Epigenetikailag és terápiásan fontos peptid komplexek szerkezetének és termodinamikájának számítása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
123836
típus K
Vezető kutató Hetényi Csaba
magyar cím Epigenetikailag és terápiásan fontos peptid komplexek szerkezetének és termodinamikájának számítása
Angol cím Calculation of structure and thermodynamics of peptide complexes of epigenetic and therapeutic importance
magyar kulcsszavak energia kölcsönhatás molekuláris mechanika hidratáció hálózat dokkolás
angol kulcsszavak energy interaction molecular mechanics hydration network docking
megadott besorolás
Bioinformatika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
Kutatóhely Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Bálint Mónika Enikő
Bayarsaikhan Bayartsetseg
Börzsei Rita Judit
Paragi Gábor
Schilli Gabriella Krisztina
Zsidó Balázs Zoltán
projekt kezdete 2017-09-01
projekt vége 2022-08-31
aktuális összeg (MFt) 25.480
FTE (kutatóév egyenérték) 14.29
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
The project aimed at further development and test of our blind docking (BD) methodology, its combination with interface hydration techniques, and structure-based calculation of binding thermodynamics of ligands. Our new method, Wrap ‘n’ Shake combines the advantages of fast BD and molecular dynamics. A fragment-based BD approach was also introduced on histone and somatostatin complexes which are challenging due to their extensive flexibility and hydration. The techniques were successfully applied for finding prerequisite binding modes and a new method, NetBinder was published which provides a binding network for uncovering the ligand binding mechanism. Fragmenter, a fragmentation and hydration protocol was also elaborated for quantum mechanical calculation of binding enthalpy. HydroDock, another new protocol was also developed and published for calculation of hydrated, atomic resolution target-ligand complex structures. HydroDock was tested on binding of ligands to transmembrane ion channels of influenza and SARS-CoV-2 viruses. In the cases of viral ion channels, hydration is a key to drug action. Thus, HydroDock will help antiviral drug design against not only COVID-19, but also other viral diseases. The results of the project were published in 26 research papers (with a total impact factor of 127.985), 3 PhD dissertations, two web sites, and further disseminated at several conferences to the scientific community.
kutatási eredmények (angolul)
A projekt célul tűzte ki a blind docking (BD) metodikánk továbbfejlesztését és tesztelését, kombinálását interfész-hidratáló technikákkal és a ligandumok kötési termodinamikájának szerkezeti alapú számítását. Új módszerünk, a Wrap ‘n’ Shake a BD és molekuláris dinamika előnyeit kombinálja. Szintén bevezettünk egy fragmens-alapú BD megközelítést hiszton és szomatosztatin komplexekre, amelyek kihívást jelentenek a kiterjedt flexibilitásuk és hidratációjuk miatt. Az új technikákat sikeresen alkalmaztuk prerekvizit kötési módok megtalálására és egy új módszer, a NetBinder került publikálásra, amely egy kötési hálózaton keresztül tárja fel a ligandum kötési mechanizmusát. Kidolgoztuk a Fragmentert, egy fragmentáló és hidratációs protokollt a kötési entalpiaváltozás kvantummechanikai szintű számításához. Kidolgozásra és publikálásra került a HydroDock új protokollja is, a hidratált célpont-ligandum komplexek atomi felbontású szerkezetének számításához. A HydroDockot az influenza és SARS-CoV-2 vírusok transzmembrán ioncsatornájának ligandum kötésére teszteltük le. A virális ioncsatornák esetében a hidratáció kulcsfontosságú a gyógyszer hatásmechanizmusában. Így a HydroDock nem csak a COVID-19, de más vírusos betegségek esetében is segíteni fogja az antivirális tervezést. A projekt eredményeit 26 tudományos cikkben (összesített impakt faktoruk 127,985), 3 doktori disszertációban, 2 web oldalon közöltük le, valamint számos további konferencián ismertettük meg a tudományos közönséggel.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=123836
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Miklós Poór, Mónika Bálint, Csaba Hetényi, Beatrix Gődér, Sándor Kunsági-Máté, Tamás Kőszegi, Beáta Lemli: Investigation of non-covalent Interactions of aflatoxins (B1, B2, G1, G2, and M1) with serum albumin, Toxins, 9:(11) Paper 339., 2017
Mónika Bálint, Norbert Jeszenői, István Horváth, David van der Spoel , Csaba Hetényi: Systematic exploration of multiple drug binding sites, J Cheminformatics 9:(1) Paper 65., 2017
Mónika Bálint, Norbert Jeszenői, István Horváth, István M. Ábrahám, Csaba Hetényi: Dynamic changes in binding interaction networks of sex steroids establish their non-classical effects, Sci Rep 7: Paper 14847., 2017
Zelma Faisal, Beáta Lemli, Dénes Szerencsés, Sándor Kunsági-Máté, Mónika Bálint, Csaba Hetényi, Mónika Kuzma, Mátyás Mayer, Miklós Poór: Interactions of zearalenone and its reduced metabolites α-zearalenol and β-zearalenol with serum albumins: species differences, binding sites, and thermodynamics, Mycotoxin Res, 2018
Norbert Jeszenői, Gabriella Schilli, Mónika Bálint, István Horváth, Csaba Hetényi: Analysis of the influence of simulation parameters on biomolecule-linked water networks, J Mol Graph Model 82: pp. 117-128., 2018
Miklós Poór, Gabriella Boda, Violetta Mohos, Mónika Kuzma, Mónika Bálint, Csaba Hetényi, Tímea Bencsik: Pharmacokinetic interaction of diosmetin and silibinin with other drugs: Inhibition of CYP2C9-mediated biotransformation and displacement from serum albumin, Biomedicine & Pharmacotherapy 102: pp. 912-921., 2018
Mónika Bálint, Csaba Hetényi, István Ábrahám: Az ösztrogén receptor szex szteroid kötési interakciós hálózatának feltárása és szerepe a nem-klasszikus ösztrogén hatások kialakításában. (konferencia előadás), IV. Magyar Neuroendokrinológiai Szimpózium, Hajdúszoboszló, 2018
Csaba Hetényi, Mónika Bálint, Gabriella Schilli, István Horváth: Computational blind docking of ligands to drug targets: Methodology and applications. (conference lecture), 2nd Edition of Global Conference on Pharmaceutics and DrugDelivery Systems, Rome, 2018
Csaba Hetényi: A Massively Parallelized, Systematic Method for Efficient Prediction of Multiple Drug Binding. (conference lecture), PRACE Scientific & Industrial Conference 2018, HPC for Innovation: When Science Meets Industry, Ljubljana, 2018
Csaba Hetényi: A massively parallelized, systematic method for efficient prediction of allosteric and prerequisite drug binding. (conference lecture), Future Research Challenges Hungarian–Norwegian Research Conference & Knowledge Exchange (The National Research, Development and Innovation Office in collaboration with th, 2018
Mónika Bálint, Csaba Hetényi, Gabriella Schilli, István Horváth: Discovering multiple drug binding sites and modes with Wrap ‘n’ Shake. (conference poster), 2nd Edition of Global Conference on Pharmaceutics and DrugDelivery Systems, Rome, 2018
Mónika Bálint, Csaba Hetényi, István Ábrahám: Exploration of ligand binding mechanisms to human estrogen receptor alpha. (conference poster), Federation of European Neuroscience Society, Regional Meeting, Pécs, 2017
Mónika Bálint, Csaba Hetényi: Hogyan csomagoljunk be egy célpontot? (konferencia előadás), Magyar Tudományos Akadémia Bioinformatikai Osztályközi Állandó Bizottsága és a Magyar Bioinformatikai Társasága, Budapest, 2017
Zelma Faisal, Beáta Lemli, Dénes Szerencsés, Sándor Kunsági-Máté, Mónika Bálint, Csaba Hetényi, Mónika Kuzma, Mátyás Mayer, Miklós Poór: Interactions of zearalenone and its reduced metabolites α-zearalenol and β-zearalenol with serum albumins: species differences, binding sites, and thermodynamics, Mycotoxin Res 34:(4) pp. 269–278, 2018
Faisal, Z.; Derdák, D.; Lemli, B.; Kunsági-Máté, S.; Bálint, M.; Hetényi, C.; Csepregi, R.; Kőszegi, T.; Sueck, F.; Cramer, B.; Humpf, H.-U.; Poór, M.: Interaction of 2′R-ochratoxin A with Serum Albumins: Binding Site, Effects of Site Markers, Thermodynamics, Species Differences of Albumin-binding, and Influence ..., Toxins 10, 353., 2018
Zelma Faisal, Virág Vörös, Beáta Lemli, Diána Derdák, Sándor Kunsági-Máté, Mónika Bálint, Csaba Hetényi, Rita Csepregi, Tamás Kőszegi, Dominik Bergmann, Franziska Sueck, Hans-Ulrich Humpf, Florian Hübner, Miklós Poór: Interaction of the mycotoxin metabolite dihydrocitrinone with serum albumin, Mycotoxin Res 35: 129., 2019
Mohos, V.; Fliszár-Nyúl, E.; Schilli, G.; Hetényi, C.; Lemli, B.; Kunsági-Máté, S.; Bognár, B.; Poór, M.: Interaction of Chrysin and Its Main Conjugated Metabolites Chrysin-7-Sulfate and Chrysin-7-Glucuronide with Serum Albumin., Int. J. Mol. Sci. 19, 4073., 2018
Bálint, M.; Horváth, I.; Mészáros, N.; Hetényi, C.: Towards Unraveling the Histone Code by Fragment Blind Docking., Int. J. Mol. Sci. 20, 422., 2019
Mohos, V.; Pánovics, A.; Fliszár-Nyúl, E.; Schilli, G.; Hetényi, C.; Mladěnka, P.; Needs, P.W.; Kroon, P.A.; Pethő, G.; Poór, M.: Inhibitory Effects of Quercetin and Its Human and Microbial Metabolites on Xanthine Oxidase Enzyme., Int. J. Mol. Sci. 20, 2681., 2019
Csaba Hetényi, Mónika Bálint: Wrap 'n' Shake: An answer to the challenge of blind docking of ligands to drug targets (conference talk), Chemistry towards Biology 9, Biomolecules as Potential Drugs, ISBN 9789639970908, 2018
Hetényi Csaba, Horváth István, Jeszenői Norbert, Bálint Mónika, Paragi Gábor: Egy konstans kell a boldogsághoz? (szimpózium előadás), KeMoMo, MKE Szerves- és Gyógyszerkémiai Szakosztálya, MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága, 2019
Börzsei Rita, Bálint Mónika, Helyes Zsuzsanna, Pintér Erika, Hetényi Csaba: Szomatosztatin receptorok és ligandum-komplexeik szerkezetének előállítása (szimpózium előadás), KeMoMo, MKE Szerves- és Gyógyszerkémiai Szakosztálya, MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága, 2019
Bálint Mónika: Systematic exploration of multiple drug binding sites, ELTE Biológia Doktori Iskola, 2018
Bálint, M.; Horváth, I.; Mészáros, N.; Hetényi, C.: Towards Unraveling the Histone Code by Fragment Blind Docking., Int. J. Mol. Sci. 20, 422., 2019
Mohos, V.; Pánovics, A.; Fliszár-Nyúl, E.; Schilli, G.; Hetényi, C.; Mladěnka, P.; Needs, P.W.; Kroon, P.A.; Pethő, G.; Poór, M.: Inhibitory Effects of Quercetin and Its Human and Microbial Metabolites on Xanthine Oxidase Enzyme., Int. J. Mol. Sci. 20, 2681., 2019
Balázs Zoltán Zsidó; Rita Börzsei; Csaba Hetényi: Calculation of complex structures of protein targets using a fragment blind docking approach, From Protein Complexes to Cell-Cell Communication, Esztergom, Magyarország 2019.10.27. - 2019.10.29., Jedlik Laboratories Reporrts, Vol. 7. No. 4, ISSN 2064-3942, 2019
Boglárka Kántás; Rita Börzsei; Éva Szőke; Péter Bánhegyi; Ádám Horváth; Ágnes Hunyady; Éva Borbély; Csaba Hetényi; Erika Pintér; Zsuzsanna Helyes: Novel Drug-Like Somatostatin Receptor 4 Agonists are Potential Analgesics for Neuropathic Pain, Int. J. Mol. Sci. 20(24), 6245, 2019
István Horváth; Norbert Jeszenői; Mónika Bálint; Gábor Paragi; Csaba Hetényi: A Fragmenting Protocol with Explicit Hydration for Calculation of Binding Enthalpies of Target-Ligand Complexes at a Quantum Mechanical Level, Int. J. Mol. Sci. 20(18), 4384, 2019
Börzsei, R; Bálint, M ; Helyes, Z; Pintér, E ; Hetényi, C: Calculation of complex structures of somatostatin receptors, From Protein Complexes to Cell-Cell Communication, Esztergom, Magyarország 2019.10.27. - 2019.10.29., Jedlik Laboratories Reporrts, Vol. 7. No. 4, ISSN 2064-3942, 2019
Zsidó, Balázs Zoltán ; Balog, Mária ; Eros, Nikolett ; Poór, Miklós ; Mohos, Violetta ; Fliszár-Nyúl, Eszter ; Hetényi, Csaba ; Masaki, Nagane ; Hideg, Kálmán ; Kálai, Tamás et al.: Synthesis of Spin-Labelled Bergamottin: A Potent CYP3A4 Inhibitor with Antiproliferative Activity, Int. J. Mol. Sci. 21(2), 508, 2020
Zsidó, Balázs Zoltán ; Hetényi, Csaba: Molecular Structure, Binding Affinity, and Biological Activity in the Epigenome, Int. J. Mol. Sci. 21(11), 4134, 2020
Szőke, Éva ; Bálint, Mónika ; Hetényi, Csaba ; Markovics, Adrienn ; Elekes, Krisztián ; Pozsgai, Gábor ; Szűts, Tamás ; Kéri, György ; Őrfi, László ; Sándor, Zoltán et al.: Small molecule somatostatin receptor subtype 4 (sst4) agonists are novel anti-inflammatory and analgesic drug candidates, Neuropharmacology 178, 108198, 2020
Parker, B.W. ; Gogl, G. ; Bálint, M. ; Hetényi, C. ; Reményi, A. ; Weiss, E.L.: Ndr/Lats Kinases Bind Specific Mob-Family Coactivators through a Conserved and Modular Interface, Biochemistry 59, 17, 1688–1700, 2020
Mohos, Violetta ; Fliszár-Nyúl, Eszter ; Lemli, Beáta ; Zsidó, Balázs Zoltán ; Hetényi, Csaba ; Mladěnka, Přemysl ; Horký, Pavel ; Pour, Milan ; Poór, Miklós: Testing the Pharmacokinetic Interactions of 24 Colonic Flavonoid Metabolites with Human Serum Albumin and Cytochrome P450 Enzymes, Biomolecules 10(3), 409, 2020
Mohos, Violetta ; Fliszár-Nyúl, Eszter ; Ungvári, Orsolya ; Bakos, Éva ; Kuffa, Katalin ; Bencsik, Tímea ; Zsidó, Balázs Zoltán ; Hetényi, Csaba ; Telbisz, Ágnes ; Özvegy-Laczka, Csilla et al.: Effects of chrysin and its major conjugated metabolites chrysin-7-sulfate and chrysin-7-glucuronide on cytochrome P450 enzymes, and on OATP, P-gp, BCRP and MRP2 transport, Drug Metabolism and Disposition July 13, 2020, DMD-AR-2020-000085, 2020
Hetényi, Csaba ; Bálint, Mónika: Systematic Exploration of Binding Modes of Ligands on Drug Targets, In: Gáspári Z. (eds) Structural Bioinformatics. Methods in Molecular Biology, vol 2112., pp. 107-121. , 15 p., Humana, New York, NY., 2020
Csaba Hetényi: Prediction of binding of drug candidates to their targets using calculated hydration structures of molecular interfaces (lecture), The 7th Annual Conference of ANALYTIX-2019, November 15-19, Berlin, Germany, 2019
Horváth, István: Célpont-ligandum komplexek számítása fragmens alapú molekulatervezési eljárásokkal, SZTE Kémia Doktori Iskola, Védés dátuma: 2020. november 03., 2019
Zsidó, Balázs Zoltán ; Hetényi, Csaba: The role of water in ligand binding, CURRENT OPINION IN STRUCTURAL BIOLOGY 67 pp. 1-8. , 8 p., 2021
Zsidó, Balázs Zoltán ; Börzsei, Rita ; Szél, Viktor ; Hetényi, Csaba: Determination of Ligand Binding Modes in Hydrated Viral Ion Channels to Foster Drug Design and Repositioning, JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND MODELING 61 : 8 pp. 4011-4022. , 12 p., 2021
Kántás Boglárka, Szőke Éva, Börzsei Rita, Bánhegyi Péter, Asghar Junaid, Hudhud Lina, Steib Anita, Hunyady Ágnes, Horváth Ádám, Kecskés Angéla, Borbély Éva, Hetényi Csaba, Pethő Gábor, Pintér Erika, Helyes Zsuzsanna: In Silico, In Vitro and In Vivo Pharmacodynamic Characterization of Novel Analgesic Drug Candidate Somatostatin SST4 Receptor Agonists, FRONTIERS IN PHARMACOLOGY 11 Paper: 601887 , 13 p., 2021
Fliszár-Nyúl Eszter, Faisal Zelma, Mohos Violetta, Derdák Diána, Lemli Beáta, Kálai Tamás, Sár Cecília, Zsidó Balázs Z., Hetényi Csaba, Horváth Ádám I., Helyes Zsuzsanna, Deme Ruth, Bogdán Dóra, Czompa Andrea, Mátyus Péter, Poór Miklós: Interaction of SZV 1287, a novel oxime analgesic drug candidate, and its metabolites with serum albumin, JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 333 Paper: 115945 , 10 p., 2021
Zsidó Balázs Zoltán és Hetényi Csaba: A TRPA1 receptor ligandumokkal alkotott komplexeinek számítógépes vizsgálata (konferencia előadás), Bioinformatika 2020 A Magyar Tudományos Akadémia Bioinformatikai Osztályközi Állandó Bizottsága és a Magyar Bioinformatikai Társaság tudományos konferenciája 2020. nov., 2020
Börzsei Rita, Bálint Mónika, Helyes Zuzsanna, Pintér Erika és Hetényi Csaba: A somatostatin 4-es receptor és az endogén ligandum-komplex szerkezetének előállítása (konferencia előadás), Bioinformatika 2020 A Magyar Tudományos Akadémia Bioinformatikai Osztályközi Állandó Bizottsága és a Magyar Bioinformatikai Társaság tudományos konferenciája 2020. nov., 2020
Csaba Hetenyi et al.: Hybrid methods for the determination of hydration structure of drug binding pockets of protein targets (konferencia előadás), World Biological Science and Technology Conference 2021 (BioST Virtual 2021) Hosted by LMSII, operated by Amazing Congress Co. LTD., online from August 25 to 27, 2021, 2021
Zelma Faisal, Beáta Lemli, Dénes Szerencsés, Sándor Kunsági-Máté, Mónika Bálint, Csaba Hetényi, Mónika Kuzma, Mátyás Mayer, Miklós Poór: Interactions of zearalenone and its reduced metabolites α-zearalenol and β-zearalenol with serum albumins: species differences, binding sites, and thermodynamics, Mycotoxin Res 34:(4) pp. 269–278, 2018
Norbert Jeszenői, Gabriella Schilli, Mónika Bálint, István Horváth, Csaba Hetényi: Analysis of the influence of simulation parameters on biomolecule-linked water networks, J Mol Graph Model 82: pp. 117-128., 2018
Zelma Faisal, Virág Vörös, Beáta Lemli, Diána Derdák, Sándor Kunsági-Máté, Mónika Bálint, Csaba Hetényi, Rita Csepregi, Tamás Kőszegi, Dominik Bergmann, Franziska Sueck, Hans-Ulrich Humpf, Florian Hübner, Miklós Poór: Interaction of the mycotoxin metabolite dihydrocitrinone with serum albumin, Mycotoxin Res 35: 129., 2019
Zsidó, Balázs Zoltán ; Balog, Mária ; Eros, Nikolett ; Poór, Miklós ; Mohos, Violetta ; Fliszár-Nyúl, Eszter ; Hetényi, Csaba ; Masaki, Nagane ; Hideg, Kálmán ; Kálai, Tamás et al.: Synthesis of Spin-Labelled Bergamottin: A Potent CYP3A4 Inhibitor with Antiproliferative Activity, Int. J. Mol. Sci. 21(2), 508, 2020
Zsidó, Balázs Zoltán ; Hetényi, Csaba: Molecular Structure, Binding Affinity, and Biological Activity in the Epigenome, Int. J. Mol. Sci. 21(11), 4134, 2020
Szőke, Éva ; Bálint, Mónika ; Hetényi, Csaba ; Markovics, Adrienn ; Elekes, Krisztián ; Pozsgai, Gábor ; Szűts, Tamás ; Kéri, György ; Őrfi, László ; Sándor, Zoltán et al.: Small molecule somatostatin receptor subtype 4 (sst4) agonists are novel anti-inflammatory and analgesic drug candidates, Neuropharmacology 178, 108198, 2020
Parker, B.W. ; Gogl, G. ; Bálint, M. ; Hetényi, C. ; Reményi, A. ; Weiss, E.L.: Ndr/Lats Kinases Bind Specific Mob-Family Coactivators through a Conserved and Modular Interface, Biochemistry 59, 17, 1688–1700, 2020
Mohos, Violetta ; Fliszár-Nyúl, Eszter ; Lemli, Beáta ; Zsidó, Balázs Zoltán ; Hetényi, Csaba ; Mladěnka, Přemysl ; Horký, Pavel ; Pour, Milan ; Poór, Miklós: Testing the Pharmacokinetic Interactions of 24 Colonic Flavonoid Metabolites with Human Serum Albumin and Cytochrome P450 Enzymes, Biomolecules 10(3), 409, 2020
Mohos, Violetta ; Fliszár-Nyúl, Eszter ; Ungvári, Orsolya ; Bakos, Éva ; Kuffa, Katalin ; Bencsik, Tímea ; Zsidó, Balázs Zoltán ; Hetényi, Csaba ; Telbisz, Ágnes ; Özvegy-Laczka, Csilla et al.: Effects of chrysin and its major conjugated metabolites chrysin-7-sulfate and chrysin-7-glucuronide on cytochrome P450 enzymes, and on OATP, P-gp, BCRP and MRP2 transport, Drug Metabolism and Disposition 48 (10) 1064-1073, 2020
Zsidó, Balázs Zoltán ; Hetényi, Csaba: The role of water in ligand binding, CURRENT OPINION IN STRUCTURAL BIOLOGY 67 pp. 1-8. , 8 p., 2021
Zsidó, Balázs Zoltán ; Börzsei, Rita ; Szél, Viktor ; Hetényi, Csaba: Determination of Ligand Binding Modes in Hydrated Viral Ion Channels to Foster Drug Design and Repositioning, JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND MODELING 61 : 8 pp. 4011-4022. , 12 p., 2021
Kántás Boglárka, Szőke Éva, Börzsei Rita, Bánhegyi Péter, Asghar Junaid, Hudhud Lina, Steib Anita, Hunyady Ágnes, Horváth Ádám, Kecskés Angéla, Borbély Éva, Hetényi Csaba, Pethő Gábor, Pintér Erika, Helyes Zsuzsanna: In Silico, In Vitro and In Vivo Pharmacodynamic Characterization of Novel Analgesic Drug Candidate Somatostatin SST4 Receptor Agonists, FRONTIERS IN PHARMACOLOGY 11 Paper: 601887 , 13 p., 2021
Fliszár-Nyúl Eszter, Faisal Zelma, Mohos Violetta, Derdák Diána, Lemli Beáta, Kálai Tamás, Sár Cecília, Zsidó Balázs Z., Hetényi Csaba, Horváth Ádám I., Helyes Zsuzsanna, Deme Ruth, Bogdán Dóra, Czompa Andrea, Mátyus Péter, Poór Miklós: Interaction of SZV 1287, a novel oxime analgesic drug candidate, and its metabolites with serum albumin, JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 333 Paper: 115945 , 10 p., 2021
Bálint, Mónika ; Zsidó, Balázs Zoltán ; van der Spoel, David ; Hetényi, Csaba: Binding Networks Identify Targetable Protein Pockets for Mechanism-Based Drug Design, Int J Mol Sci 23 : 13 Paper: 7313 , 15 p., 2022
Börzsei, Rita ; Zsidó, Balázs Zoltán ; Bálint, Mónika ; Helyes, Zsuzsanna ; Pintér, Erika ; Hetényi, Csaba: Exploration of Somatostatin Binding Mechanism to Somatostatin Receptor Subtype 4, Int J Mol Sci 23(13), 6878, 2022
Zsidó, Balázs Zoltán ; Börzsei, Rita ; Pintér, Erika ; Hetényi, Csaba: Prerequisite Binding Modes Determine the Dynamics of Action of Covalent Agonists of Ion Channel TRPA1, PHARMACEUTICALS 14 : 10 Paper: 988 , 18 p., 2021
Fliszár-Nyúl, Eszter ; Faisal, Zelma ; Skaper, Renáta ; Lemli, Beáta ; Bayartsetseg, Bayarsaikhan ; Hetényi, Csaba ; Gömbös, Patrik ; Szabó, András ; Poór, Miklós: Interaction of the Emerging Mycotoxins Beauvericin, Cyclopiazonic Acid, and Sterigmatocystin with Human Serum Albumin, BIOMOLECULES 12 : 8 Paper: 1106 , 11 p., 2022
Zsidó Balázs Zoltán: A számítógépes dokkolás alkalmazása és fejlesztése: a citokróm inhibitoroktól a virális ioncsatorna gátlókig, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszertudományok Doktori Iskola, 2022
Rita Börzsei, Bayartsetseg Bayarsaikhan, Balázs Zoltán Zsidó, Beáta Lontay, Csaba Hetényi: The structural effects of phosphorylation of protein arginine methyltransferase 5 on its binding to histone H4, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, in the press, 2022
Zsidó Balázs Zoltán, Börzsei Rita, Szél Viktor, és Hetényi Csaba: Ligandum dokkolás explicit vizekkel - egy megoldás virális ioncsatornákon tesztelve (Előadás), Bioinformatika 2021 A Magyar Tudományos Akadémia Bioinformatikai Osztályközi Állandó Bizottsága és a Magyar Bioinformatikai Társaság tudományos konferenciája, 2021
Csaba Hetényi, Rita Börzsei, Balázs Zoltán Zsidó, Zsuzsanna Helyes, Erika Pintér: Structural elucidation of ligand binding mechanisms to somatostatin receptors (Előadás), 11th ISCTICO – HUPHAR – IUPHAR – CONFERENCE, OCTOBER 27-30, 2021 - PÉCS, HUNGARY, 2021
Balázs Zoltán Zsidó, Rita Börzsei, Erika Pintér, Csaba Hetényi: Computational binding studies of sulfide-containing irreversible agonists of ion channel TRPA1 (Előadás), 11th ISCTICO – HUPHAR – IUPHAR – CONFERENCE, OCTOBER 27-30, 2021 - PÉCS, HUNGARY, 2021
Balázs Zoltán Zsidó, Balázs Bognár, Tamás Kálai, Csaba Hetényi: Computational binding studies of a new bergamottin analog CYP3A4 inhibitor with antiproliferative activity (Poszter), 11th ISCTICO – HUPHAR – IUPHAR – CONFERENCE, OCTOBER 27-30, 2021 - PÉCS, HUNGARY, 2021
Rita Börzsei, Mónika Bálint, Zsuzsanna Helyes, Erika Pintér, Csaba Hetényi: Calculation of complex structures of somatostatin receptor subtype 4 (Előadás), 11th ISCTICO – HUPHAR – IUPHAR – CONFERENCE, OCTOBER 27-30, 2021 - PÉCS, HUNGARY, 2021
Balázs Zoltán Zsidó, Rita Börzsei, Viktor Szél, Csaba Hetényi: HydroDock: The construction of ligand-bound hydrated viral ion channels (Poszter), 8th European Virtual Congress of Pharmacology (EPHAR 2021), December 6-8, 2021, 2021
Csaba Hetényi, Rita Börzsei, Balázs Zoltán Zsidó, Zsuzsanna Helyes, Erika Pintér: Structural elucidation of ligand binding mechanisms to somatostatin receptors (Előadás), 8th European Virtual Congress of Pharmacology (EPHAR 2021), December 6-8, 2021, 2021
Hetényi Csaba, Zsidó Balázs Zoltán, Börzsei Rita, Szél Viktor, Jeszenői Norbert, Bálint Mónika, Horváth István: Célpont-gyógyszer kölcsönhatások számítása (Előadás), Interdiszciplináris együttműködési lehetőségek vizsgálata (rendezvény neve), Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ), Budapest, 2021. november 29., 2021
Hetényi Csaba, Horváth István, Szél Viktor, Zsidó Balázs Zoltán, Börzsei Rita: Szükségesek-e az explicit vízmolekulák a célmolekula-ligandum kötési affinitások számításánál? (Előadás), KeMoMo–QSAR 2022 Szimpózium, Szeged, 2022. június 2-3, 2022
Zsidó Balázs Zoltán, Börzsei Rita, Szél Viktor, Hetényi Csaba: HydroDock protokoll célpont-ligandum dokkoláshoz explicit vízmolekulákkal (Előadás), KeMoMo–QSAR 2022 Szimpózium, Szeged, 2022. június 2-3., 2022
Börzsei Rita, Bálint Mónika, Zsidó Balázs Zoltán, Helyes Zuzsanna, Pintér Erika, Hetényi Csaba: A szomatosztatin 4-es receptor apo és komplexált szerkezetének előállítása (Poszter), MÉT - MMVBT 2022, Budapest, 2022. 07. 13-16., 2022
Csaba Hetényi, Balázs Zoltán Zsidó, Viktor Szél, Rita Börzsei, Bayartsetseg Bayarsaikhan: Exploration of water structure of protein-ligand complexes (Előadás), Annual Meeting of the Hungarian Biochemical Society, Pécs, August 25-27, 2022. ISBN 978-615-5270-73-4, 2022

 

Projekt eseményei

 
2020-07-29 21:58:31
Résztvevők változása
2019-07-01 17:46:01
Résztvevők változása
2019-05-06 13:03:29
Résztvevők változása
vissza »