Távközlési szolgáltatások optimális leképezése felhő számítási architektúrákra diszkrét matematikai módszerekkel  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
124171
típus K
Vezető kutató Bíró József
magyar cím Távközlési szolgáltatások optimális leképezése felhő számítási architektúrákra diszkrét matematikai módszerekkel
Angol cím Optimal Mapping of Communication Services onto Cloud Computing Architectures Based on Discrete Mathematical Methods
magyar kulcsszavak diszkrét matematika, felhő arhitektúra, felhő szolgáltatás, gráfelmélet, monitoozás, beágyazás, biztonság
angol kulcsszavak cloud computing, telecommunication, optimization, graph theory, algorithms, privacy, security, network embending, monitoring, reliability
megadott besorolás
Távközlés (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Távközlés
Matematika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Diszkrét matematika
zsűri Informatikai–Villamosmérnöki
Kutatóhely Távközlési és Médiainformatikai Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Babarczi Péter
Baranyi Péter Zoltán
Csehi Csongor György
Czentye János
Friedl Katalin
Gulyás András
Heszberger Zalán
Kaszanitzky Viktória Eszter
Katona Gyula
Körösi Attila
Majdán András
Németh Felicián
Pach Péter Pál
Recski András
Rétvári Gábor
Schlotter Ildikó
Sonkoly Balázs
Szeszlér Dávid
Tapolcai János
Toka László
Wiener Gábor
Zongor Lajos
projekt kezdete 2017-09-01
projekt vége 2022-08-31
aktuális összeg (MFt) 48.000
FTE (kutatóév egyenérték) 35.51
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az elmúlt évtizedben korábban nem tapasztalt módon nőtt meg az adatközpontok száma a világban, ezzel párhuzamosan a felhő alapú szolgáltatások is egyre népszerűbbek lettek, nagy vállalati felhasználástól eljutottak a magánemberekig is. A korábbi évek egyik fontos hálózati kutatási kérdése az adatközpontok struktúrájának kialakítása volt. Mára az adatközpontok felépültek, a struktúrájuk lényegében adott, az alapvető működési mechanizmusaikat lefejlesztették és implementálták, a kutatások pedig elsősorban az új igények optimális illesztése irányába tolódtak el.

A célcsoportok átalakulásával hangsúlyosabb kérdés lett a személyes adatok biztonsága is, hiszen a felhasználók egyre több információt tárolnak a felhőben és várnak el személyre szabott szolgáltatásokat azok alapján. A megnövekedett egyéni felhasználás hatására megváltoznak továbbá a hálózat üzemeltetői feladatok is: a komplex hálózati problémák megoldásához, teszteléséhez egyre több funkció kerül beágyazásra a felhőbe, melyek jellemzően nem triviálisan megoldható matematikai problémákra vezethetők vissza. Az egyre gyarapodó felhasználói kör és a növekvő kihasználtság hatékony monitorozó eljárásokat és megbízható kapcsolatokat igényel.

Csoportunk tagjai között az elméleti matematikusoktól a hálózati kutatókon keresztül olyan szakemberek is vannak, akik maguk is üzemeltetnek kisebb felhőket. A felmerülő kérdések elég sokrétűek, ezért fontos, hogy a válaszokon elméleti és gyakorlati kutatók közösen dolgozzanak. Jelen pályázatunk szerves folytatása egy most lezáruló sikeres közös munkának (OTKA 108947)

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Célunk olyan algoritmusok és technikák kidolgozása, melyek segítségével a felhő architektúrákban rejlő lehetőségek jobban kiaknázhatók, jobban megfeleltethetők az újabb felhasználói és hálózatüzemeltetői kihívásoknak. Ehhez a következő alapvető kérdések megválaszolásán keresztül vezet az út:
(1) Hogyan biztosítható a felhasználók adatainak és személyazonosságuk védelme?
(2) Hogyan lehetnek a hálózat ellenállóbbak támadásokkal, katasztrófákkal szemben?
(3) Hogyan tudjuk automatizálni a hálózati felügyeleti eszközöket és hibakereső eljárásokat?
(4) Hogyan ágyazhatóak be meglévő hálózati struktúrák a felhőbe?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A csapatunk sokszínűsége garantálja, hogy a fent megfogalmazott kutatási kérdésekre adott válaszok felöleljék a teljes problémakört az elemzéstől a megvalósításig, így mélyreható kutatási eredményeket érhetünk el. A projekt során lehetőségünk lesz nemzetközi magas rangú fórumokon publikálni az adatközpontok és felhőszámítástechnika területeinek széles spektrumán:
(1) Felhőben tárolt adatok biztonságának vizsgálata játékelméleti és kriptográfiai módszerek segítségével. Az additív kombinatorika legfrissebb eredményei segítségével új módszereket tervezzük kidolgozni az adatközpontokban tárolt és használt adatok védelmére. Továbbá szeretnénk kidolgozni egy biztonságmetrikát a felhő rendszerekben játék- és matroidelméleti alapokon.
(2) Felhőben használt átfedő hálózati útvonalak biztonsága és megbízható kapcsolatok kialakítására alkalmas alternatív útvonalakat kereső eljárások. Az Internet hálózatára számos eredmény született védelmi utak megvalósítására, azonban az adatközpontoknak a prokolljai és a struktúrája is sajátságos, ezekhez illeszkedő új módszerekre van szükség. Élidegen utak keresésének elmélete folyamproblémákra vezethető vissza, melyek jellemzően nehezen számolhatók.
(3) Automatizált hálózat-operátori eljárások. Az adatközpontok és szoftver vezérelt hálózatok a használt útvonalak leírásához saját szabályokat használnak. Egy automatizált rendszer számára, mely feladata részben a hálózatban használt útvonalak felügyelete és hiba esetén korrigálása, szűkséges egy absztrakt szabályleíró nyelv használta, mely megvalósításához elengedhetetlenek a magasabb szintű diszkrét matematikai, algebrai ismeretek, készségek.
(4)Virtuális hálózati beágyazás gráfelméleti eszközökkel. Teljes hálózatok felhőbe ágyazása visszavezethető a gráfelmélet részgráf keresési problémájára. Mivel az általános formában megfogalmazott feladat algoritmuselméleti szempontból nehéznek bizonyul, fontosak a speciális esetekre vonatkozó elméleti eredmények is, például ismert fokszám eloszlású részgráf keresése.

A fentiek mellett várhatóan a felhasznált hálózat- és gráfelméleti, illetve diszkrét matematikai eszközök tárházát is gazdagítani tudjuk új eredményekkel.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Mindennapi életünket számos ponton változtatta meg a telekommunikációs hálózatok területén végbemenő forradalom. Az Internet elérhető már szinte mindenhol, az embernek elég csak kivennie a zsebéből a telefonját. Ahhoz, hogy a felhasználók az adataikat bárhonnan elérhessék, a szolgáltatóknak számtalan hálózati tárhelyet, adatközpontot kellett létrehozniuk a világ különböző pontjain. Mára több ezer adatközpont létesült világszerte, a kérdés immár nem az, hogy hogyan építsük fel őket, hanem, hogy hogyan illesszük az újabb kihívásokhoz. Alkalmazkodnunk kell a meglévő infrastruktúrához, miközben szeretnénk egyre több plusz funkcióval ellátni. Szeretnénk, ha ellenállóbbak lennének akár természeti katasztrófákkal szemben, akár emberi alapú támadásokkal szemben is. Szeretnénk biztosítani a felhasználók adatainak biztosságát és titkosságát miközben egyre több személyre szabott szolgáltatást szándékozunk nyújtani. Ezekre és ezekhez hasonló kihívásokra szeretnénk válaszolni a a tervezett kutatásunk során. Csapatunk egyaránt tartalmaz elméleti matematikusokat és felhőket üzemeltető kutatókat is, mely alkalmassá teszi komplex kutatási feladatok megoldására, az elméleti vizsgálatoktól a megvalósíthatóságig.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

In the past decades, data-centres have penetrated the entire fabric of networks. Meanwhile, cloud-based applications have become more and more popular. Nowadays, not only big companies are using cloud-based appliances but ordinary people too. In the last decade, most research have focused on the architecture of cloud systems and the optimal operation of data-centres. For now, data-centres have been built, efficient cloud control and orchestration systems have been designed and implemented, and the structure and fabric has been firmly fixed. But real-life cloud deployments always generate new challenges: today, the question is not how to build cloud systems but rather how to adapt the cloud for new tasks and challenges.
As customers want to upload and store more and more information to the cloud, from photos to contacts, calendars, and personal communication, and want to use their personalized applications, the importance of the privacy of the users and user data has become more and more important. The tasks of the operators have also changed: in order embed more and more network functionality into the cloud and to test, and reason about, these cloud-based functionality, cloud operators face new, and fairly non-trivial, computational challenges. The continuously increasing load and expectations require modern monitoring methods and more reliable connections.
Since the problem domains we tackle are multi-faceted, it is crucial that technical and theoretical researchers work together to solve them. Correspondingly, our group consists of both computer scientists and engineers. This grant would be a sequel to our soon-to-be-closed joint research efforts (OTKA grant 108947).

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Our main goal is to develop methods and algorithms which adapt the cloud for new tasks and challenges, such as:
(1) How can we guarantee safety and privacy of the costumers?
(2) How can we improve the resistance of the network against attacks and disasters?
(3) How can we create automatic methods to discover and repair the network failures?
(4) How can we embed efficiently our networks with their function into the cloud?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The diversity and comprehensiveness of our team, made up by mathematicians, theoretical computer scientists, and practitioners, is a guarantee that our approach and methodology to tackle the above problems would be widespread and far-reaching, from the analytic aspects to functional prototypes. Hence, we have a much better chance to successfully address the new problems than a smaller research group, concentrating on specific topics, would have. We plan to obtain new results and publish in high-rank conferences and journals in the following areas of data-centres and cloud computing:
(1) Improved algorithms in cloud security and privacy using a game theoretical approach. The additive combinatorics latest result supplies the tool to develop new method to protect the data stored and used in the cloud. Moreover we would like to define a new security measure based on matroid and game theory.
(2) Multipath protocols and algorithms in data-centres. For Internet we have plenty of methods to find and implement protection paths. However, the data-centres have special protocols and architecture, we need new methods for them. Finding edge-disjoint paths is special case of the maximal flow problem, which is typically hard to compute.
(3) Automatized cloud monitoring and verification. In data-centres and software defined networks the operators use their own rules to create the routes in their systems. We plan to implement an automated program which can monitor the traffic in the network, detect and repair the failure in the communications.
(4) Efficient virtual network embedding of user workloads using tools from applied graph theory. This question can be derived to subgraph problems. In general it is an arithmetical hard problem, we focus on the results of the special cases, for example when the subgraph is given by its degree distribution.
In addition, we expect to enrich the theory of the networks and applied mathematical tools. Our results on cloud computing are expected to be applicable in other branches of mathematics and network science as well.
In addition, we expect to enrich the theory of the networks and applied mathematical tools, which can use in other branches of mathematics and network science as well.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

The revolution of telecommunication systems and services has changed our life in a plenty of ways. Today, we can connect to the Internet almost everywhere and we have uploaded basically all our personal data there. Cloud operators usually provide these personalizes services in large-scale compute clusters and data-centres, deployed worldwide. For now, thousands of data-centres have been built and the question is today much more to operate and fit clouds to serve new user needs rather than to design data-centers per se. In this project, we intend to develop new algorithms and methodology to operate cloud-based systems, in order for cloud services to be more resistant against adversarial attacks or disasters, to ensure the safety and privacy of customer data, to help operators reasoning about the soundness of cloud deployments, and to find new ways for users to implement and embed their workloads into the cloud topology. We plan to find solution to these and similar problems. Our research team consists of both computer scientists and engineers, which guarantees that the team will be able to solve complex real-life problems, from theoretical analysis to implementation and testing.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt alatt olyan számítástudományi és informatikai algoritmusok megalkotása, elemzése és tesztelése történt, amelyek alkalmasak az új felhő alapú kommunikáció és a szoftver orientált rendszerek teljesítményének növelésére, új átviteli elvek tesztelésére, valamint interdiszciplináris kutatások keretén belül más technológiai rendszerek (pl. közlekedési hálózatok, reptérhálózatok) és természetes (pl. az emberi agy strukturális ideghálózata) információtovábbító hálózatok új aspektusainak feltárására. Az eredmények hasznosíthatók az Internet új elveken működő lehetséges útválasztási módszereinek kialakításában, adatközpontok belső hálózatának és kommunikációjának megtervezésében, az emberi gondolkodás és tájékozódás jobb megértésében.
kutatási eredmények (angolul)
During the project, such computer science and IT algorithms were created, analyzed and tested, which are suitable for increasing the performance of new cloud-based communication and software-oriented systems, for testing new transmission principles, and within the framework of interdisciplinary research other technological systems (e.g. transport networks, airport networks ) and natural (e.g. the structural neural network of the human brain) to explore new aspects of information transmission networks. The results can be utilized in the development of possible Internet routing methods based on new principles, in the design of the internal network and communication of data centers, and in the better understanding of human thinking and navigation.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=124171
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
A. Recski: Matroids and electric networks: A tribute to Masao Iri, Proc. 11th Japanese-Hungarian Symposium on Discrete Mathematics and Its Applications, Tokyo, pp. 68-78. --- megjel, Proc. 11th Japanese-Hungarian Symposium on Discrete Mathematics and Its Applications, Tokyo, pp. 68-78. --- megjel, 2019
A. Recski: Hybrid description and the spectrum of linear multiports,, IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2018
A. Recski, Sz. Jacint: Generalized matroid matching, Discrete Applied Mathematics, 2019
A. Recski: Applications of matroids in electric network theory, Optimization Methods and Software, 2019
A. Recski: Generalization of the normal tree methodfor networks without graphic structures, IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2019
Csongor Gy. Csehi, Ádám Tóth, Márk Farkas: A Self-Bounding Branch & Bound Procedure for Truck Routing and Scheduling, Informatica 43 (2019) 33–38, 2019
Csongor Gy. Csehi: Su cient condition for almost-irreducibility of matroids, Solving an old conjecture, Proc. of Japanese Hungarian Conf. on Discrete Mathematics, 2019, 2019
G. Wiener: Depth first search in claw-free graphs, OPTIMIZATION LETTERS 12 : 2 pp. 367-373. , 7 p. (2018), 2018
G. Wiener; C. Zamfirescu: Gallai’s question and constructions of almost hypotraceable graphs, DISCRETE APPLIED MATHEMATICS 243 pp. 270-278. , 9 p. (2018), 2018
J. Goedgebeur; K. Ozeki; N. Van Cleemput; G. Wiener: On the minimum leaf number of cubic graphs, DISCRETE MATHEMATICS 342 pp. 3000-3005. , 6 p. (2019), 2019
G. Wiener: Minimum leaf spanning trees of 2-connected cubic multigraphs, In: Hiroshi, Hirai; Satoru, Iwata; Shin-ichi, Tanigawa, Proceedings of the 11th Hungarian-Japanese Symposium on Discrete Mathematics and Its Applications, Tokió, Japán : Department of Mathematical Informatics, University of To, 2019
G. Wiener; M. Yokota; C. T. Zamfirescu: Arachnoid Graphs and a Solution to a Problem of Gargano et al., Proceedings of the 11th Hungarian-Japanese Symposium on Discrete Mathematics and Its Applications, Tokió, Japán : Department of Mathematical Informatics, University of To, 2019
G. Damasdi; D. Gerbner; G.O.H. Katona; A. Methuku; B. Keszegh; D. Lenger; D.T. Nagy; D. Pálvölgyi; B. Patkós; M. Vizer; G. Wiener: Adaptive Majority Problems for Restricted Query Graphs and for Weighted Sets, ACTA MATHEMATICA UNIVERSITATIS COMENIANAE 88 :3 (Proc. of EUROCOMB 2019) pp. 601-609. , 9 p. (2019), 2019
Máté. Nagy, J. Tapolcai, and G. Rétvári: R3D3: A doubly opportunistic data structure for compressing and indexing massive data, Infocommunications Journal, vol. 11, iss. 2, pp. 58-66, 2019., 2019
B. Ladoczki, J. Tapolcai, and A. Pašić: Monitoring-Flow Based Network Verification and Failure Localization in Software Defined Networks, in 2019 IEEE INFOCOM Demo (INFOCOM 2019 Demo), Paris, France, 2019., 2019
J. Tapolcai, B. Vass, Z. Heszberger, J. Biró, D. Hay, F. A. Kuipers, and L. Rónyai: A Tractable Stochastic Model of Correlated Link Failures Caused by Disasters,, in Proc. IEEE INFOCOM, Honolulu, USA, 2018., 2018
S. Kiss, É. Hosszu, J. Tapolcai, L. Rónyai, and O. Rottenstreich: Bloom Filter with a False Positive Free Zone, in Proc. IEEE INFOCOM, Honolulu, USA, 2018., 2018
B. Sonkoly, M. Szabó, B. Németh, A. Majdán, G. Pongrácz, and L. Toka: FERO: Fast and Efficient Resource Orchestrator for a Data Plane Built on Docker and DPDK, in Proc. IEEE INFOCOM, Honolulu, USA, 2018., 2018
Máté. Nagy, J. Tapolcai, and G. Rétvári: Node Virtualization for IP Level Resilience,, IEEE/ACM Transactions on Networking, pp. 1-14, 2018., 2018
L. Csikor and G. Rétvári,: The Discrepancy of the Megaflow Cache in OVS, in Open vSwitch Fall Conference, Club Auto Sport, Santa Clara, CA, 2018., 2018
Viktoria E. Kaszanitzky: A Physical Zero-knowledge Proof for the Mainarizumu Puzzle, Proc. of Japanese Hungarian Conf. on Discrete Mathematics, 2019, 2019
D. Szeszlér: New polyhedral and algorithmic results on greedoids, MATHEMATICAL PROGRAMMING (2019)., 2019
D. Szeszlér: Hitting a path: a generalization of weighted connectivity via game theory, JOURNAL OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION 38 : 1 pp. 72-85., (2019), 2019
D. Szeszlér: Optimality of the Greedy Algorithm in Greedoids, Proc. 11th Hungarian-Japanese Symposium on Discrete Mathematics and Its Applications, pp. 438-445, (2019), 2019
Tamas Levai, Gabor Retvari: Resilient Dataflow Graph Embedding for Programmable Software Switches, RNDM'19, 2019
Lévai, Tamás, Gergely Pongrácz, Péter Megyesi, Péter Vörös, Sándor Laki, Felicián Németh, and Gábor Rétvári: The price for programmability in the software data plane: The vendor perspective, IEEE Journal on Selected Areas in Communications 36, no. 12 (2018): 2621-2630., 2018
A. Gulyás, Z. Heszberger J. Bíró: Paths, Birkhauser, 2020
Zalán Heszberger ; József Bíró ; András Gulyás ; László Balázs ; András Biró: The Skeleton of Hyperbolic Graphs for Greedy Routing, IEEE CSCI 2019, 2019
Zalán Heszberger ; József Bíró ; András Gulyás ; András Majdán, László Balázs ; András Biró:: Greedy Navigational Cores in the Human Brain, 2020 World Congress in Computer Science, Computer Engineering, & Applied Computing, 2020
Gulyás, András ; Bíró, József ; Rétvári, Gábor ; Novák, Márton ; Kőrösi, Attila ; Slíz, Mariann ; Heszberger, Zalán: The role of detours in individual human navigation patterns of complex networks, SCIENTIFIC REPORTS 10 : 1 Paper: 1098 , 10 p., 2020
Kőrösi, Attila ; Gulyás, András ; Heszberger, Zalán ; Bíró, József ; Rétvári, Gábor: On the Memory Requirement of Hop-by-hop Routing: Tight Bounds and Optimal Address Spaces, IEEE-ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING 28 : 3 pp. 1353-1363. , 11 p., 2020
Bíró, J ; Gulyás, A ; Rétvári, G ; Kőrösi, A ; Heszberger, Z ; Majdán, A: Navigáció hálózatokban Bolyai János geometriája segítségével, ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK 36 : 2 pp. 263-269. , 8 p., 2019
Győri, Ervin ; Katona, Gyula Y. ; Papp, László F.: Optimal Pebbling Number of the Square Grid, GRAPHS AND COMBINATORICS 36 : 3 pp. 803-829. , 27 p., 2020
Antichi, Gianni ; Rétvári, Gábor: Full-stack SDN: The next big challenge?, In: ACM (szerk.) Proceedings of the 2020 Symposium on SDN Research (SOSR 2020), 2020
Csikor, Levente ; Szalay, Mark ; Retvari, Gabor ; Pongracz, Gergely ; Pezaros, Dimitrios P. ; Toka, Laszlo: Transition to SDN is HARMLESS: Hybrid Architecture for Migrating Legacy Ethernet Switches to SDN, IEEE-ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING 28 : 1 pp. 275-288. , 13 p., 2020
Tamás, Lévai ; Németh, Felicián ; Barath, Raghavan ; Rétvári, Gábor: Batchy: Batch-scheduling Data Flow Graphs with Service-level Objectives, In: USENIX, Association Proceedings of the 17th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI ’20), 2020
Gomes, Teresa ; Santos, Dorabella ; Girão-Silva, Rita ; Martins, Lúcia ; Nedic, Boro ; Gunkel, Matthias ; Vass, Balázs ; Tapolcai, János ; Rak, Jacek: Disaster-Resilient Routing Schemes for Regional Failures, In: Hutchison, David; Rak, Jacek (szerk.) Guide to Disaster-Resilient Communication Networks Springer International Publishing, (2020) pp. 483-506. Paper: Chapter 19 , 24, 2020
Pašić, Alija ; Babarczi, Péter ; Tapolcai, János ; Bérczi-Kovács, Erika ; Király, Zoltán ; Rónyai, Lajos: Minimum Cost Survivable Routing Algorithms for Generalized Diversity Coding, IEEE-ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING 28 : 1 pp. 289-300. , 12 p. (2020), 2020
Vass, Balazs ✉ ; Nemeth, Laszlo ; Tapolcai, Janos: The Earth is nearly flat: Precise and approximate algorithms for detecting vulnerable regions of networks in the plane and on the sphere, NETWORKS: AN INTERNATIONAL JOURNAL 75 : 4 pp. 340-355. , 16 p. (2020), 2020
Vass, Balázs ; Tapolcai, János ; Hay, David ; Oostenbrink, Jorik ; Kuipers, Fernando: How to Model and Enumerate Geographically Correlated Failure Events in Communication Networks, In: Hutchison, David; Rak, Jacek (szerk.) Guide to Disaster-Resilient Communication Networks Springer International Publishing, (2020) pp. 87-115. Paper: Chapter 4 , 29 p, 2020
Balazs Vass, Janos Tapolcai, Zalan Heszberger, Jozsef Biro, David Hay, Fernando A. Kuipers, Jorik Oostenbring, Alessandro Valentini, Lajos Rónyai: Probabilistic Shared Risk Link Groups Modeling Correlated Resource Failures Caused by Disasters, IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS 2021/1: p. 1., 2021
Gulyás András, Bíró József, Heszberger Zalán: PATHS, Springer Nature Switzerland, 2020
Heszberger Z, Majdan A, Balazs L, Biro J: Proximity in the Brain, IEEE CSCI 2020, 2020
Zalán Heszberger;András Gulyás;András Biró;András Majdán;László Balázs;József Bíró: Hyperbolic Trees in Complex Networks, 2020 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI) 2020, 2020
Heszberger Z, Majdan A, Gulyas A, Biro J, Balazs L: Greedy Navigable Cores in the Human Brain, Advances in Parallel & Distributed Processing, and Applications, 2021
A Recski, Á Vékássy: Can the Genericity Assumption Decrease the Rank of a Matrix?, Periodica Polytechnica, 2021
GY Katona, I Kovács, K Varga: The complexity of recognizing minimally tough graphs, Discrete Applied Mathematics 294, 55-84, 2021
Hong Liu, Péter Pál Pach, Richárd Palincza: The number of maximum primitive sets of integers, Combinatorics, Probability and Computing, 2021
Viktória E Kaszanitzky, Bernd Schulze, Shin-ichi Tanigawa: [HTML] innen: sciencedirect.com Global rigidity of periodic graphs under fixed-lattice representations, Journal of Combinatorial Theory, Series B, 2021
Gianni Antichi and Gábor Rétvári: Full-stack SDN: The next big challenge?, ACM SOSR, 2020, 2020
F. Mogyorósi, A. Pašić, R. Cziva, P. Revisnyei, Z. Kenesi and J. Tapolcai,: Adaptive Protection of Scientific Backbone Networks Using Machine Learning, EEE Transactions on Network and Service Management, 2021
J. Tapolcai, Z. L. Hajdú, A. Pašić, P. -H. Ho and L. Rónyai: On Network Topology Augmentation for Global Connectivity under Regional Failures, IEEE INFOCOM 2021 - IEEE Conference on Computer Communications, 2021, pp. 1-10, doi: 10.1109/INFOCOM42981.2021.9488879., 2021
Zalan Heszberger: Hyperbolic trees for efficient routing computation, Elsevier Journal of Supercomputing, 2022
Heszberger, Z., Majdán, A., Gulyás, A., Biró, A., Balázs, L., & Bíró, J.: Analysis of Routing Entropy in Hyperbolic Trees, ACSE CSCI 2021, 2021
Bence Ladóczki; József Bíró; János Tapolcai: Stochastic analysis of the success rate in atomic swaps between blockchains, IEEE 2022 Fourth International Conference on Blockchain Computing and Applications (BCCA), 2022
David Szeszler: Sufficient conditions for the optimality of the greedy algorithm in greedoids, Journal of Combinatorial Optimization, 2021
Balázs Vass, János Tapolcai, Erika R Bérczi-Kovács: Enumerating Maximal Shared Risk Link Groups of Circular Disk Failures Hitting k Nodes, IEEE/ACM Transactions on Networking, 2021
B Vass, J Tapolcai: Essence of Geographically Correlated Failure Events in Communication Networks, NOMS 2022-2022 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium, 2022
János Tapolcai, Zsombor L Hajdú, Alija Pašić, Pin-Han Ho, Lajos Rónyai: On Network Topology Augmentation for Global Connectivity under Regional Failures, IEEE INFOCOM 2022-IEEE Conference on Computer Communications, 2022
Balázs Vass, Erika Bérczi-Kovács, Ábel Barabás, Zsombor László Hajdú, János Tapolcai: Polynomial-Time Algorithm for the Regional SRLG-disjoint Paths Problem, Proc. IEEE INFOCOM, London, United Kingdom, 2022
Sándor Z Kiss, Éva Hosszu, János Tapolcai, Lajos Rónyai, Ori Rottenstreich: Bloom filter with a false positive free zone, IEEE Transactions on Network and Service Management, 2022
Alija Pašić, Rita Girão-Silva, Ferenc Mogyorósi, Balázs Vass, Teresa Gomes, Peter Babarczi, Péter Revisnyei, Janos Tapolcai, Jacek Rak: eFRADIR: An enhanced framework for disaster resilience, IEEE Access, 2022
J Tapolcai B Vass Z Heszberger J Biro F kuipers D Hay L Ronyai: A Tractable stochastic model for correlated link failures by disasters, Proc. of IEEE Infocom, 2018
Attila Kőrösi, Attila Csoma, Gábor Rétvári, Zalán Heszberger, József Bíró, János Tapolcai, István Pelle, Dávid Klajbár, Márton Novák, Valentina Halasi & András Gulyás: A dataset on human navigation strategies in foreign networked systems, Nature Scientific Reports, 2018
A Pašic, R Girao-Silva, B Vass, T Gomes, P Babarczi: FRADIR: A Novel Framework for Disaster Resilience, Proc. of RNDM 2018, 2018
B Vass, L Németh, M Zachariasen, A de Sousa: Vulnerable Regions of Networks on Sphere, Proc. of RNDM 2018, http://lendulet.tmit.bme.hu/lendulet_website/wp-content/papercite-data/pdf/vass2018vulnerable.pdf, 2018
G. Wiener, C. Zamfirescu: Gallai's question and constructions of almost hypotraceable graphs, DISCRETE APPLIED MATHEMATICS 243, 270-278., 2018
Csongor Gy. Csehi, Adam Toth, Mark Farkas: A Self-Bounding Branch & Bound procedure for truck routing and scheduling, Informatica, 2018
Szeszlér, D: Hitting a Path: a Generalization of Weighted Connectivity via Game Theory, Proc. of Japanese Hungarian Conf. on Discrete Mathematics, 2018
B. Vass, L. Németh, A. de Sousa, M. Zachariasen, and J. Tapolcai,: Vulnerable Regions of Networks on Sphere, in Int. Workshop on Resilient Networks Design and Modeling (RNDM), Longyearbyen (Svalbard), Norway, 2018., 2018
Győri, E ; Katona, GY ; Papp, László F: Optimal pebbling and rubbling of graphs with given diameter, DISCRETE APPLIED MATHEMATICS 266 : 1 pp. 340-345. , 6 p. (2019), 2019
Győri, E ; Katona, GY ; Tompkins, C ; Papp, László F: The optimal pebbling number of staircase graphs, DISCRETE MATHEMATICS 342 : 7 pp. 2148-2157. , 10 p. (2019), 2019
Czygrinow, A. ; Hurlbert, G. ; Katona, G.Y. ; Papp, L.F.: Optimal pebbling number of graphs with given minimum degree, DISCRETE APPLIED MATHEMATICS 260 pp. 117-130. , 14 p. (2019), 2019
Gyula, Y. Katona ; Mikio, Kano ; Kitti, Varga: Decomposition of a graph into two disjoint odd subgraphs, Tokió, Japán : Department of Mathematical Informatics, University of Tokyo, (2019) pp. 233-239. , 7 p., 2019
A. Pašić, R. Girão-Silva, B. Vass, T. Gomes, and P. Babarczi,: FRADIR-II: An Improved Framework for Disaster Resilience, in Int. Workshop on Resilient Networks Design and Modeling (RNDM), Longyearbyen (Svalbard), Norway, 2018., 2018
A. Valentini, B. Vass, J. Oostenbrink, L. Csák, F. A. Kuipers, B. Pace, D. Hay, and J. Tapolcai,: Network Resiliency Against Earthquakes, in Int. Workshop on Resilient Networks Design and Modeling (RNDM), Nicosia, Cyprus, 2019., 2019
B. Vass, L. Németh, and J. Tapolcai,: The Earth is Nearly Flat: Precise and Approximate Algorithms for Detecting Vulnerable Regions of Networks in Plane and on Sphere,, in Networks, Wiley, 2019., 2019
A. Pašić, R. Girao-Silva, B. Vass, T. Gomes, F. Mogyorósi, P. Babarczi, and J. Tapolcai: FRADIR: A Novel Framework for Disaster Resilience,, in Int. Workshop on Resilient Networks Design and Modeling (RNDM), Nicosia, Cyprus, 2019., 2019
L. Zongor, Z. Heszberger, A. Pašić, and J. Tapolcai: The Performance of Multi-Path TCP with Overlapping Paths, in Proceedings of the ACM SIGCOMM 2019 Conference Posters and Demos, 2019, pp. 116-118., 2019
J. Tapolcai, G. Rétvári, P. Babarczi, and E. Bérczi-Kovács: Scalable and Efficient Multipath Routing via Redundant Trees, IEEE Journal on Selected Areas in Communications – Special Issue on Network Softwarization & Enablers, 2019., 2019
Král', D., Martins, T., Pach, P. P., Wrochna, M.: The step Sidorenko property and non-norming edge-transitive graphs, Journal of Combinatorial Theory, Series A, 162 (2019) 34-54., 2019
B. Daroczy, K. Friedl, L. Kabodi, A. Pereszlenyi, D. Szabo: Quantum Inspired Adaptive Boosting, In The 11th Hungarian-Japanese Symposium on Discrete Mathematics and Its Application, 2019
K. Friedl, L. Kabodi: A Weighted QuIDD Data Structure, Proc. of Japanese Hungarian Conf. on Discrete Mathematics, 2019, 2019
I. Pelle, A Gulyas: An Extensible Automated Failure Localization Framework Using NetKAT, Felix, and SDN Traceroute, Future Internet, 11 (5). pp. 1-27. ISSN 1999-5903, 2019
Czygrinow, A. ; Hurlbert, G. ; Katona, G.Y. ; Papp, L.F.: Optimal pebbling number of graphs with given minimum degree, DISCRETE APPLIED MATHEMATICS 260 pp. 117-130. , 14 p. (2019), 2019

 

Projekt eseményei

 
2020-10-28 09:31:44
Résztvevők változása
2020-10-15 13:33:03
Résztvevők változása
2020-10-02 10:10:50
Résztvevők változása
2019-06-08 15:10:13
Résztvevők változása
vissza »