódgondozás az örvös légykapónál, MSc Thesis, Eötvös Loránd University, 2021
Sarkadi, F.: A fészekaljak ivararányának hatása a fiókák visszatérési rátájára, MSc Thesis, Eötvös Loránd University, 2021
Hegyi Gergely, Laczi Miklós, Herényi Márton, Markó Gábor, Nagy Gergely, Rosivall Balázs, Szász Eszter, Török János: Functional integration of multiple sexual ornaments: signal coherence and sexual selection, AMERICAN NATURALIST 200: (4) pp. 486-505., 2022
Jablonszky Mónika, Canal David, Hegyi Gergely, Herényi Márton, Laczi Miklós, Lao Oscar, Markó Gábor, Nagy Gergely, Rosivall Balázs, Szász Eszter, Török János, Zsebõk Sándor, Garamszegi László Zsolt: Estimating heritability of song considering within-individual variance in a wild songbird: The collared flycatcher, FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION 10: 975687, 2022
Szász E, Szöllősi E, Hegyi G, Török J, Rosivall B: Rearing conditions have long-term sex-specific fitness consequences in the collared flycatcher, BEHAV ECOL 28(3):717-723, 2017
Rosivall B, Szöllősi E, Laczi M, Kiss D, Török J: Élőhelyfüggő szezonális ivararány–mintázat egy énekesmadárfajnál., XVIII. Magyar Etológus Konferencia, Debrecen (konferenciakötet 61.oldal), 2016
Szász E, Garamszegi LZ, Rosivall B: Male quality and brood sex ratio: does extra-pair paternity explain the variation in effect sizes?, 11th Conference of the European Ornithologists’ Union, Turku, Finland (Abstract Book p193), 2017
Szász E, Szöllősi E, Hegyi G, Török J, Rosivall B: Rearing conditions have long-term sex-specific fitness consequences in the collared flycatcher, BEHAV ECOL 28(3):717-723, 2017
Rosivall, B, Sarkadi, F: Az utódok neme és szaporodási sikere – kérdőíves felmérés, XIX Hungarian Ethological Conference, Dobogókő, Hungary. Abstract book, p52, 2017
Szász, E, Markó, G, Hegyi, G, Török, J, Garamszegi, LZ, Rosivall, B: Az apai agresszió és az utódgondozás kapcsolata örvös légykapóknál, XIX Hungarian Ethological Conference, Dobogókő, Hungary. Abstract book, p55, 2017
Szász, E, Garamszegi, LZ, Rosivall, B: What is behind the variation in mate quality dependent sex ratio adjustment? – A meta-analysis, Oikos (in press), 2018
Szász. E., Markó, G., Hegyi, G., Török, J., Garamszegi, L.Z., Rosivall, B.: Nest-site defence aggression during courtship does not predict nestling provisioning in male collared flycatchers, Behavioral Ecology and Sociobiology 73:62, 2019
Szász, E., Garamszegi, L.Z., Rosivall, B.: What is behind the variation in mate quality dependent sex ratio adjustment? – A meta-analysis, Oikos, 128(1):1-12, 2019
Szász. E., Jablonszky, M., Krenhardt, K., Markó, G., Hegyi, G., Herényi, M., Laczi, M., Nagy, G., Rosivall, B., Szöllősi, E., Török, J., Garamszegi, L.Z.: Male territorial aggression and fitness in collared flycatchers: a long-term study, Science of Nature 106(3-4):11, 2019
Rosivall, B., Sarkadi, F., Szöllősi, E., Kopena, R., Szász, E., Török, J.: The effect of brood sex ratio on offspring growth, 12th Congress of the European Ornithologists’ Union, Cluj-Napoca. Abstractbook p. 151., 2019
Rosivall, B.: „Az ivararány-manipuláció rátermettségkövetkezményei” című kutatási projekt mint a kutatóképzés eszköze, Conference of the New National Excellence Program, Eötvös Loránd University ÚNKP Konferencia, Budapest. Abstractbook p 289., 2019
Rosivall, B., Sarkadi, F., Szöllősi, E., Szász, E., Török J.: A fészekaljak ivararányának hatása az utódok fejlődésére, XX Hungarian Ethological Conference, Cluj-Napoca, Abstractbook p. 22., 2018
Sarkadi, F.: Ivararány-manipuláció és fiókafejlődés az örvös légykapónál, Scientific Student Conference of Eötvös Loránd University, Budapest. Abstract Book p 13., 2018
Sarkadi, F.: Ivararány-manipuláció és fiókafejlődés az örvös légykapónál, XXXIV National Scientific Student Conference, Budapest. Abstract Book p.55, 2019
Szász, E.: The adaptive value of sex ratio adjustment, PhD thesis, Biology PhD School, Eötvös Loránd University. DOI: 10.15476/ELTE.2018, 2018
Sarkadi, F,: Ivararány-manipuláció és fiókafejlődés az örvös légykapónál., MSc Thesis, Eötvös Loránd University, 2019
Gyarmathy, H.; Kopena, R.; Szöllősi, E.; Sarkadi, F.; Szász, E.; Török, J.; Rosivall, B.: A fészekaljak ivararányának hatása a szülői befektetésre, Magyar Etológiai Társaság XXI. Konferenciája, Mátrafüred. Program és kivonatfüzet p14., 2019
Sarkadi, F.; Szász, E.; Szöllősi, E.; Kopena, R.; Török, J.; Rosivall, B.: Hatással van-e a fiókák ivararánya a szülők következő évi visszatérésére és szaporodására?, Magyar Etológiai Társaság XXI. konferenciája, Mátrafüred. Program és kivonatfüzet p61, 2019
Rosivall, B., Sarkadi, F.: Az utódok neme és szaporodási sikere – kérdőíves adatgyűjtési problémák, Magyar Etológiai Társaság XXI. konferenciája, Mátrafüred. Program és kivonatfüzet p49, 2019
Szász, E., Sarkadi, F., Rosivall, B.: A Trivers–Willard-hipotézis vizsgálata a magyar populációban, Magyar Etológiai Társaság XXII. konferenciája. Program és kivonatfüzet p39, 2020
Sarkadi, F., Hegyi, G., Herényi, M., Laczi, M., Markó, G., Nagy, G., Szász, E., Szöllősi, E., Török, J., Rosivall, B.: A fészekaljak ivararányának hatása a visszatérő fiókák számára, Magyar Etológiai Társaság XXII. konferenciája. Program és kivonatfüzet p59, 2020
Kopena, R., Gyarmathy, H., Sarkadi, F., Szász., E., Szöllősi, E., Török, J., Rosivall, B.: Csökkentik-e etetési aktivitásukat a felszarvazott hímek?, Magyar Etológiai Társaság XXII. konferenciája. Program és kivonatfüzet p62, 2020
Rosivall, B.: Ivararány-manipuláció és rátermettség, Eötvös Loránd Tudományegyetem ÚNKP Konferencia, Budapest. Kivonatfüzet 333.oldal., 2020
Laczi M., Kopena R., Sarkadi F., Kötél D., Török J., Rosivall B., Hegyi G.: Triparental care in the collared flycatcher (Ficedula albicollis): cooperation of two females with a cuckolded male in rearing a brood, Ecology and Evolution 11:10754-107, 2021
Szász Eszter, Sarkadi Fanni, Szöllősi Eszter, Kopena Renáta, Török János, Rosivall Balázs: Are brood sex ratios adaptive?—The effect of experimentally altered brood sex ratio on nestling growth, mortality and recruitment, JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOLOGY 36: (1) pp. 156-168., 2023
Rosivall, B., Gyarmathy, H., Kopena, R., Sarkadi, F., Szöllősi, E., Szász, E., Török, J.: Do males penalize unfaithful females in a population with high level of extra-pair paternity?, 14th European Ornithologists’ Union Congress, Lund. Abstract Book p281, 2023

 

Events of the project

 
2018-12-06 13:59:33
Résztvevők változása
Back »