A kisebbségi jogok erősítése Európában a csoportos perlés lehetőségével  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
124804
típus FK
Vezető kutató Körtvélyesi Zsolt
magyar cím A kisebbségi jogok erősítése Európában a csoportos perlés lehetőségével
Angol cím Enhancing Minority Rights Using Group Litigation in Europe (EMULE)
magyar kulcsszavak kisebbségi jog, kollektív jog, csoportos perlés, kollektív eljárás
angol kulcsszavak minority rights, collective rights, group litigation, collective procedure
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító jogtudomány
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Jogtudományi Intézet (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
résztvevők Fiala-Butora János
projekt kezdete 2017-09-01
projekt vége 2022-12-31
aktuális összeg (MFt) 13.955
FTE (kutatóév egyenérték) 3.70
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás eljárási és gyakorlati hangsúlyokkal vizsgálta a kisebbségi jogérvényesítés európai lehetőségeit. Ezen belül kiemelten vizsgálta, hogy a jogi megoldások hogyan tehetőek hatékonyabbá, különösen a csoportos igényérvényesítési mechanizmusok révén. A kutatás hangsúlyosan vette figyelembe a jogérvényesítés környezeti tényezőit, kapcsolódva kurrens, az Egyesült Államokban megjelent jogszociológiai megközelítésekhez. A kutatás megközelítésének újítása ezen felül, hogy egymás mellett, egymásra reagáltatva vizsgálta különböző kisebbségek – így a romák és a határon túli magyarok, illetve a szerkesztett kötet egyes tanulmányinál a Balkánon élő muszlimok – olykor eltérő, de mégis gyakran hasonló nehézségekbe ütköző jogérvényesítési törekvéseit. A kutatási eredményekre, összhangban az eredeti célkitűzésekkel, nem csak további tervezett kutatás épül, hanem közvetlen gyakorlati javaslatok is következnek, amelyekkel az európai emberi jogi rendszer hatékonyabb választ tud adni a kisebbségeket érő jogsérelmekre. A kutatási eredményeket számos fórumon, hazai és nemzetközi közönséghez is eljuttattuk előadások, konferenciaszervezések és -részvételek, továbbá magyar, szlovák és angol nyelvű publikációk révén.
kutatási eredmények (angolul)
The research project analyzed, with an emphasis on procedure and practice, European chances for more effective protection of minority rights. It specifically looked at group litigation as a possible venue for minority claims. The research paid special attention to contextual elements of rights claiming, connecting to current sociolegal approaches that first emerged in the United States. The research took an innovative approach also by a combined mapping of experiences of various minority communities (Roma and Hungarians in neighboring countries; the edited volume also includes studies on Muslim in the Balkans). The resulting insights show that while these communities vary in what claims and rights they focus on, the challenges they face are often comparable. In line with the original goals of the project, the results can not only serve as a basis for future (already planned) research, but also can be directly translated into measures that enhance the effectiveness of the European human rights regime in responding to minority rights violations. The findings of the research were disseminated in various fora, reaching domestic and international audiences through lectures, conferences (both as organizers and participants), and publications in Hungarian, Slovakian, and English.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=124804
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Körtvélyesi Zsolt (special issue editor): Intersections tematikus szekció, Intersections, 2019
Körtvélyesi Zsolt: Enforcing Equality? Promises and Limits of Legal Responses to Systemic Inequalities, Intersections 2019/2, 2019
Fiala-Butora János: Az európai kisebbségvédelmi rendszer: rendszerszintű problémák és be nem váltott remények, Fundamentum 2019/1-2, 2019
Körtvélyesi Zsolt: A csoportos perlés mint a kisebbségi jogvédelem eszköze. Egy eljárási javaslat az egyéni/kollektív kisebbségi jogok dilemmájának feloldására, Fundamentum 2019/1-2, 2019
Körtvélyesi Zsolt (szerkesztő): Európai kisebbségi jogok, Fundamentum 2019/1-2, 2019
Fiala-Butora János: Operationalizing Cultural Autonomy in International Law as a Form of Effective Participation in Decision-Making, International Relations and Diplomacy, 2020
Fiala-Butora János: Implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities and the European Language Charter: unified standard or divergence?, Hungarian Journal of Minority Studies, 2020
Fiala-Butora János: The Controversy Over Ukraine’s New Law on Education: Conflict Prevention and Minority Rights Protection as Divergent Objectives?, European Yearbook on Minority Issues, 2020
Fiala-Butora János: Árnyékjelentések Felvidéken, Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében 2018, 2020
Körtvélyesi Zsolt: TRANSCENDING THE INDIVIDUAL/COLLECTIVE MINORITY RIGHTS DIVIDE: A PROCEDURAL SOLUTION, INTERNATIONAL & COMPARATIVE LAW QUARTERLY 71: (1) pp. 73-106., 2022
Fiala-Butora János: Dual citizenship in Slovakia – an internationally protected human right?, in Dabis Attila (szerk.), Magyarok Jogvédelme a Kárpát-medencében, KJI, Budapest, 2020, 145–158, 2020
Fiala-Butora János: Jazykový manažment v tieni jazykových zákonov, István Lanstyák, Milan Samko, Szilárd Sebők (eds.), Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment, Bratislava, 2022, 15–36, 2022
Fiala-Butora János: Mit védenek a nyelvi jogok? – a nemzetközi normák és végrehajtásuk hatékonyságának elvi kérdései, Magyar Tudomány 183(2022)6, 717–726, 2022
Fiata-Butora János: A kollektív bűnösség árnyékában, Gyurcsík Iván (szerk.), Gyönyör József emlékkötet – „Lesz-e végre igazi hazánk?”, Méry Ratio Kiadó, Budapest, 2022, 171–193, 2022
Farkas Lilla és Körtvélyesi Zsolt: Egyén és csoport, kisebbség és többség – A csoportos igényérvényesítés lehetőségei, Állam- és Jogtudomány, 2022/1, 24–45, 2022
Fiala-Butora János: Dual citizenship in Slovakia - an internationally protected human right?, Dabis Attila (szerk.), Magyarok Jogvédelme a Kárpát-medencében, KJI, Budapest, 2020, 145-158, 2022
Körtvélyesi Zsolt: A csoportos perlés mint a kisebbségi jogvédelem eszköze. Egy eljárási javaslat az egyéni/kollektív kisebbségi jogok dilemmájának feloldására, FUNDAMENTUM 2019: (1-2) pp. 24-41., 2019
János Fiala-Butora: Linguistic discrimination as a social, legal and human rights phenomenon, Jazykovedný časopis (Journal of Linguistics), Vol. 73, No. 3, pp. 27-46, 2022
vissza »