STABILITÁS: in silico 3D szimulációs kutatások a spinális instabilitás specifikus formáinak egyénre szabott intervenciója érdekében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
123884
típus FK
Vezető kutató Lazáry Áron
magyar cím STABILITÁS: in silico 3D szimulációs kutatások a spinális instabilitás specifikus formáinak egyénre szabott intervenciója érdekében
Angol cím STABILITY: in silico 3D simulation studies toward the patient-specific intervention for specific forms of spinal instability
magyar kulcsszavak gerinc, instabilitás, mozgásszegmentum, szimuláció, végeselem analízis, előrejelzés, megelőzés
angol kulcsszavak spine, instability, motion segment, simulation, finite element analysis, prediciton, prevention
megadott besorolás
Hematológia, immunológia, trombózis, fertőző betegségek (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Sebészet
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Budai Egészségközpont Zrt.
résztvevők Éltes Péter Endre
Jancsó Ádám
Kiss László
Szenczi Gábor
Szövérfi Zsolt
Terebessy Tamás
Tunyogi-Csapó Miklós
Varga Péter
Varga Péter Pál
projekt kezdete 2017-09-01
projekt vége 2022-02-28
aktuális összeg (MFt) 36.618
FTE (kutatóév egyenérték) 12.40
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A STABILITÁS kutatási projekt célja, a spinális instabilitás specifikus formáinak (szomszédos szegmentum szindróma, proximális jukncionális kyphosis, valamint előrehaladott degeneráció okozta vertikális instabilitás) biomechanikai vizsgálata, komplex in silico szimulációkra épülő metodika alkalmazásával. A részletes beteg- és patológiaspecifikus adatgyűjtés (képalkotó vizsgálatok, járásanalízis, klinikai adatok) és a magasszintű számítástechnikai eszközök alkalmazása (Mimics Innovation Suite, Abaqus, Anybody Modelling System) biztosítja az in silico vizsgálatok megbízhatóságát és pontosságát. A végeselem analízissel kiegészített teljes test muszkuloszkeletális modellek alkalmazása lehetőséget biztosít a beteg- és állapotspecifikus kockázati tényezők azonosítására. A különböző gerincsebészeti implantátum konstrukciók és bioanyagok szerepének meghatározása in vitro anyagvizsgálati mérések és végeselem analízis alkalmazásával kerülnek meghatározásra. A klinikai komplikációk, a betegek által megélt fájdalom, mozgáskorlátozottság és a biomechanikai jellemzők közötti összefüggéseket a kísérletes eredményeket ambispektív klinikai kohort vizsgálatok adataival összehasonlítva határozzuk meg. A tudományos projekt célja olyan klinikailag alkalmazható algoritmusok megalkotása, melyek segítségével a rizikófaktorok azonosíthatóvá, a komplikációk kialakulása megelőzhetővé válik.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A spinális instabilitás egyes formáinak előfordulási gyakorisága folyamatosan nő a populáció öregedésével és a gerincstabilizációs műtétek számának emelkedésével. A tünetekkel járó szomszédos szegmentum szindróma, valamint a proximális junkcionális kyphosis a rövid illetve kiterjesztett thoracolumbalis stabilizációs műtétek után több, mint 20%-ban fordul elő. Ezen esetek nagy részében revíziós műtét elvégzése válik szükségessé. A kórképek egyértelműen összefüggébe hozhatóak az érintett mozgásszegmentum biomechanikai hanyatlásával, de a pontos biomechanikai háttér és az azt befolyásoló tényezők, valamint hatékony prevenciós stratégiák ezidáig nem ismertek. Előre haladott degeneráció okozta instabilitás esetén, a szegmentumok csigolyaközti réseiben vákuumjelenség tapasztalható. Ez a kórállapot axiális terhelésre jelentkező súlyos fájdalmat és mozgáskorlátozottságot okozhat, leginkább időskorú betegekben, ahol kiterjestzett gerincműtét kontraindikált. A kórkép minimálisan invazív sebészeti kezelését (perkután cement discoplastica) a jelen pályázat résztvevői fejlesztették ki és az első klinikai eredmények alapján kijelenthető, hogy a módszer hatékonysága és biztonságossága a lokális biomechanikai tényezőkkel függenek össze. A kutatási projektünk központi hipotézise az, hogy a spinális instabilitás specifikus formáiban a patomechanizmus elemei és a kockázati tényezők komplex in silico beteg- és állapotspecifikus 3D muszkuloszkeletális modelleken alapuló kutatási módszertan alkalmazásával feltérképezhetőek. Hatékony prevenciós stratégiák dolgozhatóak ki a validált in silico szimmulációs eredmények klinikai kohortokból származó in vivo adatokkal való összehasonlításával.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A biomechanikai stabilitás kulcsfontosságú a gerinc egészséges működéséhez. Különböző patológiás folyamatok spinális instabilitáshoz, következményes fájdalomhoz, mozgáskorlátozottsághoz, neurológiai tünetek kialakulásához vezethetnek. Az instabiltás egyes – növekvő prevalenciájú – formáinak hátterében korábbi gerincműtét, illetve előrehaladott degeneráció áll. A gerincsebészeti műtéti eljárások a szomszédos szegmentumok biomechanikájára is hatást gyakorolnak, mely felgyorsult degenerációhoz, csigolyatöréshez, implantátumlazuláshoz vezethet. Miközben a stabilizációs műtétek száma folyamatosan nő, a biomechanikai komplikációk (szomszédos szegmentum szindróma, proximális juknkcionális kyphosis) is egyre nagyobb számú beteget érintenek világszerte. Egy másik, fájdalmakkal járó állapot az előrehaladott porckorongkopás okozta instabilitással van összefüggésben. A vákuum jelenséggel összefüggő, vertikális instabilitás pathomechanizmusa nem ismert. A minimál invazív perkután cement discolpasztika esetén adódó komplikációk és a beavatkozás eredményessége összefüggést mutat a lokális betegspecifikus biomechanikai paraméterekkel.
A kutatási projekt során, in silico szimulációk alkalmazásával vizsgáljuk a spinális instabilitás specifikus formáinak biomechanikai hátterét. A szimulációs munkafolyamat kialakítása validált, nagy teljesítményű szoftveres és hardveres megoldások és bizonyítottan megbízható kutatási technikák kombinálásával történik (3D modellezés, végeselem analízis, járáselemzés, muszkuloszkeletális modelezés). A beteg- és az állapotspecifikus biomechanika tényezők, tovább a fenti kórképek és a komplikációk kialakulását befolyásoló rizikótényezők kerülnek meghatározásra és összehasonlításra klinikai kohortok követéses eredményeivel. A kutatásoknak köszönhetően megismerhetővé válik a fenti patológiák biomechnaikai háttere. Az eredmények tükrében képesek leszünk evidenciákon alapuló ajánlások megfogalmazására a kórképek kialakulásának megelőzése és hatékony kezelése érdekében. Az összetett in silico szimulációkon alapuló vizsgálatok eredményei lényegesen változtathatják meg a műtéti tervezési folyamatot, direkt módon javítva a betegbiztonságot és a betegellátás hatékonyságát.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A stabilitás a gerinc fájdalommentes, optimális funkciója szempontjából kiemelten fontos. Egyre növekvő számú beteg szenved a gerinc instabilitásának specifikus – korábbi gerincműtétet követően kialakuló, vagy előrehaladott porckorong degenerációval összefüggő – formáitól. Ezen kórképek biomechanikai háttere nem ismert, így hatékony megelőzési és kezelési stratégiák sem állnak rendelkezésre. A STABILITÁS kutatásban egy átfogó számítógépes szimulációs eszközrendszer kerül kifejlesztésre, amelynek segítségével az instabilitás specifikus formáinak – a szomszédos szegmentum szindrómának, a proximális junkcionális kyphosisnak és az előrehaladott degenerációval kapcsolatos instabilitásnak – hátterében álló biomechanikai tényezők és kockázati elemek kerülnek leírásra. Több validált kutatási módszer kombinálásával és magas színvonalú szoftveres eszközök integrálásával válik lehetővé a fenti kórfolyamatok kialakulásának tanulmányozása és a rizikótényezők azonosítása. A kísérletes eredményeket klinikai betegcsoportok terápiás adataival vetjük össze, az alapkutatási összefüggések valódi jelentőségének kimutatása érdekében. A feltárt tudományos összefüggések megteremtik a lehetőséget hatékony prevenciós és kezelési algoritmusok fejlesztésére. A projekt eredményei közvetlenül segítik a komplikációk elkerülését és a betegek kezelését az egyéni- és az állapotspecifikus biomechanikai tényezők figyelembevételével. A kutatási támogatás lehetőséget nyújt az Országos Gerincgyógyászati Központ modern, magas szakmai színvonalú In Silico Biomechanikai Laboratóriumának létrehozására és működtetésére, ahol a továbbiakban számos mozgásszervi alap- és alkalmazott kutatási program valósulhat meg.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The aim of the STABILITY research project is to explore the biomechanical background of specific forms of spinal instability such as adjacent segment degeneration, proximal junctional kyphosis and advanced degeneration-related vertical instability using a complex, in silico simulation based research methodology. Detailed patient- and condition specific data collection (imaging, gait analysis, clinical data) and the use of the leading simulation softwares packages in the field of computational biomechanisc (Mimics Innovation Suite, Abaqus, Anybody Modelling System) will establish the reliability and accuracy of the in silico studies. Application of full body musculoskeletal models combined with finite element analyses will give the possibility to describe the significant patient- and condition specific risk factors for these conditions. The experimentaly discovered biomechanical associations will be measured on ambispective patient cohorts to describe the relationship between the biomechanical features and the complications as well as the patients’ disability and pain. The role of the use of different spinal implant constructs and biomaterials will be also determined applying in vitro mechanical testing and finite elementanalysis. Clinically applicable algorithms for risk mitigation and preoperative patient-selection will be developed by the end of the project.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Incidence of some specific forms of spinal instability continuously increases due to the population ageing and the increasing number of stabilization surgeries. Symptomatic adjacent segment degeneration or proximal junctional kyphosis develop more than 20% in patients after short or long thoracolumbar stabilizations often requiring a revision surgery. These conditions are clearly related to the biomechanical deterioration of the spinal segment, however, their exact biomechanical background, the factors increasing their risk and effective prevention startegies are not known. Another form, the advanced degeneration-related spinal instability can occur in spinal segments having a vaccum sign in the intervertebral disc. This condition can cause severe axial pain and disability especially in the aging population where extended stabilization surgeries are contraindicated. A minimal invasive surgical procedure (percutaneous cement discoplasty) was developed and introduced by the investigators of this project and first clinical evidence show that effect and safety issues of this procedure can be related to the local (patient- and condition specific) biomechanical features. Our hypothesis is that the elements of the pathomechanism as well as the risk factors of these specific forms of spinal instability can be elucidated applying a comprehensive in silico research methodology based on patient- and condition specific 3D models and full body musculoskeletal models. Effective preventive startegies can be developed and introduced by the comparison of the validated in silico simulation results with in vivo data coming from longitudinal patient cohorts.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Biomechanical stability is crucial for the healthy function of the spine. Different pathological processes can lead to the development of spinal instability causing pain, neurological symptoms and disability. Some specific forms of spinal instability are related to a previous spinal surgery or to the severe disc degeneration affecting an increasing number of patients. Spinal fusion surgeries affect not only the stabilized but the adjacent segments’ biomechanics. It can lead to an accelerated degeneration or/and vertebral fracture, loosening of the implants. While the number of the stabilization surgeries is continuously growing, their biomechanical complications (such as adjacent segment degeneration, proximal junctional kyphosis) frequently develop disabling a huge number of patients worldwide. Another painful condition, the advanced degeneration-related instability is also to the aging process. The development of the vertical instability in case of vaccum discs is a biomechanically not known process. The complications of its minimal invasive treatment (percutaneous cement discoplasty) is also strongly related to the patient-specific local biomechanics.
In this research project, we apply in silico simulation tools to explore the biomechanical backgroundof the above mentioned specific forms of spinal instability. The simulation workflow will be developed using validated, high performance software and hardware solutions and evidence based scientific methods such as mesh morphing, finite element analysis, gait analysis and full body musculoskeletal modeling. Patient- and condition specific biomechanical factors increasing the risk for these conditions and for the surgical complications will be determined and analysed on clinical cohorts. Based on the research, we will be able to describe the biomechanical background of the above mentioned pathologies. The results of this project will provide evidence based recommendation for prevention and for management of these disabling conditions. The comprehensive in silico simulation based studies can significantly modify the surgical planning and strategy which will directly improve the safety and efficacy of the patient care.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Stability is very important for our pain free, optimal spinal function. An increasing number of patients suffer from specific forms of spinal instability developed after a previous spinal surgery or due to the advanced stage of the intervertebral disc degeneration. The biomechanical background of these conditions is not known, hence the effective preventive and treatment actions are not available. In the STABILITY research project, a comprehensive in silcio simulation framework will be developed and used to describe the significant details and risk factors of specific forms of spinal instability such as adjacent segment degeneration, proximal junctional kyphosis and advanced degeneration-realated instability. With the combination of previously validated research methods integrated into high-level software tools, we will able to investigate the pathomechanism of these conditons and to identify their risk factors. The biomechanical results will be compared to the outcome of clinical patient cohorts to determine the real value of the basic research data. The scientific asscociations explored in this study will provide the basis for the formulation of effective prevention and treatment algorithms. The results of the project will directly help to avoid these complications and to treat the patients based considering the patient- and condition specific biomechanical features. The research grant also provides the possibility to establish and operate a unique, high-level In Silico Biomechanics Laboratory at the National Center for Spinal Disorders giving the opportunity for further musculoskeletal basic and applied research studies.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A „STABILITÁS” kutatási projektben a gerinc biomechanikai instabilitásának speciális formáit vizsgáltuk in silico 3D szimulációs módszerekkel. Kutatásaink során a gerinc biomechanikai modellezését lehetővé tevő, validált in silico véges elem modelleket fejlesztettünk. A részben klinikai, részben in silico és in vitro biomechanikai vizsgálatok eredményei alapján a klinikai munkában is érvényes ajánlásokat tudtunk megfogalmazni. Az in silico szimulációban használható technológiai újítások mellett, azonosítottuk a szomszédos porckorongban tetten érhető jelentős degeneratív eltérést (discus protrúzió/hernia vagy előrehaladott degeneráció), mint a későbbi szomszédos szegmentum szindróma kialakulására hajlamosító faktort még rövid, rutin lumbális fúziók esetén is. Bizonyítékokon alapuló ajánlást tudtunk megfogalmazni OLIF műtétek esetén a kiegészítő transzpedikuláris stabilizáció alkalmazásával kapcsolatban. A proximális junkcionális kyphosis elkerülésének érdekében kimutattuk a hibrid rúd-konstrukciók jelentőségét és új gerincsebészeti implantátumot fejlesztettünk a hibrid konstrukciók megvalósíthatósága érdekében. Tudományos módszerekkel igazoltuk a perkután cement diszkoplasztika biztonságosságát és hatékonyságát illetve a gerinc mozgásszegmentumának biomechanikájára gyakorolt hatását. A projekt eredményeként 16 angol nyelvű tudományos folyóiratcikk született, melyekből 8 már megjelent rangos folyóiratokban és 4 PhD munka kapcsolódik szervesen a tudományos eredményekhez.
kutatási eredmények (angolul)
During the „STABILITY” research project, specific forms of spinal biomechanical instability were investigated applying in silico 3D simulation resech technologies. Validated in silico finite element spinal models were developed to establish the biomechanical investigations. Based ont he clinical, in silico and in vitro biomechanical studies we were able to formulate clinical recommendations. Besides of the technological innovations which can be widely used in further in silico studies, we identified the major degenerative sign (disc protrusion/herniation or advanced disc degeneration) as a significant risk factor for the development of adjacent segment degeneration even after short, routine lumbar fusions. Evidence based recommendation could be formulated about the use of additional transpedicular fixation in case of OLIF surgeries especially in compromised bone. We determined the signficance of hybrid rod constructs to avoid the proximal junctional kyphosis and a new spine surgical implant was developed to construct hybrid rods. Scientific evidence was provided supporting the effectiveness and safety of percuatenous cement discoplasty as well as its effect ont he local biomechanics. Sixteen manuscripts have been written based on the results of the project and 8 of them have been already published in international high-ranked journals. The results of the project are the basis of 4 PhDs.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=123884
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kiss L, György ZM, Lazary A, Varga PP: Multilevel percutaneous cement discoplasty for the treatment of severe disc degeneration, Gerincgyógyászati Szemle, 2017
Éltes P, Kiss L, Lazáry Á, Varga PP: The role of in silico biomechanical investigations in spine care, Gerincgyógyászati Szemle, 2017
Bereczky F, Éltes P, Kiss L, Lazáry Á, Varga PP: Changes in the 3D Geometry of the Neuroforamen Induced by Percutaneous Cement Discoplasty, Hungarian Medical Association of America, Summer Conference Balatonfüred, 2018
Bereczky F: A neuroforamen háromdimenziós geometriájának a változása perkután cement diszkoplasztika hatására, Marosvásárhelyi 25. Tudományos Diákköri Konferencia, 2018
Bereczky F: A neuroforamen háromdimenziós geometriájának a változása perkután cement diszkoplasztika hatására, Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Konferencia, 2018
Kiss L, Varga PP, Szoverfi Z, Jakab G, Eltes PE, Lazary A: Indirect foraminal decompression and improvement in the lumbar alignment after percutaneous cement discoplasty., Eur Spine J. 2019 Jun;28(6):1441-1447. doi: 10.1007/s00586-019-05966-7. Epub 2019 Apr 20., 2019
Dr. Kiss László, Dr. Éltes Péter, Dr. Jakab Gábor, Bereczki Ferenc, Dr. Lazáry Áron, Dr. Varga Péter Pál: Indirekt Neuroforaminalis Dekompreszió és Lumbalis Görbület Harmonizáció Perkután Cement Discoplasticaval., Gerincgyógyászati Szemle 2018 December, 2018
Ferenc Bereczki, László Kiss, Péter Endre Éltes, Áron Lazáry;: A PATIENT-SPECIFIC FINITE ELEMENT STUDY OF PERCUTANEOUS CEMENT DISCOPLASTY INDUCED STABILITY IN LUMBAL MOTION SEGMENTS, HMAA Summer Conference Balatonfüred, 2019, 2019
Bereczki Ferenc, Kiss László, Éltes Péter, Lazáry Áron: Perkután cement diszkoplasztika lumbális mozgásszegmentumra gyakorolt stabilizációs hatásának vizsgálata végeselem analízis segítségével, Magyar Ortopéd Társaság 62. Kongresszusa Fiatal Orvosok Fóruma,2019, 2019
Chloe Techens, Sara Montanari, Peter Endre Eltes, Luca Cristofolini, Aron Lazary: EVALUATION OF SPINE STABILITY FOLLOWING TREATMENT OF DEGENERATED INTERVERTEBRAL DISCS WITH DISCOPLASTY, 26th Congress of the European Society of Biomechanics, July 12-15, 2020, Milan, Italy, 2020
Chloe Techens, Sara Montanari, Peter Endre Eltes, Aron Lazary, Luca Cristofolini: SPINE STABILITY AND DISC STRAINS AFTER PERCUTANEOUS CEMENT DISCOPLASTY, ESB - ITA 2019, 30th Sep-1st Oct 2019, Bologna, Italy, 2019
C. Techens, S. Montanari, P. E. Eltes, L. Cristofolini, A. Lazary: Spine stability in degenerated intervertebral discs treated by discoplasty, GNB2020, June 10th-12nd 2020, Trieste, Italy 1, 2020
Peter Endre Eltes, Laszlo Kiss, Marton Bartos, Zoltan Magor Gyorgy, Tibor Csakany, Ferenc Bereczki, Vivien Lesko, Maria Puhl, Peter Pal Varga, Aron Lazary: Geometrical accuracy evaluation of an affordable 3D printing technology for spine physical models, Journal of Clinical Neuroscience 72 (2020) 438–446, 2020
Techens, C., Palanca, M., Éltes, P. E., Lazáry, Á., & Cristofolini, L.: Testing the impact of discoplasty on the biomechanics of the intervertebral disc with simulated degeneration: An in vitro study., Medical Engineering & Physics, 84, 51-59., 2020
Hajnal Benjámin: 3D NYOMTATOTT BETEGSPECIFIKUS MODELLEK SZEREPE KOMPLEX GERINCSEBÉSZETI ESETEK PREOPERATÍV TERVEZÉSÉBEN, MTDK, Marosvásárhely, 2020
Benjamin Hajnal, Peter Endre Eltes: Finite element analysis based lumbosacral revision surgery using an individual navigation template, Arch Hun Med Assoc Am 2019, Vol 27, No 2, 2019
Hajnal Benjámin: 3D nyomtatott betegspecifikus modellek szerepe komplex gerincsebészeti esetek preoperatív tervezésében, Semmelweis Egyetem TDK konferencia, 2020
Jennifer Fayad, Peter Eltes, Aron Lazary, Luca Cristofolini, Rita Stagni: QUANTIFICATION OF MULTI-SEGMENTAL SPINE KINEMATICS AND FUNCTION: IS A NEW PROTOCOL NECESSARY?, 26th Congress of the European Society of Biomechanics, July 12-15, 2020, Milan, Italy, 2020
J. Fayad, R. Stagni, P. Eltes, P.P. Varga, L. Cristofolini and A. Lazary: Clinical Gait Analysis after Sacrectomy Using the Closed Loop Reconstruction Technique: a case report, ESB-ITA Meeting 2019, 30 September – 1 October 2019, Bologna, Italy, 2019
Pokorni Ágoston: Daganatos csigolya eltávolítását követő műtéti rekonstrukciók végeselemes vizsgálata, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar 2019. évi Tudományos Diákköri Konferencia, Biomechatronika szekció, Budapest, Magyarország, 2019.11.12, 2019
Turbucz Máté, Éltes Péter: Lumbális gerinc végeselem modell létrehozása és validálása, BME Tudományos Diákköri Konferencia, Biomechatronika szekció, Budapest, Magyarország, 2019. november. 12, 2019
Turbucz Máté, Éltes Péter, Lazáry Áron: Development and validation of a lumbar spine finite element model, International Congress for Students, Young Doctors and Pharmacists Marisiensis, Marosvásárhely, Románia, 2020. április. 4., 2020
Turbucz Máté, Éltes Péter: A Closed Loop sacrectomia utáni lumbopelvicus stabilizációs rendszer in silico biomechanikai vizsgálata végeselem módszer felhasználásával, Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Konferencia, Ortopédia, Traumatológia szekció Budapest, Magyarország, 2020. szeptember. 4., 2020
Techens, C., Palanca, M., Éltes, P. E., Lazáry, Á., & Cristofolini, L.: Testing the impact of discoplasty on the biomechanics of the intervertebral disc with simulated degeneration: An in vitro study., Medical Engineering & Physics, 84, 51-59., 2020
Jennifer Fayad, Mate Turbucz, Benjamin Hajnal, Ferenc Bereczki, Marton Bartos, Andras Bank, Aron Lazary, Peter Endre Eltes: Complicated Postoperative Flat Back Deformity Correction With the Aid of Virtual and 3D Printed Anatomical Models: Case Report, Front Surg. 2021; 8: 662919., 2021
Peter Endre Eltes, Laszlo Kiss, Ferenc Bereczki, Zsolt Szoverfi, Chloé Techens, Gabor Jakab, Benjamin Hajnal, Peter Pal Varga and Aron Lazary: A novel three-dimensional volumetric method to measure indirect decompression after percutaneous cement discoplasty, Journal of Orthopaedic Translation Volume 28, May 2021, Pages 131-139, 2021
Peter Endre Eltes, Marton Bartos, Benjamin Hajnal, Agoston Jakab Pokorni, Laszlo Kiss, Damien Lacroix, Peter Pal Varga and Aron Lazary: Development of a Computer-Aided Design and Finite Element Analysis Combined Method for Affordable Spine Surgical Navigation With 3D-Printed Customized Template, Front. Surg., 25 January 2021 | https://doi.org/10.3389/fsurg.2020.583386, 2021
Chloé Techens, Marco Palanca, Peter Endre Éltes, Áron Lazáry, Luca Cristofolini: Testing the impact of discoplasty on the biomechanics of the intervertebral disc with simulated degeneration: An in vitro study, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32977922/, 2020
Hajnal Benjámin: Új módszer CT-alapú virtuális 3D lumbális gerinc modellek álló röntgenfelvételhez illesztésére, Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Képalkotó diagnosztika szekció, 2021
Bereczki Ferenc, Turbucz Máté, Kiss Rita, Éltes Péter Endre, Lazáry Áron: Ferde lateralis intervertebralis fúzióknál (OLIF) használatos implantátumrendszerek stabilitásának vizsgálata fiziológiás, illetve osteoporotikus csontminőség esetén vége, 8. Magyar Biomechanikai Konferencia, 2021
Bereczki Ferenc, Turbucz Máté, Kiss Rita, Éltes Péter Endre, Lazáry Áron: Ferde lateralis intervertebralis fúzióknál (OLIF) használatos implantátumrendszerek stabilitásának vizsgálata fiziológiás, illetve osteoporotikus csontminőség esetén vége, Semmelweis Egyetem PhD Tudományos Napok, 2021
Turbucz Máté: Lumbális gerinc végeselem modell létrehozása és validálása, 8. Magyar Biomechanikai Konferencia, 2021
Turbucz Máté: Finite Element Study of the Closed Loop Reconstruction Technique Method Following Total Sacrectomy, Semmelweis Egyetem, PhD Scientific Days, 2021
Peter Endre Eltes, Benjamin Hajnal, Ferenc Bereczki, Mate Turbucz, Jennifer Fayad, Agoston Jakab Pokorni, Aron Lazary: New method to adapt the lumbar alignment of supine CT-based virtual 3D lumbar spine models to standing X-rays, Mimics Innovation Award, 2021
Peter Endre Eltes, Mate Turbucz, Jennifer Fayad, Ferenc Bereczki, György Szőke, Tamás Terebessy, Damien Lacroix, Peter Pal Varga, Aron Lazary: A Novel Three-Dimensional Computational Method to Assess Rod Contour Deformation and to Map Bony Fusion in a Lumbopelvic Reconstruction After En-Bloc Sacrectomy, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8766313/, 2021
Ferenc Bereczki, Mate Turbucz, Rita Kiss, Peter Endre Eltes, Aron Lazary: Stability Evaluation of Different Oblique Lumbar Interbody Fusion Constructs in Normal and Osteoporotic Condition - A Finite Element Based Study, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8602101/, 2021
vissza »