Fenntarthatósági szempontok az ellátási láncban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
124644
típus K
Vezető kutató Vörösmarty Gyöngyi
magyar cím Fenntarthatósági szempontok az ellátási láncban
Angol cím Sustainability aspects in supply chain management
magyar kulcsszavak Fenntarthatóság, beszállítói kapcsolatok, értékelési módszertan
angol kulcsszavak Sustainability, supplier relationship, evaluation methodology
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Ipari kapcsolatok
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Vállalatgazdaságtan
zsűri Gazdaság
Kutatóhely OPERÁCIÓ ÉS DÖNTÉS INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Dobos Imre
Duleba Szabolcs
Tátrai Tünde
projekt kezdete 2017-10-01
projekt vége 2021-09-30
aktuális összeg (MFt) 9.044
FTE (kutatóév egyenérték) 3.40
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Korábbi Fenntarthatóság az ellátási láncban kutatásunk folytatásaként a fenntarthatóság beszállítóértékelésben és beszállítómenedzsmentben való megjelenésének vizsgálata. A kutatás célja kettős:
- egyrészt a hazai és nemzetközi gyakorlatok megismerésével szintetizálásával segíteni a téma megismerését
- másrészt anemzetközi szinten konferenciákon és elismert folyóiratokban is bemutatni a kutatási eredményeket.
A kutatás eredményei közé tartozik majd egy olyan rendező modell, amely bemutatja a fenntarthatósági szempontok, mint információ beszállítóértékelésben való megjelenését. Elemzi a környezeti szempontok közbeszerzési gyakorlatokban való megjelenését vállalati illetve nemzetközi összevetésben. Módszertani fejlesztéseket is megfogalmaz.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás a fenntarthatóság beszerzésben való megjelenésével kíván foglalkozni. Azt vizsgálja, hogy a beszerzés során milyen beszállítói információk, milyen eszközökkel és milyen céllal gyűjthetőek.
A kutatás kiindulópontja az, hogy a vállalati gyakorlatban az elmúlt években jelentős változáson ment át azaz eszköz és szempontrendszer, amelynek segítségével a beszállítókat értékelik. A gyakorlat az ajálatértékeléstől a beszállítómenedzsment felé tolódott el. A kutatás ezt a változást kívánja elemezni és a tudást rendszerezni. Vizsgája azt is, hogy a közbeszerzési gyakorlatban ez a változás hogyan jelentkezik.
A kutatás további tervez az értékeléshez kapcsolódó módszertannal kapcsolatos módszertani fejlesztéseket is.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A fenntarthatósági szempontok beépítése az ellátási lánc kapcsolatokba téma a nemzetközi kutatásokban is fontos helyen szerepel, így jó lehetőséget ad nemzetközi listás folyóiratokban való publikálásra. A szakirodalmi eredmények azonban rendszerint a beszállítókiválasztásra koncentrálnak. Kutatásunk fontos célkitűzése, hogy rendszerezze a megoldási lehetőségeket és új megközelítésekre építve keressen új módszertani megoldásokat.
A kutatás eredményei között azt tekintjük fontosnak, hogy a hazai vállalati és közszféra számára olyan gyakorlatokat szintetizálhatunk és mutathatunk be, mely hozzájárul versenyképességük növekedéséhez.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A fenntarthatóság szempontjainak előtérbehelyezése a gazdaságban mindannyiunk számára fontos érték. Az üzleti szféra szereplőinek tudatossága azonban akkor lehet igazán sikeres, ha nem csak pontszerűen, hanem vállalati hálózatokban sikerül eredményeket elérni. Kutatásunk középpontjába az az eszközrendszer áll, amelynek segítségével a beszállítói kapcsolatrendszerben lehet értékelni az érintett vállalkozások fenntarthatósági törekvéseit.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

This research aims to develop the results of a previous research (OTKA 105888) by focusing on green supplier qualification and management. The aims are twofold: first by synthesizing the Hungarian and the international practices help to develop the awareness of the topics among Hungarian managers, second to introduce our results by publications in top journals and conferences.
To complete these objectives we plan to investigate literature, carry out a survey and model development.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Our research aims to focus sustainability issues in supply management. It will investigate that in purchasing practice what supply related information and with which methods are collected and evaluated.
During the last years the criteria and focus of supplier evaluation changed, new approaches and methods are applied. Now qualification is an important management tool, while previously the role of bid evaluation were dominant. This research aims to investigate this change and develop knowledge of new business models. It will also focus on public procurement.
As part of the project we are planning to work with methodology development.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

We consider as a potentially important result, that internationally many projects focusing on sustainable purchasing and publications, so our project can lead to internationally recognised and cited publications. Literature results mainly focus on supplier selection techniques. It is the aim of the research to develop a framework of supplier evaluation and based on this search new methodologies.
We consider as an important results of our planned project that Hungarian practitioners can get an overview of international and local green supplier qualification and management practices. Our results will contribute to the competitiveness of the Hungarian firms.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

To consider sustainability issues in the economy is important. The negative effects can be reduced, and the positive effects can be more influential if not just the individual points, but also corporate networks achieve results. Research will focus on the tools which can help to evaluate and manage environmental aspects within supplier relationships and networks.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a fenntartható beszerzés és a fenntartható ellátási láncok problémáját helyezte fókuszába. Kutatásunk során egyrészt a módszertani fejlesztésekre helyeztük a hangsúlyt. Ennek keretében számos publikációnk született (nemzetközi és hazai egyaránt), amelyek a DEA modell továbbfejlesztésére vonatkoztak annak érdekében, hogy az egyes speciális beszerzési helyzetekben alkalmazható legyen. Megjelentek publikációink a hazai vállalatok zöld beszerzési gyakorlatának elemzéséről. A kutatási projekt kitért a közbeszerzési gyakorlatok (hazai és nemzetközi) gyakorlatának vizsgálatára is. A kutatás eredményeként 15 konferencia közlemény (konferencia cikk, absztrakt, könyvfejezet) és 17 szak cikk (ebből 15 MTA listás) került publikálásra.
kutatási eredmények (angolul)
The research focused on sustainable purchasing and supply management and sustainable supply chains. We had three topics. Our research focused on methodology development. In this context, we have published a number of papers (both international and national) on the further development of the DEA model in order to make it applicable in specific procurement situations to analyse the performance of suppliers. We have published papers analysing the green procurement practices of Hungarian companies. The research project also included an analysis of public procurement practices (Hungarian and European). The research resulted in the publication of 15 conference papers (conference article, abstract, book chapter) and 17 journal articles (15 of which are MTA-listed).
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=124644
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dobos Imre, Vörösmarty Gyöngyi: A részben és teljesen rendezett halmazok a beszállítókiválasztásban, XXXIV. Magyar Operációkutatási Konferencia: Absztraktok könyve, 2021
Dobos Imre, Vörösmarty Gyöngyi: Supplier selection: comparison of DEA models with additive and reciprocal data, MANAGERIAL AND DECISION ECONOMICS: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND PROGRESS IN MANAGEMENT ECONOMICS, 2021
Dobos Imre, Vörösmarty Gyöngyi: Supplier selection: comparison of DEA models with additive and reciprocal data, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH 29 : 2 pp. 447-462. , 16 p., 2021
Vörösmarty Gyöngyi, Dobos Imre: Data Envelopment Analysis az üzleti szakirodalomban, Szigma, 2021
Tátrai Tünde, Vörösmarty Gyöngyi: Long-term methods in EU centralized public procurement, IPSERA Annualy Conference 2021, 2021
Tünde Tátrai, Vörösmarty Gyöngyi: Gender issues in public procurement, EDSI Annual Conference 2021, 2021
Vörösmarty, G., & Dobos, I.: A literature review of sustainable supplier evaluation with Data Envelopment Analysis, Journal of Cleaner Production, 2020
Vörösmarty, G., & Dobos: Green purchasing frameworks considering firm size: a multicollinearity analysis using variance inflation factor, Supply Chain Forum: An International Journal, 2020
Tátrai, T. Vörösmarty, G.: Non-Compliance in Public Procurement – Comparative Study under EU Law, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2020
Dobos, I., & Vörösmarty, G.: Egy DEA modell beszállítóértékelési feladatok megoldására, Szigma, 2020
Vörösmarty, G., & Dobos, I.: A vállalatméret hatása a zöldbeszerzési gyakorlatra, Statisztikai Szemle, 2020
Dobos I, Vörösmarty, G.: A kereszthatékonyság alkalmazása a zöld beszállítókiválasztásra DEA-val,, XVI. Gazdaságmodellezési Szakértői Konferencia: Előadások, Pécs, Magyarország: Gazdaságmodellezési Társaság, pp. 71-77., 2020
Dobos I, Vörösmarty G.: Using Cross-efficiency in green supplier evaluation with data envelopment analysis, Missbauer, Hubert; Tang, Ou (szerk.) Twenty-first Working Seminar on Production Economics pp. 234-248., 2020
Dobos, I., Vörösmarty, Gy: Inventory-related costs in green supplier selection problems with Data Envelopment Analysis (DEA), International Journal of Production Economics 209, 374-380, 2019
Dobos, I., Vörösmarty, Gy: A DEA Game módszer alkalmazása a beszállító kiválasztásban, XXXIII. Magyar Operációkutatási Konferencia, Szeged, 2019. május 20-22., 2019
Vörösmarty, G., Dobos I.: Decision making in supply management with DEA: A review, EDSI, Nottingham, június 2-5, 2019
Dobos, I., Pishchulov, G., Gössinger, R.: A reverse logistics system when (re)manufactured items are sold on different markets, Operations Research 2019, September, 2019
Tátrai T., Vörösmarty, G.: Review of non-compliance in public procurement procedures, IPSERA Conference, Milano, April 14-17, 2019
Tátrai T.: International Research Study on Public Procurement Procurement of innovation, 8-11 September 2019 Cardiff, Wales, 2019
Vörösmarty, Gyöngyi; Tátrai Tünde: Környezeti szempontok a vállalati és a közbeszerzési gyakorlatban, Logisztikai Évkönyv, 2017
Dobos, Imre; Pishchulov, Grigory, and Gössinger, Ralf: Controlling a reverse logistics system when items return with cycledependent quality: A bang-bang policy, Robert W. Grubbström, Hans H. Hinterhuber and Janerik E. Lundquist (Eds.): Twentieth International Working Seminar on Production Economics, Vol. 2. pp. 171-179, 2018
Dobos, Imre; Pishchulov, Grigory, and Gössinger, Ralf: A Reverse Logistics System when Items Return with Cycle Dependent Quality and Remanufactured Items Are Sold on Quality Dependent Markets, Attila Chikán (ed.) Book of Abstracts: 20th International Symposium on Inventories, ISIR, 2018. p. 85. ISBN:978-615-5270-46-8, 2018
Duleba Szabolcs: A Hybrid AHP-ISM Method for Analysing Passenger Preferences on a Public Transport Development Decision, KOI Book of Abstract, Zadar, 2018.09.25-09.29, 2018
Dobos Imre, Koltai Tamás, Vörösmarty Gyöngyi: Sustainable Supplier Selection Problems Considering Inventory Costs in a DEA Model, In: Attila Chikán (szerk.) (szerk.) Book of Abstracts: 20th International Symposium on Inventories. Budapest: ISIR, 2018. pp. 75., 2018
Dobos Imre, Vörösmarty Gyöngyi: Evaluating green suppliers: improving supplier performance with DEA in the presence of incomplete data, CEJOR 26: Paper 10.1007/s10100-018-0544-9. , 2018
Dobos Imre, Vörösmarty Gyöngyi: Inventory-related costs in green supplier selection problems with Data Envelopment Analysis (DEA), INT J PROD ECON 202: Paper https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.03.022. 11 p. , 2018
Dobos Imre, Vörösmarty Gyöngyi: Green Supplier Selection and Order Allocation with DEA, In: Attila Chikán (szerk.) (szerk.) Book of Abstracts: 20th International Symposium on Inventories. Budapest: ISIR, 2018. pp. 87., 2018
Tátrai Tünde, Vörösmarty Gyöngyi: Comparative analysis in centralised European public procurement, In: European Operations Management Association (szerk.) (szerk.) 25th Annual EurOMA Conference. To Serve, To Produce and to Servitize in the Era of Networks, Big Data and Analytics . Budapest, Magyarország, 2018.06.24-2018.06.26. Kiadvány: 2018. Paper OPS-6. , 2018
Gyöngyi Vörösmarty, Imre Dobos: The role of personal motivation in sustainable purchasing practices, AMFITEATRU ECONOMIC 21: (50) pp. 121-137., 2019
Vörösmarty Gyöngyi, Dobos Imre: Supplier Evaluation with Environmental Aspects and Common DEA Weights, PERIODICA POLYTECHNICA-SOCIAL AND MANAGEMENT SCIENCES 27: (1) pp. 17-25., 2019
Vörösmarty Gyöngyi, Tátrai Tünde: Green supply management in the public and private sector in Hungary, INTERNATIONAL JOURNAL OF PROCUREMENT MANAGEMENT 12: (1) pp. 41-55., 2019
Vörösmarty Gyöngyi, Tátrai Tünde: Information reception and processing in purchasing. A comparison of public and private sector purchasing, SOCIETY AND ECONOMY 40: (2) pp. 211-226., 2018
Dobos Imre, Vörösmarty Gyöngyi: Evaluating green suppliers: improving supplier performance with DEA in the presence of incomplete data, Central European Journal of Operations Research 27 (2), 483-495, 2019
Tátrai, Tünde, Vörösmarty, Gyöngyi: Elemzési keret a hazai központosított közbeszerzésekhez–hatékonyságnövelés és modernizáció, Vezetéstudomány-Budapest Management Review, 50(1), 54-62., 2019

 

Projekt eseményei

 
2022-11-17 16:03:02
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Vállalatgazdaságtan Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: 2022_OPERÁCIÓ ÉS DÖNTÉS INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem).
2020-02-13 16:21:30
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _GTK / Logisztikai és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Vállalatgazdaságtan Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »