A hőstressz, egyes mikotoxinok és bakteriális lipopoliszacharidok immunrendszer működését befolyásoló kölcsönhatásainak vizsgálata csirkében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
124586
típus K
Vezető kutató Neogrády Zsuzsa
magyar cím A hőstressz, egyes mikotoxinok és bakteriális lipopoliszacharidok immunrendszer működését befolyásoló kölcsönhatásainak vizsgálata csirkében
Angol cím Immunomodulatory interactions of heat stress, certain mycotoxins and bacterial lipopolysaccharides in chicken
magyar kulcsszavak hőstressz, T-2 toxin. bakteriális lipopoliszacharidok, májsejt - Kupffer-sejt ko-kultúra
angol kulcsszavak heat stress, T-2 toxin, bacterial lipopolysaccharides, hepatocyte - Kupffer cell co-culture
megadott besorolás
Állatorvos-tudomány (Komplex Környezettudományi Kollégium)75 %
Ortelius tudományág: Állatorvos-tudomány
Állatélettan (Komplex Környezettudományi Kollégium)25 %
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Élettani és Biokémiai Tanszék (Állatorvostudományi Egyetem)
résztvevők Dublecz Károly
Hatala Patrícia
Husvéth Ferenc
Kulcsár Anna
Kulcsárné Petrilla Janka
Mackei Máté
Mátis Gábor
Molnár Andor
Orbán Kata
Pál László
projekt kezdete 2017-12-01
projekt vége 2021-02-28
aktuális összeg (MFt) 22.020
FTE (kutatóév egyenérték) 13.61
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az immunszuppresszív faktorok, mint pl. a hőstressz, egyes mikotoxinok és bakteriális lipopoliszacharidok (LPS) negatívan befolyásolhatják a brojlercsirkék egészségi állapotát és termelékenységét. Ugyanakkor a felsorolt stresszorok által kiváltott változásokról hiányosak az ismereteink, elsősorban a májra vonatkozóan, amely központi szerepet tölt be a stressz és a gyulladásos folyamatok kialakulásában.
Tervezett kutatómunkánk fő hipotézise, hogy a hőstressz és egyes mikotoxinok képesek a májbeli immunválaszt és gyógyszer-metabolizmust módosítani, ezáltal érzékenyíthetik a szervezetet a bakteriális fertőzésekkel szemben és megváltoztathatják bizonyos gyógyszerek hatását. Munkánk célja ezért, hogy primer májsejt – Kupffer-sejt ko-kultúrán vizsgáljuk a hőstressz, a T-2 toxin és az LPS májbeli gyulladásos és immunfolyamatokra, redox homeosztázisra és gyógyszer-metabolizmusra kifejtett hatásait külön-külön és kombinációikban.
A fent említett immunszuppresszív faktorok lehetséges kölcsönhatásainak tanulmányozása komplex áttekintést nyújtana a stresszállapotokat kísérő sejtszintű változásokról, mely eredmények komoly nemzetközi érdeklődésre tarthatnának számot. Az alkalmazott ko-kultúra továbbfejlesztése a különböző sejttípusok áramlási citometriával történő jellemzésével jelentősen bővíthetné ezen új in vitro modell alkalmazási lehetőségeit.
Tervezett munkánk állatorvosokból és agrármérnökökből álló kutatócsoportok együttműködésén alapszik, összefogva ezáltal a baromfi-egészségüggyel foglalkozó különböző tudományterületek kutatóinak tudását és tevékenységét. A munka továbbá elősegítené az együttműködésben résztvevő egyetemek között PhD hallgatók cseréjét is.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás fő hipotézise az, hogy a hőstressz és egyes mikotoxinok a májbeli immunválasz és gyógyszer-metabolizmus módosítása révén növelik a csirkék fogékonyságát a bakteriális fertőzésekkel szemben, illetve megváltoztathatják egyes gyógyszerek lebontását. Ezen káros faktorok feltételezett kölcsönhatásainak vizsgálata hozzájárulhat a brojlercsirkék multifaktoriális, komplex oktanú egészségügyi és termelési problémái mögött húzódó folyamatok mélyebb megértéséhez.
A kutatás legfőbb célkitűzése a hőstressz, a T-2 toxin és a bakteriális lipopoliszacharidok lehetséges hatásainak és kölcsönhatásainak vizsgálata egy olyan újonnan kialakított primer, egyrétegű, csirke eredetű májsejt – Kupffer-sejt ko-kultúrán, mely alkalmas a máj gyulladásos és stresszorokra adott válaszának tanulmányozására. A kutatás egyik fontos kérdése az, hogy hogyan képesek az említett, immunrendszer működését módosító faktorok befolyásolni a gyulladásos citokinek és hősokk-fehérjék termelődését. Ezen kívül vizsgálni kívánjuk azt is, hogy a fent említett hatások hogyan változtatják meg a pro- és antioxidánsok mennyiségét a májban, valamint módosítják-e a májbeli gyógyszer-metabolizmusban részt vevő citokróm P450 enzimek aktivitását. További célunk, hogy a Kupffer-sejtek immunmodulációban betöltött speciális szerepét is tanulmányozzuk.
A tervezett kísérletek alapján a kutatás kulcskérdése, hogy a hőstressz és a T-2 toxin képes-e fokozni egymás hátrányos hatásait, illetve érzékenyíthetik-e a májsejteket a főként a bélből származó bakteriális endotoxinokkal szemben. További célunk a hőstressz in vitro hatásainak összehasonlítása annak immunrendszer működését befolyásoló képességével in vivo.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A különböző stressz faktorok, mint a hőstressz vagy a takarmány mikotoxin szennyezettsége által kiváltott immunszupresszió súlyos egészségügyi problémákat és ezáltal komoly gazdasági veszteségeket okozhat a brojlertartásban. Feltételezhetően a csirkék legtöbb, stresszel összefüggő egészségi és termelési problémájának hátterében több immunszupresszív tényező együttes hatása áll. Így valószínűsíthető, hogy a hőstressz és/vagy a mikotoxinok az immunválasz befolyásolásával és oxidatív stressz kiváltásával növelhetik a bakteriális fertőzések kockázatát. Az említett stresszorok összefüggésben állhatnak a máj megváltozott méregtelenítő képességével úgy, hogy befolyásolhatják a gyógyszer-metabolizmusért felelős citokróm P450 (CYP) enzimek működését, amely jelentős immunmetabolikus kölcsönhatásokat eredményezhet, és érzékenyítheti a szervezetet a különböző gyógyszerhatásokkal szemben.
Mivel a máj központi szerepet tölt be stressz és gyulladás kialakulása esetén egyaránt, az immunszupresszív faktorok hatásai és kölcsönhatásai kiválóan tanulmányozhatók az általunk kialakított primer, csirke eredetű máj- és Kupffer-sejtekből álló ko-kultúra modellen. Ismert, hogy a Kupffer-sejtek a máj rezidens makrofágjaiként a gyulladásos és anyagcsere-folyamatokat egyaránt szabályozzák, így ez a ko-kultúra kiváló lehetőséget nyújthat a stresszel kapcsolatos májbeli változások vizsgálatára, különös tekintettel a Kupffer-sejtek speciális szerepére. A ko-kultúra e kutatás során tervezett továbbfejlesztése az alkotó sejttípusok áramlási citometriával történő jellemzése révén hozzájárulhat az in vitro modell szélesebb körű alkalmazásához.
A hőstressz, a T-2 toxin és a bakteriális lipopoliszacharidok a máj immunválaszára, a redox homeosztázisra és a gyógyszerek biotranszformációjára kifejtett kölcsönhatásainak tanulmányozása új molekuláris mechanizmusok megismerését teszi lehetővé, melynek a brojlertartás és -takarmányozás szempontjából egyaránt nagy gyakorlati jelentősége lehet. Az állatorvosi és agrártudományi egyetemek együttműködésén alapuló projektünk nagyban segítheti a baromfitartás egyes aktuális problémáinak megoldását.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Az egészséges és gazdaságos hústermelés iránt folyamatosan növekvő igény miatt a brojlertartás világszerte kiemelkedő jelentőséggel bír. A nem megfelelő tartási körülményekből fakadó stresszállapotok, mint a hőstressz vagy bizonyos takarmányozási problémák, pl. a takarmány mikotoxin-szennyezettsége, valamint bakteriális fertőzések egyaránt hozzájárulhatnak a csirkék egyes betegségeinek kialakulásához. Az egészségi állapot romlása, melyet az említett faktorok idéznek elő, a termelékenység visszaeséséhez vezethet, ugyanakkor állatvédelmi szempontból is komoly problémákat vet fel.
A kutatás fő célja, hogy új adatokat nyerjünk a brojlerek összetett oktanú, stresszel összefüggő betegségeinek molekuláris hátteréről. A hőstressz, a mikotoxinok és a bakteriális sejtfal-komponensek májra kifejtett kölcsönhatásait egy olyan sejtkultúrán kívánjuk vizsgálni, amely különböző sejttípusokból, máj- és Kupffer-sejtekből áll; utóbbiak központi szerepet játszanak az immunválasz és a gyulladás kialakulása során. Az általunk kialakított sejtkultúra különleges lehetőségeket nyújt a stresszállapotok pontos modellezésére nagyszámú élő állat felhasználása nélkül.
A tervezett kutatás kulcskérdéseként arra keressük a választ, hogy a hőstressz és a mikotoxinok hajlamosítják-e a szervezetet a bakteriális fertőzések és a gyulladásos folyamatok kialakulására, illetve mindezek együttesen befolyásolhatják-e a mérgező vegyületek és gyógyszerek lebontását. A várható eredmények új lehetőségeket tárhatnak fel a baromfitartás számára az egyes kockázati tényezők csökkentése, a brojlercsirkék egészségi állapotának és jóllétének, ezáltal a fogyasztók egészségének javítása érdekében.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Immunosuppressive factors, such as heat stress and mycotoxins as well as bacterial lipopolysaccharides (LPS) can negatively influence health condition and productivity of animals in broiler farming. However, the exact alterations triggered by these stressors are not well described, especially in the liver, which plays central role in stress and inflammation.
The main hypothesis of this study is that heat stress and mycotoxins can modulate the hepatic immune response and drug metabolism, sensitizing the organism to bacterial infections or xenobiotic exposures and possibly resulting in multifactorial health problems of chickens. As the main goal of the project, the effects of heat stress, T-2 toxin as a commonly occurring mycotoxin and LPS on hepatic inflammatory and immune processes, redox homeostasis and drug metabolism will be investigated separately and in combination, on a primary hepatocyte – Kupffer cell co-culture.
Assessing the possible interactions of the aforementioned deteriorative factors may provide a special, complex overview of cellular alterations related to combined stress conditions, which can be of great international interest in poultry farming. Further, the proposed improvements of the applied co-culture by characterizing different cell types with flow cytometry should also broaden the application possibilities of this novel in vitro model.
This project is based on an outstanding cooperation between working groups with veterinarian and agricultural profile, combining the skills of researchers in different fields of poultry science. Further, this project could promote the exchange of PhD students between the cooperating universities.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The main hypothesis of the study is that heat stress and mycotoxins can increase the susceptibility of chickens to bacterial or xenobiotic exposures by modulating hepatic immune response and drug metabolism. Assessing the suggested interaction of these deleterious factors may contribute to a better understanding of the mechanisms beyond multifactorial, complex health and production problems of broilers.
The main scope of the study is to investigate the potential effects of heat stress, T-2 toxin and bacterial lipopolysaccharides on a primary monolayer hepatocyte – Kupffer cell co-culture of chicken origin, considered as a proper, newly established model for monitoring the hepatic inflammatory and stress response. An important question of the study is how the mentioned immunomodulatory factors affect the pro-inflammatory cytokine and heat-shock protein production. In addition, it should be also addressed how they modify the level of pro- and antioxidants in the liver and if the activity of hepatic drug-metabolizing cytochrome P450 enzymes is getting modulated by them. Further, the applied cell culture model enables studying the specific role of Kupffer cells under hepatic stress conditions.
Based on the proposed experiments, a key question of the study is if heat stress and T-2 toxin might potentiate the adverse effects of each other and if they possibly sensitize the liver cells to bacterial endotoxins derived mainly from the gut. Our further aim is to compare the in vitro effects of heat stress with its immunomodulatory action in vivo, monitoring how the cellular adaptation to stress conditions will be realized in the living organism.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Immunosuppression, triggered by different stress factors, such as heat stress or mycotoxin contamination of the feed, can cause severe health problems and thus relevant economic losses in broiler production. It is assumed that the complex action of several immunosuppressive factors is related to most stress-associated production problems in chickens. For instance, it can be hypothesized that heat stress and/or mycotoxins may increase the risk of bacterial infections by modulating the immune response and inducing oxidative stress. Further, the mentioned stressors can be in association with altered hepatic detoxification capacity by influencing the drug metabolizing cytochrome P450 (CYP) enzymes, causing significant immunometabolic interactions and making the organism more sensitive to xenobiotic exposures.
As the liver plays central role in stress and inflammation, the action and interaction of immunosuppressive factors can be well studied on a primary co-culture model, comprised of hepatocytes and Kupffer cells isolated from chicken liver. Since Kupffer cells as the resident liver macrophages are known to regulate both inflammatory and metabolic pathways, this co-culture provides unique insights towards the stress-associated hepatic alterations, emphasizing the specific role of Kupffer cells. The proposed improvement of this recently established cell culture system (by characterizing the constituting cell types with flow cytometry) may deliver new application possibilities for the in vitro model as well.
Studying the interaction of heat stress, T-2 toxin and bacterial lipopolysaccharides on hepatic immune response, redox homeostasis and xenobiotic biotransformation can improve our knowledge on the underlying molecular mechanisms, having huge practical impact in broiler herding and nutrition at the same time. This collaborative project between a veterinarian and an agricultural university – by synthesizing the special skills of research groups related to cell culturing, molecular biological and analytical methods – should provide valuable data that can be used in further studies for exploring new ways of reducing the destructive consequences of potential immunosuppressive factors in poultry farming.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

In association with the growing demand on healthy and economic meat production, poultry farming, especially that of broiler chickens is of special and increasing importance worldwide. Stress conditions related to improper housing, such as heat stress or nutritional problems, e.g. contamination of the feed with mycotoxins (toxic compounds produced by molds growing on cereals) as well as bacterial infections may contribute to severe health problems in chicken. The deterioration of the health condition provoked by the mentioned factors can lead to lower productivity and can be an animal welfare issue at the same time.
The main goal of this study is to gain novel data regarding the molecular background of multifactorial, stress-associated diseases in broilers. The action and interaction of heat stress, mycotoxins and some cell wall components of bacteria on liver cells will be investigated on a cell culture consisting of different cell types of the liver: hepatocytes and Kupffer cells, the latter playing central role in immune response and inflammation. This recently established cell culture provides unique possibilities for properly modelling stress conditions without the need of huge number of living animals.
As a key question, it will be addressed if heat stress and mycotoxins may make the organism more sensitive to bacterial infections and inflammation, and may influence the degradation of toxic compounds and medicaments received at the same time. The expected results should also highlight new possibilities in poultry farming in reducing risk factors and improving the health and welfare of broiler chickens, and by this way improving the health of human consumer as well.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Egyes környezeti és takarmányozási faktorok, valamint bakteriális fertőzések is intenzíven befolyásolhatják baromfifajaink immunrendszerének működését, súlyos károkat okozva állat-egészségügyi és termelékenységi szempontból egyaránt. A hőstressz, a takarmányok mikotoxinokkal való szennyezettsége és egyes bakteriális sejtfalkomponensek bélben történő felszabadulása és felszívódása igen nagy jelentőségűek a brojlercsirke állományokban. Kutatásunkban, újonnan kialakított csirke eredetű hepatikus sejtmodellünkön vizsgáltuk a hőstressz, a T-2 toxin és bakteriális sejtfalkomponensek molekuláris szintű hatásait. Primer májsejt monokultúrákat, illetve májsejt – nem-parenchimális sejt kokultúrákat alakítottunk ki és jellemeztünk, melyek alkalmasak voltak a csirkék májában lezajló gyulladásos, és különböző stressszhatásokra kialakuló sejtszintű mechanizmusok vizsgálatára. Eredményeink szerint a vizsgált környezeti és takarmányozási faktorok egyértelműen hatással lehetnek a brojlercsirkék májának immunstátuszára, oxidatív állapotára, érzékenyítve a szervezetet az egyéb megbetegedésekkel szemben. Kutatómunkánk új sejtmodellekkel szolgált a májbeli stresszválasz molekuláris szintű vizsgálatára, továbbá jelentős ismereteket nyertünk az akut hőstressz patomechanizmusáról, a T-2 toxin sejtszintű hatásairól, illetve a különböző bakteriális eredetű gyulladásos folyamatokról, kiemelve az anyagcsere- és redox-homeosztázis, valamint a gyulladásos válaszreakciók közt felfedezhető kölcsönhatásokat.
kutatási eredmények (angolul)
Environmental and nutritional factors as well as bacterial infections can act as potent immunomodulators, severely deteriorating animal health and productivity in poultry farming. For instance, heat stress triggered by elevated ambient temperatures, mycotoxin contamination of the feed and bacterial cell wall components coupled to enteric infections are among the major concerns in broiler chickens. In this project, the molecular effects of heat stress, T-2 toxin and pathogen-associated molecular patterns on the cellular homeostasis were studied applying newly established chicken hepatic cell culture models. At first, primary hepatocyte mono-cultures and hepatocyte – non-parenchymal cell co-cultures of chicken origin were developed and characterized, serving as proper tools for assessing the inflammatory and stress response of the chicken liver. It was confirmed that the investigated environmental and nutritional stressors can modulate the hepatic immune response and oxidative state, sensitizing the organism to concomitant diseases and possibly contributing to multifactorial health concerns in broiler chickens. The present project provided new models for studying the molecular mechanisms of the hepatic stress response, delivered relevant details to the pathomechanism of acute heat stress, T-2 toxicosis and inflammation triggered by certain microbial byproducts, and also highlighted the complex interplay of the metabolic, redox and inflammatory homeostasis in chickens.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=124586
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csilla Sebők, Patrik Tráj, Máté Mackei, Júlia Vörösházi, Péter Gálfi, Zsuzsanna Neogrády and Gábor Mátis: Two sides to every question: attempts to activate chicken innate immunity in 2 and 3D hepatic cell co-cultures, International Journal of Molecular Sciences, „Cell and Molecular Biology of Hepatocytes* special issue, benyújtás közeljövőben, 2021
Gábor Mátis, Anna Kulcsár, Máté Mackei, Janka Petrilla, Zsuzsanna Neogrády: Comparative study on the modulation of incretin and insulin homeostasis by butyrate in chicken and rabbit, PloS ONE, 2018
Gábor Mátis, Anna Kulcsár, Patrícia Hatala, Máté Mackei, Dániel Balogh, Zsuzsanna Neogrády: Investigations on the effects of heat stress on hepatic cell culture models of chicken origin, XVth European Poultry Conference, Dubrovnik, 2018
Mackei Máté, Mátis Gábor, Molnár Andor, Kulcsár Anna, Hatala Patrícia, Nagy Szabolcs, Dublecz Károly, Husvéth Ferenc, Neogrády Zsuzsanna: Immunmoduláló faktorok vizsgálatára alkalmas hepatikus sejtmodellek kialakítása csirkében, MTA Akadémiai beszámolók, Budapest, 2019, 2019
Máté Mackei, Andor Molnár, Szabolcs Nagy, László Pál, Csaba Kővágó, Péter Gálfi, Károly Dublecz, Ferenc Husvéth, Zsuzsanna Neogrády, Gábor Mátis: : Effects of acute heat stress on a newly established chicken hepatocyte – non-parenchymal cell co-culture model, Animals, submitted, Manuscript ID: animals-686409, 2019
Máté Mackei, Kata Orbán, Andor Molnár, László Pál, Károly Dublecz, Ferenc Husvéth, Zsuzsanna Neogrády, Gábor Mátis: : Cellular effects of T-2 toxin on primary hepatic cell culture models of chickens, Toxins, submitted., 2019
Ádám Kurucz, Kata Orbán, Máté Mackei, Hedvig Fébel, Zsuzsanna Neogrády, Gábor Mátis: Investigations on hepatic and intestinal drug-metabolizing cytochrome P450 enzymes in in wild boar compared to domestic swine, European Journal of Wildlife Research, 66.8, 2020
Máté Mackei, Kata Orbán, Andor Molnár, Károly Dublecz, Zsuzsanna Neogrády, Gábor Mátis Investigation of the cellular effects of T-2 toxin on hepatic cell culture model of chicken origin. 23rd Congress of the European Society of Veterinarian and Comparative Nutrition, 2019, Torino, Italy.: Investigation of the cellular effects of T-2 toxin on hepatic cell culture model of chicken origin, Poster 107: 23rd Congress of the European Society of Veterinarian and Comparative Nutrition, 2019, Torino, Italy., 2019
Máté Mackei, Szabolcs Nagy, Andor Molnár, Ferenc Husvéth, Károly Dublecz, Zsuzsanna Neogrády, Gábor Mátis: Effects of heat stress on recently established primary hepatocyte – non-parenchymal cell mono- and co-culture models of chicken origin. World’s Poultry Congress, 2020,, World’s Poultry Congress, 2020, Paris, France, 2020
Máté Mackei, Andor Molnár, Husvéth Ferenc, Károly Dublecz, Zsuzsanna Neogrády, Gábor Mátis, Hedvig Fébel: Investigation of the effects of T-2 toxin on primary chicken hepatocyte mono- and hepatocyte – non-parenchymal cell co-culture models, World’s Poultry Congress, 2020, Paris, France, 2020
Patrícia Hatala, Andrea Lajos, Kata Orbán, Gábor Mátis, Zsuzsanna Neogrády: : Investigating the inflammatory effect of norepinephrine in a feline primary urinary bladder cell culture, ISFM European Feline Congress, 2019, Cavtat, Croatia., 2019
Mackei Máté, Mátis Gábor, Molnár Andor, Pál László, Dublecz Károly, Husvéth Ferenc, Neogrády Zsuzsanna: A hőstressz akut hatásainak vizsgálata csirke eredetű hepatocita mono- és hepatocita – nem-parenchimális sejt ko-kultúrán, MTA Akadémiai beszámolók, 2020. január, Budapest, 2020
Mackei Máté, Mátis Gábor, Vörösházi Júlia, Molnár Andor, Pál László, Dublecz Károly, Husvéth Ferenc, Neogrády Zsuzsanna: A T-2 toxin sejtszintű hatásainak vizsgálata különböző csirke eredetű primer májmodelleken, MTA Akadémiai beszámolók 2019, Budapest., 2020
Sebők Csilla, Orbán Kata, Mackei Máté, Vörösházi Júlia, Neogrády Zsuzsanna, Mátis Gábor: A Chicken Heterophil Peptide 1 (CHP-1) gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata csirke eredetű májsejt-tenyészeteken, MTA Akadémiai beszámolók, 2019. Budapest., 2020
Mackei Máté, Mátis Gábor, Molnár Andor, Kulcsár Anna, Hatala Patrícia, Nagy Szabolcs, Dublecz Károly, Husvéth Ferenc, Neogrády Zsuzsanna: Immunmoduláló faktorok vizsgálatára alkalmas hepatikus sejtmodellek kialakítása csirkében, MTA Akadémiai beszámolók, Budapest, 2019, 2019
Máté Mackei, Andor Molnár, Szabolcs Nagy, László Pál, Csaba Kővágó, Péter Gálfi, Károly Dublecz, Ferenc Husvéth, Zsuzsanna Neogrády, Gábor Mátis: : Effects of acute heat stress on a newly established chicken hepatocyte – non-parenchymal cell co-culture model, Animals, 10, 409. Manuscript ID: animals-686409, 2020
Máté Mackei, Kata Orbán, Andor Molnár, László Pál, Károly Dublecz, Ferenc Husvéth, Zsuzsanna Neogrády, Gábor Mátis: : Cellular effects of T-2 toxin on primary hepatic cell culture models of chickens, Toxins, 12, 46., 2020
Mackei Máté, Mátis Gábor, Molnár Andor, Pál László, Dublecz Károly, Husvéth Ferenc, Neogrády Zsuzsanna: A hőstressz akut hatásainak vizsgálata csirke eredetű hepatocita mono- és hepatocita – nem-parenchimális sejt ko-kultúrán, MTA Akadémiai beszámolók, 2020. január, Budapest, 46, 5., 2020
Mackei Máté, Mátis Gábor, Vörösházi Júlia, Molnár Andor, Pál László, Dublecz Károly, Husvéth Ferenc, Neogrády Zsuzsanna: A T-2 toxin sejtszintű hatásainak vizsgálata különböző csirke eredetű primer májmodelleken, MTA Akadémiai beszámolók 2020, Budapest. 46, 6., 2020
Máté Mackei, Júlia Vörösházi, Csilla Sebők, Zsuzsanna Neogrády, Gábor Mátis, Ákos Jerzsele: Fermented wheat germ extract as a redox modulator: alleviating endotoxin-triggered oxidative stress in primary cultured rat hepatocytes, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, vol. 2020, 3181202., 2020
Máté Mackei, Gábor Mátis, Andor Molnár, László Pál, Csilla Sebők, Júlia Vörösházi, Károly Dublecz, Ferenc Husvéth, Zsuzsanna Neogrády: The role of small heat shock proteins in the regulation of redox homeostasis in acute heat shock response in chicken, Scientific Reports, submitted, 2020
Máté Mackei, Andor Molnár, László Pál, Károly Dublecz, Ferenc Husvéth, Gábor Mátis, Zsuzsanna Neogrády: Effects of heat stress on chicken-derived primary hepatic cell culture models, 62. Georgikon Napok, Szent István Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely, 2020. október, 2020
Vörösházi Júlia, Mackei Máté, Sebők Csilla, Neogrády Zsuzsanna, Mátis Gábor és Jerzsele Ákos: Fermentált búzacsíra-kivonat redox homeosztázisra gyakorolt hatásának vizsgálata patkány eredetű primer májsejttenyészeteken, MTA Akadémiai beszámolók, Budapest, 2021. január, 2021
Sebők Csilla, Vörösházi Júlia, Mackei Máté, Tráj Patrik, Szentgyörgyi Ákos, Neogrády Zsuzsanna és Mátis Gábor: Bakteriális sejtfalkomponensek hatásainak vizsgálata két-, illetve háromdimenziós csirke eredetű májsejttenyészeteken, MTA Akadémiai beszámolók, Budapest, 2021. január, 2021
Mackei Máté, Mátis Gábor, Sebők Csilla, Vörösházi Júlia, Molnár Andor, Pál László, Dublecz Károly, Husvéth Ferenc és Neogrády Zsuzsanna: A hőstressz redox homeosztázisra gyakorolt hatásainak vizsgálata csirkében, MTA Akadémiai beszámolók, Budapest, 2021. január, 2021
Máté Mackei, Gábor Mátis, Andor Molnár, László Pál, Csilla Sebők, Júlia Vörösházi, Károly Dublecz, Ferenc Husvéth, Zsuzsanna Neogrády: The role of small heat shock proteins in the regulation of redox homeostasis in acute heat shock response in chicken, Journal of Thermal Biology, submitted, 2021
Réka Fanni Barna, Máté Mackei, Erzsébet Pászti-Gere, Zsuzsanna Neogrády, Ákos Jerzsele, Gábor Mátisnna, Mátis Gábor és Jerzsele Ákos: The effects of matriptase inhibition on the inflammatory and redox homeostasis of chicken hepatic cell culture model, Biomedicines, submitted, 2021
vissza »