Kardiovaszkuláris rizikóbecslés gyermekekben és fiatal felnőttekben veseátültetést követően  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
124549
típus K
Vezető kutató Reusz György
magyar cím Kardiovaszkuláris rizikóbecslés gyermekekben és fiatal felnőttekben veseátültetést követően
Angol cím Cardiovascular risk assessment in children and young adults following kidney transplantation
magyar kulcsszavak veseelégtelenség, veseátültetés, kardiovaszkuláris rizikó, érfal merevség, követéses vizsgálat
angol kulcsszavak uremia, kidney transplantation, cardiovascular risk, arterial stiffness, follow-up study
megadott besorolás
Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Nefrológia
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Gyermekgyógyászati Klinika I. sz. Bókay utcai részleg (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Bárczi Adrienn
Cseprekál Orsolya
Dégi Arianna Amália
Kis Éva
Wagner László
projekt kezdete 2017-12-01
projekt vége 2021-11-30
aktuális összeg (MFt) 15.894
FTE (kutatóév egyenérték) 11.08
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az idült vesebetegek (CKD) kardiovaszkuláris (KV) morbiditásának és mortalitásának kockázata jelentősen emelkedett. Ennek hátterében egyebek mellett a CKD miatt kialakuló fokozott érfalmerevség áll, ami egyben a KV halálozás önálló előrejelzője. Újabban a CKD okozta KV és csontmetabolizmus zavart együtt a “krónikus vesebetegség-metabolikus csontbetegség” (CKD-MBD) összefoglaló névvel illetik. A veseátültetés (KTX) a homeosztázis helyreállításával mérsékli a CKD-MBD és a CV rizikó mértékét. Kevés adat áll rendelkezésünkre a gyermekkori CV rizikóról és rizikóbecslésről.
Munkánkban a KTX-nek a gyermek- és fiatal felnőttkori KV rizikó alakulására kifejtett hatását vizsgáljuk.
A munka első része nemzetközi szinten is egyedülálló, 10 éves adatbázison alapszik: 2006-2008 között veseátültetett betegek 10 éves utánvizsgálatát végezzük el. E betegek mintegy harmada már felnőttkorba lépett. A vizsgálat keresztmetszeti részében 2008 után veseátültetett betegeket vonunk be és követünk a vizsgálati periódus végéig.
Felmérésünkben standardizált KV és laboratóriumi paramétereket alkalmazunk, úgymint a pulzushullám terjedési sebesség (PWV), az ún. specle tracking echocardiografia, intima-média távolság (IMT), testösszetétel, a csontmetabolizmus markerei (PTH, FGF23, osteoprotegertin, sclerostin). Az életminőségre vonatkozó adatokat és azok lehetséges összefüggéseit validált gyermekkori kérdőív alkalmazásával mérjük fel.
A 10 éve vizsgált korai KV markerek ismételt felmérése egyedüli lehetőséget biztosít a fiatal, magas kockázatú populációkra alkalmazható rizikó-becslő program kimunkálására és validálására, ugyanakkor kijelöli a megelőzés és a korai intervenció lehetséges célpontjait.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A fiatal felnőttkorba érő, fokozott kardiovaszkuláris (KV) kockázattal bíró veseátültetett gyermekek száma folyamatosan növekszik, ugyanakkor a KV kimenetelre vonatkozó prospektív kohorsz vizsgálatok nem állnak rendelkezésre. Igy a korai megelőzés stratégiájának kialakítása érdekében a KV rizikótényezők felmérése kiemelt jelentőségű.
Standardizált KV és laboratóriumi vizsgálatok alkalmazásával egy követéses és egy keresztmetszeti felmérést végzünk gyermekekben és fiatal felnőttekben.
Célunk a következő összegfüggések keresése:
a) az érfal rugalmasság csökkenése és a vesefunkció közötti kapcsolat
b) a veseátültetést követő reziduális vese- és csontbetegség (CKD-MBD) valamint az artéria-szerkezet és funkció közötti kapcsolat
c) a vizsgált paraméterek és az echo- ill. impedainciakardiographiával felmért strukturális és funkcionális kardiális paraméterek közötti kapcsolat
d) a KV károsodásban szerepló egyes paraméterek szerepének felmérését többszörös regressziós analízissel értékeljük. Ez egyben lehetővé teszi a KV károsodás legfontosabb helyettesítő (surrogate) markereink meghatározását. Ennek az a jelentősét az adja, hogy a kemény végpontok előfordulása (halálozás ill. graft vesztés) ebben a fiatal betegcsoportban még viszonylag alacsony.
e) végül felmérjük a betegek betegség-kapcsolt életminőségének és a vizsgálat paraméterek kapcsolatát validált gyermekkori kérdőív alkalmazásával.
A korai KV markerek felmérése és követéses vizsgálata egyedülálló lehetőséget biztosít egy, a fiatal, magas kockázatú populációkra alkalmazható rizikó-becslő program kimunkálására és validására, ugyanakkor kijelöli a megelőzés és a korai intervenció lehetséges célpontjait.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Krónikus vesebetegekben a halálozás egyik meghatározó tényezőjeként a kardiovaszkuláris (KV) megbetegedések szerepelnek. A kockázat háromszoros az átlagnépességhez viszonyítva, és bár a veseátültetés a ezt csökkenti, továbbra is 2 nagyságrenddel magasabb marad. Gyermekekben hasonló tendenciák érvényesülnek, bár a rizikófaktorok részben eltérnek a felnőttekétől. Így a felnőtt adatok nem alkalmazhatók a gyermekekre, gyermekvizsgálatokra van szükség
Munkacsoportunk nemzetközi szinten is elsőként alakította ki az érfalmerevséget jellemző pulzushullám terjedési sebesség (PWV) gyermekkori kor és magasságfüggő normálértékeit. Előzetes vizsgálatokban kimutattuk, hogy dializált ill. veseátültetett gyermekekben a PWV az urémiás terheléstől, a vesefunkciótól, a metabolikus csontbetegségtől és testösszetételtől függ.
Jelen vizsgálat kivételes jelentőségét az adja, hogy 8-10 évvel a veseátültetés után biztosítja a betegek ismételt vizsgálatát és jelen állapotuk összevetését a vizsgálatba lépéskor mért kiinduló adataikkal. Az egyes rizikótényezők szerepének kiértékelése egy strukturált KV rizikófelmérő és becslő program kialakítását teszi lehetővé.
A keresztmetszeti vizsgálatban egy új KTX kohorsz bevonása és rövid távú (3 év) követése történik. Ez egyben egy újabb longitudinális vizsgálat alapját képezi és a kialakítandó rizikó-becslő program validálásának lehetőségét teremti meg.
Munkánk eredményei egy nemzetközi adatbázissal kiegészítve egy szélesebb nemzetközi felmérés alapját képezik majd.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Az idült vesebetegek körében jelentősen fokozott a szív-érrendszeri megbetegedések és halálozás kockázata. Ez a tendencia már gyermekkorban is jelen van, a már gyermekkorban dializált betegek ereinek öregedési folyamata felgyorsult, 3-4 évtizeddel meghaladja a kronológiai kornak megfelelő állapotot. Mivel a kockázati tényezők különböznek a felnőtt korban megfigyeltektől, gyermekkorban végzett felmérésekre van szükség a megfelelő kockázatbecslő algoritmus kialakítása érdekében.
Munkacsoportunk nemzetközi szinten elsőként dolgozta ki az érfalmerevség gyermekkori normálértékeit. Az érfalmerevséggel összefüggő tényezőket dializált és veseátültetett gyermekekben előzetes vizsgálatok során jellemeztük.
Vizsgálatunkban kiemelt jelentőségű a korábbi vizsgálatokban szerepelt betegek 8-10 éves utánvizsgálatára, ami nemzetközi szinten is egyedülálló. Az utánkövetéses vizsgálatban a betegek kiindulási adatainak fényében vizsgáljuk a KV kimenetelt, ide értve KV kockázatukat is. Az új kohorsz bevonásával új paraméterek vizsgálata illetve a követéses vizsgálatban kialakított rizikóbecslő algoritmus pontosítása válik lehetővé. Ezen túlmenően felmérjük a vese- és a KV rendszer állapotának a betegek életminőségére kifejtett hatását.
Az egyes rizikó-faktorok jelentőségének utánvizsgálata a rizikóbecslő algoritmus létrehozása és validálása mellett lehetővé teszi, hogy e magas rizikóju betegcsoportban kijelöljük a prevenció, ill. a korai intervenció terápiás célpontjait.
Jelen munka eredményei egy nemzetközi adatbázissal kiegészítve egy szélesebb nemzetközi felmérés alapját képezik majd.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Patients with chronic kidney disease (CKD) are at an increased risk of cardiovascular (CV) morbidity and mortality. CKD contributes to arterial stiffness, an independent predictor of CV mortality. The uremia-induced CV disease and its relation to of the disturbed uremic bone metabolism are termed chronic kidney disease-metabolic bone disease (CKD-MBD). By restituting the disturbed homeostasis renal transplantation (KTX) is known to decrease the extent of CKD-MBD and to decrease the CV risk in adults. Data are sparse concerning CV risk and risk evaluation in children.
Objective: To establish the role of renal transplantation (KTX) on the evolution of CV risk we are planning a study in children and young adults.
First, based on our internationally unmatched 10-years database, KTX children assessed from 2006 to 2008 (since one third of them already reaching adulthood) will be re-evaluated. The second part has a cross-sectional design, recruiting patients who underwent KTX after 2008. Patients will be followed until the end of the study period.
A panel of standardized CV methods and laboratory parameters as pulse wave velocity, speckle tracking echocardiography, impedance cardiography, intima-media thickness, body composition, hormones and markers of bone metabolism (a.o. PTH, FGF23, osteoprotegerin, sclerostin) will be used. Quality of life and its possible correlates will be assessed by a validated pediatric questioner.
Evaluating early CV markers offers a unique opportunity to construct and validate a CV risk assessment tool in young populations with high risk profile and it may allow identifying targets for early intervention in this patient group with high CV risk.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Prospective cohort studies on CV outcomes of pediatric renal transplant (KTX) children are lacking. The number of pediatric renal transplant recipients becoming young adults increases, implying a steadily growing number of patients at elevated CV risk. Thus it would be of importance to identify CV risk factors to implement preventive measures as early as possible.
We are conducting a cross-sectional and a follow-up study, using a panel of standardized CV and laboratory parameters in children and young adults after kidney KTX.
The study aims to assess
a) the relation between arterial stiffening and the global kidney function
b) the role of the residual post-KTX CKD-MBD on the arterial structure and function measured by IMT and PWV
c) the relation of the parameters above on structural and functional cardiac parameters measured by echocardiography and impedance cardiography
d) using multiple step regression analysis we are aiming to identify the possible variables involved in the CV damage and to stratify them according to their individual role. This may allow us to identify the most important surrogate markers of CV damage, as the number of the patients in the follow-up study who have already reached hard endpoints (all-cause mortality or graft loss) is still relatively small
e) finally we are aiming to measure health-related life quality in relation to the parameters studied using a validated Pediatric Quality of life Inventory (PedsQol).
Evaluating the individual contribution of the parameters studied to arterial stiffening may allow conceiving a risk calculator predicting CV events and to develop preventive and interventiolnal strategies as early as possible

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Cardiovascular (CV) morbidity is one of the leading causes of mortality in patients with chronic kidney disease (CKD). The risk is 3 magnitudes higher as in the general population, and it decreases but still remains 2 magnitudes higher after successful kidney transplantation. The data are similar in children although the risk factors are in part differing from the adult population. Thus one may not apply directly the results of adult studies on CV risk assessment to the pediatric population and pediatric studies are needed.
Our group was the first on the international level to develop age and height dependent reference values to assess arterial stiffness by pulse wave velocity (PWV) in children. We have shown in pilot studies, that PWV is related to the uremic vintage and kidney function, the metabolic bone disease and body composition in children on dialysis and after kidney transplantation (KTX).
The present study aims to use the unique opportunity to follow up the same patients 8 to 10 years after kidney transplantation by comparing their actual data to those measured at entry into the study. Evaluating the role of the individual risk factors may allow elaborating a structured tool to assess and predict CV risk.
The cross-sectional part of the study will recruit a new cohort of KTX patients and allow a short (3 years) follow-up to include complementary data based on a larger study population. It will also constitute the base for planned further long-term longitudinal studies, and validation of the results of the present work.
The results of our work will be combined with those of a multicenter database allowing evaluation of the results in a broad international context.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Patients with chronic kidney disease (CKD) are at an increased risk of cardiovascular (CV) morbidity and mortality. Kidney transplantation (KTX) decreases this risk but it still remains 2 magnitudes higher as that of the general population. This tendency is similar in children, the vascular age of patients dialyzed as children is 3-4 decades in advance and to their chronological age. As the risk factors in children differ from those in adults, we need pediatric studies for successful CV risk assessment.
We were the first on the international level to develop pediatric reference values to assess arterial stiffness in children. We have shown in pilot studies the correlates of arterial stiffness in dialyzed and transplanted children.
The follow-up part of the study offers the unique opportunity to reevaluate patients studied 8-10 years ago already. It allows addressing the impact of the initial data on the actual health outcome including CV risk. The recruitment of a new cohort of patients will allow to extend the number of parameters studied and to refine the risk-assessment tool derived from the initial data. The influence of renal and CV health on the quality of life of the patients will also be assessed.
Reevaluating the role of the individual risk factors may allow elaborating and validating a structured tool to predict CV risk and identifying targets for prevention and early intervention in this patient group with high CV risk.
The results of the present work may be combined with those of a multicenter database allowing evaluation of the results in a broad international context.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Munkánkban a veseátültetésnek (KTX) a gyermek- és fiatal felnőttkori kardiovaszkuláris (KV) rizikó alakulására kifejtett hatását vizsgáltuk. Validáltuk az érfalmerevséget jellemző pulzushullám terjedési sebesség (PWV) módszerét. Ehhez mintegy1000 gyermek mérési adatait elemeztük és egy MR-rel végzett távolságmérési alvizsgálatot végeztünk. A 2006-2008 között veseátültetett gyermekek 10 éves KV utánvizsgálata során - az antihypertenzív kezelés ellenére - magas arányban fordult elő hypertonia. A vérnyomás a PWV változásának és a vesefunkció romlásának meghatározó tényezője volt. A KTX betegek myocardialis funkcióját a hagyományos szív-ultrahang (UH) paraméterek mellett ún. speckle-tracking echocardiography-val (SPE) jellemeztük. Egészséges gyermekekből kontrolollcsoportot képeztünk, ehhez hasonítottuk a KTX betegek eredményeit. A betegek bal kamrai izomtömege (LVMi) szorosan összefüggött a 24h-ás monitorozással meghatározott vérnyomással ill. a PWV-vel. A balkamrai szisztolés funkciót jellemző hagyományos paraméter (az ejekciós frakcio (EF)) nem változott, ezzel szemben a SPE-vel meghatározott, a bal kamra izomösszehúzodását pontosabban követő ún. torzulási (strain) paraméterek már kimutatták a szubklinikus diszfunkciót. A strain paraméterek többszörös regressziós analízissel az antihypertentzív kezeléssel, az eGFR-rel, a HOMA indexxel függtek össze. Az SPE a hagyományos UH-nál tehát alkalmasabb a KTX betegek szubklinikus szívizomkárosodásának kimutatására
kutatási eredmények (angolul)
We examined the effect of kidney transplantation (KTX) on the development of cardiovascular (CV) risk in children and young adults. First, the pulse vawe velocity (PWV) method characterizing arterial stiffness, was validated based on our database of more than 1000 children and a sub-study of distance measurement with MRI. During the 10-year KV follow-up of children transplanted between 2006 and 2008, a high incidence of hypertension occurred despite antihypertensive therapy. Poorly controlled blood pressure was the major factor of increase of PWV and deterioration in renal function. Finally, in addition to conventional echocardiography (ECHO) parameters, the myocardial function of KTX patients was assessed by Speckle Tracking Echocardiography (SPE). Patients' left ventricular muscle mass (LVMi) was strongly associated with blood pressure measured by 24 h monitoring and with PWV. Ejection fraction (EF) (the traditional parameter characterizing left-ventricular systolic function) did not change, in contrast to the strain parameters showing already subclinical dysfunction. By multiple regression analysis strain parameters were associated with antihypertensive treatment, eGFR, HOMA index. Thus, SPE is better suited to detect subclinical myocardial damage in KTX patients than conventional echocardiography.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=124549
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ablonczy L, Ferenci T, Somoskövi O, Osváth R, Reusz GS, Kis E.: Prognostic Value of Early Risk Stratification in Pediatric Pulmonary Arterial Hypertension., Transplant Proc. 2021 Jun;53(5):1439-1442., 2021
Horváth O, Kelen K, Prohászka Z, Hosszú Á, Szabó AJ, Reusz GS.: Atypical HUS and Crohn's disease-interference of intestinal disease activity with complement-blocking treatment, Pediatr Nephrol. 2021 Oct;36(10):3277-3280., 2021
Horváth O, Reusz GS, Goda V, Kelen K, Balogh I, Kardos M, Kállay K, Cseh A, Szabó AJ, Kriván G: Non-lupus full-house nephropathy - Immune dysregulation as a rare cause of pediatric nephrotic syndrome . Questions, Pediatric Nephrology, 2021
Horváth O, Reusz GS, Goda V, Kelen K, Balogh I, Kardos M, Kállay K, Cseh A, Szabó AJ, Kriván G:: Non-lupus full-house nephropathy - Immune dysregulation as a rare cause of pediatric nephrotic syndrome. Answers, Pediatric Nephrology, 2021
Bárczi A, Lakatos BK, Szilágyi M, Kis É, Cseprekál O, Fábián A, Kovács A, Szabó AJ, Merkely B, Salvi P, Reusz GS: Subclinical cardiac dysfunction in pediatric kidney transplant recipients identified by speckletracking echocardiography, Pediatric Nephrology, 2021
Végh A, Bárczi A, Cseprekál O, Kis É, Kelen K, Török S, Szabó AJ and Reusz GS: Follow-Up of Blood Pressure, Arterial Stiffness, and GFR in Pediatric Kidney Transplant Recipients., Front. Med. 8:800580., 2021
Kis Éva; Reusz György: Kihívások a gyermekkori hypertonia gyógyszeres kezelésében, GYERMEKGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZŐ SZEMLE (1585-4396 ): 25 1 pp 22-24, 2020
Reusz György S.; Bárczi Adrienn*.; Dégi Arianna; Cseprekál Orsolya; Kis Éva; Szabó Ádám ; Csóka Monika; Rudas Gábor; Végh Anna; Temmar Mohamed ; Salvi Paolo: : Distance measurement for pulse wave velocity estimation in pediatric age: Comparison with intra-arterial path length, ATHEROSCLEROSIS (0021-9150 ): 303 JUN pp 15-20, 2020
Reusz George S., Hosszu Adam; Kis Eva: Evaluation of a child with suspected nephrolithiasis, CURRENT OPINION IN PEDIATRICS (1040-8703 ): 32 7 pp 265-272, 2020
Reusz George S., Hosszu Adam; Kis Eva: Evaluation of a child with suspected nephrolithiasis, CURRENT OPINION IN PEDIATRICS (1040-8703 ): 32 7 pp 265-272, 2020
Reusz György S., Bárczi Adrienn, Dégi Arianna, Cseprekál Orsolya, Kis Éva, Szabó Ádám, Csóka Monika, Rudas Gábor, Végh Anna, Temmar Mohamed, Salvi Paolo: Distance measurement for pulse wave velocity estimation in pediatric age: Comparison with intra-arterial path length, ATHEROSCLEROSIS 303: (JUN) pp. 15-20., 2020
Trojnar E, Jozsi M, Szabo Zs, Reti M, Farkas P, Kelen K, Reusz GS, Szabo AJ, Garam N, Mikes B et al:: Elevated systemic pentraxin-3 is associated with complement consumption in the acute phase of thrombotic microangiopathies, Frontiers in Immunology, 2019
Reusz GS:: Urinary proteomics: fancy gadgetry or a clinically useful diagnostic instrument? The end-user's perspective, Transplant International, 2019
Kis E, Ablonczy L, Reusz GS: Cardiac Magnetic Resonance Imaging of the Myocardium in Chronic Kidney Disease, Kidney and Blood Pressure Research, 2018
Reusz GS, Molnar MZ: Are kidney transplantation outcomes improved in children weighting 15 kilograms or less in the last decades?, Transplant International, 2018
Reusz GS: Atypical hemolytic uremic syndrome caused by primary complement defects, Orvosi Hetilap, 2018
Barczi A, Lakatos B, Cseprekal O, Kis E, Kovacs A, Berta L, Szabó A, Merkely B, Reusz GS:: Subclinical cardiovascular damage in pediatric kidnex transplant recipients: cardiac strain measurements by two dimensional speckle tracking echocardiography, Semmelweis Universitgy PhD Scienfitif Days, 2019
Barczi A, Lakatos B, Cseprekal O, Kis E, Kovács A,Barta L, Szabó A, MerkelyB, Reusz GS:: SUBCLINICAL CARDIOVASCULAR DAMAGE IN PEDIATRIC KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS: CARDIAC STRAIN MEASUREMENTS BY TWO DIMENSIONAL SPECKLE TRACKING ECHOCARDIOGRAPHY, Nephrology Dialysis transplantation, 2019
Szebeni B, Varga Z, Takács IM, Pap D, Veres-Szekely A, Szabó AJ, Reusz GS, Vannay A:: Extracellular vesicles from peritoneal dialysis effluents ameliorate development of peritoneal dialysis associated peritoneal fiboris, Hypertonia es Neprologia, 2019
Degi AA, Barczi A, Szabo D, Kis E,, Reusz GS, Dezsőfi A: Cardiovascular risk assessment in pediatric liver transplant patients, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2019
Trojnar E, Jozsi M, Szabo Zs, Reti M, Farkas P, Kelen K, Reusz GS, Szabo AJ, Garam N, Mikes B et al:: Elevated systemic pentraxin-3 is associated with complement consumption in the acute phase of thrombotic microangiopathies, Frontiers in Immunology, 2019
Reusz GS:: Urinary proteomics: fancy gadgetry or a clinically useful diagnostic instrument? The end-user's perspective, Transplant International, 2019
Barczi A, Degi A, Cseprekal O, Fekete A, Reusz GS: Cardiovascular risk factors in longterm follow-up after pediatric kidney transplantation, Nephrology Dialysis and Transplantation, 2018
Kis E, Ablonczy L, Reusz GS: Cardiac Magnetic Resonance Imaging of the Myocardium in Chronic Kidney Disease, Kidney and Blood Pressure Research, 2018
Dezsőfi A, Reusz G, Kovács L, Szabó D, Kelen K, Krikovszky D, Malik A, Szabó A: Solid organ transplantation in childhood, Orvosi Hetilap, 2018
Reusz GS: Urinary proteomics: fancy gadgetry or a clinically useful diagnostic instrument? The end-user's perspective, Transplant International, 2018
Reusz GS, Molnar MZ: Are kidney transplantation outcomes improved in children weighting 15 kilograms or less in the last decades?, Transplant International, 2018
Reusz GS:: Atypical hemolytic uremic syndrome caused by primary complement defects, Orvosi Hetilap, 2018
vissza »