A magyarországi népvándorlás kori leletanyag feldolgozása és kiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
120486
típus K
Vezető kutató Vida Tivadar
magyar cím A magyarországi népvándorlás kori leletanyag feldolgozása és kiadása
Angol cím Analysis, Interpretation and Publication of the Early Medieval archaeological finds in Hungary
magyar kulcsszavak Gepidák, Langobardok, Avarok, temetkezések, Meroving, bizánci
angol kulcsszavak Gepids, Langobards, Avars, Graves, Meroving, Byzantine
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító régészet
zsűri Társadalomtudományi zsűrielnökök
Kutatóhely Régészeti Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Samu Levente
Szüts Tamásné dr. Garam Éva
projekt kezdete 2016-11-01
projekt vége 2021-04-30
aktuális összeg (MFt) 33.562
FTE (kutatóév egyenérték) 9.05
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A pályázat célja a korábbi korpusz vállalkozások (Cemeteries, MAA, MGAH) programjának megfelelően a magyarországi népvándorlás kori leletanyag új elméleti és gyakorlati módszerek alkalmazásával történő egységes szempontú feldolgozásának és kiadásának folytatása. A program részben új kutatásokat kezdeményez és részben olyan már megkezdett projekteket folytat, amelyek korábban OTKA támogatásban részesültek. A pályázat a népvándorlás kori régészet 1960-as évek óta folyó nagy vállalkozásának, a leletkorpuszok készítésének hagyományos szempontjait egyesíti a mai régészet korszerű elvárásaival. A tervezett kötetek e kutatási ciklusban a Monumenta Avarorum Archaeologica (MAA 1-10) valamint a Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae (MGAH 1-6) sorozatokban jelennek meg. A jelen projekt keretében elkészül az avar kori zamárdi és budakalászi temető leletanyagának értékelése, kiadásra kerül a langobard korpusz II. kötete (Mosonszentjános, Gyirmót, Szeleste), a gepida korpusz III. kötete (Ártánd, Kótaj, Nyíregyháza), egy Budapest területén feltárt, kvád-szarmata együttélésre mutató temető, valamint a Zala völgyi avar temetők (Zalakomár, Kehida, Söjtör) leletanyaga.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A népvándorlás kori régészet elemi érdeke, hogy a megváltozott kutatási feltételek és körülmények között is folytatódjon a leletanyag rendszeres, az újabb módszertani elvárásoknak megfelelő feldolgozása. Ennek érdekében szükséges a feltárt leletanyag egységes szempontú, tudományos igényű kiadása. Azonban napjaink kutatás-finanszírozási gyakorlatának megfelelően a népvándorlás kori korpuszok és monográfiák készítésének hosszú távú programját a rövid kutatási ciklusban is eredményt felmutató projektek keretében valósítjuk meg. A korpuszsorozatok feladata nemcsak a régi leletanyag kiadása, hanem főleg az új ásatásból származó, korszerű megfigyeléseket tartalmazó, nagy tudományos potenciállal rendelkező leletanyagok bekapcsolása a tudományos vérkeringésbe.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A korpuszszerű leletkiadásoknak köszönhetően a népvándorlás kori régészet egyes területein lehetőség nyílik meghatározott témák monografikus feldolgozására. Ezáltal a bővül a lehetőség új kérdésfeltevést mutató művek, szakdolgozatok és disszertációk témáinak kijelölésére. E vizsgálatok szerencsés esetben kiegészíthetők technológiai és természettudományos vizsgálatokkal is. A jelen pályázat keretében, a „népvándorlás kori leletanyag feldolgozása” program szellemének és célkitűzéseinek megfelelően a korszak kutatását meghatározó, kiemelkedő jelentőségű monográfiák születnek.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A projekt keretében a régészeti feltárások során előkerült, tudományos szempontból nagy jelentőségű népvándorlás kori és kora középkori leletanyag egységes szempontú, tudományos igényű közre adása és elemzése valósul meg. Ez a program az 1960-as évek óta tart, korábban a kulturális minisztérium, majd a Magyar Tudományos Akadémia és az OTKA program biztosította az anyagi feltételeket. Napjaink kutatás-finanszírozási gyakorlatának megfelelően a népvándorlás kori korpuszok és monográfiák készítésének hosszú távú programját a rövid kutatási ciklusban is eredményt felmutató projektre bontva valósíthatjuk meg. A korpuszsorozatok feladata nemcsak a régi leletanyag kiadása, hanem főleg az új ásatásból származó, korszerű megfigyeléseket tartalmazó, nagy tudományos potenciállal rendelkező leletanyagok bekapcsolása is a tudományos vérkeringésbe. A projekt keretében elkészül az avar kori zamárdi és budakalászi temető leletanyagának értékelése, kiadásra kerül a langobard korpusz II. kötete (Mosonszentjános, Gyirmót, Szeleste), a gepida korpusz III. kötete (Ártánd, Kótaj, Nyíregyháza), egy Budapest területén feltárt, kvád-szarmata együttélésre mutató temető, valamint a Zala völgyi avar temetők (Zalakomár, Kehida, Söjtör) leletanyaga. Több feldolgozás egyetemi szakdolgozat vagy doktori értekezés formájában valósul meg. A népvándorlás kori és kora középkori leletek elemzése hozzájárul ismereteink bővüléséhez elődeink társadalmáról, kulturális és etnikai viszonyiról, gazdálkodásáról és életmódjáról, valamint helyi és távolsági kapcsolatrendszeréről. A múlt alaposabb megismerése történeti önazonosság-tudatunk elmélyítését segíti elő.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The main goal of the project is the continuation of the systematic research of the archaeological material from the Migration Period in Hungary conducted within a new theoretical and methodological framework, and the assessment of the findings in a uniform format on the basis of the earlier Corpus Series (Cemeteries of the Avar Period 1975-1995, Monumenta Avarorum Archaeologica 1998-, Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae 2002-). The research project both initiates new investigations and the continues earlier ones. The proposed research program combines the conventional approach of the Corpus Series founded in the 60ties with the requirements of modern archaeological research, including palaeoenvironmental sampling and other analytical procedures. The planned volumes of this research cycle will be published as parts of either the Monumenta Avarorum Archaeologica (MAA 1-10) or the Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae (MGAH 1-6) series.
The analysis and interpretation of the Zamárdi, Budakalász, Budapest-Péceli út cemetery, the Langobard Corpus II (Mosonszentjános, Gyirmót, Szeleste), the Gepidic Corpus IV (Ártánd, Kótaj, Nyíregyháza) and cemeteries from Zala valley (Zalakomár, Kehida, Söjtör) will be completed as part of this project.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The systematic publication of the finds according to modern methodological standards is essential to Migration period archaeology even under the changed conditions and circumstances of research. This calls for the publication of the excavated find assemblages according to a consistent set of criteria. At present, owing to the current research financing practice, the long-term project of publishing find corpuses and monographs is realised within shorter-term projects that yield results within a shorter research cycle. The goal of the corpus series is not only the publication of earlier assemblages, but also to ensure that assemblages unearthed in the course of more recent excavations with meticulously observed and recorded find contexts, that have an immense potential for current and future studies, become part of the academic mainstream as swiftly as possible.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Thanks to the publication of find assemblages in a corpus format, it is now possible to cover various issues of Migration period archaeology in a monographic format, whereby there are increasingly more options for works, MA and PhD theses that address important subjects with a fresh perspective and raise important new questions. In optimal cases, these works can be supplemented with studies on technology and various archaeometric analyses. The present research proposal is in line with the spirit and goals of the “Assessment of Migration period find assemblages” project to promote the publication of important monographs that are vital for further studies in this field of research.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

The ultimate goal is the assessment and publication of the Migration period find assemblages according to a consistent set of criteria and the highest academic standards within the framework of the project. This program was begun in the 1960s: it was earlier funded by the Ministry of Culture, then by the Hungarian Academy of Sciences and by various OTKA grants. Today, conforming to the current research financing practice, the long-term goal of publishing Migration period corpuses and monographs is scheduled as part of shorter-term research cycles, as projects that yield results within these shorter cycles. The goal of the corpus series is not merely the publication of various assemblages that were excavated earlier, but also to ensure that assemblages unearthed in the course of more recent excavations with meticulously observed and recorded find contexts, that have an immense potential for current and future studies, become part of the academic mainstream as swiftly as possible. The following assemblages will be assessed as part of the project: the finds from the Avar period cemeteries uncovered at Zamárdi and Budakalász, Volume II of the Langobard Corpus , Volume IV of the Gepidic Corpus , a cemetery investigated in the Budapest area which reflects a joint use by Quads and Sarmatians, and the finds from the Avar-period cemeteries in the Zala Valley. Some of these assessments are the subjects of MA or PhD theses. The assessment of the Migration period and early medieval finds contributes to our knowledge on the society, economy and lifeways of our distant forebears, sheds light on the period’s colourful cultural and ethnic tapestry, and on local and regional contacts.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt keretében az 1960-as évek óta folyó népvándorláskori (Kr. u. 0-1000) korpusz-program részeként tudományos szempontból nagy jelentőségű leletanyagok egységes szempontú, tudományos igényű közre adása ill. publikációra történő előkészítése valósult meg. A korpusz-sorozatok célja a régészeti leletanyagok mielőbbi bekapcsolása a tudomány nemzetközi vérkeringésébe. A Monumenta Avarorum Archaeologica korpusz-sorozatban kiadásra került a Zamárdi lelőhely avar kori temetőjének régészeti értékelése Garam Éva tollából, és előkészületek történtek a tápi, ill. a Zala vidéki temetők kiadására. Elkészült a Nagy Margit által feltárt és feldolgozott, Budapest-Péceli úti római császárkori temető monografikus feldolgozása. E temetőt szarmata-germán etnikumú népesség használta, akik római szövetségesként hosszabb ideig, a 2. század utolsó harmadától a 4. sz. végéig, éltek a Rákos patak menti településükön. E monográfia az újonnan megalapított Monumenta Archaeologica Barbarorum inter Pannoniam Daciamque sorozat első kötete. Előkészületek történtek a langobard korpusz II. kötete (Mosonszentjános, Gyirmót, Szeleste, Kóny) és a gepida korpusz III. kötete (Ártánd, Kótaj, Nyíregyháza) esetében, amelyek a Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae sorozatban jelennek meg. A pályázat keretében elkészült a kora és közép avar kori (6-7. sz.) övek formáinak és díszítésének statisztikai módszerekkel történő vizsgálata és kronológiája.
kutatási eredmények (angolul)
Within the framework of the project the continuation of the earlier Corpus Series was realized, i.e. the assessment and publication of the Migration period (1st Millenium AD) find assemblages. The goal of the corpus series is not merely the publication of various assemblages, but to help them become part of the academic mainstream as swiftly as possible. The archaeological analysis of the Avar period cemetery at Zamárdi written by Éva Garam has been published as part of the Monumenta Avarorum Archaeologica and preparations have been made for the publications of Táp and of the cemeteries from Zala county for the same series. Margit Nagy finished the monographic analysis of the Roman imperial period cemetery at Budapest-Péceli út. This site was used by a sarmatian-germanic group that lived in their settlement among the Rákos creek between the last third of the 2nd and end of the 4th century. This monograph is also the first publication in the newly founded Monumenta Archaeologica Barbarorum inter Pannoniam Daciamque series. Preparations have been made for the 2nd Langobard corpus (Mosonszentjános, Gyirmót, Szeleste, Kóny) and the 3rd Gepidic corpus (Ártánd, Kótaj, Nyíregyháza) which will be published as part of the Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae series. Within the framework of the project the chronology and statistical analysis of the structure and decoration of early Avar period (6-7th centuries) belt sets was also finished.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=120486
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Garam, Éva: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi III., Monumenta Avarorum Archaeologica 12. Budapest, 2018
Nagy, Margit: Das barbarische Gräberfeld Budapest, XVII. Bezirk, Rákoscsaba, Péceli út aus der jüngeren Kaiserzeit (2.–4. Jahrhundert n. Chr.), Monumenta Archaeologica Barbarorum inter Pannoniam Daciamque (MABiPD) 1. kötet. Budapest, 2021
Samu, Levente - Blay, Adrienn: Térbeli átrendeződés a 7. századi Kárpát-medencében, Balogh, Csilla; Szentpéteri, József; Wicker, Erika (szerk.) Hatalmi központok az Avar Kaganátusban – Power centres of the Avar Khaganate. Kecskemét, 263-332., 2019
Éva Garam: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi III., Monumenta Avarorum Archaeologica 12. Budapest, 2018
Vida Tivadar: Pannonia and the Alpine-Adriatic Region in Late Antiquity., Atti del III Incontro per l'Archeologia barbarica (Milano, 18 maggio 2018). Archeologia Barbarica, 3. Mantova 2019, 125-138., 2019
Vida Tivadar: Pannonia and the Alpine-Adriatic Region in Late Antiquity., Atti del III Incontro per l'Archeologia barbarica (Milano, 18 maggio 2018). Archeologia Barbarica, 3. Mantova 2019, 125-138., 2019
Samu Levente:: Über die Zusammenhänge den Gürtelschnallen mit festem Beschlag und Motiven in Durchbruchornamentik und den Gürtelbeschlägen der zweiten Hälfte des 6. und beginnenden 7. Jahrhunderts, Dissertationes Archaeologicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae, Suppl. 2., 233–256., 2018
Vida Tivadar: Late Antique and Early Medieval Female Headwear Ornaments from the Carpathian Basin (Veils, Hairnets and Headbands),, Tamás A. Bács – Ádám Bollók – Tivadar Vida (eds): Across the Mediterranean – Along the Nile. Studies in Egyptology, Nubiology and Late Antiquity Dedicated to László Török on the Occasion of His 75th Birthday. Budapest: Institute of Archaeology, RCH H, 2018
Vida, Tivadar: Pannonia and the Alpine-Adriatic Region in Late Antiquity., Atti del III Incontro per l'Archeologia barbarica (Milano, 18 maggio 2018). Archeologia Barbarica, 3. Mantova 2019, 125-138., 2019

 

Projekt eseményei

 
2018-06-07 09:21:38
Résztvevők változása
vissza »