A fenomenológia ontológiai gyökerei  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
123883
típus PD
Vezető kutató Varga-Jani Anna
magyar cím A fenomenológia ontológiai gyökerei
Angol cím The Ontological Roots of Phenomenology
magyar kulcsszavak fenomenológia, ontológia, hermeneutika
angol kulcsszavak Phenomenology, Ontology, Hermeneutics
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Fenomenológia
zsűri Kultúra
Kutatóhely Filozófia Tanszék (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
projekt kezdete 2017-11-01
projekt vége 2020-10-31
aktuális összeg (MFt) 15.219
FTE (kutatóév egyenérték) 2.10
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
„A fenomenológia ontológiai gyökerei” című projekt centrális kérdése a fenomenológiatörténetben megmutatkozó ontológiai reflexió fenomenológiai módszertani sajátosságaira irányult. Az ontológiai kérdés megjelenése tekintetében a kutatás három hipotézist fogalmazott meg, amelyek a fenomenológia történetének különböző szakaszaira. A kutatási projekt ebben az értelemben három részben valósult meg: míg egyrészt a.) A fenomenológia ontológiai kérdése már Edmund Husserl göttingeni hallgatói körében megjelent a husserli idealizmus módszertani kritikájaként, b.) Martin Heidegger alapvető ontológiai koncepciója a történeti lét vonatkozásában gyökeresen megváltoztatta a fenomenológiai kérdésfeltevést, amely megalapozta c.) Paul Ricœur gondolkodásának módszertani kérdésfelvetését és elvezetett a fenomenológiai-hermeneutikai megértés rövid- és hosszú útjához. A tervezett monográfia kidolgozásában elért éves eredmények mellett a kutatási projekt nemzetközi konferencia-előadásokkal és a kutatás témájával összefüggő tanulmányokkal egészült ki. A kézirat angol nyelven készült el. A kézirat kiadásáról tárgyalások folynak a Lexington kiadóval.
kutatási eredmények (angolul)
The project, „The Ontological Roots of Phenomenology”, had been dedicated to the question, whether the central position of the question of ontology within the history of phenomenology is based on the phenomenology’s fundamental methodology. The research was based on three hypotheses regarding the appearance of the ontological question in the different phases of the history of phenomenology. The research project made up of three parts: while, on the one hand, a.) the ontological question of phenomenology had already appeared among the early students of Edmund Husserl in Göttingen by the critique of the idealistic concept of the Husserlian methodology, b.) Martin Heidegger’s concept on fundamental ontology radically changed the subject of phenomenology, in the sense of being-historical thinking, which constituted c.) the methodological dilemma in Paul Ricœur’s thinking and concluded in the description of the short route and the long route of phenomenological-hermeneutical understanding. Besides the annual achievements in the work towards the planned monograph, the research project had been completed with international conference presentations and papers in the topic of the research. The manuscript had been written in English. At present, I am in talks with the Lexington publisher about a book proposal.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=123883
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Jani Anna: Eltávolodás és odatartozás. A horizontösszeolvadástól a nyelvjáték ricœuri alternatívájáig, Lábjegyzetek Platónhoz 18. Az identitás, 2020
Anna Jani: Historicity and Religiosity in Heidegger’s Interpretation of the Reality. With an outlook to Adolf Reinach’s contribution to Heidegger’s phenomenological conception, Human Studies volume 43, pages409–429(2020), 2020
Anna Varga-Jani: A Debate on the Thoughts and Legacy of Edmund Husserl: Phenomenology, Modernism, Europe and Post-Truth, Kritika and Kontext 58 : XXII (2020) 21–54., 2020
Anna Jani; Balázs M. Mezei: Fides et ratio im Kontext: Theologische und philosophische Annäherungen, Nordhausen: Traugott Bautz, 2020, 354p., 2020
Jani Anna: Érzelmek a fenomenológiai gondolkodásban, Olay Csaba – Schmal Dániel (szerk.), Értelem és érzelem az európai gondolkodásban. Tanulmányok a 60 éves Boros Gábor tiszteletére, Budapest: L’Harmattan, 2019, 277–289., 2019
Varga-Jani Anna: Történetiség mint a vallásfenomenológia és a teológia közötti kapocs a fiatal Heidegger gondolkodásában, Magyar Filozófiai Szemle 2017/3, 173-199., 2017
Varga-Jani Anna: Wesensanalyse bei Edith Stein. Eine Differenzierung des Problems der formalen Ontologie, Edith Stein Jahrbuch 24 pp. 150-165., 2018
Varga-Jani Anna: Religiöses Erlebnis und Werterkenntnis. Zum Fragment der religionsphilosophischen ’Aufzeichnungen’ Adolf Reinachs, Jahrbuch für Religionsphilosophie 2018, Holger Zaborowski – Markus Enders (Hrsg. v.), Freiburg i. Br.: Karl Alber 2018, 185-216, 2018
Varga-Jani Anna: The Ontic-Ontological Aspects of Social Life. Edith Stein’s Approach to the Problem, Ruth Hagengruber – Sebastian Luft (eds.), Women Phenomenologists on Social Ontology. We-Experiences, Communal Life, and Joint Action, Springer 2018, 45-61., 2018
Varga-Jani Anna: Guilt, Confession, and Forgiveness. From Methodology to Religious Experiencing in Paul Ricœur’s Phenomenology, Journal of Speculative Philosophy vol.33 Nr. 1. 8-21., 2019
Varga-Jani Anna: Religious Life, Reality, and Being in Martin Heidegger's Thinking, Acta Universitatis Carolinae Theologica 9 : 1 (2019) pp. 45-59., 2019
Varga-Jani Anna: - Idő és végesség narratívái.: Az emlékezés ricoœuri struktúrájának heideggeri alapjairól, Magyar Filozófiai Szemle 3 : 3 (2019), 2019
Anna Jani: Realität, Zeitlichkeit und Ewigkeit in Edith Steins Denken. Hedwig Conrad-Martius’ religiöser Einfluss auf Stein, In, Edith Stein’s Itinerary: Phenomenology, Christian Philosophy, and Carmelite Spirituality, Aschendorff, 2020, 185–195., 2020
Anna Jani: Die Offenheit des Zusammendenkens. Fides et ratio und der ’Sinn und Möglichkeit einer Christlichen Philosophie’ bei Edith Stein, Anna Jani – Balázs M. Mezei (Hg.), Fides et ratio im Kontext: Theologische und philosophische Annäherungen, 2020
vissza »