A magyarországi népvándorlás kori leletanyag feldolgozása és kiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
120486
típus K
Vezető kutató Vida Tivadar
magyar cím A magyarországi népvándorlás kori leletanyag feldolgozása és kiadása
Angol cím Analysis, Interpretation and Publication of the Early Medieval archaeological finds in Hungary
magyar kulcsszavak Gepidák, Langobardok, Avarok, temetkezések, Meroving, bizánci
angol kulcsszavak Gepids, Langobards, Avars, Graves, Meroving, Byzantine
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító régészet
zsűri Társadalomtudományi zsűrielnökök
Kutatóhely Régészeti Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Samu Levente
Szüts Tamásné dr. Garam Éva
projekt kezdete 2016-11-01
projekt vége 2021-04-30
aktuális összeg (MFt) 33.562
FTE (kutatóév egyenérték) 9.05
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt keretében az 1960-as évek óta folyó népvándorláskori (Kr. u. 0-1000) korpusz-program részeként tudományos szempontból nagy jelentőségű leletanyagok egységes szempontú, tudományos igényű közre adása ill. publikációra történő előkészítése valósult meg. A korpusz-sorozatok célja a régészeti leletanyagok mielőbbi bekapcsolása a tudomány nemzetközi vérkeringésébe. A Monumenta Avarorum Archaeologica korpusz-sorozatban kiadásra került a Zamárdi lelőhely avar kori temetőjének régészeti értékelése Garam Éva tollából, és előkészületek történtek a tápi, ill. a Zala vidéki temetők kiadására. Elkészült a Nagy Margit által feltárt és feldolgozott, Budapest-Péceli úti római császárkori temető monografikus feldolgozása. E temetőt szarmata-germán etnikumú népesség használta, akik római szövetségesként hosszabb ideig, a 2. század utolsó harmadától a 4. sz. végéig, éltek a Rákos patak menti településükön. E monográfia az újonnan megalapított Monumenta Archaeologica Barbarorum inter Pannoniam Daciamque sorozat első kötete. Előkészületek történtek a langobard korpusz II. kötete (Mosonszentjános, Gyirmót, Szeleste, Kóny) és a gepida korpusz III. kötete (Ártánd, Kótaj, Nyíregyháza) esetében, amelyek a Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae sorozatban jelennek meg. A pályázat keretében elkészült a kora és közép avar kori (6-7. sz.) övek formáinak és díszítésének statisztikai módszerekkel történő vizsgálata és kronológiája.
kutatási eredmények (angolul)
Within the framework of the project the continuation of the earlier Corpus Series was realized, i.e. the assessment and publication of the Migration period (1st Millenium AD) find assemblages. The goal of the corpus series is not merely the publication of various assemblages, but to help them become part of the academic mainstream as swiftly as possible. The archaeological analysis of the Avar period cemetery at Zamárdi written by Éva Garam has been published as part of the Monumenta Avarorum Archaeologica and preparations have been made for the publications of Táp and of the cemeteries from Zala county for the same series. Margit Nagy finished the monographic analysis of the Roman imperial period cemetery at Budapest-Péceli út. This site was used by a sarmatian-germanic group that lived in their settlement among the Rákos creek between the last third of the 2nd and end of the 4th century. This monograph is also the first publication in the newly founded Monumenta Archaeologica Barbarorum inter Pannoniam Daciamque series. Preparations have been made for the 2nd Langobard corpus (Mosonszentjános, Gyirmót, Szeleste, Kóny) and the 3rd Gepidic corpus (Ártánd, Kótaj, Nyíregyháza) which will be published as part of the Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae series. Within the framework of the project the chronology and statistical analysis of the structure and decoration of early Avar period (6-7th centuries) belt sets was also finished.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=120486
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Garam, Éva: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi III., Monumenta Avarorum Archaeologica 12. Budapest, 2018
Nagy, Margit: Das barbarische Gräberfeld Budapest, XVII. Bezirk, Rákoscsaba, Péceli út aus der jüngeren Kaiserzeit (2.–4. Jahrhundert n. Chr.), Monumenta Archaeologica Barbarorum inter Pannoniam Daciamque (MABiPD) 1. kötet. Budapest, 2021
Samu, Levente - Blay, Adrienn: Térbeli átrendeződés a 7. századi Kárpát-medencében, Balogh, Csilla; Szentpéteri, József; Wicker, Erika (szerk.) Hatalmi központok az Avar Kaganátusban – Power centres of the Avar Khaganate. Kecskemét, 263-332., 2019
Éva Garam: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi III., Monumenta Avarorum Archaeologica 12. Budapest, 2018
Vida Tivadar: Pannonia and the Alpine-Adriatic Region in Late Antiquity., Atti del III Incontro per l'Archeologia barbarica (Milano, 18 maggio 2018). Archeologia Barbarica, 3. Mantova 2019, 125-138., 2019
Vida Tivadar: Pannonia and the Alpine-Adriatic Region in Late Antiquity., Atti del III Incontro per l'Archeologia barbarica (Milano, 18 maggio 2018). Archeologia Barbarica, 3. Mantova 2019, 125-138., 2019
Samu Levente:: Über die Zusammenhänge den Gürtelschnallen mit festem Beschlag und Motiven in Durchbruchornamentik und den Gürtelbeschlägen der zweiten Hälfte des 6. und beginnenden 7. Jahrhunderts, Dissertationes Archaeologicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae, Suppl. 2., 233–256., 2018
Vida Tivadar: Late Antique and Early Medieval Female Headwear Ornaments from the Carpathian Basin (Veils, Hairnets and Headbands),, Tamás A. Bács – Ádám Bollók – Tivadar Vida (eds): Across the Mediterranean – Along the Nile. Studies in Egyptology, Nubiology and Late Antiquity Dedicated to László Török on the Occasion of His 75th Birthday. Budapest: Institute of Archaeology, RCH H, 2018
Vida, Tivadar: Pannonia and the Alpine-Adriatic Region in Late Antiquity., Atti del III Incontro per l'Archeologia barbarica (Milano, 18 maggio 2018). Archeologia Barbarica, 3. Mantova 2019, 125-138., 2019

 

Projekt eseményei

 
2018-06-07 09:21:38
Résztvevők változása
vissza »