A cannabinoid jelátvitel vizsgálata atopias dermatitisben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
121360
típus PD
Vezető kutató Oláh Attila
magyar cím A cannabinoid jelátvitel vizsgálata atopias dermatitisben
Angol cím Investigation of the cannabinoid signaling in atopic dermatitis
magyar kulcsszavak cannabinoid, atopias dermatitis, bőr, gyulladás
angol kulcsszavak cannabinoid, atopias dermatitis, skin, inflammation
megadott besorolás
Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Bőrgyógyászat
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely ÁOK Élettani Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Bíró Tamás
projekt kezdete 2016-10-01
projekt vége 2019-09-30
aktuális összeg (MFt) 15.090
FTE (kutatóév egyenérték) 2.40
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A gyermekek 15-30 és a felnőttek 2-10%-át érintve az atopias dermatitis (AD; egy multifaktoriális, gyulladásos, a bőr barrier funkcióinak leépülésével járó kórkép) az egyik legnagyobb prevalenciájú bőrbetegség, ami világszerte milliók életminőségét rontja, jelentős anyagi és pszichés terhet róva ezzel a társadalomra. Mivel patogenezise még nem minden részletében tisztázott, nem állnak rendelkezésre univerzálisan hatékony eszközök a kezelésére. Mindezek alapján komoly igény mutatkozik mind a tudományos közélet, mind a civil társadalom irányából a patogenezis jobb megértésére, ami új terápiás célpontok azonosításának a reményével kecsegtetne.

Hogy ezen kihívásnak megfeleljünk, jelen innovatív, fókuszált és jól transzlálható molekuláris medicina szemléletű kutatási projektünk során, melyet a pályázó befogadó laboratóriumával szoros együttműködésben tervezünk megvalósítani, célul tűztük ki egy, a bőr homeosztázisának szabályozásában újonnan felfedezett szabályozó rendszerben, a cannabinoid jelátvitelben rejlő terápiás potenciál vizsgálatát és kiaknázását AD-ben. Ennek a rendszernek a vizsgálata azért tűnik különösen ígéretesnek, mert (saját és más csoportok eredményei alapján) nagyon jelentős mértékben befolyásolja a bőr immunfunkcióit, a hámsejt-differenciációt, valamint az epidermális barrierképződést és –regenerációt.

Kísérleteink az AD patogenezisének eleddig ismeretlen vonatkozásaira mutatnak majd rá. Eredményeink reménység szerint maguk után vonják majd a cannabinoid jelátvitel modulálásában rejlő terápiás potenciál feltárását célzó további vizsgálatok megindulását, és elvezethetnek új, hatékony, mégis biztonságos terápiás eszközök kifejlesztéséhez.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Egybehangzó irodalmi adatok és saját publikált, valamint előzetes eredmények alapján egy teljesen új hipotézisre teszünk javaslatot. Elméletünk szerint a bőr cannabinoid jelátvitelének kóros megváltozása alapvető szerepet játszik az atopias dermatitis (AD) barrierkárosodással jellemezhető patogenetikai „ördögi körének” kialakulásában, ami alapján a cannabinoid tónus modulálása ígéretes, új eszköz lehet az AD jövőbeli kezelésében.
A fenti teória tesztelésére a következő kérdéseket kell megválaszolni:
1. Vannak-e molekuláris/funkcionális eltérések az endocannabinoid rendszer (ECS) tagjainak kifejeződésében és aktivitás-mintázatában az AD-ben szenvedő betegek keratinocitáiban in vivo, illetve in vitro?
2. Az ECS tagjainak kifejeződésében tapasztalható eltérések transzkripciós vagy poszttranszkripciós szinten alakulnak ki?
3. Van-e összefüggés a megváltozott ECS mintázat, a betegség súlyossága, valamint az „AD-specifikus” molekulák szintje között?
4. Károsan befolyásolja-e a megváltozott cannabinoid jelátvitel az epidermális mitokondriális funkciókat, és ha igen, ez hozzájárul-e a barrier funkciók leépüléséhez?
5. Milyen mechanizmusok vezetnek az ECS epidermális „átprogramozódásához”?
6. Milyen hatást gyakorol az ECS aktivitásának farmakológiai/molekuláris biológiai modulálása a barrierformáló képesség egyes aspektusaira (differenciáció, Toll-like receptor jelátvitel, junkcionális proteinek kifejeződése, immunológiai folyamatok), illetve a mitokondriális aktivitásra egészséges, illetve AD-es betegekből származó keratinociták esetén?
7. A homeosztatikus endocannabinoid tónus helyreállítása képes-e megszakítani az AD patogenezisének „ördögi körét”?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kísérletes tervben részletezett klinikailag releváns és transzlálható, korszerű módszereket felvonultató kísérleteinket a jelenleg elérhető legjobb, atopias dermatitis (AD)-releváns, komplementer humán modellekben (egészséges és beteg donorokból származó primer és immortalizált, valamint genetikailag módosított epidermális keratinociták, bőr szervkultúrák) végezzük majd a világon egyedülállóan széleskörű - a kísérletes bőrgyógyászati és a cannabinoid kutatásokban élenjáró kutatók által létrehozott - együttműködés keretében. Az összehangolt munka lehetővé teszi számunkra az AD patogenezisének több szempontú vizsgálatát a biokémiai, molekuláris- és sejtélettani szinttől egészen az ex vivo kísérletekig, aminek gyümölcseként megérthetjük a cannabinoid jelátvitel AD-ben játszott szerepét.
Kísérleteink azt is felfedik majd, hogy a homeosztatikus endocannabinoid (eCB) tónus diszregulációja valóban a „hiányzó láncszem”-e a nem megfelelő Toll-like receptor jelátvitel, illetve az epidermális barrier AD-ben megfigyelhető károsodása között. Eredményeink tehát az AD patogenezisének eleddig kevéssé kutatott aspektusaira, azaz a homeosztatikus eCB tónusban bekövetkező funkcionális eltérésekre világíthatnak rá, új típusú, eCB-alapú terápiás megoldások kifejlesztésének reményével kecsegtetve ezzel. Adataink így nélkülözhetetlenek az eCB-tónusmodulálás esetleges hatékonyságának előrejelzéséhez. Mindezen preklinikai eredmények birtokában jövőbeli K+F projektek részeként remélhetőleg mód nyílik majd olyan humán klinikai kísérletek finanszírozására, melyek az eCB-tónus modulálásának tényleges terápiás értékét vizsgálják majd az AD kezelésében. Ennek megfelelően alapkutatási projektünk, valamint az „innovációs lánc” (szabadalmi védelem, hasznosíthatósági tanulmányok, piackutatás és pozícionálás, marketing stb.) kecsegtető perspektívát kínálnak, amely végül „cannabinoid termékek” előállításában csúcsosodhat ki (pl. krémek és egyéb externáliák). Ha ez megvalósul, akkor kísérletes erőfeszítéseink (amellett, hogy valós kereskedelmi és gazdasági értékké alakulnak), mindenképpen jelentős társadalmi hatást gyakorolnak majd, hiszen ezen új termékek milliók életminőségét javíthatják majd jelentősen világszerte.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Az „atopias dermatitis”-ként (AD) is ismert ekcéma egy rendkívül gyakori gyulladásos bőrbetegség, amely a bőr bizonyos területeinek kiszáradásával és kínzó viszketésével, valamint vakarózással jár. A betegség gyermekkorban különösen gyakori, ezért érthető, hogy az új, könnyen alkalmazható, hatékony, de mégis mellékhatásmentes kezelési módok kifejlesztésének elsődleges prioritást kell kapnia a bőrgyógyászati kutatások során. Természetesen ilyen fejlesztések nem képzelhetőek el anélkül, hogy gondosan megtervezett, alapos kísérletek elvégzésével fel ne tárnánk a betegség kóroktanát (azaz azt, hogy a tünetek miért és pontosan hogyan alakulnak ki).

Mások és saját munkacsoportunk eredményei alapján a bőr ún. „kannabinoid” rendszerének vizsgálata egy nagyon ígéretes, új irány lehet az AD kutatásában. A kannabinoid rendszer egy olyan élettani szabályozó, mely a gyulladásos folyamatok mellett a bőr külső behatásokkal szembeni védelmi funkcióinak kialakítását is ellenőrzi. Mindezek fényében jelen projekt keretében a célunk annak feltérképezése, hogy ezen szabályozórendszer zavara milyen szerepet játszik a betegség kialakulásában, aminek révén új, a kannabinoid rendszerre ható terápiás megoldások azonosítására kerülhet sor.

Végezetül nagyon fontos kiemelni, hogy kutatásaink egy, az emberi szervezetben megtalálható, „endogén” szabályozórendszerre irányulnak, nem pedig a vadkender (Cannabis sativa) egyes pszichotróp, hallucinogén hatóanyagaira (amilyen pl. a hírhedt THC is). Éppen ezért az ezen belső szabályozórendszerre ható gyógyszerek a viselkedés befolyásolásának és a hozzászokás, függőség kialakulásának veszélye nélkül lennének alkalmazhatóak.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

By affecting 15-30% of the children and 2-10% of the adults, atopic dermatitis (AD; a multifactorial, inflammatory skin disease characterized by the disorganization of the complex cutaneous barrier functions), is one of the highest prevalence skin diseases, impairing quality of life of people worldwide. Thus, it results in a significant financial and psychological burden to society. Since its pathogenesis is not fully unraveled yet, we still lack universally effective tools to manage it; therefore, there is an emerging demand from both patients and the medical community to better understand this process, holding out the promise of identifying novel therapeutic targets.

In order to respond to this challenge, in the current, innovative, highly focused, and translationally relevant molecular medicine research project, which is to be performed in a close collaboration with the applicant’s host laboratory, we aim to investigate the role and putative therapeutic potential of a recently emerging regulator of cutaneous homeostasis, i.e. cannabinoid signaling, in AD. Investigation of this regulator is especially promising, since it was shown (by us and by other groups as well) to profoundly influence cutaneous immune functions, keratinocyte differentiation, skin barrier formation and regeneration.

Our results are expected to shed light on previously unknown aspects of the pathogenesis of AD. These findings will hopefully encourage one to systematically exploit the putative therapeutic potential laying in the modulation of cannabinoid signaling, and may lead to the development of novel, efficient, yet safe therapeutic approaches.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Based on congruent data of the literature and our own published and preliminary findings, in the current proposal, we offer a novel, challenging theory. Namely, we hypothesize that pathological alterations in the cutaneous cannabinoid signaling play a fundamental role in the development of the barrier-damaging vicious circle of atopic dermatitis (AD); hence, modulation of the cannabinoid tone may represent a promising, novel tool for the management of AD.
In order to challenge the validity of the above hypothesis, the following questions should be carefully addressed:
1. Are there alterations in the molecular/functional expression/activity patterns of various members of the endocannabinoid system (ECS) in the epidermis of AD patients both in vivo and in cultures?
2. Do the pathological alterations in the ECS expression develop transcriptionally or posttranscriptionally?
3. Is there any correlation between the altered ECS expression patterns, the severity of the disease and the levels of “AD-relevant” molecules?
4. Does altered cannabinoid signaling impair the activity of epidermal mitochondria, and if so, does this contribute to the disorganization of the complex epidermal barrier functions?
5. What is the molecular mechanism of the “epidermal ECS misprogramming”?
6. How do molecular/pharmacological modulations of cannabinoid signaling affect barrier-forming properties (e.g. differentiation, Toll-like receptor signaling, junctional molecule expression, immunological mechanisms) and mitochondrial activity of healthy individuals and AD patients-derived epidermal keratinocytes?
7. Can restoration of the homeostatic cannabinoid signaling halt the vicious circle of AD?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The translationally and clinically relevant, state-of-the-art experiments detailed in the research outline will be performed on the best available, highly atopic dermatitis (AD)-relevant, complementary human model systems (healthy and diseased primary, immortalized, and genetically modified human epidermal keratinocytes; skin organ-cultures) within the confines of a uniquely wide, and unprecedented collaboration of leading international experts of the investigative dermatology and cannabinoid biology. Coordinated work of this team will enable us to study the pathogenesis of AD starting from biochemical, molecular and cell physiology aspects up to ex vivo studies, providing a deep insight to the putative role of the cannabinoid signaling in AD. Importantly, our experiments will also reveal if dysregulation of the homeostatic epidermal endocannabinoid (eCB) tone is indeed the “missing link” between the inappropriate Toll-like receptor signaling and the disorganization of the epidermal barrier in AD. Thus, these results will shed light on a previously neglected aspect (i.e. functional alterations of the homeostatic eCB tone) of the pathogenesis of AD, holding out the promise of developing novel eCB-based therapeutic tools to treat AD. Our data are therefore indispensable for predicting the potential therapeutic impact of the eCB-tone modulation. With these pre-clinical findings in hand, as part of further R&D innovations, one would hopefully initiate and sponsor human trials to explore the actual use of eCB tone modulation in the clinical management of AD. Therefore, as an intriguing perspective, our current basic research project and the closely related subsequent events of the “innovation chain” (e.g. IP issues, feasibility studies, market research and positioning, marketing, etc.) may eventually result in the development of “cannabinoid products” such as e.g. topically applicable creams, gels, or ointments. If this is realized, our research efforts – besides resulting in definite commercial and economic values/income – will eventually have obvious social impact, since the application of these novel products may improve quality of life of millions worldwide.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Eczema (also known as “atopic dermatitis”, AD) is an extremely frequent inflammatory skin disease, characterized by dryness and excruciating itching and scratching of certain skin areas of the patients. The disease is especially common in childhood; therefore it is obvious that development of new, easy-to-apply, highly effective, yet side-effect-free therapeutic tools must be a top priority area of the skin research. Evidently, such developments cannot be realized without carefully planned, extensive experiments aiming to unravel the pathogenesis (i.e. the way how and why the symptoms develop) of AD.

According to recently emerging data of others and our own research group, investigation of the so-called “skin cannabinoid system” (a regulatory system, controlling inflammation and the formation of the skin barrier protecting us against various environmental challenges) appears to be an extremely promising, new direction in the “AD-field”. Therefore, in the current project, we aim at exploring how dysregulation of this system is involved in the development of the disease, which may enable us to identify new cannabinoid system-based therapeutic tools.

Finally, it is very important to highlight that our research focuses on an endogenous regulatory system and not on plant (i.e. hemp, also known as Cannabis sativa) derived psychotropic, hallucinogenic molecules (e.g. the infamous THC). Therefore, medications modulating this endogenous system could be employed without the risk of any kind of behavioral effects, and would not cause addiction of the treated patients.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az ún. „kannabinoid” jelátvitel, valamint a kapcsolódó szignalizációs útvonalak a bőr számos biológiai folyamatának (pl. hámsejt-differenciáció, gyulladás) fontos szabályozói. Jelen kísérleteink során ennek az összetett rendszernek a működésébe igyekeztünk mélyebb betekintést nyerni, különös tekintettel a jelpálya atópiás dermatitiszben (AD) megfigyelhető esetleges diszregulációjára. A most záruló projekt nem számszerűsíthető, de annál fontosabb eredménye volt, hogy számos új kísérletes protokollt optimalizáltunk, melyeket azóta rutinszerűen alkalmazunk a napi munka során, emellett pedig számos értékes kollaborációs kapcsolat kiépítésére is sor került. A kísérletek során sikerrel azonosítottunk a hámsejtek differenciációjára, illetve gyulladásos folyamataira hatást gyakorló ágenseket (egyes poliolok, a fluoxetin, egy CB2-t aktiváló Echinacea-kivonat) és sejtélettani szabályozókat (a κ-opioid receptor), valamint kimutattuk, hogy a CB1 receptorok sejtfelszíni és mitokondriális szubpopulációi eltérő sejtélettani hatások közvetítésében játszanak szerepet. Megállapítottuk, hogy a komplex kannabinoid jelátvitel egyes ionotróp (TRPV3 és TRPV4), novel (GPR119), illetve purinerg (adenozin receptorok) tagjai összetett módon befolyásolják a faggyúmirigyek és szőrtüszők biológiai folyamatait, így AD-ben történő jövőbeli esetleges terápiás célpontként való kiaknázásuk alkalmával ezen struktúrákra gyakorolt (mellék)hatás-profiljuk feltérképezésére különös gondot kell majd fordítani.
kutatási eredmények (angolul)
The so-called “cannabinoid” signaling and the related signaling pathways are key regulators of several biological processes of the skin (e.g. differentiation of the keratinocytes, inflammation). Within the confines of the current study, we intended to get a deeper insight to the function of this complex system, with a special emphasis on its putative dysregulation in atopic dermatitis (AD). Optimization of novel experimental protocols, which are routinely used in our laboratory since then, is a non-quantifiable, but important result of the current project. Moreover, we also managed to establish several important collaborations. Besides, we successfully identified several compounds (certain polyols, fluoxetine, a CB2-activating Echinacea-extract) and cellular regulators (κ-opioid receptor), which influence differentiation and immune functions of the keratinocytes. Moreover, we could also show that cell membrane as well as mitochondrial subpopulations of CB1 receptors are involved in mediating differential cell physiology effects. Finally, we found that certain ionotropic (TRPV3 and TRPV4), novel (GPR119), and purinergic (adenosine receptors) members of the complex cannabinoid signaling influence biology of human sebaceous glands and hair follicles in a complex way. Thus, in case of putative future therapeutic exploitation of these targets in AD, special attention should be paid to the exploration of their potential (side) effect profile on the said structures.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=121360
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Attila Oláh, Majid Alam, Jérémy Chéret, Nikolett Gréta Kis, Zoltán Hegyi, Attila G. Szöllősi, Silvia Vidali, Tamás Bíró, Ralf Paus: Mitochondrial energy metabolism is negatively regulated by cannabinoid receptor 1 in intact human epidermis, Exp. Dermatol. doi: 10.1111/exd.14110, 2020
Ramot Yuval, Majid Alam, Attila Oláh, Tamás Bíró, Leslie Ponce, Jérémy Chéret, Marta Bertolini, Ralf Paus: PPARγ-mediated signalling regulates mitochondrial energy metabolism in human hair follicle epithelium, J. Invest. Dermatol. 138:1656-1659., 2018
Arnold Markovics, Kinga Fanni Tóth, Katalin Eszter Sós, József Magi, Adrienn Gyöngyösi, Zoltán Benyó, Christos C. Zouboulis, Tamás Bíró, Attila Oláh: Nicotinic acid suppresses sebaceous lipogenesis of human sebocytes via activating hydroxycarboxylic acid receptor 2 (HCA2), J. Cell Mol. Med. 23:6203–6214, 2019
Imre L. Szabó, Erika Lisztes, Gabriella Béke, Kinga Fanni Tóth, Ralf Paus, Attila Oláh, Tamás Bíró: The phytocannabinoid (-)-cannabidiol (CBD) operates as a complex, differential modulator of human hair growth: Anti-inflammatory submicromolar versus hair growth inhibitory micromolar effects, J. Invest. Dermatol. 140:484-488. doi: 10.1016/j.jid.2019.07.690., 2020
Erika Lisztes, Balázs I. Tóth, Marta Bertolini, Imre L. Szabó, Nóra Zákány, Attila Oláh, Attila G. Szöllősi, Ralf Paus, Tamás Bíró: Adenosine promotes human hair growth and inhibits catagen transition in vitro – role of the outer root sheath keratinocytes, J. Invest. Dermatol. 140:1085-1088.e6. doi: 10.1016/j.jid.2019.08.456., 2020
Dorottya Ádám, Kinga Fanni Tóth, Fruzsina Sárkány, Michael Soeberdt, Christoph Abels, Attila Oláh, Tamás Bíró: Activation of κ-opioid receptor (KOR) suppresses pro-inflammatory response of human epidermal keratinocytes, Exp. Dermatol. 27(Supplement 2):27., 2018
Kinga Fanni Tóth, Dorottya Ádám, József Arany, Petra Faragó, Jack L. Arbiser, Christos C. Zouboulis, Tamás Bíró, Attila Oláh: The putative tribbles homolog 3 (TRIB3) activator honokiol suppresses lipogenesis, and exerts anti-proliferative as well as anti-inflammatory effects on human sebocytes, J. Invest. Dermatol. 139(9S) Supplement 2:S319, 2019
Balázs Kelemen, Erika Lisztes, Anita Vladár, Martin Hanyicska, János Almássy, Attila Oláh, Attila G. Szöllősi, Ágnes Gyetvai, János Posta, Thomas Voets, Tamás Bíró, Balázs I. Tóth: Volatile anaesthetics inhibit the thermosensitive nociceptor ion channel transient receptor potential melastatin 3 (TRPM3), Biochemical Pharmacology. 174 :113826:1-11. doi: 10.1016/j.bcp.2020.113826, 2020
Arnold Markovics, Ágnes Angyal, Kinga Fanni Tóth, Dorottya Ádám, Zsófia Pénzes, József Magi, Ágnes Pór, Ilona Kovács, Dániel Törőcsik, Christos C. Zouboulis, Tamás Bíró, Attila Oláh: GPR119 is a potent novel regulator of human sebocyte biology, J. Invest. Dermatol. doi: 10.1016/j.jid.2020.02.011, 2020
Attila Oláh, Judit Szabó-Papp, Michael Soeberdt, Ulrich Knie, Stephan Dähnhardt-Pfeiffer, Christoph Abels, Tamás Bíró: Echinacea purpurea-derived alkylamides exhibit potent anti-inflammatory effects and alleviate clinical symptoms of atopic eczema, J DERMATOL SCI 88(1):67-77, 2017
Attila Oláh, Zoltán Szekanecz, Tamás Bíró: Targeting cannabinoid signaling in the immune system: “High”-ly exciting questions, Fr Immunol. 8:1487., 2017
Edit Páyer, Judit Szabó-Papp, Lídia Ambrus, Attila Gábor Szöllősi, Mónika Andrási, Shabtay Dikstein, Lajos Kemény, István Juhász, Andrea Szegedi, Tamás Bíró, Attila Oláh: Beyond the Physico-Chemical Barrier: Glycerol and Xylitol Markedly yet Differentially Alter Gene Expression Profiles and Modify Signaling Pathways in Human Epidermal Kera, Exp Dermatol. 27(3):280-284, 2018
Yuval Ramot, Majid Alam, Attila Oláh, Tamás Bíró, Leslie Ponce, Jérémy Chéret, Marta Bertolini, Ralf Paus: PPARγ-mediated signalling regulates mitochondrial energy metabolism in human hair follicle epithelium, J Invest Dermatol. 138:1656-1659, 2018
Nóra Zákány, Attila Oláh, Arnold Markovics, Erika Takács, Andrea Aranyász, Simon Nicolussi, Fabiana Piscitelli, Marco Allarà, Ágnes Pór, Ilona Kovács, Christos C. Zouboulis, Jürg Gertsch, Vincenzo Di Marzo, Tamás Bíró, Tamás Szabó: Endocannabinoid tone regulates human sebocyte biology, J Invest Dermatol. 138(8):1699-1706, 2018
Magdolna Szántó, Attila Oláh, Attila Gábor Szöllősi, Kinga Fanni Tóth, Edit Páyer, Nóra Czakó, Ágnes Pór, Ilona Kovács, Christos C. Zouboulis, Lajos Kemény, Tamás Bíró, Balázs István Tóth: Activation of TRPV3 inhibits lipogenesis and stimulates production of inflammatory mediators in human sebocytes – a putative contributor to dry skin dermatoses, J Invest Dermatol, 2018
Tamás Bíró, Attila Oláh, Balázs István Tóth, Attila Gábor Szöllősi: Endogenous Factors That Can Influence Skin pH, In. Surber C, Abels C, Maibach H (eds) pH of the Skin: Issues and Challenges. Curr Probl Dermatol. Basel, Karger, vol 54, pp 54–63. DOI: 10.1159/000489518, 2018
Yuval Ramot, Attila Oláh, Ralf Paus: Cover Image: Neuroendocrine treatment of inherited keratin disorders by cannabinoids?, Br J Dermatol. 178(6):1469. doi: http://doi.wiley.com/10.1111/bjd.16570, 2018
Attila Oláh, Arnold Markovics, Kinga Fanni Tóth, Katalin Eszter Sós, József Magi, Adrienn Gyöngyösi, Zoltán Benyó, Christos C. Zouboulis, Tamás Bíró: Nicotinic acid suppresses sebaceous lipid synthesis of human sebocytes via activating hydroxycarboxylic acid receptor 2 (HCA2), J. Invest. Dermatol. 138(5):S224., 2018
Kinga Fanni Tóth, Arnold Markovics, Ágnes Angyal, József Magi, Ágnes Pór, Ilona Kovács, Christos C. Zouboulis, Tamás, Attila Oláh: Endocannabinoid-like molecule oleoylethanolamide promotes sebaceous lipid synthesis, J. Invest. Dermatol. 138(5):S224, 2018
Attila G Szöllősi, Attila Oláh, Tamás Bíró, Balázs István Tóth: Recent advances in the endocrinology of the sebaceous gland, Dermato-Endocrinology 9(1):e1361576, 2018
Edit Páyer, Judit Szabó-Papp, Lídia Ambrus, Attila Gábor Szöllősi, Mónika Andrási, Shabtay Dikstein, Lajos Kemény, István Juhász, Andrea Szegedi, Tamás Bíró, Attila Oláh: Beyond the Physico-Chemical Barrier: Glycerol and Xylitol Markedly yet Differentially Alter Gene Expression Profiles and Modify Signaling Pathways in Human Epidermal Kera, Exp Dermatol. 27(3):280-284, 2018
Kinga Fanni Tóth, Dorottya Ádám, Tamás Bíró, Attila Oláh: Cannabinoid signaling in the skin: Therapeutic potential of the “c(ut)annabinoid” system, Molecules 24:918, 2019
Nóra Zákány, Attila Oláh, Arnold Markovics, Erika Takács, Andrea Aranyász, Simon Nicolussi, Fabiana Piscitelli, Marco Allarà, Ágnes Pór, Ilona Kovács, Christos C. Zouboulis, Jürg Gertsch, Vincenzo Di Marzo, Tamás Bíró, Tamás Szabó: Endocannabinoid tone regulates human sebocyte biology, J Invest Dermatol. 138(8):1699-1706, 2018
Magdolna Szántó, Attila Oláh, Attila Gábor Szöllősi, Kinga Fanni Tóth, Edit Páyer, Nóra Czakó, Ágnes Pór, Ilona Kovács, Christos C. Zouboulis, Lajos Kemény, Tamás Bíró, Balázs István Tóth: Activation of TRPV3 inhibits lipogenesis and stimulates production of inflammatory mediators in human sebocytes – a putative contributor to dry skin dermatoses, J Invest Dermatol 139(1):250-253., 2019
Attila G Szöllősi, Attila Oláh, Tamás Bíró, Balázs István Tóth: Recent advances in the endocrinology of the sebaceous gland, Dermato-Endocrinology 1: (1) 1938-1980, 2017
Attila Oláh, Judit Szabó-Papp, Michael Soeberdt, Ulrich Knie, Stephan Dähnhardt-Pfeiffer, Christoph Abels, Tamás Bíró: Echinacea purpurea-derived alkylamides exhibit potent anti-inflammatory effects and alleviate clinical symptoms of atopic eczema, J DERMATOL SCI &: , 2017
Oláh Attila, Bíró Tamás: Targeting Cutaneous Cannabinoid Signaling in Inflammation - A “High”-way to Heal?, EBIOMEDICINE 1: (1) 1, 2017
Kinga Fanni Tóth, Judit Szabó-Papp, Balázs Kelemen, Attila G. Szöllősi, Balázs I. Tóth, Ana Kilic, Michael Soeberdt, Christoph Abels, Tamás Bíró, Attila Oláh: The selective serotonin reuptake inhibitor Fluoxetine exerts anti-inflammatory actions on human epidermal keratinocytes, Journal of Investigative Dermatology 137(Number 10S Supplement 2):S214., 2017
Attila Oláh, Majid Alam, Jérémy Chéret, Gréta Kis, Zoltán Hegyi, Magdolna Szántó, Péter Bai, Johannes Lerchner, Tamás Bíró, Ralf Paus: CB1 is a novel regulator of epidermal mitochondrial functions, Journal of Investigative Dermatology 137(Number 10S Supplement 2):S210., 2017
Imre Lőrinc Szabó, Erika Herczeg-Lisztes, Attila Gábor Szöllősi, Tamás Bíró, Attila Oláh: (–)-cannabidiol differentially influences hair growth, Jourbal of Investigative Dermatology 137(Number 10S Supplement 2):S238., 2017
Oláh Attila, Bíró Tamás: Targeting Cutaneous Cannabinoid Signaling in Inflammation - A “High”-way to Heal?, EBIOMEDICINE 16(2017):3-5, 2017
vissza »