A magyar egészségügyi szakemberek migrációjának földrajzi vonatkozásai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
124938
típus K
Vezető kutató Pál Viktor
magyar cím A magyar egészségügyi szakemberek migrációjának földrajzi vonatkozásai
Angol cím Geographical aspects in the migration of Hungarian health-care professionals
magyar kulcsszavak egészségügy, migráció, egészségföldrajz, kvalitatív elemzés
angol kulcsszavak health care, migration, geography of health, qualitative analysis
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Társadalomföldrajz
zsűri Komplex tértudományok
Kutatóhely Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Boros Lajos
Fabula Szabolcs
Ilcsikné Makra Zsófia
Kovács Zoltán
Lados Gábor
Uzzoli Annamária
projekt kezdete 2017-09-01
projekt vége 2023-06-30
aktuális összeg (MFt) 15.295
FTE (kutatóév egyenérték) 14.76
állapot aktív projekt





 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a hazai egészségügyi szakemberek migrációjának motivációit, az azzal kapcsolatos attitűdöket vizsgálta, fókuszba helyezve annak térbeli aspektusait, a hely és egyéb földrajzi tényezők, tágabban a mikrotényezők szerepét. A vegyes, egymásra épülő kutatási módszerek közül a statisztikai elemzések alapján megállapítható, hogy az egészségügyi szakemberek térbeli koncentrációja fokozódik. Ez jellemző az Európai Unióban regionális dimenzióban, Magyarországon a településhierarchiát követve, fokozva a periferikus térségekben a humánerőforrás-hiányt. A koncentráció egyik okozója az egészségügyi szakemberek nemzetközi és országon belüli migrációja. Kérdőíves felméréssel és interjús kutatással kimutattuk, hogy az eddig ismert motivációk mellett a lokális földrajzi és egyéb mikrotényezőknek (pl. családi kapcsolatok, életszakasz, távolság) lényeges szerepük van. Tartalomelemzéssel megállapítottuk, hogy az eddigi szakpolitikai intézkedések egyrészt a lokális válaszokra kevéssé fókuszáltak, másrészt kis jelentőséget tulajdonítottak a mikrotényezőknek. Javaslataink felhívják a szakpolitika figyelmét arra, hogy az egészségügyi szakemberek megtartásánál – a strukturális, makrotényezők mellett – lényeges az egyéni, az élethelyzettel kapcsolatos mikrotényezők szerepe, melynek része a közvetlen földrajzi környezet is. Ezért a jövőben a szakpolitika formálásakor célszerű ezeket is figyelembe venni.
kutatási eredmények (angolul)
The research analyzed the motivations and attitudes related to the migration of Hungarian health professionals, focusing on the spatial aspects of migration, the role of location and other geographical factors, and more broadly on various micro-factors. Within our mixed-method approach statistical analyses suggest that the spatial concentration of health professionals is increasing. This is typical in the European Union in a regional dimension, while aligned to the settlement hierarchy in Hungary, increasing the human resource shortages in peripheral regions. One of causes of this concentration is the international and domestic migration of health professionals. Through a questionnaire survey and interview research, we have revealed that, in addition to the previously known motivations, local geographical and other micro-factors (e.g. family ties, life stage, distance) also play an important role. Through content analysis, we found that existing policy measures have, on the one hand, focused little on local responses and, on the other hand, have attached little importance to micro-factors. Our recommendations draw the attention of policymakers to the importance of the role of individual, life situation-related micro-factors, including the immediate geographical environment, in addition to structural, macro-factors, in retaining and re-attracting health professionals. It is therefore ecommended to take these into account in future policy formulation.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=124938
döntés eredménye
igen





 

Közleményjegyzék

 
Pál V. - Lados G. - Fabula Sz.: „Orvosok… határok nélkül?” Az egészségügyi szakemberek nemzetközi vándorlásának földrajzi aspektusai, Magyar Földrajzi Társaság Szegedi Osztálya, előadás, 2018
Fabula, Sz. – Lados, G. – Ilcsikné Makra, Zs. – Pál, V: A magyarországi egészségügyi humánerőforrás-kapacitás és -hiány térségi és települési szintű mintázatai., TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 9: 2 pp. 97-111., 15 p, 2020
Pál, V. – Lados, G. – Ilcsikné Makra, Zs. – Boros, L. – Uzzoli, A. – Fabula, Sz.: Concentration and inequality in the geographic distribution of physicians in the European Union, 2006–2018., REGIONAL STATISTICS 11: 31 pp. 3-28., 26 p., 2021
Fabula, Sz. – Pál, V. – Uzzoli, A.: Some characteristics of the geographical distribution of physicians in the European Union., In: Kučera, Z. (ed) EUGEO 2021: 8th EUGEO Congress on the Geography of Europe. Prague, Charles University Faculty of Science, Czech Geographical Society, p. 318., 2021
Boros, L. – Lados, G. – Ilcsikné Makra, Zs. – Pál, V.: The role of identity in migration of health care professionals: the case of Hungary, In: Kučera, Z. (ed) EUGEO 2021: 8th EUGEO Congress on the Geography of Europe. Prague, Charles University Faculty of Science, Czech Geographical Society, p. 322., 2021
Pál, V. – Ilcsikné Makra, Zs. – Fabula, Sz.: A hely és az identitás szerepe a magyar egészségügyi szakemberek vándorlási döntéseiben., In: Karátson, Dávid; Nagy, Balázs (szerk.): X. Magyar Földrajzi Konferencia absztraktkötet. Budapest, A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány, p. 50., 2021
Boros Lajos, Dudás Gábor, Ilcsikné Makra Zsófia, Morar Cezar, Pál Viktor: The migration of health care professionals from Hungary - global flows and local responses, DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 14: (1) pp. 164-188., 2022
Pál V, Fabula Sz, Ilcsikné Makra Zs, Uzzoli A: Az egészségügyi dolgozók területi eloszlása Magyarországon: mintázatok, okok és különböző narratívák, TÉR-GAZDASÁG-EMBER 10: (2) pp. 9-31., 2022
Ilcsikné Makra Zs.: A magyarországi egészségügyi szakemberek migrációjának médiareprezentációja, Egészségegyenlőtlenségek Magyarországon c. workshop, Budapest, 2019
Pál V.: Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés szakpolitikai megítélése: kérdések és ellentmondások a térbeli egészségügyi esélyegyenlőség diskurzusaiban, Egészségegyenlőtlenségek Magyarországon c. workshop, Budapest, 2019
Boros L.: Orvosmigráció Magyarországról, Márton Áron Szakkollégium, Szeged - szeminárium, 2019
Pál V.: A humánerőforrás-hiány néhány földrajzi sajátossága a magyarországi egészségügyben, Magyarok a Kárpát-medencében 4. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Szeged, 2019
Pál V. – Ilcsikné Makra Zs. – Fabula Sz. – Lados G.: „Menni vagy maradni?” Az egészségügyi felsőoktatásban tanulók véleménye a kivándorlásról”, „Földrajz és Te!” előadássorozat, Szegedi Tudományegyetem, 2019
Pál, V. – Fabula, Sz. – Ilcsikné Makra, Zs. – Uzzoli A. – Lados, G. – Boros L.: A térbeli egészségegyenlőtlenségek és az egészségügyi humánerőforrás-hiány, illetve az orvosmigráció összefüggései magyarországi példán keresztül., Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2021
Pál V. – Ilcsikné M. Zs. – Fabula Sz.: A hely és az identitás szerepe a magyar egészségügyi szakemberek vándorlási döntéseiben, MRTT XIX. Vándorgyűlése, Budapest, 2021
Fabula Sz. – Ilcsikné M. Zs. – Pál V.: Nézőpontok: az egészségügyi szakemberhiány narratívái a szakpolitika és az egészségügyi dolgozók véleménye alapján, MRTT XIX. Vándorgyűlése, Budapest, 2021
Pál, V. – Ilcsikné Makra, Zs. – Fabula, Sz. – Lados, G. – Boros, L. – Uzzoli, A.: A magyarországi egészségügyi humánerőforrás-ellátottság, a migrációs szándék és a területfejlesztés összefüggései, III. Területfejlesztők Napja – Fejlődés és fejlesztés 2020 előtt és után, 2021
Pál V. – Fabula Sz. – Lados G. – Ilcsikné M. Zs. – Boros L.: Elméletek és megközelítések az egészségügyi szakemberek migrációjának földrajzi vizsgálatában, Földrajzi Közlemények (közlésre elfogadva), 2023
Pál, V. – Fabula, Sz. – Boros, L.: Why do Hungarian health workers migrate? A micro-level analysis, Sustainability (szerkesztői döntésre vár), 2023
Pál V., Ilcsikné Makra Zs., Lados G., Boros L., Uzzoli A: A magyarországi egészségügyi szakemberek migrációjának médiareprezentációja, In: Fazekas I., Kiss E., Lázár I. (szerk.) IX. Magyar Földrajzi Konferencia előadásainak összefoglalói Debrecen, Magyarország: MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, p. 87., 2018
Pál V., Ilcsikné Makra Zs., Lados G., Boros L., Uzzoli A.: A magyarországi egészségügyi szakemberek migrációjának médiareprezentációja, In: Fazekas I., Kiss E., Lázár I. (szerk.) Földrajzi tanulmányok 2018 Debrecen, Magyarország: MTA DAB Földtudományi Szakbizottság, pp. 203-205., 3 p., 2018
Fabula Sz., Boros L., Pál V. (: Az egészségügyi szakemberek nemzetközi vándorlásának lehetséges magyarázatai, In: Fazekas I., Kiss E., Lázár I. (szerk.) IX. Magyar Földrajzi Konferencia előadásainak összefoglalói Debrecen, Magyarország: MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, p. 86-, 2018
Fabula Sz., Boros L., Pál V.: Az egészségügyi szakemberek nemzetközi vándorlásának lehetséges magyarázatai, In: Fazekas I., Kiss E., Lázár I. (szerk.) Földrajzi tanulmányok 2018 Debrecen, Magyarország: MTA DAB Földtudományi Szakbizottság, pp. 199-201., 3 p., 2018
Lados, G.; Boros, L.; Fabula, Sz.; Ilcsikné Makra, Zs.; Uzzoli, A.; Pál, V.: The role of family in the migration of health care workers: geographical perspectives and a case study from Hungary, In: 7th EUGEO Congress: Re-imagining Europe’s Future Society and Landscapes p. 375., 1 p., 2019
Fabula, Sz., Pál, V., Ilcsikné Makra, Zs. & Lados, G.: The role of place-based factors in the international migration of health workers – experiences from Hungary, In: Tilbe, F. & Mahmutoglu, V. (ed) The Migration Conference 2019 Book of Abstracts and Programme London, UK: Transnational Press London, pp. 239-240., 2019
Fabula, Sz. – Ilcsikné Makra, Zs. – Pál, V. – Lados, G. – Boros, L.: Migration intentions and motives of health workers and medical students – a country case study from Hungary, Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok - Nemzetközi Földrajzi Konferencia kiadványa, pp. 107-114., 2020
Pál V.- Ilcsikné Makra Zs.- Lados G.- Boros L.- Uzzoli A.: A magyarországi egészségügyi szakemberek migrációjának médiareprezentációja, In: Fazekas I., Kiss E., Lázár I. (szerk.) Földrajzi tanulmányok 2018 Debrecen, Magyarország: MTA DAB Földtudományi Szakbizottság, pp. 203-205., 3 p., 2018
Fabula Sz. - Boros L. - Pál V.: Az egészségügyi szakemberek nemzetközi vándorlásának lehetséges magyarázatai, In: Fazekas I., Kiss E., Lázár I. (szerk.) Földrajzi tanulmányok 2018 Debrecen, Magyarország: MTA DAB Földtudományi Szakbizottság, pp. 199-201., 3 p., 2018
Lados, G.; Boros, L.; Fabula, Sz.; Ilcsikné Makra, Zs.; Uzzoli, A.; Pál, V.: The role of family in the migration of health care workers: geographical perspectives and a case study from Hungary, In: 7th EUGEO Congress: Re-imagining Europe’s Future Society and Landscapes p. 375., 1 p., 2019
Fabula, Sz., Pál, V., Ilcsikné Makra, Zs. & Lados, G.: The role of place-based factors in the international migration of health workers – experiences from Hungary, In: Tilbe, F. & Mahmutoglu, V. (ed) The Migration Conference 2019 Book of Abstracts and Programme London, UK: Transnational Press London, pp. 239-240., 2019
Fabula, Sz. - Ilcsikné Makra, Zs. - Pál, V. - Lados, G. - Boros, L.: Migration intentions and motives of health workers and medical students – a country case study from Hungary, Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok - Nemzetközi Földrajzi Konferencia kiadványa, pp. 107-114., 2020





 

Projekt eseményei

 
2018-10-30 07:57:12
Résztvevők változása
2018-02-15 08:15:28
Résztvevők változása




vissza »