Ballisztikus elektron-transzport alacsony dimenziós nanoszerkezetekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
123894
típus FK
Vezető kutató Makk Péter
magyar cím Ballisztikus elektron-transzport alacsony dimenziós nanoszerkezetekben
Angol cím Ballistic electron transport in low dimensional nanostructures
magyar kulcsszavak grafén, ballisztikus, transzport, spintronika, elektron-optika
angol kulcsszavak graphene, ballistic, transport, spintronics, electron optics
megadott besorolás
Fizika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Kondenzált anyagok tulajdonságai
zsűri Fizika 1
Kutatóhely Fizika Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Fülöp Bálint
Kedves Máté
Kovács-Krausz Zoltán
Prok Tamás
Rakyta Péter
Tóvári Endre
projekt kezdete 2017-09-01
projekt vége 2021-08-31
aktuális összeg (MFt) 39.907
FTE (kutatóév egyenérték) 10.95
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Alacsony dimenziós rendszerek nemcsak nagyobb hatékonysággal hanem új működési elvvel is kecsegtetnek az elektronika területén. Grafén, az egyrétegű grafit átlátszó, nagy benne az elektronok szabad úthossza és lehetővé teszi gap nélküli p-n határátmenetek létrehozását, ezért elektron optikai szerkezetek ideális alapanyaga. Ezek olyan áramkörök, melyekben az elektronok mozgása ballisztikus, és a pályájukat elektromos és mágneses terekkel lehet módosítani.
A kutatás fő célja elektron optikai építőelemek létrehozása. Megvizsgáljuk, mik a fontos szórási mechanizmusok, és, hogy a mintakészítés hogyan befolyásolja őket. A szórási mechanizmusok azonosításához szupravezető alagút spektroszkópiát fogunk használni, ami lehetővé teszi a szórási folyamatoktól erősen függő, nem-egyensúlyi eloszlásfüggvény meghatározását. További információ szerezhető grafén p-n átmenetekben létrejövő kvantum Hall élállapotok egymás közti szórását vizsgálva. Nagy tisztaságú mintákban völgy és spin-polarizált élállapotok szórása is tanulmányozható.
A mintakészítási módszerek optimalizálása után lokális kapuelektródákkal hangolható elektron-optikai szerkezeteket fogunk vizsgálni, mint például a kvantum pont kontaktust, vagy élállapot interferométert. Ezekben a szerkezetekben a töltés és spin transzport is tanulmányozható, és ezen kutatások a grafén p-n átmenetek mélyebb megértését teszik majd lehetővé.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás alapkérdése, hogy hogyan módosul az elektromos és spin-transzport alacsony dimenziós nanoszerkezetekben, ezek közül is kiváltképp grafénban. Bár a grafén felfedezését követő években sok új ballisztikus jelenséget megjósoltak, ezek kísérleti detektálását a minták gyenge minősége meggátolta. A mintakészítésben történt újításoknak köszönhetően mára már lehetségessé vált ezen jóslatok tanulmányozása, például negatív törésmutatójú határátmenetek létrehozása.
A kutatás során különböző típusú elektron transzport folyamatokat fogunk vizsgálni (ballisztikus, diffúzív vagy hidrodinamikai tartomány). A különböző szórási hosszakat szupravezető alagút spektroszkópiával és kvantum Hall élállapotok szóródásával fogjuk meghatározni.
Különböző mintakészítési eljárásokat megvizsgálva (például a grafént felfüggesztve, vagy bór nitrid kristályok közé zárva) arra is keresni fogjuk a választ, hogy a minta-fabrikáció hogyan befolyásolja ezen hosszskálákat. A létrehozott elektron optikai elemek (pl. kvantum pont kontaktusok, vagy interferométerek) nagymértékben elő fogják segíteni a grafénban zajló töltés és spin transzport folyamatok megértését.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A grafén és egyéb kétdimenziós anyagok jövőbeli elektronikai eszközök alapját képezhetik, hiszen nemcsak hogy jobb teljesítménnyel, de újfajta működési elvekkel is kecsegtetnek. Ezért a grafén alapú elektron-optikai szerkezetek megvalósításának elengedhetetlen feltétele a bennük lévő szórási mechanizmusok feltérképezése, amihez a jelen pályázat jelentősen hozzájárulna. Továbbá, mivel a mintakészítés jelentős behatással van a minta minőségére, különböző, egymást kiegészítő mintakészítési eljárások vizsgálatára van szükség. A jelen kutatócsoport egyike azon kevés kutatócsoportnak a világon, melyeknek mind felfüggesztett, mind bór nitridbe csomagolt grafén szerkezetek előállításában is van tapasztalata.
Az ezen pályázatban megvalósított elektron-optikai építőkövek későbbi elektronikai eszközök alapját jelenthetik. Ezek a szerkezetek ugyancsak kiválló lehetőséget biztosítanak ballisztikus hő és spin transzport tanulmányozására. A közelmúltban megállapították, hogy grafénben újfajta hő-transzport jelenségek jelenhetnek meg. Továbbá az alacsony spin-pálya és magspin jelenlét miatt a grafénben hosszú spin-élettartam várható. Végezetül, grafént szupravezető elektródákhoz csatolva egzotikus részecskék, Majorana és parafermionok jelenhetnek meg a kvantum Hall állapotokban. Összefoglalva, ezen eszközök a ballisztikus töltéstranszport mellett spintronikai és topologikus gerjesztések vizsgálatára is lehetőséget nyújtanak.
Az alacsony dimenziós anyagok kutatása rendkívül népszerű és kompetitív terület. A világon kutatócsoportok százai foglalkoznak grafénnel, és az Európa Tanács elkötelezettségét mi sem mutatja jobban, hogy a grafén kutatást az EU egyik “zászlóshajó” kutatásává tette. A topológikus számítások iránti bizalmat talán legjobban a számítástechnikai cégóriások, mint az Intel, Microsoft érdeklődése jelez a legjobban. A pályázatban kiválasztott kutatócsoport hozzáértése, korábbi eredményei és a célok gondos kiválasztása garantálja a program sikerességét. Továbbá remek együttműködésünk van a grafén-kutatás egyéb magyar résztvevőivel (MFA, ELTE), akik sok hasznos kiegészítő méréssel és számítással segítenek minket.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A jelen pályázat célkitűzése olyan elektronikai eszközök létrehozása, amelyek teljesen újféle működési elven alapulnak. Napjaink technológiája a szilíciumon alapul, azonban a további méretcsökkentés és teljesítmény növelés egyre nagyobb kihívássá válik. Ezért a kutatások olyan új anyagok irányába indultak el amik leválthatják vagy kiegészíthetik a jelen technológiákat. A legígéretesebbnek az alacsony dimenziós anyagok: vékony rétegek és nanovezetékek tűnnek. Azonban ezen a méretskálán már alapjaiban új és meglepő, a kvantum mechanika törvényei szerinti vezetési jelenségeket találunk.
A grafén, az egy atomi réteg vastag grafit a legígéretesebb anyag. Kíválló vezető, melyben az elektronok ballisztikusan, azaz szóródás-mentesen haladnak. Az elektronok pályáját lokális elektromos és mágneses terekkel lehet befolyásolni, és az optikában előforduló lencsékhez és tükrökhöz hasonló funkciójú nanoáramköröket lehet létrehozni (ezért nevezik a területet elektron-optikának). A pályázatban alapvető elektron-optikai elemeket fogunk megvalósítani, melyek új és izgalmas fizikai jelenségeken alapulnak. Továbbá, nem csak az elektron töltését, hanem a belső mágneses momentumát, a spinjét is fel fogjuk használni információ továbbítására. Ezen területet spintronkának nevezik, és a grafén már mostanra sok jelenleg használt anyagot is túlszárnyalt spin-terjedési hosszban. Végül szupravezető korrelációkat is vizsgálni fogunk grafénban,illetve speciális gerjesztéseket, amelyek a kvantumszámítógép egyik megvalósításának alapkövei lehetnek. A kvantum számítógépekben nem csak a gépek fognak a kvantum fizika elvei szerint működni, hanem magukat a számításokat is a kvantum-térben végzik el.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Low dimensional materials offer better performance and new functionalities for electronic devices. Graphene, a single layer of graphite is transparent, has high electron mobility, and offers the formation of gapless p-n interfaces. These properties allow us to construct novel electron-optical devices, where the electron movement is ballistic, and their trajectories are modified using electric and magnetic fields.
This projects aims to construct basic building blocks of such devices. To do so, relevant scattering processes in graphene and the influence of sample preparation on them have to be identified. To access these parameters we will use superconducting tunneling spectroscopy, which allows the extraction of non-equilibrium distribution function containing important information on the density dependent scattering mechanism. These mechanisms can also be probed by investigating the equilibration of quantum Hall edge states along p-n junctions, where also scattering of valley and spin polarized edge states can be studied.
Using local electrostatic gates and optimized fabrication methods, we will realize some of the key elements for electron optics, like quantum point contact or edge state interferometers, where ballistic electron and spin transport can be studied. Moreover, we expect that such studies will deepen our understanding of graphene p-n junctions.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The central question of this proposal is how electron charge and spin transport is modified in low dimensional nanostructures. It is known since the discovery of graphene, that novel phenomena is expected in ballistic graphene devices, however limitations of sample quality were a main obstacle for the observation of these effects. Recent advances in sample fabrication now allow us to enter to this regime, where conceptually new devices, like lenses based on negative refraction can be fabricated.
In this project we plan to address the different transport regimes by accessing the interaction length scales using superconducting tunneling spectroscopy and by investigating edge state transport in locally gated devices. These length scales are strongly gate dependent in graphene and the transport can be ballistic, diffusive or even governed by hydrodynamics equations.
We will also try to answer the question how sample preparation affects these regimes by investigating different fabrication methods like suspending or encapsulating the graphene. The realized electron optical elements (like QPCs, interferometers) will deepen our understanding in electron and spin transport in graphene based devices.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Graphene and other low dimensional materials can offer not only better performance (mobility, heat conductivity etc.), but can bring new functionalities to future electronic devices. The understanding of transport phenomena, the relevant interactions and their control is of utmost importance for any future electronic device built on these materials. The outlined proposal would contribute to this understanding significantly. Also, the fabrication protocols strongly influence the device operation; therefore complementary studies between different device production methods are needed. The research group of the present proposal is one of the few groups, who have experience in different methods for fabricating high mobility devices: suspended and encapsulated devices.
The electron optical elements fabricated during this project can be the basic building blocks for future electronic devices. Moreover, these also promise a good platform for ballistic heat and spin transport. In graphene non-conventional heat transport mechanisms can exist, and the low spin orbit coupling and absence of nuclear spins also guarantees long spin lifetime. Finally coupling graphene to superconductors in the Quantum Hall regime can result in novel topological excitations, Majorana and parafermions, which can be among the future building block of quantum computers.
The field of low-dimensional electronics is immensely growing and very competitive. Throughout the word hundreds of research groups work on graphene, and the EU council also acknowledged the importance of graphene research by forming the graphene Flagship project. Moreover, the investment of companies like Intel, Microsoft etc. to the field of topological computation also highlights the potential of the field. The expertise, the previous results of the research group and the proper selection of the research goal guarantees the success and high impact of the project. We have excellent collaboration with national research groups working on graphene (MFA, Eötvös Uni.), who conduct complementary studies on these systems.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

The goal of the present proposal is to construct electronic devices based on novel physical phenomena. Nowadays, the electronics is mostly silicon based, however the scaling and improvement of present devices becomes more and more challenging. Therefore new material platforms are developed, which can replace or complement present technologies. Most promising candidates are low dimensional materials, nanosheets or nanowires. At these small dimensions the electronic transport is governed by the laws of quantum mechanics and new, surprising phenomena occur.
Graphene, a single atom thick graphite, is one of the most promising materials. It is an exceptionally good conductor, and electrons can travel within graphene unperturbed without scattering (ballistic motion). The electronic trajectories can locally be modified with electric and magnetic fields, and mirrors, lenses for the electrons can be constructed: this field is termed electron-optics. Within this proposal we will realize basic electron-optics elements, and unravel the new, exciting physical mechanisms behind. Moreover, in graphene devices not only the charge of the electron, but also its internal magnetic moment, the spin, could be used for information storage. The field of spin-based electronics is called spintronics, and graphene has already shown superior performance over present technologies. Finally, we will also investigate induced superconducting correlations in graphene, which can result in special excitation, which can be the basic building blocks of quantum computation.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt nagy mobilitású grafén heterostruktúrák fejlesztését célozta meg. Míg korábbi tanulmányainkban felfüggesztett grafénre összpontosítottunk, itt a fő hangsúlyt a más 2D anyagok közé szendvicselt grafénre helyeztük. Ez a technika sokféle minta-architektúrát megeged és a grafén tulajdonságainak atomi szinten történő módosítását teszi lehetővé közelségi kölcsönhatások segítségével. A projekt kifejezetten sikeres volt a következő kutatási irányokban: i) a ballisztikus elektron transzport és az ezen alapuló elektronoptikai elemek tanulmányozása, ii) spináramok keltése grafénben, és a grafén sávszerkezetének módosítása a spin pálya kölcsönhatásának létrehozásának érdekében, és iii) egy olyan platform kifejlesztése, amely van der Waals heterostruktúrák mechanikai megfeszítésére használható és amelyet grafén mintákon teszteltünk. A grafén mellett más 2D anyagokat is tanulmányoztunk, mint például a WSe2, a BiTeBr, amelyeket spintronikai alkalmazásokhoz használtunk, vagy a MoS2, ahol először mutattuk meg a ferromágneses rend kialakulását. Ezek a tanulmányok több kutatóintézettel együttműködésben készültek. A projekt során 4 TKD munka, 3 BSC és 3 MSC dolgozat született. Az eredményeket rangos nemzetközi folyóiratokban publikáltuk, összesen 20 cikk jelent meg (vagy került elfogadásra), amik között Phy. Rev. Lett., Nature Nanoelectronics és több Nano Letters cikk is található.
kutatási eredmények (angolul)
The project targeted the development of high quality graphene heterostructures. Whereas as in our previous studies we focused suspended graphene, here the main focus on graphene encapsulated between other 2D materials, mostly. This technique allows versatile device architectures and the modification of the properties of graphene on the atomic level using proximity effects. The project was successful in different research directs: i) Study of ballistic transport and fabrication of electron-optical elements, ii) injecting spin currents into graphene, and modification of its band structure to engineer spin orbit interaction and iii) development of a platform that can be used to strain van der Waals heterostructures, which was tested on graphene samples. Besides graphene, other 2D materials were studied, like WSe2, BiTeBr which we used for spintronics applications or MoS2, where we demonstrated for the first time the formation of a ferromagnetic order. These studies were done in collaboration with several research Institutes. The project resulted in 4 BSc and 3 MSc thesis and 3 two theses for the Hungarian Scientific Students' Associations competition (TDK). The results have resulted in the publication (or acceptance) of 20 research papers in leading journals, including a Phys. Rev. Lett., a Nature Nanotechnology and several Nano Letters papers.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=123894
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
M. Kocsis, O. Zheliuk, P. Makk, E. Tóvári, P. Kun, O. E. Tereshchenko, K. A. Kokh, T. Taniguchi, K. Watanabe, J. Ye, Sz. Csonka: In situ tuning of symmetry-breaking induced non-reciprocity in giant-Rashba semiconductor BiTeBr, Phys. Rev. Research 3, 033253 (2021), 2021
Bálint Fülöp, Albin Márffy, Endre Tóvári, Máté Kedves, Simon Zihlmann, David Indolese, Zoltán Kovács-Krausz, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christian Schönenberger, István Kézsmárki, Péter Makk, Szabolcs Csonka: New method of transport measurements on van der Waals heterostructures under pressure, Journal of Applied Physics 130, 064303, 2021
Bálint Fülöp, Albin Márffy, Simon Zihlmann, Martin Gmitra, Endre Tóvári, Bálint Szentpéteri, Máté Kedves, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jaroslav Fabian, Christian Schönenberger, Péter Makk, Szabolcs Csonka: Boosting proximity spin orbit coupling in graphene/WSe2 heterostructures via hydrostatic pressure, accepted to Npj 2D materials, 2021
Tosson Elalaily, Olivér Kürtössy, Valentina Zannier, Zoltán Scherübl, István Endre Lukács, Pawan Srivastava, Francesca Rossi, Lucia Sorba, Szabolcs Csonka, Péter Makk: Probing proximity induced superconductivity in InAs nanowire using built-in barriers, https://arxiv.org/abs/2001.09314, 2020
Noel L. Plaszkó, Peter Rakyta , József Cserti , Andor Kormányos and Colin J. Lambert: Quantum Interference and Nonequilibrium Josephson Currents in Molecular Andreev Interferometers, Nanomaterials 2020, 10(6), 1033, 2020
Zihlmann S, Cummings AW, Garcia JH, Kedves M, Watanabe K, Taniguchi T, Schonenberger C, Makk P: Large spin relaxation anisotropy and valley-Zeeman spin-orbit coupling in WSe2/graphene/h-BN heterostructures, PHYS REV B 97: (7) Paper 075434. 10 p., 2018
Makk Péter, Handschin Clevin, Tóvári Endre, Watanabe Kenji, Taniguchi Takashi, Richter Klaus, Liu Ming-Hao, Schönenberger Christian: Co-existence of classical snake states and Aharanov-Bohm oscillations along graphene pn junctions, PHYS REV B 98: (3) Paper 035413., 2018
Indolese David, Zihlmann Simon, Makk Péter, Jünger Christian, Thodkar Kishan, Schönenberger Christian: Wideband and On-Chip Excitation for Dynamical Spin Injection into Graphene, PHYSICAL REVIEW APPLIED 10: (4) 044053, 2018
Jung Minkyung, Rickhaus Peter, Zihlmann Simon, Eichler Alexander, Makk Peter, Schönenberger Christian: GHz nanomechanical resonator in an ultraclean suspended graphene p–n junction, NANOSCALE 11: pp. 4355-4361., 2019
Zihlmann Simon, Makk Péter, Castilla Sebastián, Gramich Jörg, Thodkar Kishan, Caneva Sabina, Wang Ruizhi, Hofmann Stephan, Schönenberger Christian: Nonequilibrium properties of graphene probed by superconducting tunnel spectroscopy, PHYSICAL REVIEW B 99: (7) 075419, 2019
Roch Jonas Gaël, Froehlicher Guillaume, Leisgang Nadine, Makk Peter, Watanabe Kenji, Taniguchi Takashi, Warburton Richard John: Spin-polarized electrons in monolayer MoS2, NATURE NANOTECHNOLOGY, 2019
Wang Lujun, Zihlmann Simon, Liu Ming-Hao, Makk Péter, Watanabe Kenji, Taniguchi Takashi, Baumgartner Andreas, Schönenberger Christian: New Generation of Moiré Superlattices in Doubly Aligned hBN/Graphene/hBN Heterostructures, NANO LETTERS 19: (4) pp. 2371-2376., 2019
Wang Lujun, Zihlmann Simon, Baumgartner Andreas, Overbeck Jan, Watanabe Kenji, Taniguchi Takashi, Makk Péter, Schönenberger Christian: In Situ Strain Tuning in hBN-Encapsulated Graphene Electronic Devices, NANO LETTERS 19: (6) pp. 4097-4102., 2019
Alessandro David, Péter Rakyta, Andor Kormányos, and Guido Burkard: Induced spin-orbit coupling in twisted graphene–transition metal dichalcogenide heterobilayers: Twistronics meets spintronics, Phys. Rev. B. 100, 085412, 2019
P. Rakyta PA. Alanazy, A. Kormányos, Z. Tajkov, G. Kukucska, J. Koltai, S. Sangtarash, H. Sadeghi,J. Cserti and C. J. Lambert: Magic Number Theory of Superconducting Proximity Effects and Wigner Delay Times in Graphene-Like Molecules, J. Phys. Chem C. , 123, 6812 (2019), 2019
Wang Lujun, Makk Péter, Zihlmann Simon, Baumgartner Andreas, Indolese David I., Watanabe Kenji, Taniguchi Takashi, Schönenberger Christian: Mobility Enhancement in Graphene by in situ Reduction of Random Strain Fluctuations, PHYSICAL REVIEW LETTERS 124: (15) 157701, 2020
Kovács-Krausz Zoltán, Hoque Anamul Md, Makk Péter, Szentpéteri Bálint, Kocsis Mátyás, Fülöp Bálint, Yakushev Michael Vasilievich, Kuznetsova Tatyana Vladimirovna, Tereshchenko Oleg Evgenevich, Kokh Konstantin Aleksandrovich, Lukács István Endre, Taniguchi Takashi, Watanabe Kenji, Dash Saroj Prasad, Csonka Szabolcs: Electrically Controlled Spin Injection from Giant Rashba Spin–Orbit Conductor BiTeBr, NANO LETTERS 20: (7) pp. 4782-4791., 2020
Indolese David I., Karnatak Paritosh, Kononov Artem, Delagrange Raphaëlle, Haller Roy, Wang Lujun, Makk Péter, Watanabe Kenji, Taniguchi Takashi, Schönenberger Christian: Compact SQUID Realized in a Double-Layer Graphene Heterostructure, NANO LETTERS, 2020
Lujun Wang, Andreas Baumgartner, Péter Makk, Simon Zihlmann, Blesson S. Varghese, David I. Indolese, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christian Schönenberger: Global strain-induced scalar potential in graphene devices, Nat. Comm. Phys. 4, 147 (2021), 2021
Bálint Szentpéteri, Peter Rickhaus, Folkert K de Vries, Albin Márffy, Bálint Fülöp, Endre Tóvári, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andor Kormányos, Szabolcs Csonka, Péter Makk: Tailoring the flat bands in twisted double bilayer graphene, arXiv:2108.07585, 2021
Simon Zihlmann, Péter Makk, Mirko K. Rehmann, Lujun Wang, Máté Kedves, David Indolese, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dominik M. Zumbühl, Christian Schönenberger: Out-of-plane corrugations in graphene based van der Waals heterostructures, Phys. Rev. B 102, 195404, 2020
Wang Lujun, Zihlmann Simon, Liu Ming-Hao, Makk Péter, Watanabe Kenji, Taniguchi Takashi, Baumgartner Andreas, Schönenberger Christian: New Generation of Moiré Superlattices in Doubly Aligned hBN/Graphene/hBN Heterostructures, NANO LETTERS 19: (4) pp. 2371-2376., 2019
Alessandro David, Péter Rakyta, Andor Kormányos, and Guido Burkard: Induced spin-orbit coupling in twisted graphene–transition metal dichalcogenide heterobilayers: Twistronics meets spintronics, Phys. Rev. B. 100, 085412, 2019
P. Rakyta PA. Alanazy, A. Kormányos, Z. Tajkov, G. Kukucska, J. Koltai, S. Sangtarash, H. Sadeghi,J. Cserti and C. J. Lambert: Magic Number Theory of Superconducting Proximity Effects and Wigner Delay Times in Graphene-Like Molecules, J. Phys. Chem C. , 123, 6812 (2019), 2019
Indolese David I., Karnatak Paritosh, Kononov Artem, Delagrange Raphaëlle, Haller Roy, Wang Lujun, Makk Péter, Watanabe Kenji, Taniguchi Takashi, Schönenberger Christian: Compact SQUID Realized in a Double-Layer Graphene Heterostructure, NANO LETTERS, 2020
Kovács-Krausz Zoltán, Hoque Anamul Md, Makk Péter, Szentpéteri Bálint, Kocsis Mátyás, Fülöp Bálint, Yakushev Michael Vasilievich, Kuznetsova Tatyana Vladimirovna, Tereshchenko Oleg Evgenevich, Kokh Konstantin Aleksandrovich, Lukács István Endre, Taniguchi Takashi, Watanabe Kenji, Dash Saroj Prasad, Csonka Szabolcs: Electrically Controlled Spin Injection from Giant Rashba Spin–Orbit Conductor BiTeBr, NANO LETTERS 20: (7) pp. 4782-4791., 2020
Wang Lujun, Makk Péter, Zihlmann Simon, Baumgartner Andreas, Indolese David I., Watanabe Kenji, Taniguchi Takashi, Schönenberger Christian: Mobility Enhancement in Graphene by in situ Reduction of Random Strain Fluctuations, PHYSICAL REVIEW LETTERS 124: (15) 157701, 2020
Lujun Wang, Andreas Baumgartner, Péter Makk, Simon Zihlmann, Blesson S. Varghese, David I. Indolese, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christian Schönenberger: Global strain-induced scalar potential in graphene devices, https://arxiv.org/abs/2009.03035, 2020
Mátyás Kocsis, Oleksandr Zheliuk, Péter Makk, Endre Tóvári, Péter Kun, Oleg Evgenevich Tereshchenko, Konstantin Aleksandrovich Kokh, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Justin Ye, Szabolcs Csonka: In situ tuning of symmetry-breaking induced non-reciprocity in giant-Rashba semiconductor BiTeBr, https://arxiv.org/abs/2008.06003, 2020
Simon Zihlmann, Péter Makk, Mirko K. Rehmann, Lujun Wang, Máté Kedves, David Indolese, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dominik M. Zumbühl, Christian Schönenberger: Out-of-plane corrugations in graphene based van der Waals heterostructures, https://arxiv.org/abs/2004.02690, 2020
Gurram Mallikarjuna, Omar Siddhartha, Zihlmann Simon, Makk Péter, Li QC, Zhang YF, Schönenberger Christian, van Wees Bart J: Spin transport in two-layer-CVD-hBN/graphene/hBN heterostructures, PHYS REV B 97: (4) Paper 045411. , 2018
Makk Péter, Handschin Clevin, Tóvári Endre, Watanabe Kenji, Taniguchi Takashi, Richter Klaus, Liu Ming-Hao, Schönenberger Christian: Co-existence of classical snake states and Aharanov-Bohm oscillations along graphene pn junctions, PHYS REV B 98: (3) Paper 035413. , 2018
Zihlmann S, Cummings AW, Garcia JH, Kedves M, Watanabe K, Taniguchi T, Schonenberger C, Makk P: Large spin relaxation anisotropy and valley-Zeeman spin-orbit coupling in WSe2/graphene/h-BN heterostructures, PHYS REV B 97: (7) Paper 075434. 10 p. , 2018
D. I. Indolese, S. Zihlmann, P. Makk, C. Jünger, K. Thodkar, C. Schönenberger: Wideband and on-chip excitation for dynamical spin injection into graphene, submitted to Phys Rev. Appl, arxiv, 2018
Jung Minkyung, Rickhaus Peter, Zihlmann Simon, Eichler Alexander, Makk Peter, Schönenberger Christian: GHz nanomechanical resonator in an ultraclean suspended graphene p–n junction, NANOSCALE 11: pp. 4355-4361., 2019
Roch Jonas Gaël, Froehlicher Guillaume, Leisgang Nadine, Makk Peter, Watanabe Kenji, Taniguchi Takashi, Warburton Richard John: Spin-polarized electrons in monolayer MoS2, NATURE NANOTECHNOLOGY, 2019
Wang Lujun, Zihlmann Simon, Liu Ming-Hao, Makk Péter, Watanabe Kenji, Taniguchi Takashi, Baumgartner Andreas, Schönenberger Christian: New Generation of Moiré Superlattices in Doubly Aligned hBN/Graphene/hBN Heterostructures, NANO LETTERS 19: (4) pp. 2371-2376., 2019
Zihlmann Simon, Makk Péter, Castilla Sebastián, Gramich Jörg, Thodkar Kishan, Caneva Sabina, Wang Ruizhi, Hofmann Stephan, Schönenberger Christian: Nonequilibrium properties of graphene probed by superconducting tunnel spectroscopy, PHYSICAL REVIEW B 99: (7) 075419, 2019
Indolese David, Zihlmann Simon, Makk Péter, Jünger Christian, Thodkar Kishan, Schönenberger Christian: Wideband and On-Chip Excitation for Dynamical Spin Injection into Graphene, PHYSICAL REVIEW APPLIED 10: (4) 044053, 2018
Wang Lujun, Zihlmann Simon, Baumgartner Andreas, Overbeck Jan, Watanabe Kenji, Taniguchi Takashi, Makk Péter, Schönenberger Christian: In Situ Strain Tuning in hBN-Encapsulated Graphene Electronic Devices, NANO LETTERS 19: (6) pp. 4097-4102., 2019

 

Projekt eseményei

 
2020-12-22 13:03:24
Résztvevők változása
2019-08-29 13:08:51
Résztvevők változása
vissza »