Rákellenes platinafém és tioszemikarbazon komplexek fejlesztése és vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
124240
típus FK
Vezető kutató Enyedy Éva Anna
magyar cím Rákellenes platinafém és tioszemikarbazon komplexek fejlesztése és vizsgálata
Angol cím Development and investigations of antitumor platinum group metal and thiosemicarbazone complexes
magyar kulcsszavak oldatkémia, antitumor hatás, rezisztencia, szérumfehérje, fluorimetria
angol kulcsszavak solution chemistry, antitumor effect, drug resistance, serum proteins, fluorometry
megadott besorolás
Fizikai kémia és elméleti kémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Fizikai kémia
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Molekuláris és Analitikai Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Dömötör Orsolya
Gyurcsik Béla
Jancsó Attila
Marc Malgorzata Anna
Marótiné Szokolai Hajnalka
May Nóra Veronika
Mészáros János Péter
Mészáros Márta
Petrasheuskaya Tatsiana Viktorovna
Pivarcsik Tamás
Pósa Vivien
Safianova Inna
Spengler Gabriella
projekt kezdete 2017-09-01
projekt vége 2022-08-31
aktuális összeg (MFt) 37.304
FTE (kutatóév egyenérték) 20.72
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kemoterápiás kezelések során alkalmazott gyógyszerek okozta súlyos mellékhatások és a fellépő rezisztencia olyan új fémtartalmú vegyületek tervezését és fejlesztését motiválják, melyek jó hatékonyságuk mellett kellő szelektivitást és így alacsony szisztémás toxicitást mutatnak. A hatóanyagok racionális fejlesztési és optimalizálási folyamata erősen igényli, hogy egy rákellenes fémkomplex oldatbeli viselkedésértől és farmakokinetikai tulajdonságairól minél többet tudjunk. Ebben a pályázatban új fémkomplexek előállítása és széleskörű jellemzése mellett összefüggéseket keressünk a meghatározott termodinamikai, kinetikai paraméterek, fizikai-kémiai tulajdonságok, redoxi aktivitás, fehérjékhez és DNS-hez való kötődési képességük, a kristályszerkezeti, valamint a biológiai aktivitási adatok között. A kapott eredmények jelentős mértékben hozzájárul(hat)nak a bioaktivitás optimalizálásához, mivel fontos kapcsolatot teremtenek a szilárd fázisú karakterizálás és az in vitro, in vivo aktivitás mérések között. A pályázatban különböző organoruténium-, organoródium-komplexek, és tioszemikarbazonok fémkomplexeinek tanulmányozása mellett olyan vegyületeket is bevonunk a vizsgálatainkba, melyek multidrog-rezisztencia szelektivitást mutatnak és jelentős a fémion-kötő képességük. Az eredmények segíteni fogják ezen fémkomplexek és nemfémes rákellenes vegyületek biofluidumokban való viselkedésének, a farmakokinetikai tulajdonságaik, a hatásmechanizmusuknak és a mellékhatások kialakulásához vezető kémiai folyamatoknak a megértését.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Új rákellenes szerek fejlesztésére még mindig szükség van, mert számos ráktípus mutat rezisztenciát a jelenleg rendelkezésre álló gyógyszerekkel, köztük a Pt-tartalmúak, szemben. A hatékonyabb fémtartalmú gyógyszerek kifejlesztéséhez fontos, hogy jobban megértsük a farmakokinetikai viselkedésüket és a hatásmechanizmusukat. Azonban a fémkomplexek a vizes fázisban való oldódásuk és biomolekulákkal való kölcsönhatásuk révén sokkal nagyobb mértékben változtathatják meg eredeti formájukat, mint a hagyományos gyógyszerek. Ez is az oka annak, hogy legtöbbször nincs elég információ rákellenes komplexek biospeciációjára vonatkozóan. Ebben a pályázatban célunk új fél-szendvics fémorganikus (Ru, Rh), és tioszemikarbazonok komplexeinek előállítása és jellemzése. Vizsgálni fogjuk oldatbeli stabilitásukat, fehérjékkel való kölcsönhatásukat, melyeknek hatása van a farmakokinetikai tulajdonságokra, a mellékhatásokra és az aktivitásukra. Az egyensúlyi folyamatokat, a fehérjékhez való kötődést különböző technikák, mint pl. pH-potenciometriás, spektroszkópiai (UV-látható, fluorimetria, NMR, EPR) és elválasztási (ultraszűrés, CZE) módszerek kombinált használatával fogjuk tanulmányozni. A komplexek antiproliferatív aktivitását is meg fogjuk határozni. Az eredmények részletes elemzésével fel szeretnénk tárni, hogy milyen fizikai-kémiai és farmakológiai tulajdonságoknak van szerepe a biológiai hatékonyság kialakításában. Számos multidrog-rezisztencia szelektivitást mutató vegyületben (tioszemikarbazonok, 8-quinolinolok) található kelátképző csoport. Szeretnénk feltárni, hogy milyen szerepet játszhat a hatásmechanizmusukban a szervezetben megtalálható fémionokkal való komplexképzésük.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A fémtartalmú daganatellenes vegyületek fejlesztése fontos kutatási irányvonalat jelent, melynek célja a mellékhatások csökkentése és a jobb gyógyászati tulajdonságok elérése. Ugyanakkor a fémkomplexek klinikai vizsgálatokba csak ritkán és lassan jutnak el, mely gyakran a hatásmechanizmusra és az oldatbeli viselkedésre vonatkozó információ hiánya miatt van. Általában a biológiailag aktív fémkomplexeket részletesen jellemzik szilárd vagy oldatfázisban, de az egyensúlyi folyamatok, a stabilitás és a biofluidumok komponenseivel való kölcsönhatások tanulmányozására gyakran nem kerül sor. A rákellenes fémkomplexek biospeciációs jellemzése meglehetősen hiányos a szakirodalomban, és az a fajta kombinációja a különböző műszeres módszereknek és adatfeldolgozásnak, amit a pályázatban szeretnénk alkalmazni igen ritka. Számos multidrog-rezisztencia szelektivitást mutató vegyület fémion-kötő tulajdonságának szerepe a hatásmechanizmusukban nem tisztázott, és pályázatunkban ezt is vizsgálni fogjuk. A várható eredmények és a megelőző vizsgálataink során kapottak alapján szeretnénk egy olyan adatbázist felépíteni, mely egymással összehasonlítható paramétereket fog össze, mint pl., a különböző fizikai-kémiai tulajdonságok, oldatbeli stabilitás, fehérjék, feltételezett targetmolekulák és modelljeik felé mutatott affinitási adatok és antiproliferatív aktivitás. Ezen adatok korrelációs elemzése hozzájárul a biológiai hatékonyságban és mellékhatásokban megfigyelhető különbségek jobb megértéséhez. Így munkánk támogatni fogja a hatékonyabb gyógyszerfejlesztései folyamatot a preklinikai fázisban. Kutatóhelyeinken kiváló infrastruktúra biztosított ahhoz, hogy végrehajtsuk a tervezett vizsgálatinkat, a pályázat résztvevői és a nemzetközi partnerek is elismert szakemberek, erős publikálási aktivitással.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A rákos betegségek világszerte a vezető halálok egyike; a rosszindulatú daganatok okozta elhalálozás folyamatosan emelkedik, és 2024-ben várhatóan 19 millió embert fog érinteni. Így az új daganatellenes szerek fejlesztése még mindig nagyon fontos feladat, mely erősen ösztönzi olyan vegyületek előállítását, melyek hatékonyak, de sokkal jobban tolerálható mellékhatásokat okoznak, mint a gyógyászatban jelenleg használt hatóanyagok. Nagyszámú, különböző szerkezetű rákellenes fémkomplexek előállítását írták már le, de az előrelépéshez minél több információra van szükség ezen vegyületek emberi szervezetben való viselkedéséről, mely azonban meglehetősen limitált az irodalomban. Ebben a pályázatban új fémtartalmú vegyületek előállítását tervezzük és részletesen fogjuk jellemezni az oldatkémiai, szerkezeti, redoxi tulajdonságaikat, valamint a vérben és sejten belül megtalálható egyes fehérjékkel, DNS-sel való kölcsönhatásukat és rákellenes hatásukat humán rákos sejteken is vizsgálni fogjuk. Megpróbáljuk megérteni egyes multidrog-rezisztencia szelektivitást mutató vegyületek létfontosságú fémionokkal való kölcsönhatásának szerepét a hatásmechanizmusukban. Eredményeink és az egymással összehasonlítható adatokból felépített adatbázis elemzése hozzájárul, ahhoz, hogy jobban megértsük a vizsgált rákellenes vegyületek viselkedésének különbségeit és hasonlóságait, mely segíti a gyógyszerek fejlesztését, és támogatja a preklinikai és klinikai vizsgálatokat.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The serious side effects and resistance of anticancer drugs used in chemotherapy have motivated the design and development of novel metal-based compounds that combine good efficacy, selectivity and low systemic toxicity. The rational drug development and optimization process strongly require information about the solution behavior, pharmacokinetics properties of the metallodrugs. In this proposal in addition to the preparation and characterization of the various features of selected metal-based compounds using a broad spectrum of instrumentation, we will search for intrinsic multi-component based correlations between the determined thermodynamic/kinetic parameters, physico-chemical properties, redox activity, protein and DNA binding ability, crystallographic data and the biological effectiveness. The gained knowledge strongly contributes to the optimization of the bioactivity as it provides an important link between the solid phase characterization and the in vitro/in vivo activity measurements. The project is focused on various organoruthenium, organorhodium complexes, and various metal complexes of thiosemicarbazones in addition to compounds possessing multidrug resistance-selective antiproliferative activity and significant affinity towards essential metal ions. The results help in elucidation of the fate of these metal complexes and non-metallic anticancer compounds in the biofluids in order to understand the pharmacokinetic properties, the mechanism of actions and the (bio)chemical reactions which are responsible for the unwanted side effects.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Novel alternative metal-based anticancer compounds are still desperately sought due to the fact that many high-grade cancers show resistance to most of the current available treatments, including Pt drugs. For the more efficient drug development we have to understand better the pharmacokinetic profile, the mechanism of action. However, these processes are more complicated compared to the conventional drugs, since the metal complexes may undergo alterations via dissolution in water, interaction with biomolecules. This is the reason why only limited information is available about the biospeciation of antitumor metallodrugs in most cases. In this project we aim to develop and characterize novel half-sandwich organometallic (Ru, Rh) complexes and various metal complexes of thiosemicarbazones concerning their solution speciation, interaction with proteins, which can play crucial role in their pharmacokinetic properties, side effects or their final effect. These properties, equilibrium processes and protein binding sites and strength will be studied by the combination of various techniques such as pH-potentiometry, spectroscopic (UV-vis, fluorometry, NMR, EPR) and separation (ultrafiltration, CZE) methods. The antiproliferative activity of the complexes will be also measured. Based on the analysis of the results we aim to reveal what kinds of physico-chemical and pharmacological properties are crucial for the biological effectiveness. Many multidrug resistance-selective drugs (thiosemicarbazones, 8-quinolinols) possess chelating groups, and the possible role of their complexation with essential metal ions in the mechanism of action will be also addressed in the project.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Development of metal-based antitumor compounds aiming reduced side effects and better pharmaceutical properties is in the main stream of current endeavours. However, the unsatisfactory rate of the translation of metallodrugs to clinical trials often roots on the missing adequate information on solution speciation and mechanism of action. In the general practice, biologically active complexes are meticulously characterized in the solid or solution states, but study of their solution equilibria, stability and interactions with endogenous components of biofluids in aqueous systems is often neglected. The biospeciation analyses of the antitumor metal complexes are considerably incomplete in the literature and the kind of combination of various instrumental methods with data processing, what we offer here, is unique in the research field. As well as the role of the metal ion binding properties of a series of multidrug resistance-selective compounds in their mechanism of action is unclear and will be investigated. The results obtained from the studies conducted within the project in addition to our previous ones are aimed to built up a database containing comparable parameters on various physico-chemical properties, solution stability, affinities towards proteins, putative targets (such as DNA), their model compounds and antiproliferative activity. Analysis of the multi-component based correlations between these data will contribute to a better understanding of the differences in biological effectiveness, side effects; therefore our work will support a more efficient drug selection process in the advanced preclinical phase. To perform this multifaceted investigation the top notch infrastructure is provided at the host research units and the members of the research team and the international partners are recognized scientists with strong publication records.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Cancer is a leading cause of death globally, and mortality due to malignant tumours is projected to rise to over 19 million people in 2024. Therefore alternative antitumor drugs are still desperately sought, which inspires the research passion for the discovery of novel compounds with improved effectiveness and more tolerable side effects compared to the current drugs used in medication. A large number of metal complexes with various structures have been developed and reported as antitumor agents, but the pharmaceutical success strongly requires information about the fate of these metallodrugs in the human body, which is rather limited in the literature. In the project we will develop and study various metal-containing compounds regarding their solution chemical, structural, redox properties, their binding affinities towards selected blood and cellular proteins, DNA in addition to their anticancer properties screened in human cancer cells. We will attempt to describe the role of essential metal ions in mechanism of action of selected compounds showing significant preference for targeting multidrug resistant cancer cells. Our results and the analysis of the collection of large number of comparative data will contribute to understanding of the differences and similarities of these anticancer compounds and help the drug development process, support preclinical and clinical studies.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A hatásosabb, kedvezőbb mellékhatás-profilú és jobb gyógyszerkémiai tulajdonságú rákellenes gyógyszerhatóanyagok kifejlesztése fontos kutatási irányvonalat jelent. Ugyanakkor a fémtartalmú vegyületek klinikai vizsgálatokba lassan jutnak el, melynek gyakori oka a hatásmechanizmusra és az oldatbeli viselkedésre vonatkozó korlátozott információ. Ebben a pályázatban nemcsak sikeresen állítottunk elő különböző típusú rákellenes félszendvics fémorganikus-, tioszemikarbazon- és kinolinol-alapú fémkomplexeket, melyek között volt jó szelektivitást mutató és multidrog rezisztens rákos sejteken is aktív vegyület, hanem számos összefüggésre mutattunk rá a jellemzett fizikai-kémiai, oldategyensúlyi, biospeciációs jellemzők és a rákellenes hatás között. A termodinamikai, kinetikai, szilárd- és oldatfázisra vonatkozó szerkezeti és biológiai adatok korrelációs elemzése hozzájárult az érzékeny és a rezisztens rákos sejtek felé mutatott citotoxicitásban megfigyelt különbségek jobb megértéséhez. Ezen ismeretek egyértelműen támogatják a hatékonyabb gyógyszerfejlesztései folyamatot a preklinikai fázisban. Az öt éves pályázat 43 tudományos közleménnyel zárult, melyek összesített hatástényezője 186.
kutatási eredmények (angolul)
Development of anticancer drugs aiming reduced side effects and better pharmaceutical properties is in the main stream of current endeavours; however, the unsatisfactory rate of the translation of metal-containing compounds to clinical trials often roots on the limited information on their mechanism of action and behavior in solution. In this project, we have not only successfully developed various types of anticancer half-sandwich organometallic, thiosemicarbazone and quinolinol-based metal complexes, among which there were representatives with good selectivity and activity on multidrug resistant cancer cells, but we also could point out correlations between the characterized physico-chemical, solution equilibrium and biospeciation properties and the anticancer effect. Our correlation analysis of the thermodynamic, kinetic, solid- and solution-phase structural and biological data contributed to a better understanding of the observed differences in cytotoxicity shown towards sensitive and resistant cancer cells. This knowledge clearly supports a more efficient drug development process in the preclinical phase. The five-year project ended with 43 scientific publications, with a summed impact factor of 186.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=124240
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Vivien Pósa, Bálint Hajdu, Gábor Tóth, Orsolya Dömötör, Christian R. Kowol, Bernhard K. Keppler, Gabriella Spengler, Béla Gyurcsik, Éva A. Enyedy: The coordination modes of (thio)semicarbazone copper(II) complexes strongly modulate the solution chemical properties and mechanism of anticancer activity, JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 231, 1111786, 2022
Orsolya Dömötör, Nóra V. May, G. Tamás Gál, Gabriella Spengler, Aliona Dobrova, Vladimir B. Arion, Éva A. Enyedy: Solution equilibrium studies on salicylidene aminoguanidine Schiff base metal complexes: impact of the hybridization with L-proline on stability, redox activity and cytotoxicity, MOLECULES 27, 2044, 2022
Christopher Wittmann, Felix Bacher, Eva A. Enyedy, Orsolya Dömötör, Gabriella Spengler, Christian Madejski, Jóhannes Reynisson,Vladimir B. Arion: Highly antiproliferative latonduine and indolo[2,3-c]quinoline derivatives: complex formation with copper(II) markedly changes the kinase inhibitory profile, JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 65, 2238-2261, 2022
Tamás Pivarcsik, Orsolya Dömötör, János P. Mészáros, Nóra V. May, Gabriella Spengler, Oszkár Csuvik, István Szatmári, Éva A. Enyedy: 8-Hydroxyquinoline-amino acid hybrids and their half-sandwich Rh and Ru complexes: synthesis, anticancer activities, solution chemistry and interaction with biomolecules, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 22, 11281, 2021
Orsolya Dömötör, Bernhard K. Keppler, Éva A. Enyedy: Solution speciation and human serum protein binding of indium(III) complexes of 8-hydroxyquinoline, deferiprone and maltol, JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY 27, 315-328, 2022
Tatsiana V. Petrasheuskaya, Ferenc Kovács, Gabriella Spengler, Nóra V. May, Éva Frank, Éva A. Enyedy: A comparative study on the complex formation of 2-aminoestradiol and 2-aminophenol with divalent metal ions: solution chemistry and anticancer activity, JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1261, 132858, 2022
É.A. Enyedy, V. Pósa, I. Safyanova, J.P. Mészáros, T. Pivarcsik, N.V. May, G. Spengler, S. Pósa, S. Tóth, G. Szakács, O. Csuvik, I. Szatmári: Water-soluble 8-hydroxyquinoline-amino acid hybrids and their interaction with various metal ions: relationship between solution chemistry and cytotoxicity, 16th European Biological Inorganic Chemistry Conference (EuroBIC-16), 17-21.07.2022, Grenoble, France, 2022
J.P. Mészáros, É.A. Enyedy: Solution equilibrium behaviour of half-sandwich Rh and Ru complexes: an overview, 16th European Biological Inorganic Chemistry Conference (EuroBIC-16), 17-21.07.2022, Grenoble, France, 2022
T.V. Petrasheuskaya, M.A. Kiss, N.V. May, G. Spengler, P. Rapta, É. Frank, É.A. Enyedy: Comparative solution study on the interactions of Cu(II), Fe(II/III) and Ni(II) with imidazolederived thiosemicarbazones: impact of methylation, redox and anticancer activity, 16th European Biological Inorganic Chemistry Conference (EuroBIC-16), 17-21.07.2022, Grenoble, France, 2022
É.A. Enyedy: Insight into the effect of the coordination modes of tridentate thiosemicarbazones on their solution chemical properties and cytotoxicity, ISMEC 2022 International Symposium on Metal Complexes, 5-8.06.2022, Valencia, Spain, 2022
V. Pósa, N.V. May, G. Spengler, S. Pósa, S. Tóth, G. Szakács, I. Ugrai, I. Szatmári, P. Nagy, É.A. Enyedy: Investigation of the interaction of a water-soluble 8-hydroxyquinoline amino acid hybrid with essential metal ions, ISMEC 2022 International Symposium on Metal Complexes, 5-8.06.2022, Valencia, Spain, 2022
Éva A. Enyedy, Nóra V. May, Veronika F.S. Pape, Petra Heffeter, Gergely Szakács, Bernhard K. Keppler, Christian R. Kowol: Complex formation and cytotoxicity of Triapine derivatives: a comparative solution study on the effect of the chalcogen atom and NH-methylation, DALTON TRANSACTIONS 49 16887-16902, 2020
Nóra V. May, Attila Jancsó, Éva A. Enyedy: Binding models of copper thiosemicarbazone complexes with human serum albumin: a speciation study, MOLECULES 26 2711, 2021
Juliana Besleaga, Iryna Stepanenko, Tatsiana V. Petrasheuskaya, Denisa Darvasiova, Martin Breza, Marta Hammerstad, Małgorzata A. Marć, Alexander Prado-Roller, Gabriella Spengler, Ana Popović-Bijelić, Eva A. Enyedy, Peter Rapta, Anatoly Shutalev, Vladimir B. Arion: Triapine analogues and their copper(II) complexes: synthesis, characterization, solution speciation, redox activity, cytotoxicity and mR2 RNR inhibition, INORGANIC CHEMISTRY 60 11297-11319, 2021
Julia H. Bormio Nunes, Sonja Hager, Marlene Mathuber, Vivien Pósa, Alexander Roller, Éva A. Enyedy, Alessia Stefanelli, Walter Berger, Bernhard K. Keppler, Petra Heffeter, Christian R. Kowol: Cancer cell resistance against the clinically investigated thiosemicarbazone COTI-2 is based on formation of intracellular copper complex glutathione adducts and ABCC1-me, JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 63 13719-13732, 2020
Éva A. Enyedy, Tatsiana V. Petrasheuskaya, Márton A. Kiss, Debora Wernitznig, Dominik Wenisch, Bernhard K. Keppler, Gabriella Spengler, Nóra V. May, Éva Frank, Orsolya Dömötör: Complex formation of an estrone-salicylaldehyde semicarbazone hybrid with copper(II) and gallium(III): solution equilibria and biological activity, JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 220 111468, 2021
Tatsiana V. Petrasheuskaya, Debora Wernitznig, Márton A. Kiss, Nóra V. May, Dominik Wenisch, Bernhard K. Keppler, Éva Frank, Éva A. Enyedy: Estrone-salicylaldehyde N-methylated thiosemicarbazone hybrids and their copper complexes: solution structure, stability and anticancer activity in tumor spheroids, JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY, DOI: 10.1007/s00775-021-01891-7, 2021
János P. Mészáros, Gábor Németi, Jelena M. Poljarevic, Tamás Holczbauer, Nóra V. May, Éva A. Enyedy: Effect of the additional carboxyl group in half-sandwich organometallic 2,4-dipicolinate complexes on solution speciation and structure, EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY 2021, 1858-1868, 2021
János P. Mészáros, Veronika F.S. Pape, Gergely Szakács, Gábor Németi, Márk Dénes, Tamás Holczbauer, Nóra V. May, Éva A. Enyedy: Half-sandwich organometallic Ru and Rh complexes of (N,N) donor compounds: effect of ligand methylation on solution speciation and anticancer activity, DALTON TRANSACTIONS 50 8218-8231, 2021
Tamás Pivarcsik, Gábor Tóth, Nikoletta Szemerédi, Anita Bogdanov, Gabriella Spengler, Jakob Kljun, Jerneja Kladnik, Iztok Turel, Éva A. Enyedy: Comparison of solution chemical properties and biological activity of ruthenium complexes of selected β-diketone, 8-hydroxyquinoline and pyrithione ligands, PHARMACEUTICALS 14 518, 2021
Orsolya Dömötör, Tamás Pivarcsik, János P. Mészáros, István Szatmári, Ferenc Fülöp, Éva A. Enyedy: Critical factors affecting the albumin binding of half-sandwich Ru(II) and Rh(III) complexes of 8-hydroxyquinolines and oligopyridines, DALTON TRANSACTIONS 50 11918-11930, 2021
Veronika F.S. Pape, Anikó Gaál, István Szatmári, Nóra Kucsma, Norbert Szoboszlai, Christina Streli, Ferenc Fülöp, Éva A. Enyedy, Gergely Szakács: Relation of metal-binding property and selective toxicity of 8-hydroxyquinoline derived Mannich bases targeting multidrug resistant cancer cells, CANCERS 13 154, 2021
Marlene Mathuber, Hemma Schueffl, Orsolya Dömötör, Claudia Karnthaler-Benbakka, Éva A. Enyedy, Petra Heffeter, Bernhard K. Keppler, Christian R. Kowol: Improving the stability of EGFR inhibitor cobalt(III) prodrugs, INORGANIC CHEMISTRY 59 17794-17810, 2020
Ferenc Kovács, Mohana K. Gopisetty, Dóra I. Adamecz, M. Kiricsi, Éva A. Enyedy, Éva Frank: Synthesis and conversion of primary and secondary 2-aminoestradiols into A-ring-integrated benzoxazolone hybrids and their in vitro anticancer activity, RSC ADVANCES 11 13885-13896, 2021
Pósa Vivien, Julia H. Bormio Nunes, Bernhard K. Keppler, Christian R. Kowol, Enyedy Éva A.: A COTI-2 és származékainak oldatkémiai vizsgálata: komplexképződés vas(III)- és réz(II)ionokkal, XLIII. Kémiai Előadói Napok, Szeged, 2020
V. Pósa, B. Hajdu, G. Tóth, O. Dömötör, C. R. Kowol, B. K. Keppler, G. Spengler, B. Gyurcsik, É. A. Enyedy: Effects of variations in coordination modes of copper(II) complexes of (thio)semicarbazones on solution chemical and biological properties, 4th Annual Conference, New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumours, Prague, Czechia, 2021
T. Pivarcsik, H. Kovács, G. Spengler, I. Szatmári, O. Csuvik, É.A. Enyedy: A water-soluble 8-hydroxyquinoline-amino acid hybrid and its half-sandwich rhodium and ruthenium complexes to target multidrug resistant cancer cells, 4th Annual Conference, New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumours, Prague, Czechia, 2021
J.P. Mészáros, T. Holczbauer, N.V. May, A. Roller, É.A. Enyedy: Connecting solution stability of half-sandwich complexes with their structure, 6th European Crystallographic School, Budapest, Hungary, 2021
V. Pósa, N.V. May, J.H. Bormio Nunes, B.K. Keppler, C.R. Kowol, É.A. Enyedy: A comparative solution equilibrium study on the interactions of Cu(II), Fe(II/III) and Zn(II) with COTI-2 and its derivatives, International Symposium Thermodynamics of Metal Complexes, ISMEC, Białystok, Poland, 2021
T. Pivarcsik, O. Dömötör, J.P. Mészáros, N.V. May, O. Csuvik, F. Fülöp, G. Spengler, I. Szatmári, É.A. Enyedy: 8-Hydroxyquinoline-amino acid hybrids and their half-sandwich Ru and Rh complexes with anticancer aspects: solution chemistry and interaction with biomolecules, International Symposium Thermodynamics of Metal Complexes, ISMEC, Białystok, Poland, 2021
Inna Safyanova, Nóra V. May, Oszkár Csuvik, Ferenc Fülöp, István Szatmári, Eva A. Enyedy: Complex formation of copper(II) with a proline substituted 8-hydroxyquinoline: solution studies and structutal characterization, 26th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, 2020
Nóra V. May, Attila Jancsó, Éva A. Enyedy: Binding models of copper thiosemicarbazone complexes with human serum albumin: a speciation study, MOLECULES 26, 2711, 2021
Juliana Besleaga, Iryna Stepanenko, Tatsiana V. Petrasheuskaya, Denisa Darvasiova, Martin Breza, Marta Hammerstad, Małgorzata A. Marć, Alexander Prado-Roller, Gabriella Spengler, Ana Popović-Bijelić, Eva A. Enyedy, Peter Rapta, Anatoly Shutalev, Vladimir B. Arion: Triapine analogues and their copper(II) complexes: synthesis, characterization, solution speciation, redox activity, cytotoxicity and mR2 RNR inhibition, INORGANIC CHEMISTRY 60, 11297-11319, 2021
Éva A. Enyedy, Tatsiana V. Petrasheuskaya, Márton A. Kiss, Debora Wernitznig, Dominik Wenisch, Bernhard K. Keppler, Gabriella Spengler, Nóra V. May, Éva Frank, Orsolya Dömötör: Complex formation of an estrone-salicylaldehyde semicarbazone hybrid with copper(II) and gallium(III): solution equilibria and biological activity, JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 220 111468, 2021
Tatsiana V. Petrasheuskaya, Debora Wernitznig, Márton A. Kiss, Nóra V. May, Dominik Wenisch, Bernhard K. Keppler, Éva Frank, Éva A. Enyedy: Estrone-salicylaldehyde N-methylated thiosemicarbazone hybrids and their copper complexes: solution structure, stability and anticancer activity in tumor spheroids, JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY, 26, 775-791, 2021
János P. Mészáros, Gábor Németi, Jelena M. Poljarevic, Tamás Holczbauer, Nóra V. May, Éva A. Enyedy: Effect of the additional carboxyl group in half-sandwich organometallic 2,4-dipicolinate complexes on solution speciation and structure, EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY 2021, 1858-1868, 2021
János P. Mészáros, Veronika F.S. Pape, Gergely Szakács, Gábor Németi, Márk Dénes, Tamás Holczbauer, Nóra V. May, Éva A. Enyedy: Half-sandwich organometallic Ru and Rh complexes of (N,N) donor compounds: effect of ligand methylation on solution speciation and anticancer activity, DALTON TRANSACTIONS 50 8218-8231, 2021
Tamás Pivarcsik, Gábor Tóth, Nikoletta Szemerédi, Anita Bogdanov, Gabriella Spengler, Jakob Kljun, Jerneja Kladnik, Iztok Turel, Éva A. Enyedy: Comparison of solution chemical properties and biological activity of ruthenium complexes of selected β-diketone, 8-hydroxyquinoline and pyrithione ligands, PHARMACEUTICALS 14, 518, 2021
Orsolya Dömötör, Tamás Pivarcsik, János P. Mészáros, István Szatmári, Ferenc Fülöp, Éva A. Enyedy: Critical factors affecting the albumin binding of half-sandwich Ru(II) and Rh(III) complexes of 8-hydroxyquinolines and oligopyridines, DALTON TRANSACTIONS 50, 11918-11930, 2021
Veronika F.S. Pape, Anikó Gaál, István Szatmári, Nóra Kucsma, Norbert Szoboszlai, Christina Streli, Ferenc Fülöp, Éva A. Enyedy, Gergely Szakács: Relation of metal-binding property and selective toxicity of 8-hydroxyquinoline derived Mannich bases targeting multidrug resistant cancer cells, CANCERS 13, 154, 2021
Ferenc Kovács, Mohana K. Gopisetty, Dóra I. Adamecz, M. Kiricsi, Éva A. Enyedy, Éva Frank: Synthesis and conversion of primary and secondary 2-aminoestradiols into A-ring-integrated benzoxazolone hybrids and their in vitro anticancer activity, RSC ADVANCES 11, 13885-13896, 2021
János P. Mészáros, Jelena M. Poljarevic, István Szatmári, Oszkár Csuvik, Ferenc Fülöp, Norbert Szoboszlai, Gabriella Spengler, Éva A. Enyedy: An 8-hydroxyquinoline-proline hybrid with multidrug resistance reversal activity and solution chemistry of its half-sandwich organometallic Ru and Rh complexes, DALTON TRANSACTIONS 49: pp. 7977-7992., 2020
János P. Mészáros, Heiko Geisler, Jelena M. Poljarević, Alexander Roller, Michaela Hejl, Michael Jakupec, Bernhard K. Keppler, Wolfgang Kandioller, Éva A. Enyedy: Naphthoquinones of natural origin: aqueous chemistry and coordination to half-sandwich organometallic cations, JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 907: 121070, 2020
Anna Notaro, Marta Jakubaszek, Severin Koch, Riccardo Rubbiani, Orsolya Dömötör, Éva A. Enyedy, Mazzarine Dotou, Fethi Bedioui, Mickaël Tharaud, Bruno Goud, Stefano Ferrari, Enzo Alessio, Gilles Gasser: A maltol‐containing Ruthenium Polypyridyl Complex as a Potential Anticancer Agent, CHEMISTRY - A EUROPEAN JOURNAL 26: pp. 4997-5009., 2020
Orsolya Dömötör, Márton A. Kiss, G. Tamás Gál, Nóra V. May, Gabriella Spengler, Márta Nóvé, Ana Čipak Gašparović, Éva Frank, Éva A. Enyedy: Solution equilibrium, structural and cytotoxicity studies on Ru(η6-p-cymene) and copper complexes of pyrazolyl thiosemicarbazones, JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 202: 110883, 2020
Sonja Hager, Veronika F.S. Pape, Vivien Pósa, Bianca Montsch, Lukas Uhlik, Gergely Szakács, Szilárd Tóth, Nikolett Jabronka, Bernhard K. Keppler, Christian R. Kowol, Éva A. Enyedy, Petra Heffeter: High copper complex stability and slow reduction kinetics as key parameters for improved activity, paraptosis induction and impact on drug-resistant cells of anticancer t, ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING 33: 395-414., 2020
Kateryna Ohui, Iryna Stepanenko, Iuliana Besleaga, Maria V. Babak, Radu Stafi, Denisa Darvasiova, Gerald Giester, Vivien Pósa, Éva A. Enyedy, Daniel Vegh, Peter Rapta, Wee Han Ang, Ana Popović-Bijelić, Vladimir B. Arion: Triapine derivatives act as copper delivery vehicles to induce deadly metal overload in cancer cells, BIOMOLECULES 10: 1336, 2020
Miljan N.M. Milunović, Oleg Palamarciuc,Angela Sirbu, Sergiu Shova, Dan Dumitrescu, Dana Dvoranová, Peter Rapta, Tatsiana V. Petrasheuskaya, Eva A. Enyedy, Gabriella Spengler, Marija Ilic, Harald H. Sitte, Gert Lubec, Vladimir B. Arion: Insight into the anticancer activity of copper(II) 5-methylenetrimethylammonium-thiosemicarbazonates and their interaction with organic cation transporters, BIOMOLECULES 10: 1213, 2020
Tatsiana V. Petrasheuskaya, Márton A. Kiss, Orsolya Dömötör, Tamás Holczbauer, Nóra V. May, Gabriella Spengler, Annamária Kincses, Ana Čipak Gašparović, Éva Frank, Éva A. Enyedy: Anticancer salicylaldehyde thiosemicarbazone copper complexes: impact of hybridization with estrone on cytotoxicity, solution stability and redox activity, NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 44: pp. 12154-12168., 2020
Éva A. Enyedy, János P. Mészáros, Gabriella Spengler, Muhammad Hanif, Christian G. Hartinger: Comparative solution studies and cytotoxicity of gallium(III) and iron(III) complexes of 3-hydroxy-2(1H)-pyridinones, POLYHEDRON 172: pp. 141-147., 2019
Máté Kozsup, Orsolya Dömötör, Sándor Nagy, Etelka Farkas, Éva A. Enyedy, Péter Buglyó: Synthesis, characterization and HSA binding capabilities of quinizarin containing ternary cobalt(III) complexes, JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 204: 110963, 2020
Tatsiana Petrasheuskaya, Márton A. Kiss, Orsolya Dömötör, Gabriella Spengler, Annamária Kincses, Nóra V. May, Éva Frank, Éva A. Enyedy: Synthesis, solution stability and anticancer activity of copper complexes formed with salicylaldehyde thiosemicarbazone-estrone conjugates, MTA Szteroid- és Terpenoidkémiai Munkabizottsági ülés, 2019.11.22., Szeged, 2019
Tatsiana Petrasheuskaya, Orsolya Dömötör, Gabriella Spengler, Annamária Kincses, Nóra V. May, Márton A. Kiss, Éva Frank, Éva A. Enyedy: Antitumor copper complexes of salicylaldehydethiosemicarbazones: Solution chemistry and biological acitivity, XLII. Kémiai Előadói Napok, 2019.10.28-30., Szeged, 2019
Evelina Orlowska, Maria V Babak, Orsolya Dömötör, Eva A Enyedy, Peter Rapta, Michal Zalibera, Lukáš Bučinský, Michal Malček, Chinju Govind, Venugopal Karunakaran, Yusuf Chouthury Shaik Farid, Tara McDonnell, Dominique Luneau, Dominik Schaniel, Wee Han Ang, Vladimir B Arion: NO Releasing and Anticancer Properties of Octahedral Ruthenium-Nitrosyl Complexes with Equatorial 1H-indazole Ligands, INORG CHEM 57: pp. 10702-10717., 2018
János P Mészáros, Orsolya Dömötör, Carmen M Hackl, Alexander Roller, Bernhard K Keppler, Wolfgang Kandioller, Éva A Enyedy: Structural and solution equilibrium studies on half-sandwich organorhodium complexes of (N,N) donor bidentate ligands, NEW J CHEM 42: pp. 11174-11184., 2018
Jelena M Poljarević, G Tamás Gál, Nóra V May, Gabriella Spengler, Orsolya Dömötör, Aleksandar R Savić, Sanja Grgurić-Šipka, Éva A Enyedy: Comparative solution equilibrium and structural studies of half-sandwich ruthenium(II)(η6-toluene) complexes of picolinate derivatives, J INORG BIOCHEM 181: pp. 74-85., 2018
Orsolya Dömötör, Karla Pelivan, Attila Borics, Bernhard K Keppler, Christian R Kowol, Éva A Enyedy: Comparative studies on the human serum albumin binding of the clinically approved EGFR inhibitors gefitinib, erlotinib, afatinib, osimertinib and the investigational inhibitor KP2187, J PHARMACEUT BIOMED ANAL 154: pp. 321-331., 2018
Teresa Żołek, Éva A Enyedy, Kinga Ostrowska, Vivien Pósa, Dorota Maciejewska: Drug likeness prediction of 5-hydroxy-substituted coumarins with high affinity to 5-HT 1A and 5-HT 2A receptors, EUR J PHARM SCI 115: pp. 25-36., 2018
Mészáros J.P., J.M. Poljarević, H. Geisler, Veréb F., May N.V., W. Kandioller, B.K. Keppler, Enyedy É.A: Solution chemistry studies on half-sandwich organometallic complexes of (O,O) donor ligands with natural origin, 52nd Colloquium on Complex Chemistry, Balatonvilágos, Hungary, 2018
Pósa V., Enyedy É.A., T. Żołek, K. Ostrowska, D. Maciejewska: Studies on biologically active coumarin derivatives, XII. Albert Szent-Györgyi Conference, Budapest, Hungary, 2018
Enyedy É.A., Dömötör O., J.M. Poljarevic, Mészáros J.P., May N.V., Gál T.G., Szatmári I., Fülöp F., Spengler G.: Solution chemistry studies on half-sandwich organometallic complexes formed with various derivatives of 8-hydroxyquinoline and 2-picolinic acid, 52nd Colloquium on Complex Chemistry, Balatonvilágos, Hungary, 2018
J.P. Mészáros, W. Kandioller, A. Roller, B.K. Keppler, É.A. Enyedy: Synthesis and solution equilibrium studies of half-sandwich Rh-complexes containing bidentate (N,N) and monodentate N-donor ligands, ISMEC2018, International Symposium on Metal Complexes, Florence, Italy, 2018
O. Dömötör, É.A. Enyedy: Interaction of organometallic half sandwich Ru(II) and Rh(III) complexes with human serum albumin, ISMEC2018, International Symposium on Metal Complexes, Florence, Italy, 2018
É.A. Enyedy, J.M. Poljarevic, O. Dömötör, J.P. Mészáros, N.V. May, I. Szatmári, F. Fülöp, G. Spengler: Comparative solution equilibrium studies on various antitumor half-sandwich organometallic complexes of 2-picolinates and 8-quinolinols, ISMEC2018, International Symposium on Metal Complexes, Florence, Italy, 2018
M. Mészáros, J.P. Mészáros, É.A. Enyedy: Comparative solution equilibrium studies on complexes of organometallic half-sandwich cations formed with (N,N) donor ligands, 35th International Conference on Solution Chemistry, Szeged, Hungary, 2018
V. Pósa, S. Hager, V.F.S. Pape, G. Szakács, B.K. Keppler, C.R. Kowol, P. Heffeter, É.A. Enyedy: Solution stability and redox properties of copper complexes of various methylated Triapine derivatives with strongly different anticancer activity, 35th International Conference on Solution Chemistry, Szeged, Hungary, 2018
J. Mészáros, J.M. Poljarević, H. Geisler, F. Veréb, N.V. May, W. Kandioller, B.K. Keppler, É.A. Enyedy: Comparative solution equilibrium studies on complexes of Ru(η6-toluene), Ru(η6-p-cymene) and Rh(η5-C5Me5) formed with (O,O) donor ligands of natural origin, 35th International Conference on Solution Chemistry, Szeged, Hungary, 2018
O. Dömötör, C.R. Kowol, B.K. Keppler, A. Borics, É.A. Enyedy: Solution chemistry studies of hypoxia-activated cobalt complexes of EGFR inhibitors and their interaction with human serum albumin, 35th International Conference on Solution Chemistry, Szeged, Hungary, 2018
É.A. Enyedy, N.V. May, P. Heffeter, V.F.S. Pape, G. Szakács, B.K. Keppler, C.R. Kowol: Comparative solution studies on complexation of antitumor thiosemicarbazones with copper(II) and iron(II/III): relationship between stability and cytotoxicity, 35th International Conference on Solution Chemistry, Szeged, Hungary, 2018
Orsolya Dömötör, Éva A. Enyedy: Binding mechanisms of half-sandwich Rh(III) and Ru(II) arene complexes on human serum albumin: a comparative study, J BIOL INORG CHEM 24: pp. 703-719., 2019
Felix Bacher, Christopher Wittmann, Marta Nove, Gabriella Spengler, Małgorzata A. Marć, Eva A. Enyedy, Denisa Darvasiova, P. Rapta, Thomas Reiner, Vladimir Arion: Novel latonduine derived proligands and their copper(II) complexes show cytotoxicity in the nanomolar range in human colon adenocarcinoma cells and in vitro cancer select, DALTON TRANS. 48: pp. 10464-10478., 2019
János P. Mészáros, Jelena M. Poljarević, G. Tamás Gál, Nóra V. May, Gabriella Spengler, Éva A. Enyedy: Comparative solution and structural studies of half-sandwich rhodium and ruthenium complexes bearing curcumin and acetylacetone, J INORG BIOCHEM 195: pp. 91-100., 2019
Kateryna Ohui, Eleonora Afanasenko, Felix Bacher, Rachel Lim Xue Ting, Ayesha Zafar, Núria Blanco-Cabra, Eduard Torrents, Orsolya Dömötör, Nóra V. May, Denisa Darvasiova, Éva A. Enyedy, Ana Popović-Bijelić, Johannes Reynisson, Peter Rapta, Maria V. Babak, Giorgia Pastorin, Vladimir B. Arion: New Water-Soluble Copper(II) Complexes with Morpholine-Thiosemicarbazone Hybrids: Insights into the Anticancer and Antibacterial Mode of Action, J MED CHEM 62: pp. 512-530., 2019
Oleg Palamarciuc, Miljan N. M. Milunovic, Angela Sîrbu, Elena Stratulat, Aurel Pui, Nevenka Gligorijevic, Sinisa Radulovic, Jozef Kožíšek, Denisa Darvasiová, Peter Rapta, Eva A. Enyedy, Ghenadie Novitchi, Sergiu Shova, Vladimir B. Arion: Investigation of the cytotoxic potential of methyl imidazole-derived thiosemicarbazones and their copper(II) complexes with dichloroacetate as co-ligand, NEW J CHEM 43: pp. 1340-1357., 2019
Tamás Kiss, Éva A. Enyedy, Tamás Jakusch, Orsolya Dömötör: Speciation of metal complexes of medicinal interest: relationship between solution equilibria and pharmaceutical properties, CURR MED CHEM 26: pp. 580-606., 2019
Petra Heffeter, Veronika F. S. Pape, Eva A. Enyedy, Bernhard K. Keppler, Gergely Szakacs, Christian R. Kowol: Anticancer thiosemicarbazones: chemical properties, interaction with iron metabolism, and resistance development, ANTIOXID REDOX SIG 30: pp. 1062-1082., 2019
Sebastian Kallus, Lukas Uhlik, Sushilla van Schoonhoven, Karla Pelivan, Walter Berger, Éva A. Enyedy, Thilo Hofmann, Petra Heffeter, Christian R. Kowol, Bernhard K. Keppler: Synthesis and biological evaluation of biotin-conjugated anticancer thiosemicarbazones and their iron(III) and copper(II) complexes, J INORG BIOCHEM 190: pp. 85-97., 2019
Veronika F.S. Pape, Nóra V. May, G. Tamás Gál, István Szatmári, Flóra Szeri, Ferenc Fülöp, Gergely Szakács, Éva A. Enyedy: Impact of copper and iron binding properties on the anticancer activity of 8-hydroxyquinoline derived Mannich bases, DALTON TRANS 47: pp. 17032-17045., 2018
P. Heffeter, S. Hager, V.F.S. Pape, B.K. Keppler, G. Szakács, C.R. Kowol, É.A. Enyedy: Thiosemicarbazone copper complex stability and its influence on paraptosis induction, 19th International Conference on Biological Inorganic Chemistry (ICBIC), Interlaken, Switzerland, 2019
É.A. Enyedy, J.P. Mészáros, O. Dömötör, J.M. Poljarević, N.V. May, G.T. Gál, I. Szatmári, F. Fülöp, G. Spengler: Solution equilibria of various antitumor half-sandwich organometallic complexes of 8-hydroxyquinolines and 2-picolinates: structure, stability and activity, 9th International Symposium on Bioorganometallic Chemistry, York, United Kingdom, 2019
O. Dömötör, J.P. Mészáros, J.M. Poljarević, É.A. Enyedy: Variations on a theme: different ways of albumin binding of half-sandwich organoruthenium and organorhodium complexes, 9th International Symposium on Bioorganometallic Chemistry, York, United Kingdom, 2019
J.P. Mészáros, W. Kandioller, A. Roller, B.K. Keppler, É.A. Enyedy: Activation by acidosis: synthesis and solution equilibrium studies of half-sandwich Rh complexes containing monodentate N-donor ligands, 9th International Symposium on Bioorganometallic Chemistry, York, United Kingdom, 2019
M.A. Marć, F. Bacher, C. Wittmann, M. Nové, G. Spengler, V.B. Arion, E.A. Enyedy: Novel anticancer latonduine derivatives and their copper complexes: solution chemistry and cytotoxicity, 6th Symposium of Medicinal Chemistry Young Researchers, Madrid, Spain, 2019
Éva A. Enyedy, Vivien Pósa, Orsolya Dömötör, Nóra V. May, Sonja Hager, Petra Heffeter, Veronika F.S. Pape, Gergely Szakács, Bernhard K. Keppler, Christian R. Kowol: Impact of structural modifications of the a-N-pyridyl thiosemicarbazone scaffold on solution properties, copper binding and cytotoxicity, International Symposium on Metal Complexes, ISMEC, Hajdúszoboszló/Debrecen, Hungary, 2019
O. Dömötör, G.T. Gál, N.V. May, G. Spemgler, M.A. Kiss, É. Frank, É.A. Enyedy: Studies on copper(II) and organoruthenium(II) complexes of pyrazolothiosemicarbazones: anticancer activity, structure and stability, International Symposium on Metal Complexes, ISMEC, Hajdúszoboszló/Debrecen, Hungary, 2019
J.P. Mészáros, J.M. Poljarevic, I. Szatrmári, F. Fülöp, G. Spengler, É.A. Enyedy: A novel 8-hydroxyquinoline derivative with multidrug resistance selectivity and its half-sandwich Ru and Rh complexes, International Symposium on Metal Complexes, ISMEC, Hajdúszoboszló/Debrecen, Hungary, 2019
T. Petrasheuskaya, O. Dömötör, G. Spengler, A. Kincses, M.A. Kiss, É. Frank, É.A. Enyedy: Copper(II) complexes of salicylaldehyde thiosemicarbazone and its structurally-related analogs: solution stability, redox properties and cytotoxicity, International Symposium on Metal Complexes, ISMEC, Hajdúszoboszló/Debrecen, Hungary, 2019
V. Pósa, S. Hager, V.F.S. Pape, G. Szakács, B.K. Keppler, C.R. Kowol, P. Heffter, É.A. Enyedy: Redox properties and solution stability of copper complexes formed with various methylated Triapine derivatives, International Symposium on Metal Complexes, ISMEC, Hajdúszoboszló/Debrecen, Hungary, 2019
Mészáros J.P., W. Kandioller, A. Roller, B.K. Keppler, Enyedy É.A.: Potential antitumor half-sandwich rhodium complexes: acid-activated metal complexes, MKE Vegyészkonferencia, Eger, Hungary, 2019
Dömötör O., T. Petrasheuskaya, Gál G.T., May N.V., Nové M., Kincses A., Spengler G., Ana Čipak Gašparović, Kiss M.A., Frank É., Enyedy É.A.: Cu(II) and Ru(II)(p-cymene) complexes of pyrazolo- and salicyladehyde thiosemicarbazones: synthesis, antitumor activity, stability and structure, 53. Komplexkémiai Kollokvium, Velence, Hungary, 2019

 

Projekt eseményei

 
2022-10-24 15:05:20
Résztvevők változása
2022-01-10 17:24:12
Résztvevők változása
2020-07-20 16:32:47
Résztvevők változása
2020-01-22 15:55:19
Résztvevők változása
2019-06-08 15:11:26
Résztvevők változása
2018-07-24 16:33:42
Résztvevők változása
2018-05-03 16:21:48
Résztvevők változása
vissza »