Átprogramozott anyagcsere folyamatok jellemzése és új antivirális szabályozó mechanizmusok azonosítása humán plazmacitoid dendritikus sejtekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
120887
típus PD
Vezető kutató Pázmándi Kitti Linda
magyar cím Átprogramozott anyagcsere folyamatok jellemzése és új antivirális szabályozó mechanizmusok azonosítása humán plazmacitoid dendritikus sejtekben
Angol cím Characterization of metabolic reprogramming and identification of new regulators of antiviral responses in human plasmacytoid dendritic cells
magyar kulcsszavak plazmacitoid dendritikus sejtek, antivirális immunválasz, anyagcsere, mitokondrium, RIG-I/MAVS szignál útvonalak, NLR rendszer
angol kulcsszavak plasmacytoid dendritic cells, antiviral immune response, metabolic reprogramming, mitochondria, RIG-I/MAVS signaling, NLR system
megadott besorolás
Immunológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)60 %
Ortelius tudományág: Immunológia
Immunológiai betegségek biológiai alapjai (pl. autoimmunitás) (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
Sejtdifferenciálódás, sejtélettan, sejtdinamika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
Kutatóhely ÁOK Immunológiai Intézet (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2016-10-01
projekt vége 2019-09-30
aktuális összeg (MFt) 15.090
FTE (kutatóév egyenérték) 2.10
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Sikerült feltárnunk olyan új szabályozó mechanizmusokat, melyek befolyásolják a vírusellenes immunválaszok egyik legfőbb sejtjeinek, a plazmacitoid dendritikus sejteknek (pDS) az antivirális aktivitását. Kimutattuk, hogy a mitokondriumoknak igen jelentős szerepe van az antivirális immunválaszokban, ugyanis a stressz vagy metabolikus változások következtében fokozottan termelődő mitokondriális reaktív oxigén gyökök (mtROS) különbözőképpen szabályozzák a pDS-ek TLR, illetve RIG-I által mediált antivirális válaszait. Új kölcsönhatásokat írtunk le az mtROS-ok termelődését is reguláló, mitokondriális támadáspontú NLR-ek és a RIG-I által közvetített jelátviteli útvonalak között pDS-ekben és monocita-eredetű DS-ekben is, mely mechanizmusok a mitokondrium-asszociált antivirális válaszok fontos negatív szabályozói lehetnek. Elsőként mutattuk ki, hogy a pDS-ek egyedülálló metabolikus aktivitással rendelkeznek, ugyanis míg a korai endoszómális TLR-ek által indukált antivirális válaszok glikolízis függőek, addig a késői RIG-I-mediált antivirális aktivitás inkább oxidatív foszforiláció által támogatott és a glikolízis gátlása mellett is működik. Eredményeink rávilágítottak arra is, hogy ellentétben a pDS-ekkel, a monocita-eredetű DS-ek RIG-I-en keresztüli aktivációjához glikolítikus tranzíció szükséges. Továbbá a humán DS-ek T sejteket aktiváló kapacitása is anyagcsere változások által szabályozott, mely új lehetőségeket biztosíthat a DS-ek általi immunmoduláció szabályozásában.
kutatási eredmények (angolul)
During completion of this project, we revealed novel mechanisms which can influence the antiviral activity of plasmacytoid dendritic cells (pDC), the key regulators of antiviral immune responses. We demonstrated that mitochondria play essential roles in antiviral immunity. Thus the elevated production of mitochondrial reactive oxygen species (mtROS) induced by stress or metabolic changes regulate the TLR-and RIG-I-mediated antiviral responses in pDCs differently. We described novel interactions between the regulators of mtROS production, the mitochondria-targeting NLR- and RIG-I-induced signaling pathways in pDC and in monocyte-derived DCs. These interactions represent a novel negative regulatory mechanisms of human DCs. Our findings revealed for the first time, that pDCs display a unique metabolic profile. While the early endosomal TLR-driven antiviral responses of pDCs require glycolytic reprogramming, the RIG-I-mediated antiviral activity is supported by oxidative phosphorylation and functions even when glycolysis is blocked. Our results also highlighted that in contrast to pDCs the RIG-I-induced activation of monocyte-derived DCs depends on glycolytic transition. Furthermore, our data imply that cellular metabolism controls the T cell priming function of human DCs as well providing new possibilities in the regulation of DC-mediated immunomodulation.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=120887
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Agod Z, Fekete T, Budai MM, Varga A, Szabo A, Moon H, Boldogh I, Biro T, Lanyi A, Bacsi A, Pazmandi K: Regulation of type I interferon responses by mitochondria-derived reactive oxygen species in plasmacytoid dendritic cells, REDOX BIOL 13: 633-645, 2017, 2017
Agod Z, Fekete T, Budai MM, Varga A, Szabo A, Moon H, Boldogh I, Biro T, Lanyi A, Bacsi A, Pazmandi K: Regulation of type I interferon responses by mitochondria-derived reactive oxygen species in plasmacytoid dendritic cells, REDOX BIOL 13: 633-645, 2017, 2017
Fekete T, Bencze D, Szabo A, Csoma E, Biro T, Bacsi A, Pazmandi K: Regulatory NLRs control the RLR-mediated type I interferon and inflammatory responses in human dendritic cells., Frontiers in Immunology, 9:2314, 2018
Fekete T, Sütő MI, Bencze D, Mázló A, Szabo A, Biro T, Bacsi A, Pázmándi K: Human plasmacytoid and monocyte-derived dendritic cells display distinct metabolic profile upon RIG-I activation, Front Immunol. 21;9:3070, 2018
vissza »