Konzorcium, fő p.: Geofizikai eredetű zajok a gravitációs hullámok detektálásában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
124366
típus K
Vezető kutató Ván Péter
magyar cím Konzorcium, fő p.: Geofizikai eredetű zajok a gravitációs hullámok detektálásában
Angol cím Consortional main: Geophysical noises in gravitational wave detection
magyar kulcsszavak szeizmológia, kőzetreológia, gravitációs gradiens zaj
angol kulcsszavak seismology, rock rheology, gravitational gradient noise
megadott besorolás
Geofizika, a szilárd Föld fizikája, szeizmológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)70 %
Ortelius tudományág: Geofizika
Műszaki Mechanika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)30 %
zsűri Agrár, Környezet, Ökológia, Földtudományok zsűrielnökök
Kutatóhely RMI - Elméleti Fizika Osztály (HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont)
résztvevők Dávid Ernő
Deák László
Fenyvesi Edit
Kovács Róbert Sándor
Novák Tamás
Somlai László
Surányi Gergely
Vásárhelyi Balázs
Vasúth Mátyás
projekt kezdete 2017-09-01
projekt vége 2021-08-31
aktuális összeg (MFt) 17.923
FTE (kutatóév egyenérték) 12.52
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kutatás célja nemzetközi együttműködésben Wigner FK Mátrai Gravitációs és Geofizikai Obszervatóriumában és más földfelszín alatti hosszú időtartamú szeizmológiai és elektromágneses mérések adatsorainak speciális szempontú kiértékelése. A kiértékelés a gravitációs hullám detektorok számára kritikus, más módszerekkel nehezen csillapítható, vagy szűrhető, 0.3-100Hz-es frekvenciatartományban a felszíni eredetű időjárási, kulturális és egyéb zajok csillapítását vizsgálja a Mátra hegységben.

Ezért egyrészt a terület szeizmikus jellemzését végezzük el és a mélységi csillapítást elemezzük közvetlenül a mérési adatok felhasználásával, másrészt termoreoelasztikus kontinuum elmélet segítségével, kőzetreológiai adatokat is megmérve és felhasználva.

A kutatás során a szokásos viszkoelasztikus csillapítási hatásokon túl a közelmúltban kidolgozott teljesebb, reológiai és termikus hatásokat is figyelembe vevő kontinuumodellt is felhasználjuk. A hullámterjedést jellemző megfelelő diszperziós relációkat laboratóriumi validálás után in situ körülmények között is ellenőrizzük, ezáltal a kontinuumelméletet is tesztelve.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás alapkérdése kettős. Egyrészt azt vizsgáljuk, hogy a Mátra mennyire alkalmas a harmadik generációs gravitációs hullám obszervatórium, az Einstein teleszkóp telepítésére, összevetve más európai helyszínekkel. Ez intenzív részvételt jelent a helyszínkiválasztás folyamatában, adott kritériumok és módszerek szerint elvégzett adatelemzést, másrészt saját módszerek és szempontok (pl. gondosabb csillapításmodellek) alapján más európai helyszínek kiértékelésében történő részvételt. Itt az a kérdés tehát, hogy mennyire jól csillapítja a mikroszezmikus zajt a Mátra?

Fontos célunk ezen kívül a meglevő hazai szaktudás felhasználásával pontosan megérteni a földkéreg kőzetkörnyezetében lezajló zajcsillapítás mechanizmusait és ezáltal jelentősen és aktívan hozzájárulni a berendezés technológiai paramétereinek javításához, bárhol is valósuljon az meg. Ehhez azért vannak jó esélyeink, mert a közelmúltban kidolgoztuk a rugalmas kontinuumok termikus és reológiai folyamatokat is figyelembe vevő elméletét és validáltuk kőzetkontinuumok nem túl gyors alakváltozási folyamaira. Azaz pontosan a vizsgálandó zajok szempontjából fontos deformációsebesség tartományokra. Ezt az elméletet hullámterjedésre viszont még nem alkalmaztuk. Itt tehát az a kérdés, hogy a legújabb kontinuumelmélet milyen módon finomítja az akusztikus csillapítás megértését, miben mond többet a szokásos viszkoelasztikus leírásoknál?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A termoreológiai kontinuumelmélet egyetlen tenzori belső változót alkalmazó nemegyensúlyi termodinamikán alapul. Azaz egy általános keretelméletben az első közelítés, amelynek érvényesség köre elvileg szisztematikusan kiterjeszthető. Minden tesztelése, speciális körülmények közötti alkalmazása segít az elméleti buktatók behatárolásában és ezáltal megnyitja az utat további alkalmazások felé. Ez az elméleti jelentőség. Ebben a kérdéskörben a nemegyensúlyi termodinamika vetélytárs elméleteivél és azok képviselőivel versenyzünk, pl. H. C Öttinger-rel, M. Hütter-rel a GENERIC, vagy T. Ruggeri-vel és G. Lebon-nal kiterjesztett irreverzibilis termodinamika oldaláról.

A zajcsillapítás modellezésének javítása fontos lehet nemcsak a gravitációs hullám detektorok esetén, hanem életminőségünket jobbá tevő technológiák kidolgozása során is.

A Mátra zajforrásainak, kőzetkörnyezetének megcélzott, speciális, zajcsillapítás szempontú felmérése, illetve a tervezett más helyszíneken (barlangokban, friss konstrukciójú, néhány éve épített alagutakban) végzett szezmikus és elektromágneses ellenőrző mérések lehetővé teszik, hogy Magyarország jelen legyen az Einstein Teleszkóp helyszínkiválasztási és konstrukciós folyamata során, bárhol is valósuljon az meg Európában. Ebben a folyamatban igyekszünk a teljes magyar kutatóközösséghez együttműködően viszonyulni. Természetes vetélytársainkat a másik javasolt helyszínek (olasz, spanyol, holland) kutatócsoportjai jelentik, akik viszont standard módszerekkel dolgoznak. Itt lehet előny, hogy extra hozzáadott értékként új és alaposabb elméleti érveket tudunk mondani ezen a technológiailag fontossá váló területen.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

2016-ban először mértek gravitációs hullámokat nagy érzékenységű speciális detektorrendszerrel. Ezáltal a világegyetemről gyűjtött információk új csatornája nyilt meg: az emberiség újfajta érzékszervet növesztett, nemcsak látjuk, hanem hallhatjuk is az univerzum jelenségeit. A következő lépés olyan berendezések építése, amelyek rendszeres megfigyelésekre alkalmasak. A felfedezések detektorait gravitációs hullám obszervatóriumok váltják fel.

A világ legjobb (és legolcsóbb) ilyen tervezett obszervatóriuma az európai Einstein Teleszkóp. Ez a berendezés a földfelszín alatti telepítéssel kiküszöböli az észlelést leginkább zavaró alacsony frekvenciás zajokat, infrahangokat. Nem mindegy azonban, hogy milyen zajkörnyezetben települ és milyen kőzetek veszik körül. Az eddig lezajlott helyszínkiválasztó méréseket összefoglaló kutatási jelentés három helyszínt jelölt meg alaposabb tanulmányozásra érdemesnek. Egyik ilyen helyszín a Mátra. A Wigner Fizikai Kutatóközpont az említett vizsgálatok elvégzésére a közelmúltban létrehozta a Mátrai Gravitációs és Geofizikai Laboratóriumot a Gyöngyösoroszi bányában és ott nemzetközi összefogással több műszert telepített.

A kutatás célja, hogy ezeknek a hosszabb szeizmológiai és elektromágneses méréseknek az adatait a gravitációs hullám detektor telepítésének szempontjai alapján kiértékelje, ezáltal felmérje a zajforrásokat és a kőzetkörnyezetet, modellezze a zajok csillapítását a legújabb kontinuumfizikai elméletek alapján és ehhez kapcsolódóan technológiai eljárásokat javasoljon. Ezáltal Magyarország jelen lehet az Einstein Teleszkóp helyszínkiválasztási és konstrukciós folyamata során, bárhol is valósuljon az meg Európában.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The aim of the research is the evaluation of the long term data of seismic and electromagnetic measurements collected in the Matra Gravitational and Geophysical Observatory of Wigner RCP according to the special requirements of underground gravitational wave detectors. The sensitivity of these detectors depends on the cultural and meteorological noises in the 1-100Hz frequency range, therefore we are interested in the damping of these signals due to the depth from the surface in the Matra mountain.

We want to characterize the territory from a seismological point of view directly using the measurement data, and, on the other hand with the help of a thermorheological continuum model, using also rock mechanical laboratory data.

In this modeling characterization we apply a novel continuumphysical theory that considers thermal and rheological effects beyond the usual linear viscoelastic description. The corresponding dispersion relations of the wave propagation are to be validated in laboratory and in situ measurements, providing the necessary data and testing the continuum theory at the same time.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The basic question of the research is twofold. We are to investigate the suitability of Matra hosting a third generation gravitational wave observatory, the Einstein telescope, when compared to other European places. This is an active participation in the site selection procedure, that is measurements and data analysis according to the methods chosen by the community for the site selection. On the other hand it is also a contribution to the development of criteria (e.g. by more elaborated dissipation models), this way participating in the evaluation of other European site candidates. Thus the question is: how good is Matra in damping the microseismological noise?

Our other important aim is the understanding the mechanism of noise damping in rock masses, hence an active contribution in the improvement of technological parameters of the observatory, wherever is the final realization. To this end the recently developed continuum elasticity theory with accounting thermal and rheological effects provides good chances because it is validated for deformation processes of rocks with moderate velocity. This theory was not applied yet for wave propagation. Here the question is the exact contribution of the new continuum theory to accoustic damping in rocks. What are the limits of validity of classical linear viscoelasticity?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The thermorheological continuum theory is based on non-equilibrium thermodynamics with a single tensorial internal variable. Therefore it is the first member of a larger, general frame theory with the posibility of further systematic extension. Every tests and application of the theory may help in clarifying the theoretical problems and hence opens a way toward future applications. This is the theoretical importance. The competitors in this respect are the representatives of other, different theories on non-equilibrium thermodynamics, e.g. H. C. Öttinger, M. Hütter of GENERIC or T. Ruggeri, G. Lebon of Extended Irreversible Thermodynamics.

The improvement of noise reduction is important beyond the gravitational wave detectors, in case if several technologies improving our quality of life .

The aimed evaluation of special seismological noises of Matra and the planned control measurements at other places in Hungary (in natural caves, in recently constructed tunnels, etc.) make possible that Hungary can be present in the site selection procedure and during the construction of the Einstein telescope, whenever it is realized in Europe. We are to collaborate with the complete related and interested research community in Hungary. Our natural competitors are the other European research groups of the other site candidates, who are working with standard methods regarding the damping. Here our extra added value can be the theoretical argument in this technology dominated engineering area.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

In 2016 the first direct observation of gravitational waves was accompished by high sensitivity interferometric detectors. Therefore a new channel of information collection has been opened for researching the Universe: humanity opened her ears, now we are able to listen the stars. The next step is to build more sensitive instruments that are capable systematic observaitions. The detectors of discoveries will be exchanged to observatories of systematic research.

The best (and cheapest) planned observatory is the Einstein telescope. With the underground installation this instrument can eliminate the most problematic low frequency noises. The first report of site evaluation, summarizing the corresponding measurements, indicates three best site candidates that are worth of further systematic study. One of these is the Mátra mountain in Hungary. Therefore, recently Wigner RCP established the Matra Gravitational and Geophysical Laboratory in the Gyöngyösoroszi mine and installed several instruments there with national and international collaboration.

The aim of the research is the evaluation of data coming from these long term seismological and electromagnetic measurements according to the point of view of the installation of a third generation gravitational wave observatory. We are to evaluate the sources of noises, the rock environment, model the damping of noises according to the best available theories of continuum physics and suggest related technologies of noise reduction. This way Hungary may be present in the site selection procedure of the Einstein telescope and during its construction, wherever it is realized in Europe.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A magyar részvétel előkészítése az Einstein Teleszkóp gravitációshullám obszervatóriumban: - Több évig tartó mérésekkel jellemeztük a Mátra alkalmasságát gravitációshullám detektorok földalatti telepítésére, szeizmikus, elektromágneses és infrahang és müon detektoros mérésekkel. Ehhez kidolgoztuk az ilyen szeizmikus mérések kiértékelésének módszertanát és az Atomkival közösen speciálisan erre a feladatra fejlesztettünk infrahang detektort. - Elemeztük a kőzettömeg reológiai tulajdonságainak hatását a newtoni zaj kialakulására. Ehhez jelentősen továbbfejlesztettük az anelasztikus anyagok nemegyenesúlyi termodinamikai elméletét és ennek segítségével megbízható és gyors numerikus módszert dolgoztunk ki az ilyen közegekben terjedő hullámterjedésre. Laboratóriumi mérésekkel igazoltuk a kidolgozott kontinuumelmélet helytállóságát mátrai andezit próbatesteken. - A gradiens, azaz gyengén nemlokális termodinamikai kontinuumelmélet keretei közé illesztettük a Newtoni gravitációt, figyelembe véve a gravitációs tér energiáját. Ehhez számos ponton továbbfejlesztettük a termikus hatások leírásának elméleti kereteit folyadékokban, gázokban és rugalmas szilárd közegekben. - Gravitációs hullámok közegben történő terjedésével, illetve földalatti észlelhetőségének mértékével kapcsolatban végeztünk számításokat.
kutatási eredmények (angolul)
The preparation of Hungarian activity in the European Einstein Telescope project: - We have characterised the feasibility of the Mátra mountain range for gravitational wave detectors. Seismic, electromagnetic, infrasound and muon detector measurements were performed for several years in our local laboratory. We have elaborated the methodology of evaluating the specific seismic long term seismic measurements and developed infrasound detectors for that purpose together with Atomki. - We have analysed the influence of the rheological rock properties for the Newtonian noise. Therefore we have significantly developed the non-equilibrium thermodynamic theory of anelastic materials and elaborated a reliable and fast method of numerical modelling of wave propagation in this media. The continuum theory was verified for andesite test samples from the Mátra. - Newtonian gravity was treated in the framework of a weakly nonlocal, thermodynamical continuum theory. The key element of the novel derivation is the field energy of gravity in the thermodynamic framework. The theory of thermal effects in anelastic fluids and solids was significantly improved in many respect. - We have evaluated the detectability measures of gravitational waves in underground detectors.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=124366
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Vasúth M. Somlai L.: Detectability of gravitational waves with site specific seismic data, kézirat, 2021
Rieth, Á ; Kovács, R ; Fülöp, T: Implicit numerical schemes for generalized heat conduction equations, NTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER 126 pp. 1177-1182. , 6 p, 2018
Fülöp, Tamás ; Kovács, Róbert ; Szücs, Mátyás ; Fawaier, Mohammad: Thermodynamically Extended Symplectic Numerical Scheme with Half Space and Time Shift Applied for Rheological Waves in Solids, arXiv:1908.07975, 2019
Kovács Róbert: Analytic solution of Guyer-Krumhansl equation for laser flash experiments, INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER 127 pp. 631-636. , 6 p., 2018
Kovács R.: On the Rarefied Gas Experiments, ENTROPY 21 : 7 Paper: 718 , 13 p., 2019
Józsa Viktor és Kovács Róbert: Solving Problems in Thermal Engineering, Springer, 2020
P. Ván: Entropy production in phase field theories, Applied Wave Mathematics II. Springer-Verlag, 2019, ed. A. Berezovski and Tarmo Soomere, ch16, p365-370., 2019
P. Ván, S. Abe: Emergence of modified Newtonian gravity from thermodynamics, Scientific Reports, accepted, 2020
Péter Ván, Róbert Kovács: Variational principles and nonequilibrium thermodynamics, PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY A - MATHEMATICAL PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES 378: 2170 p. 20190178 Paper: 20190178 (2020), 2020
Mortaza Davarpanah, Gabor Somodi, Laszlo Kovacs, Balazs Vasarhelyi: Experimental determination of the mechanical properties and deformation constants of Mórágy granitic rock formation (Hungary), Geotechnical and Geological Engineering, (2020) 38:3215–3229, 2020
Fülöp, Tamás ; Kovács, Róbert ; Szücs, Mátyás ; Fawaier, Mohammad: Thermodynamically Extended Symplectic Numerical Scheme with Half Space and Time Shift Applied for Rheological Waves in Solids, ENTROPY 22/2 Paper: 155 , 24 p. (2020), 2020
Kovács Róbert: A belső változók szerepe a nemegyensúlyi termodinamikában, FIZIKAI SZEMLE 70 : 2 pp. 54-57. , 4 p. (2020), 2020
Kovács, R. ; Scarfone, A.M. ; Abe, S. (szerk.): Entropy and non-equilibrium statistical mechanics, Basel, Svájc: MDPI (2020) ISBN: 9783039362325, 2020
Davarpanah, S.M., Ván, P. & Vásárhelyi, B.: Investigation of the relationship between dynamic and static deformation moduli of rocks, Geomech. Geophys. Geo-energ. Geo-resour. 6, 29 (2020)., 2020
Lógó B.; Vásárhelyi B.: Parametric study on the connection between the Poisson's ratio, the GSI and the environmental stress, Computer Assisted Methods in Engineering and Science,2020 elfogadva,, 2020
M. Davarpanah, M.H. Ahmadi, Á. Török, B. Vásárhelyi: Investigation of the mechanical properties of dry, saturated and frozen highly porous limestone, ISRM Int. Conf. 2326-2332, 2020
Bór, József ; Szabóné André, Karolina ; Steinbach, Péter ; Lemperger, István ; Dávid, Ernő ; Huba, Géza ; Lévai, Péter ; Ván, Péter ; Vasúth, Mátyás ; Liptai, Nóra: Characterizing the conductivity of the Earth’s crust using Q-bursts, AGU 100, Fall Meeting (2019) Paper: NS43D-0864, 2019
Biró, T.S. and Czinner, V. and Iguchi, H. and Ván, P.: Volume dependent extension of Kerr-Newman black hole thermodynamics, Physics Letters B, 2020, 135344., 2020
Fenyvesi, E; Molnar, J; Czellar, S: Investigation of Infrasound Background Noise at Matra Gravitational and Geophysical Laboratory (MGGL), UNIVERSE 6:1 Paper: 10 (2020), 2020
Famá A. and Restuccia, L. and Ván, P.: Generalized ballistic-conductive heat conduction in isotropic materials, Continuum Mechanics and Thermodynamics, online first, 2020
Ván P.: Thermodynamically consistent gradient elasticity with an internal variable, Theoretical and Applied Mechanics, 2020, V47/1, p1-17, 2020
F. Amann, ..., E. Fenyvesi, ..., L. Kovács, ..., L. Somlai, M. Vasúth, P. Ván (32 szerző): Site-selection criteria for the Einstein Telescope, Rev. Sci. Instrum. 91, 094504 (2020), 2020
Pozsár Á, Szücs M, Kovács R, Fülöp T.: Four Spacetime Dimensional Simulation of Rheological Waves in Solids and the Merits of Thermodynamics, Entropy, 22(12):1376, 2020
Famá A. and Restuccia, L. and Ván, P.: Generalized ballistic-conductive heat conduction in isotropic materials, Continuum Mechanics and Thermodynamics, 33, 403-430., 2021
P. Ván, S. Abe: Emergence of modified Newtonian gravity from thermodynamics,, Scientific Reports, accepted then rejected, submitted to Physica A, 2020
Gabor Somodi, Neil Bar, László Kovács, Marco Arrieta, Ákos Török and Balázs Vásárhelyi: Study of Rock Mass Rating (RMR) and Geological Strength Index (GSI) Correlations in Granite, Siltstone, Sandstone and Quartzite Rock Masses, Applied Sciences, 11, 3351., 2021
G. Balassa, P. Rogolino, Á. Rieth, R. Kovács: New perspectives for modelling ballistic-diffusive heat conduction, Continuum Mech. Thermodyn, online first, 2021
A. Fehér, and N. Lukács and L. Somlai and T. Fodor and M. Szücs and T. Fülöp and P. Ván and R. Kovács: Size effects and beyond-{F}ourier heat conduction in room-temperature experiments, Journal of NonEquilibrium Themrodynamics, 2021
Bór, József ; Lemperger, István ; Szabóné André, Karolina ; Bozóki, Tamás ; Mlynarczyk, Janusz ; Steinbach, Péter ; Lévai, Péter ; Ván, Péter: Comparison of Q-bursts detected near the Earth’s surface and 140 m below ground level, In: EGU General Assembly 2021 Göttingen, Németország : EGU General Assembly (2021) Paper: EGU21-4443, 2021
Török Á., Ficsor A., Davarpanah M., Vásárhelyi B.: Comparison of Mechanical Properties of Dry, Saturated and Frozen Porous Rocks, In: Shakoor A., Cato K. (eds) IAEG/AEG Annual Meeting Proceedings, San Francisco, California, 2018—Volume 6. pp 113-118 Springer, Cham, 2019
Lógó B.; Vásárhelyi B.: Parametric study on the connection between the Poisson's ratio, the GSI and the environmental stress, Computer Assisted Methods in Engineering and Science, 2021, V27/2-3, p205-217., 2021
Famá A. and Restuccia, L. and Ván, P.: Generalized ballistic-conductive heat conduction in isotropic materials, Continuum Mechanics and Thermodynamics, 33, 403-430., 2021
G. Balassa, P. Rogolino, Á. Rieth, R. Kovács: New perspectives for modelling ballistic-diffusive heat conduction, Continuum Mech. Thermodyn, V33, 2007-26, 2021
A. Fehér, and N. Lukács and L. Somlai and T. Fodor and M. Szücs and T. Fülöp and P. Ván and R. Kovács: Size effects and beyond-Fourier heat conduction in room-temperature experiments, Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics, online first, 2021
Kovács, R. ; Rogolino, P. ; Jou, D.: When theories and experiments meet: Rarefied gases as a benchmark of non-equilibrium thermodynamic models, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE 169 Paper: 103574 , 9 p., 2021
Lógó, B. A., Vásárhelyi, B.: Estimation of the Poisson's Rate of the Intact Rock in the Function of the Rigidity, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 63(4), pp. 1030–1037, 2019
I. Lemperger, A. Novák, P. Ván, P. Lévai, V Wesztergom, S. Szalai, Á. Kis, J. Mlynarczyk: Estimation and confirmation of electromagnetic attenuation and resistivity of Mátra mountains rock, Near Surface Geoscience 2021 Conference and exhibition, 2021
P Ván, R Kovács, F Vázquez: Spectral properties of dissipation, arXiv:2103.04182, 2021, 2021
Ván P., Asszonyi Cs., Fülöp T., Kovács L., Kovács R., Lökös S., Somlai L, Szücs M.: Rheological properties of andesitic rocks at the Mátra mountain range, kézirat előkészületben, 2021
Ván P., Somogyfoki R.: Hawking-Page phase transition and the volume of AdS-Kerr black holes, kézirat előkészületben, 2021
Edit Fenyvesi, József Molnár, Sándor Czellár: Investigation of infrasound noise background at Mátra Gravitational and Geophysical Laboratory (MGGL), arXiv:1907.00396, 2019
Balázs Kacskovics, Matyás Vasúth: Examination of orbital evolution and gravitational waves of OJ 287 in the 4PN order, arxiv:2105.12496, 2021
Biró TS, Czinner VG, Iguchi H, Ván P: Black hole horizons can hide positive heat capacity, PHYS LETT B 782: pp. 228-231., 2018
Kovács R, Ván P: Second sound and ballistic heat conduction: NaF experiments revisited, INT J HEAT MASS TRANS 117: pp. 682-690., 2018
Rogolino P, Kovács R, Ván P, Cimmelli VA: Generalized heat-transport equations: parabolic and hyperbolic models, CONTINUUM MECH THERM 30: pp. AiP-14., 2018
Ván P: Weakly nonlocal non-equilibrium thermodynamics: The Cahn-Hilliard equation, Advanced Structured Materials 89: pp. 745-760., 2018
Kovács Róbert, Ván Péter: Thermodynamical consistency of the dual-phase-lag heat conduction equation, CONTINUUM MECH THERM : AIP, 2017
László Ábel Somlai and Mátyás Vasúth: The effect of the cosmological constant on a quadrupole signal in the linearized approximation, International Journal of Modern Physics D Vol. 27, No. 2 (2018) 1850004 (9 pages), 2018
Dániel Barta and Mátyás Vasúth: Dispersion of gravitational waves in cold spherical interstellar medium, International Journal of Modern Physics D Vol. 27, No. 4 (2018) 1850040 (18 pages), 2018
Dániel Barta and Mátyás Vasúth: Fast prediction and evaluation of eccentric inspirals using reduced-order models, PHYSICAL REVIEW D 97, 124011 (2018), 2018
Somlai L., Gráczer Z., Vasúth M., Wéber Z., Ván P.: Silence measurements and measures for ET: characterisation of long term seismic noise in the Mátra Mountains, arXiv:1804.07200v1, 2018
E. Cs. Debreceni, L. Á. Somlai: Az MGGL laboratórium szeizmikus zajforrásainak vizsgálata, Proceedings of Engineering Geology and Rock Mechanics Congress 2018, eds. Török, Á. and Görög, P., p33-47, 2018, 2018
P. Kicsiny, L. Á. Somlai, Z. Zimborás: Analysis of the MGGL seismic data by noise-filtered Fourier transform method, Mérnökgeológia Kőzetmechanika sorozat 2018,47-52. o.; ISBN 978-615-5086-11-3, 2018
V án, P. and Lökös, S. and Polyák, Z. and Kovács,: Rheological properties of the andesite from Gyöngyösoroszi,, Proceedings of Engineering Geology and Rock Mechanics Congress 2018, eds. Török, Á. and Görög, P., p237-246, 2018, 2018
Gábor Somodi, Ágnes Krupa, László Kovács, Balázs Vásárhelyi: Comparison of different calculation methods of Geological Strength Index (GSI) in a specific underground construction site, Engineering Geology 243 (2018) 50–58, 2018
Balázs Vásárhelyi, Morteza Davarpanah: Influence of water content on the mechanical parameters of the intact rock and rock mass, Periodica Polytechnica Civil Engineering, AIP, 2018
Ákos Török , Adrienn Ficsor, Mortaza Davarpanah, and Balázs Vásárhelyi: Comparison of Mechanical Properties of Dry, Saturated and Frozen Porous Rocks, IAEG/AEG Annual Meeting Proceedings, San Francisco, California, 2018—Volume 6 pp 113-118, online first, 2019
Lemperger I., Wesztergom V., Novák A., Piri D., Dávid Ernő, Huba Géza, Lévai Péter, Ván Péter, Vasúth Mátyás: Electromagnetic investigation at the site of the Matra Gravitational and Geophysical Laboratory, EGU2017-18828, 2017
Istvan Lemperger, Viktor Wesztergom, Péter Lévai, Géza Huba, Péter Ván, Mátyás Vasúth, Arpad Kis, Attila Novák and Ernő Dávid: Estimation of attenuation of electromagnetic variation with depth at Schumann fundamental frequency, 2018 American Geophysical Union Fall meeting, submitted, 2018
Kis, Arpad and Matsukiyo, Shuichi and Otsuka, Fumiko and Hada, Tohru and Lemperger, Istvan and Dandouras, Iannis and Barta, Veronika and Facsko, Gabor: Effect of Upstream ULF Waves on the Energetic Ion Diffusion at the Earth’s Foreshock. II. Observations, The Astrophysical Journal, vol. 863,num. 2, pp. 136, 2018., 2018
Istvan Lemperger, Viktor Wesztergom, Arpad Kis, Attila Novák: A long term study of electromagnetic and vertical magnetic transfer function, 2018 American Geophysical Union Fall meeting, Konferencia közlemény, (submitted), 2018
Balázs Vásárhelyi, Morteza Davarpanah: Influence of water content on the mechanical parameters of the intact rock and rock mass, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 62 : 4 pp. 1060-1066. , 7 p., 2018
Istvan Lemperger, Viktor Wesztergom, Péter Lévai, Géza Huba, Péter Ván, Mátyás Vasúth, Arpad Kis, Attila Novák and Ernő Dávid: Estimation of attenuation of electromagnetic variation with depth at Schumann fundamental frequency, 2018 American Geophysical Union Fall meeting, p457026, 2018
Istvan Lemperger, Viktor Wesztergom, Arpad Kis, Attila Novák: A long term study of electromagnetic and vertical magnetic transfer function, 2018 American Geophysical Union Fall meeting, p465735, 2018
Fülöp, Tamás ; Kovács, Róbert ; Lovas, Ádám ; Rieth, Ágnes ; Fodor, Tamás ; Szücs, Mátyás ; Ván, Péter ; Gróf, Gyula: Emergence of non-Fourier hierarchies, ENTROPY 20 : 11 Paper: 832 , 13 p, 2018
Ván, P. ; Ciancio, V. ; Restuccia, L.: Generalized Galilean transformations of tensors and cotensors with application to general fluid motion, ATTI DELLA ACCADEMIA PELORITANA DEI PERICOLANTI CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI 97 Paper: A25, 2019
Somlai, L.Á. ; Gráczer, Z. ; Lévai, P. ; Vasúth, M. ; Wéber, Z. ; Ván, P.: Seismic noise measures for underground gravitational wave detectors, ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA 54 pp. 301-313. , 13 p., 2019
Péter, Gábor ; Deák, László ; Gróf, Gyula ; Kiss, Bálint ; Szondy, György ; Tóth, Gyula ; Ván, Péter ; Völgyesi, Lajos: Az Eötvös-Pekár-Fekete ekvivalencia-elv mérések megismétlése, FIZIKAI SZEMLE 69 : 4 pp. 111-116. , 6 p., 2019
P. Ván, G. G. Barnaföldi, T. Bulik, T. Biró, S. Czellár, M. Cieślar, Cs. Czanik, E. Dávid, E. Debreceni, M. Denys, M. Dobróka, E. Fenyvesi, D. Gondek-Rosińska, Z. Gráczer, G. Hamar, G. Huba, B. Kacskovics, Á. Kis, I. Kovács, R. Kovács, I. Lemperger, P. Lévai, S. Lökös, J. Mlynarczyk, J. Molnár, N. Singh, A. Novák, L. Oláh, T. Starecki, M. Suchenek, G. Surányi, S. Szalai, M. C. Tringali, D. Varga, M. Vasúth, B. Vásárhelyi, V. Wesztergom, Z. Wéber, Z. Zimborás, L. Somlai: Long term measurements from the Mátra Gravitational and Geophysical Laboratory, European Physics Journal, Special Topics, 228, 1693–1743., 2019
P. Ván: Entropy production in phase field theories, arXiv:1903.09835, 2019
P. Ván, S. Abe: Non-equilibrium thermodynamics and Newtonian gravitation, arXiv:1905.10631, 2019
Péter Ván, Róbert Kovács: Variational principles and thermodynamics, arXiv1908.02679, 2019
Völgyesi L. Szondy Gy., Tóth Gy., Péter G., Kiss B., Deák L., Égető Cs., Fenyvesi E., Gróf Gy, Ván P.: Előkészületek az Eötvös-kísérlet újramérésére, MAGYAR GEOFIZIKA 59. évf. (2018) 4. szám, 165–179, 2018
M. Davarpanah, G. Somodi, L. Kovács, B. Vásárhelyi: Complex analysis of uniaxial compressive tests of the Mórágy granitic rock formation (Hungary), Studia Geotechnica et Mechanica, 2019; 41(1): 21–32, 2019
Mortaza Davarpanah, Gabor Somodi, Laszlo Kovacs, Balazs Vasarhelyi: Experimental determination of the mechanical properties and deformation constants of Mórágy granitic rock formation (Hungary), Geotechnical and Geological Engineering, accepted, 2019
Török Á., Ficsor A., Davarpanah M., Vásárhelyi B.: Comparison of Mechanical Properties of Dry, Saturated and Frozen Porous Rocks, In: Shakoor A., Cato K. (eds) IAEG/AEG Annual Meeting Proceedings, San Francisco, California, 2018—Volume 6. pp 113-118 Springer, Cham, 2018
M. Davarpanah , M.H.Ahmadi , Á. Török, B. Vásárhelyi: Investigation of the mechanical properties of dry, saturated and frozen highly porous limestone, ISRM 2019 paper, 2019
Balázs VÁSÁRHELYI, Gyula BÖGÖLY: New method for determining the Geological Strength Index (GSI) value of boreholes, in Proceedings GEOTECHNICAL CHALLENGES IN KARST, ISRM Specialised Conference, Omiš – Split, Croatia, 11.-13.04., p425-430, 2019
Mohammad Hossein AHMADI, Hamed MOLLADAVOODI, Balázs VÁSÁRHELYI, Seyed Morteza DAVARPANAH, Behnaz Hallaji DIBAVAR: A numerical Investigation of brittle rock fracture mechanism under high rate loading based on a micromechanical damage model, in Proceedings GEOTECHNICAL CHALLENGES IN KARST, ISRM Specialised Conference, Omiš – Split, Croatia, 11.-13.04., p115-120, 2019
Balázs VÁSÁRHELYI, Dorottya KOVÁCS, Ákos TÖRÖK: Complex investigation and analysis of a rock slope using different empirical methods, in Proceedings GEOTECHNICAL CHALLENGES IN KARST, ISRM Specialised Conference, Omiš – Split, Croatia, 11.-13.04., p419-424, 2019

 

Projekt eseményei

 
2018-11-29 14:46:44
Résztvevők változása
vissza »