Új ösztron származékok kifejlesztése az ösztrogén bioszintézis és transzport célzott intrakrin modulálására  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
124329
típus SNN
Vezető kutató Mernyák Erzsébet
magyar cím Új ösztron származékok kifejlesztése az ösztrogén bioszintézis és transzport célzott intrakrin modulálására
Angol cím Development of novel estrone derivatives for targeted intracrine modulation of estrogen biosynthesis and transport
magyar kulcsszavak Ösztron, halogénezés, Suzuki kapcsolás, fluoreszcens jelölés, ösztrogén bioszintézis, intrakrin, modulátor
angol kulcsszavak Estrone, halogenation, Suzuki coupling, fluorescent labeling, estrogen biosynthesis, intracrine, modulator
megadott besorolás
Szerves-, biomolekuláris- és gyógyszerkémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Gyógyszerkémia
Endokrinológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
Kísérletes gyógyszertan, gyógyszerkutatás (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Gyógyszerészeti tudományok
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Farmakognóziai Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Bacsa Ildikó
Jójárt Rebeka
Laczka Csilla
Szécsi Mihály
projekt kezdete 2017-09-01
projekt vége 2021-08-31
aktuális összeg (MFt) 30.781
FTE (kutatóév egyenérték) 7.08
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kutatás célja új, vázmódosított, hormonálisan inaktív ösztron-alapú szelektív intrakrin modulátorok előállítása. A D-szeko- vagy a 13α-ösztron alapvegyületek A- és/vagy D-gyűrűjének módosítását tervezzük. Halogénezési, Pd-katalizált C-C keresztkapcsolási reakciókat tervezünk, és a fenolos hidroxilcsoportot esetenként szulfáttá, vagy szulfamáttá alakítjuk. A kiválasztott vegyületeket, linkeren keresztül, Cu(I)-katalizált azid-alkin click-reakcióval, BODIPY-alapú fluoreszcens festékekkel jelöljük a szterán váz 15-ös szénatomján. A jelölés célja a konjugátum fluorimetriásan detektálhatóvá tétele anélkül, hogy lényegesen megváltozna annak biológiai hatása. Az új vegyületek aromatáz, STS, 17β-HSD1, 17β-HSD2, 17β-HSD5 enzimekre gyakorolt gátló hatását in vitro vizsgáljuk. A szlovén együttműködő partnernek köszönhetően az enzimvizsgálatok két olyan enzimmel (17β-HSD2 és 17β-HSD5) egészülnek ki, amelyek fontos szelektivitási információkat szolgáltathatnak. A szlovén partner a tesztvegyületek ösztrogén bioszintézist befolyásoló és sejtosztódást gátló hatását modell sejtvonalakon (emlő és endometrium) is vizsgálja. Egyes tesztvegyületeknek az ösztron-szulfát transzportjára is alkalmas OATP-hez mutatott affinitását is vizsgálni kívánjuk in vitro. Várható eredményeink nemzetközi érdeklődésre tarthatnak számot, ugyanis szelektíven ható, ösztrogén bioszintézist befolyásoló intracrin modulátor és/vagy tumorellenes hatóanyagok kutatását végezzük. Amennyiben sikerül megfelelő fluoreszcens jelölési technikát kidolgoznunk, módszerünk kiterjeszthetővé válik számos ösztron-alapú biokémiai tesztre, akár fel is válthatja a radioaktív jelzésen alapuló technikák egy részét.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Kutatásunkban olyan vázmódosított ösztron származékokat állítunk elő, amelyek várhatóan szelektíven befolyásolják az ösztrogén bioszintézist és/vagy az ösztrogénfüggő tumorok fejlődését. A kutatás egyik alapkérdése, és egyben az egyik legnagyobb kihívása, hogy sikerül-e a tervezett szerves kémiai módosításokat (pl. szubsztituensek beépítése, fluoreszcens jelölés) elvégeznünk, figyelembe véve a már beépített funkciós csoportok érzékenységét. A kutatás másik alapkérdése, hogy a korábbi eredményeink alapján jelen kutatásban végzett kémiai átalakításokkal kapott új származékok milyen irányban befolyásolják a célpontok (enzimek és transzporterek) működését. Van-e összefüggés a hatás mértéke és a beépített funkciós csoportok helyzete és minősége között, beigazolódnak-e az irodalmi előzmények alapján feltételezett összefüggések, miszerint azonos funkciós csoportoknak más-más helyzetbe történő beépítése más-más célpontokhoz való affinitást sugall? Találunk-e duális vagy multitarget származékokat? A szlovén partnernek köszönhetően egy bioszintézis-útvonal oda-vissza irányban történő vizsgálatával kideríthetjük, hogy ugyanazon tesztvegyület szelektíven hat-e. Szlovén együttműködésben vizsgáljuk azt is, hogy a tesztvegyületeink befolyásolják-e a sejtek osztódását, migrációját, invázióját, amely kérdések alapvető fontosságúak a tumorellenes szerek kutatásában. További kérdés, hogy sikerül-e olyan fluoreszcens jelölési technikát kidolgoznunk, amellyel a vegyület alapvető biológiai funkcióinak lényeges módosítása nélkül elérhető annak fluorimetriásan való detektálhatósága.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Napjaink gyógyszerkutatásában kiemelkedő jelentőséget tulajdonítanak a szelektíven ható tumorellenes szereknek. A hormonfüggő tumorok kezelésének egyik lehetséges módja a hormonok bioszintézisét és/vagy transzportját gátló hatóanyagok alkalmazása. Az ösztrogének képződésének megakadályozása gyakran ösztron-alapú enzim inhibitorok alkalmazásával történik, amelyek a visszamaradó ösztrogén aktivitásuk miatt nem mindig jutnak el a terápiás alkalmazásig. Jelen kutatásban olyan származékok kifejlesztése a célunk, amelyek vázmódosított (13α vagy D-szeko) ösztron alapvegyületek szubsztituálásával képezhetők. Az ösztrán váz ilyen módosításai ösztrogén aktivitástól mentes alapot adnak a további kémiai átalakításokhoz. További előny, hogy a 13α-ösztron egy, míg a D-szekovegyületek néhány lépésben, hatékonyan előállíthatók a természetes ösztronból kiindulva. A közelmúltban megállapítottuk, hogy a kiválasztott alapvázak további kémiai átalakításai hatékony enzim inhibitorokhoz és/vagy sejtosztódást gátló származékokhoz vezethetnek. Ezen eredményekre alapozva tervezünk olyan célzott módosításokat végrehajtani, amelyekkel növelhető, irányítható vagy szelektívebbé tehető a kívánt biológiai hatás (hormonhatástól mentesen). Eredményeink hasznos információkat szolgáltathatnak ösztron-alapú ösztrogén bioszintézist gátló, illetve tumorellenes szerek kifejlesztéséhez. Számos kutatócsoport foglalkozik az általunk is vizsgálni kívánt enzimek többségének inhibitor-kutatásával, de az ösztrogén hatás visszaszorítását a legtöbb esetben nem tudták megvalósítani. A mi munkánk egyedisége abban rejlik, hogy már a kiindulóponton olyan alapvegyületekkel dolgozunk, amelyek esetében nem kell tartanunk ettől a nem kívánt mellékhatástól. Preparatív szerves kémiával foglalkozó kutatócsoportunk több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az ösztron hagyományos átalakításait illetően, azonban itt zöld kémiai módszerek alkalmazása a cél, mint pl. a mikrohullámú eljárások vagy a fluoreszcens festékekkel történő jelölés. Amennyiben sikerül olyan jelölési eljárást kidolgoznunk, amellyel az alapvegyület alapvető biológiai funkcióit nem befolyásoljuk lényegesen, ezzel új perspektívát nyithatnánk meg a környezetbarát ösztron-alapú biokémiai eljárásokban.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Számos hormonális és daganatos elváltozás hozható összefüggésbe az ösztrogén nemi hormonok fokozott termelődésével. Jelen kutatás célja szelektíven, a lehető legkevesebb nemkívánatos mellékhatással alkalmazható ösztrogén termelődést blokkoló és/vagy tumorellenes szerek kifejlesztése. A szelektivitást több módon kívánjuk elérni. Egyrészt olyan kiindulási vegyületeket alkalmazunk, amelyek az élő szervezetben is képződő ösztron mint női nemi hormon származékai, azonban célzott kémiai módosításuknak köszönhetően nem mutatnak ösztrogén hatást. A szelektivitás és a hatékonyság tovább növelhető, ha olyan gyógyszerhatóanyagokat tervezünk, amelyek a szervezetben egy kiválasztott célponton keresztül fejtik ki hatásukat. Ahhoz, hogy minél alaposabban feltérképezhessük, milyen kémiai módosításokra van szükség, hogy a hatóanyag jelölt vegyület a kívánt célpontot támadja, a négy kutatócsoport szoros együttműködésére van szükség. Kutatásunkban a napjainkban egyre elterjedtebb emlő- és endometriális tumorok gyógyítási lehetőségeivel kapcsolatban nyerhetünk fontos adatokat. A magyar együttműködő partnerek végzik a kutatás szerves és gyógyszerkémiai részét, valamint egyes biológiai vizsgálatokat. A szlovén partner pedig olyan korszerű sejt-alapú biológiai tesztekkel egészíti ki a hazai módszereket, amelyek a közeli térségben csak elvétve találhatók. Várható eredményeink, az előállított új vegyületek és a megfigyelt szerkezet-hatás összefüggések új gyógyszerhatóanyagok kifejlesztéséhez járulhatnak hozzá.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The aim of the research is the synthesis of novel selective intracrine modulators based on hormonally inactive estrone-core. Modifications of ring A and/or ring D of D-seco- or 13α-estrones are planned. Halogenations, Pd-catalyzed C-C couplings and the sulfations of sulfamations of the 3-OH function will be performed. Certain estrone derivatives will be fluorescently labeled by BODIPY dyes. The estrone azides or alkynes will be conjugated at C-15 via CuAAC reactions with BODIPY-alkynes or –azides. The aim of the labeling is the synthesis of fluorescently detectable conjugates without the marked modifications of the biological activity of the steroid. The affinity of the newly synthesized estrone derivatives towards aromatase, STS, 17β-HSD1, 17β-HSD2 and 17β-HSD5 enzymes will be investigated in vitro. The Slovenian partner will perform the 17β-HSD2 and 17β-HSD5 investigations, which may provide important selectivity informations. The effect of the test compounds on the estrogen biosynthesis and on the proliferation, invasion and migration of cells will be tested on model cell lines (breast cancer and endometrial cancer). Certain test compounds will be tested in functional OATP assays. The fluorescent labeled derivatives will be evaluated in comparative assays. The results of the research might be challenging in view of selective intracrine modulators and/or antitumoral compounds. Our newly developed fluorescent labeled estrones may serve as alternatives of radiolabeled compounds and might be disseminated in estrone-based biochemical assays.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Our research focuses on the synthesis of core-modified estrone derivatives displaying selective influence on the estrogen biosynthesis and/or on the progression of estrogen dependent tumors. One of the basic questions of the research appears in connection with the planned synthetic transformations. Is it executable to perform the aimed transformations on the basic compounds concerning the introduction of more functional groups bearing different sensitivities. The other emerging question is about the correlation between the chemical modifications and the mode of biological action. Is there any relationship concerning the nature and the position of the introduced functional groups and their biological effect? Can we verify our presumption that introduction of the same substituents to different positions of the estrane skeleton may result in affinity of the new compounds for different target proteins. Will we identify dual or multitarget compounds? The Slovenian partner will investigate one enzymatic route in both directions, thus we will get important selectivity informations. The other crucial question concerning the possible biological activities of the newly synthesized estrone derivatives is their influence on the proliferation, invasion or migration of model cell lines. An additional question arises in the fluorescent labeling process: will we reach our goal concerning the establishment of a labeling method which does not influence markedly the biological activity of the non-labeled compound.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Selectively acting antitumoral therapeutics are one of the most important objectives of the modern drug development. Compounds inhibiting the biosynthesis or transport of hormones may serve as good candidates for the treatment of hormone-dependent tumors. The biosynthesis of estrogens is often inhibited by estrone-based compounds, which usually do not reach clinical therapy due to their retained estrogenic activity. The aim of this research is the development of core-modified (D-seco or 13α) substituted new estrone derivatives. These modifications of estrane core may serve as fundamentals for the development of biologically active estrone derivatives lacking hormonal action. Advantageously, 13α- or D-seco derivatives are efficiently obtainable from estrone in one or a few steps. We established recently that certain chemical transformations of these core-modified derivatives may lead to potent enzyme inhibitors and/or antiproliferative compounds. Based on these recent results, here we aim the syntheses of new estrone derivatives for targeted investigations with the purpose of increasing the efficiency and the selectivity of the potential inhibitors. The results may contribute to the development of estrone-based inhibitors and/or antitumoral agents. Several research groups are working in the field of the development of estrone-based enzyme inhibitors, but the removal of the estrogenic action of the compounds still remains challenging. The uniqueness of our research is its starting point, namely the use of the core-modified estrone derivatives as basic compounds for the modifications. Our research group has great experience in the transformations of estrone, but here we pay attention to green technologies (microwave-assisted synthesis and fluorescent labeling). Our newly developed fluorescent labeling method might open new perspectives in the estrone-based environmentally friendly biochemical assays.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Overproduction of estrogen hormones may result in diverse hormonal or tumoral diseases. The aim of the research is the development of selectively acting new agents which inhibit the production of estrogens or exert antitumoral effects with minimal side effects. The selectivity of the agents will be reached in more ways. Chemically modified derivatives of a hormone estrone will be used as starting compounds, but due to their directed modifications, their estrogenic activity is diminished. The selectivity and the effectiveness may be increased by the synthesis of such compounds, which may act on the special targets. In order to establish the relationship between the chemical modification of the starting compounds and their targets, the complementary cooperation of the four research groups is needed. Our research results may provide important informations concerning the therapeutical possibilities of breast and endometrial cancers. Hungarian research partners will implement the organic and pharmaceutical chemistry part and certain biological tests. The Slovenian partner will perform state-of-the-art biological tests, which are not available nearby. The expected results, the new compounds and the structure-activity relationship data obtained may contribute to the development of selectively acting drug candidates.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Új, környezetbarát, mikrohullámmal segített, átmenetifém-katalizált keresztkapcsolási vagy regioszelektív C–H aktiválási eljárásokat dolgoztunk ki. Új, vázmódosított, 2-es és/vagy 4-es helyzetben szubsztituált ösztron származékokat állítottunk elő. Olyan szubsztituensek beépítését valósítottuk meg, amelyek méretben és polaritásban különböznek. A fenolos hidroxilcsoport módosításait is elvégeztük. Az A-gyűrű átalakításain túlmenően, diasztereoszelektív szerkezetváltoztatásokat hajtottunk végre a D-gyűrűn. A szteroidok célzott átalakításai során nyert tapasztalatokat BODIPY-alapú fluorofórok és BODIPY-ösztron konjugátumok előállításában is kamatoztattuk. A fluoreszcens jelölést a szteroid C-2, C-3-O vagy C-15 pozíciójában hajtottuk végre. A konjugátumok mért fluoreszcencia jellemzői lehetőséget nyújtanak azok élő sejtes megfigyelésére. Az újonnan szintetizált ösztron származékokat és BODIPY-konjugátumokat széleskörű biokémiai vizsgálatoknak vetettük alá. Sikerült olyan gátlókat azonosítanunk, amelyek a vizsgált, szteroidok bioszintézisében vagy transzportjában részt vevő, AKR1C1–3, 17β-HSD1, STS, aromatáz enzimeken vagy OATP fehérjéken szelektíven hatnak, de többszörös inhibitorokat is találtunk. Fontos szerkezet–hatás összefüggéseket állapítottunk meg. Az AKR1C1–3 enzimek, valamint az OATP fehérjecsalád tekintetében új inhibitor vegyületcsaládot azonosítottunk, nevezetesen a 13α-ösztron származékokat. Egyes intrakrin modulátorok hatásmechanizmusát is igazoltuk.
kutatási eredmények (angolul)
New, microwave-assisted, transition metal‒catalyzed cross-coupling or regioselective C–H activation methodologies were elaborated with special emphasis to green technologies. New core-modified estrone derivatives, with substituents at C-2 and/or C-4, differing in size and polarity were synthesized. The phenolic hydroxyl function of estrone derivatives was additionally modified. Besides ring A modifications, diastereoselective transformations were achieved on ring D of certain estrone derivatives. The knowledge gained in the directed modifications of steroidal compounds have been exploited in the syntheses of fluorescent BODIPY dyes and their estrone conjugates. BODIPY–estrone conjugates labeled at C-2, C-3-O or C-15 were synthesized. The measured fluorescence properties of the conjugates facilitate their observation in living cells. The newly synthesized ring A and/or ring D modified estrone derivatives and BODIPY-conjugates have been subjected to diverse biochemical investigations. Multiple or selective inhibitors (on hormonally inactive estrane core) were identified, acting on enzymes or transporters AKR1C1–3, 17β-HSD1, STS, aromatase and/or OATP involved in steroid biosynthesis. Verification of important structure–activity relationship data was achieved. A new compound group, namely 13α-estrone derivatives, as inhibitors of the AKR1C1–3 enzymes or the OATP transporters was identified. The mechanism of action of certain newly developed intracrine modulators was confirmed.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=124329
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bacsa Ildikó: Ösztrán vázas vegyületek A- és D-gyűrűben történő módosítása, SZTE Repozitórium, 2018
Anita Kiss, Rebeka Jójárt, Erzsébet Mernyák, Sándor Bartha, Renáta Minorics, István Zupkó, Gyula Schneider: Novel preparation of substituted oxazolines condensed to d-ring of estrane skeleton and characterization of their antiproliferative properties, Steroids, 2021
Jójárt, Rebeka ; Traj, Péter ; Kovács, Édua ; Horváth, Ágnes ; Schneider, Gyula ; Szécsi, Mihály ; Pál, Attila ; Paragi, Gábor ; Mernyák, Erzsébet: Synthesis, Biological Evaluation and Docking Studies of 13-Epimeric 10-fluoro- and 10-Chloroestra-1,4-dien-3-ones as Potential Aromatase Inhibitors, Molecules 24: (9) Paper: 1783, 2019
Rebeka Jójárt, Szabolcs Pécsy, György Keglevich, Mihály Szécsi, Réka Rigó, Csilla Özvegy-Laczka, Gábor Kecskeméti and Erzsébet Mernyák Pd-Catalyzed microwave-assisted synthesis of phosphonated 13α-estrones as potential OATP2B1, 17β-HSD1 and/or STS inhibitors: Pd-Catalyzed microwave-assisted synthesis of phosphonated 13α-estrones as potential OATP2B1, 17β-HSD1 and/or STS inhibitors, Beilstein Journal of Organic Chemistry 14 2838-2845, 2018
R. Jójárt, P. Trungel-Nagy, M. Klement, J. Wölfling, R. Rigó, O. Ungvári, Cs. Özvegy- Laczka and E. Mernyák: Synthesis of phosphorylated 13α-estrone derivatives as potential OATP2B1 inhibitors, Book of abstracts, Joint Meeting on Medicinal Chemistry 2019, Prague, page 77, ISBN 978-80-907442-0-2, 2019
Vivien Szabó, Péter Trungel-Nagy, Patrik Antal, Andrea Liliom, Édua Kovács, Erzsébet Mernyák: A green, fluorescent labeling of estrogens, 24th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 2018, Book of abstracts, page 406., ISBN978-963-306-623-2, 2018
Rebeka Jójárt, Péter Trungel-Nagy, Szabolcs Pécsy, Márton Szlávik, Gergely Horváth, Henrietta Ágoston, Erzsébet Mernyák: Microwave-assisted Pd-catalyzed C-P or C-C cross couplings on 13α-estrane core, 24th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 2018, Book of abstracts, page 296–298, ISBN978-963-306-623-2, 2018
Jójárt Rebeka, Trungel-Nagy Péter, Klement Máté, Wölfling János, Rigó Réka, Özvegy-Laczka Csilla, Mernyák Erzsébet: Foszfororganikus szteroidok mint potenciális OATP2B1 inhibitorok szintézise, MKE Vegyészkonferencia, Eger, 2019, 2019
Mernyák Erzsébet, Jójárt Rebeka, Rigó Réka, Özvegy-Laczka Csilla: Átmenetifém-katalizált keresztkapcsolási reakciók szteroid modellen, MKE Vegyészkonferencia, Eger, 2019., 2019
Szabó Vivien, Liliom Andrea, Mernyák Erzsébet: 17β-Ösztradiol fluoreszcens jelölése, MKE Vegyészkonferencia, Eger, 2019, 2019
Traj Péter, Jójárt Rebeka, Lanisnik-Rizner Tea, Budefeld Tomaz, Mernyák Erzsébet: Különböző halogéneket tartalmazó 2,4-bisz-13α-ösztron származékok előállítása, MKE Vegyészkonferencia, Eger, 2019, 2019
Réka Laczkó-Rigó, Rebeka Jójárt, Erzsébet Mernyák, Éva Bakos, Alzbeta Tuerkova, Barbara Zdrazil, Csilla Özvegy-Laczka: Structural dissection of 13-epiestrones based on the interaction with human Organic anion-transporting polypeptide, OATP2B1, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2020
Rebeka Jójárt, Ali Hazhmat, Gergely Horváth, Zoltán Kele, István Zupkó, Erzsébet Mernyák: Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura couplings and evaluation of 13alpha-estrone derivatives as potential anticancer agents, Steroids, 2020
Jójárt, Rebeka; Senobar Tahaei, Seyyes Ashkan; Trungel-Nagy, Péter; Kele, Zoltán; Minorics, Renáta; Paragi, Gábor; Zupkó, István; Mernyák, Erzsébet: Synthesis and evaluation of anticancer activities of 2- 4-substituted 3-(N-benzyltriazolylmethyl)-13α-estrone derivatives., Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2020
Ildikó Bacsa, Dávid Szemerédi, János Wölfling, Gyula Schneider, Lilla Fekete, Erzsébet Mernyák: The first Pd-catalyzed Buchwald–Hartwig aminations at C-2 or C-4 in the estrone series, BEILSTEIN J ORG CHEM 14: pp. 998-1003., 2018
Anita Kiss, Erzsébet Mernyák, János Wölfling, György Szőllősi, Gyula Schneider: Improved stereoselective synthesis of 3-methoxy- and 3-benzyloxy-16-hydroxymethyl-13α-estra-1,3,5(10)-trien-17-ol isomers by transfer hydrogenation using chiral Ru catal, REACT KINET MECH CATAL 125: (1) pp. 47-53., 2018
Jójárt, Rebeka ; Traj, Péter ; Kovács, Édua ; Horváth, Ágnes ; Schneider, Gyula ; Szécsi, Mihály ; Pál, Attila ; Paragi, Gábor ; Mernyák, Erzsébet: Synthesis, Biological Evaluation and Docking Studies of 13-Epimeric 10-fluoro- and 10-Chloroestra-1,4-dien-3-ones as Potential Aromatase Inhibitors, Molecules 24: (9) Paper: 1783, 2019
Jójárt Rebeka, Laczkó-Rigó Réka, Klement Máté, Kőhl Gabriella, Kecskeméti Gábor, Özvegy-Laczka Csilla, Mernyák Erzsébet: Design, synthesis and biological evaluation of novel estrone phosphonates as high affinity organic anion-transporting polypeptide 2B1 (OATP2B1) inhibitors, BIOORGANIC CHEMISTRY 112: 104914, 2021
Jójárt Rebeka, Tahaei Seyyed Ashkan Senobar, Trungel-Nagy Péter, Kele Zoltán, Minorics Renáta, Paragi Gábor, Zupkó István, Mernyák Erzsébet: Synthesis and evaluation of anticancer activities of 2- or 4-substituted 3-(N-benzyltriazolylmethyl)-13α-oestrone derivatives, JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY 36: (1) pp. 58-67., 2021
Laczkó-Rigó Réka, Bakos Éva, Jójárt Rebeka, Tömböly Csaba, Mernyák Erzsébet, Özvegy-Laczka Csilla: Selective antiproliferative effect of C-2 halogenated 13α-estrones on cells expressing Organic anion-transporting polypeptide 2B1 (OATP2B1), TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 429: 115704, 2021
Mernyák Erzsébet, Bartha Sándor, Kóczán Lili, Jójárt Rebeka, Resch Vivien, Paragi Gábor, Vágvölgyi Máté, Hunyadi Attila, Bruszel Bella, Zupkó István, Minorics Renáta: Microwave-assisted Phospha-Michael addition reactions in the 13alpha-oestrone series and in vitro antiproliferative properties, JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY 36: (1) pp. 1931-1937., 2021
Péter Traj, Ali Hazhmat Abdolkhaliq, Anett Németh, Dajcs Sámuel Trisztán, Ferenc Tömösi, Tea Lanisnik-Rizner, István Zupkó, Erzsébet Mernyák: Transition metal-catalyzed A-ring C–H activations and C(sp2)–C(sp2) couplings in the 13α-estrone series and in vitro evaluation of antiproliferative properties, JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY 36: (1) pp. 895-902., 2021
Sinreih Maša, Jójárt Rebeka, Kele Zoltán, Büdefeld Tomaž, Paragi Gábor, Mernyák Erzsébet, Rižner Tea Lanišnik: Synthesis and evaluation of AKR1C inhibitory properties of A-ring halogenated oestrone derivatives, JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY 36: (1) pp. 1500-1508., 2021
Tuerkova Alzbeta, Ungvári Orsolya, Laczkó-Rigó Réka, Mernyák Erzsébet, Szakács Gergely, Özvegy-Laczka Csilla, Zdrazil Barbara: Data-Driven Ensemble Docking to Map Molecular Interactions of Steroid Analogs with Hepatic Organic Anion Transporting Polypeptides, JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND MODELING 61: (6) pp. 3109-3127., 2021
Jójárt Rebeka, Ali Hazhmat, Horváth Gergely, Kele Zoltán, Zupkó István, Mernyák Erzsébet: Pd-Catalyzed Suzuki–Miyaura couplings and evaluation of 13α-estrone derivatives as potential anticancer agents, STEROIDS 164: 108731, 2020
Laczkó-Rigó Réka, Jójárt Rebeka, Mernyák Erzsébet, Bakos Éva, Tuerkova Alzbeta, Zdrazil Barbara, Özvegy-Laczka Csilla: Structural dissection of 13-epiestrones based on the interaction with human Organic anion-transporting polypeptide, OATP2B1., JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 200: 105652, 2020
Herman Bianka Edina, Kiss Anita, Wölfling János, Mernyák Erzsébet, Szécsi Mihály, Schneider Gyula: Synthesis of substituted 15β-alkoxy estrone derivatives and their cofactor-dependent inhibitory effect on 17β-HSD1, JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY 34: (1) pp. 1271-1286., 2019
Bacsa I, Konc C, Orosz AB, Kecskeméti G, Rigó R, Özvegy-Laczka C, Mernyák E: Synthesis of novel C-2- or C-15-labeled BODIPY—estrone conjugates, MOLECULES 23: (4) 821, 2018
Bacsa Ildikó, Herman Bianka Edina, Jójárt Rebeka, Herman Kevin Stefan, Wölfling János, Schneider Gyula, Varga Mónika, Tömböly C, Rizner Tea Lanisnik, Szécsi Mihály, Mernyák Erzsébet: Synthesis and structure–activity relationships of 2- and/or 4-halogenated 13β- and 13α-estrone derivatives as enzyme inhibitors of estrogen biosynthesis, JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY 33: (1) pp. 1271-1282., 2018
Jójárt R., Pécsy S., Keglevich G., Szécsi M., Rigó R., Ozvegy-Laczka C., Kecskeméti G., Mernyák E.: Pd-Catalyzed microwave-assisted synthesis of phosphonated 13α-estrones as potential OATP2B1, 17β-HSD1 and/or STS inhibitors, BEILSTEIN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 14: pp. 2838-2845., 2018
Anita Kiss, Erzsébet Mernyák, János Wölfling, György Szőllősi, Gyula Schneider: Improved stereoselective synthesis of 3-methoxy- and 3-benzyloxy-16-hydroxymethyl-13α-estra-1,3,5(10)-trien-17-ol isomers by transfer hydrogenation using chiral Ru catal, REACT KINET MECH CATAL 125: (1) pp. 47-53., 2018
Bacsa I, Konc C, Orosz AB, Kecskeméti G, Rigó R, zvegy-Laczka C, Mernyák E: Synthesis of novel C-2- or C-15-labeled BODIPY—estrone conjugates, MOLECULES 23: (4) Paper 821., 2018
Ildikó Bacsa, Dávid Szemerédi, János Wölfling, Gyula Schneider, Lilla Fekete, Erzsébet Mernyák: The first Pd-catalyzed Buchwald–Hartwig aminations at C-2 or C-4 in the estrone series, BEILSTEIN J ORG CHEM 14: pp. 998-1003., 2018
Bacsa Ildikó, Herman Bianka Edina, Jójárt Rebeka, Herman Kevin Stefán, Wölfling János, Schneider Gyula, Varga Mónika, Tömböly Csaba, Lanišnik Rižner Tea, Szécsi Mihály, Mernyák Erzsébet: Synthesis and structure–activity relationships of 2- and/or 4-halogenated 13β- and 13α-estrone derivatives as enzyme inhibitors of estrogen biosynthesis, JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, 2018

 

Projekt eseményei

 
2023-09-11 09:23:32
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Molekuláris és Analitikai Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Farmakognóziai Intézet (Szegedi Tudományegyetem).
2023-04-19 12:35:55
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Szerves Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Szervetlen, Szerves és Analitikai Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
2018-12-13 15:31:03
Résztvevők változása
vissza »