Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
120575
típus K
Vezető kutató Révész László
magyar cím Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei
Angol cím Grave-goods of Hungary from the Age of the Hungarian Landtaking and the Early Arpadians
magyar kulcsszavak honfoglalás kor régészete, Árpád-kor régészete, forráskutatás
angol kulcsszavak Archaeology of the Hungarian Conquest Period, Archaeology of the Arpadian Age, research on source material
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Régészet
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)15 %
Ortelius tudományág: Középkori történelem
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)5 %
Ortelius tudományág: Földrajz
zsűri Régészet
Kutatóhely Régészeti Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Felföldi Szabolcs
Horváth Ciprián
Jakab Attila
Kolozsi Barbara
Költő László
Kovács László
Langó Péter
Petkes Zsolt
Varga Máté Mátyás
Varga Sándor
projekt kezdete 2016-10-01
projekt vége 2020-09-30
aktuális összeg (MFt) 36.342
FTE (kutatóév egyenérték) 20.61
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pályázatunk nem csupán problémamentes volt, de – vélekedésünk szerint – kiemelkedően eredményes is, tekintettel arra, hogy a negyedik év végére az eredeti pályázatunk vállalásait jóval meghaladó eredményeket produkálva jutottunk el. Eredményeinket nem csupán a 2016 és 2020 között megjelent újabb vaskos négy kötet mutatja, de az összesen több mint 600 régészeti rajzos tábla, sok száz fotós tábla és rekonstrukciós rajz is. Révész Lászlónak a projekt révén megjelent kötete alapján bizton állíthatjuk, hogy a sorozat jelentősége messze túllépett az egyszerű anyagközlésen, s a korszak kutatásának elméleti megújítását is eredményezte. Bízvást állíthatjuk tehát, hogy az eddigi pályázati támogatásokat (nem csupán a korábbiakat, de a legutóbbi, most zároló projekt anyagi hátterét) hatékonyan használtuk fel, s a Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei című sorozat a magyarországi régészet egyik valóban sikeres vállalkozásai közé tartozik. Ezt mutathatja az is, hogy georeferált adatokra vonatkozó számításaink szerint már az egykori Magyar Királyság területének 50,72%-át fedi már le a honfoglaló korpusz sorozat eddigi teljesítménye.
kutatási eredmények (angolul)
Our project was not only without problems, but – in our opinion – outstandingly successful, considering that by the end of the fourth year we had achieved results that far exceeded the commitments of our original project. Our results are shown not only by the new four volumes of our series published between 2016 and 2020, but also by a total of more than 600 archeological drawing tables, many hundreds of photo tables and reconstruction drawings as well. Based on László Révész’s volume published through the project, we can safely say that the significance of the series went far beyond simple material publications, and also resulted in a theoretical renewal of the research of the period. We can therefore be confident that we have used well the grants so far (not only the previous ones, but the financial background of the latest). And the series entitled Grave-goods of Hungary from the Age of the Hungarian Landtaking and the Early Arpadians is one of the truly successful enterprises of Hungarian archeology. This can also be shown by the fact that according to our calculations for georeferenced data, 50.72% of the territory of the former Kingdom of Hungary is already covered by our corpus series so far.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=120575
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Horváth Ciprián: Nógrád megye honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei, Szeged-Budapest, 2019
Kovács László: Magyarhomorog-Kónya-domb 10. századi szállási és 11–12. századi falusi temetője, Szeged-Budapest, 2019
Révész László: A 10–11. századi temetők regionális jellemzői a Keleti-Kárpátoktól a Dunáig., Szeged-Budapest, 2020
Horváth Ciprián: Borsod, Abaúj és Zemplén megyék honfoglalás és kora árpád-kori temetői és sírleletei, Szeged-Budapest, 2020
Révész László: A geszterédi 10. századi vezéri sír és régészeti környezete, Németh Péter (szerk.) A geszterédi aranyszablya történeti jelentősége. Geszteréd, 23-60, 2019
Révész László: Die methodischen Probleme der ungarischen landnahmezeitlichen Forschung. Die Gräberfelder, ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 68: (1) pp. 171-187., 2017
Révész László: Die Kunst der Steppe in Ostmitteleuropa., In: Christian, Lübke; Matthias, Hardt (szerk.) Vom spätantiken Erbe zu den Anfängen der Romanik, Deutscher Kunstverlag (2017) pp. 164-173., 2017
Révész László: Die Gräberfelder des 10.−11. Jahrhunderts im Banat, In: Ádám, Bollók; Gergely, Csiky; Tivadar, Vida**; Miháczi-Pálfi, Anett**; Masek, Zsófia** (szerk.) Zwischen Byzanz und der Steppe, MTA BTK Régészeti Intézet (2016) pp. 631-660., 2016
Révész László - Pusztai Tamás - Türk Attila: Elit alakulat 2.0. A Kárpát-medence leggazdagabb honfoglalás kori temetői. Kiállításvezető az azonos című vándorkiállításhoz, Miskolc, 2020
Révész, László: Das landnahmezeitliche Fürstengrab aus Zemplén/Zemplín und sein archäologischer Kontext. In: Jörg, Drauschke; Ewald, Kislinger; Karin, Kühtreiber; Thomas, Kühtreiber; Gabriele, Scharrer-Liška; Tivadar, Vida (hrsg) Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Festschrift für Falko Daim, 337-348, Mainz, 2018
Révész László: A Maros-Körös-köz 10-11. századi temetői. In: Bollók Á.; Gergely K.; Kolozsi B. Pető Zs.; Szenthe G. (szerk.) Népek és kultúrák a Kárpát-medencében : Tanulmányok Mesterházy Károly tiszteletére, 577-628., Budapest, 2016
Kovács László: Eine Variante der sogennanten geflochtenen Drahtringe: die doppelt gedrehten Drahtringe im 11. Jahrhundert im Karpatenbecken (Skizze). In: Zwischen Byzanz und der Steppe. Archäologische und historische Studien Festschrift für Csanád Bálint zur 70. Geburstag , 591-604, Budapest, 2016
Kovács László: A IX/X–XII. századi ellentétes tájolású temetkezésekről (On the opposite orientation burials of the 9th – 12th centuries). In: Beatus homo qui invenit sapientiam. Ünnepi kötet Tomka Péter 75. születésnapjára. Szerk.: Csécs Teréz, Takács Miklós, közreműködött: Merva Szabina, 353–378., Győr, 2016
Kovács László: Előzetesen a magyarhomorog-kónya-dombi 10–12., századi temetőről. In: In: Bollók Á.; Gergely K.; Kolozsi B. Pető Zs.; Szenthe G. (szerk.) Népek és kultúrák a Kárpát-medencében : Tanulmányok Mesterházy Károly tiszteletére, 481-501., Budapest, 2016
Kovács, László: Versuche zur um Vollständigkeit bemühten Herausgabe der ungarischen Grab-, Streu- und Schatzfunde im Karpatenbecken des 10.–12. Jahrhunderts: Fundkataster, Korpusreihe. Anteus 34 (2016) 417–454., Budapest, 2016
Kovács László: Sertés-, tyúk- és libacsontok, tojások X. századi szállási és falusi temetőkben. In: “Vadrózsából tündérsípot csináltam”. Tanulmányok Istvánovits E. 60. születésnapjára. Szerk.: L. Nagy Márta–L. Szőlősy K ., 629-637., Nyíregyháza, 2018
Kovács László: Temetési ékszerek (szalagkarperec, szalaglábperec, sima és hullámos huzalkarperec, huzallábperec). A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 6o (2018) 163–205., Nyíregyháza, 2018
Endre Neparáczki–Zoltán Maróti–Tibor Kalmár–Kitti Maár–István Nagy–Dóra Latinovics–Ágnes Kustár–György Pálfi–Erika Molnár–Antónia Marcsik–Csilla Balogh–Gábor Lőrinczy–Szilárd Sándor Gál–Péter Tomka–Bernadett Kovacsóczy–László Kovács–István Raskó–Tibor Török: Y-chromosome haplogroups from Hun, Avar and conquering Hungarian period nomadic people of the Carpathian Basin, www.nature.com/scientificreports/ (2019) 9:16569 | https://doi.org/10.1038/s41598-019-53105-5, 1–12., 2019
vissza »