A pajzsmirigyhormon háztartás terápiás beavatkozások hatására kialakuló szövet-specifikus változásainak vizsgálata rágcsálókban és emberben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
125247
típus K
Vezető kutató Gereben Balázs
magyar cím A pajzsmirigyhormon háztartás terápiás beavatkozások hatására kialakuló szövet-specifikus változásainak vizsgálata rágcsálókban és emberben
Angol cím Tissue specific assessment of medical therapy evoked alterations of thyroid hormone economy in rodents and humans
magyar kulcsszavak szövet-specifikus pajzsmirigyhormon hatás, THAI egérmodell, pajzsmirigyhormon kiegészítés, amiodaron
angol kulcsszavak Tissue specific thyroid hormone action, THAI mouse model, thyroid hormone supplementation, amiodarone
megadott besorolás
Endokrinológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Endokrinológia
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Molekuláris Sejt Metabolizmus Kutatócsoport (HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
résztvevők Borbélyné Dr Mácsai Lilla
Dohán Orsolya
Dorogházi Beáta Vanessza
Fekete Csaba
Kádár Andrea
Németh Dorottya
Rada Kristóf
Sinkó Richárd
projekt kezdete 2017-12-01
projekt vége 2022-11-30
aktuális összeg (MFt) 47.902
FTE (kutatóév egyenérték) 8.50
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A pajzsmirigyhormonok (PMH) a fejlődés és szöveti működés alapvető tényezői. A PMH hatást két különálló, de egymással kapcsolatban lévő szabályozórendszer felügyeli. A hypothalamus-hypophysis-pajzsmirigy tengely a keringő PMH szinteket tartja stabilan, míg a PMH jelátvitel szövetspecifikus beállítása a szöveti PMH hatás gyors és specifikus szabályozását biztosítja. Emiatt bizonyos körülmények között a keringő PMH és TSH szintek nem tükrözik a szöveti PMH hatást.
Ez fontos lehet hypothyreosis betegek T4 monoterápiájában és az amiodaron, egy antiarhytmiás gyógyszer által kiváltott thyrotoxicosis-ban (AIT). Mivel vannak arra utaló adatok, hogy a hypothyreosis T4 monoterápiája nem hoz létre teljes euthyreosist egyes betegcsoportokban, így vizsgálni kívánjuk, hogy a helyi PMH hatás T4 általi normalizálása hypothyreosisban mutat-e szövetspecifikus különbségeket. Ehhez a közelmúltban előállított PMH indikátor (THAI) egerünket és szövetspecifikus, PMH által szabályozott emberi markereket fogunk használni. Azt is vizsgálni kívánjuk THAI egérben, hogy a T4+T3 kezelés alkalmasabb-e az euthyreosis helyreállítására.
Mivel az amiodaron a PMH jelátvitel több szintjére is hathat, feltételezzük, hogy az AIT betegek szövetei nem okvetlenül hyperthyreosisos. Ezt a szövetspecifikus PMH hatás meghatározásával kívánjuk vizsgálni THAI egérben és AIT betegek PMH érzékeny markereivel.
Vizsgálataink a hypothyreosis kezelésének optimalizálását célozzák, továbbá annak tisztázását, hogy az AIT kezelésére használt amiodaron felfüggesztés és a teljes thyroidectomia megfelelő kezelést jelent-e e betegek számára. A várt eredmények milliós betegcsoport kezelését javíthatják világszerte.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A pajzsmirigy által termelt két pajzsmirigyhormon (PMH) forma a T4 prohormon és az aktivált T3. A PMH transzportjának, metabolizmusának és magi jelátvitelének szövetspecifikus szabályozása nagy hatással van a PMH hatásra. Terápiás kezelések befolyásolhatják mind a keringő PMH szintet, mind a szövetspecifikus PMH jelátvitelt, így szervspecikusan szabályozhatják a PMH hatást.
A hypothyreosis kezelésének tipikus módja a T4 monoterápia. Mivel az egyes szervek T4 aktiváló kapacitása eltérő, így T4 szupplementáció során egyes alacsonyabb PMH aktivációval rendelkező szervekben hypothyreosis maradhat fent. Ezért vizsgálni fogjuk a T4 monoterápia szövetspecifikus PMH hatásra gyakorolt befolyását emberben és egérben, ill. a T4+T3 terápia hatását egérben. Ezek a vizsgálatok több millió hypothyreosissal kezelt beteg terápiájának optimalizálásához járulhatnak hozzá.
Szintén tanulmányozni fogjuk egy antiarhytmiás szer, az amiodaron szövetspecifikus PMH hatásra kifejtett hatását emberben és egérben. Mivel in vitro adatok arra utalnak, hogy az amiodaron a PMH jelátvitel különböző szintjeit befolyásolhatja, feltételezzük, hogy az amiodaronnal indukálta hyperhyreozisos betegek valójában nem szenvednek szöveti hyperthyreozisban. Ezért vizsgálni fogjuk, hogy hogyan befolyásolja az amiodaron a szövetspecifikus PMH hatást emberben és egérben.
Bár az amiodaron jelenti számos arythmiás beteg egyetlen terápiás lehetőségét, a használata által kiváltott hyperthyreosis kezelése jellemzően az amiodaron terápia leállításán és teljes thyroidectomián alapul. Annak tisztázása, hogy e betegek szövetei valóban hyperthyreosisosak-e, nagy hatást gyakorolhat e betegek életminőségére és életkilátásaira.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Kutatócsoportunk különleges erőssége, hogy nemzetközileg elismert klinikus és alaptudományi kutatók tudásának és kutatási eszköztárának kombinációjával valósul meg, ami jelentős kapacitás növekedést eredményez a klinikai és experimentális alaptudományi endokrinológia területén. Míg a klinikus kutatók nagy tapasztalattal rendelkeznek a különböző orvosi terápiáknak a pajzsmirigyormon (PMH) homeosztázisra kifejtett hatásait illetően, addig az alaptudományi kutatók a legmodernebb molekuláris megközelítésekkel vizsgálják a szövetspecifikus PMH hatást. Ezek egyike a közelmúltban kifejlesztett, különleges PMH indikátor transzgenikus egerünk (THAI egér), ami lehetővé teszi a PMH hatás bármilyen egérszövetben történő mérését. Ezen egyedülálló egérmodell, ill. a klinikus és alaptudományi kutatók együttes erőfeszítése segítségével kívánjuk jobban megérteni a hypothyreosisos betegek T4 monoterápiájának és az amiodaron kezelésnek a szövetspecifikus PMH hatásra gyakorolt befolyását. A hypothyreosisos betegek PMH kiegészítő terápiájának optimalizálása világszerte javítathatja e betegek életminőségét. Az amiodaronnal kezelt, thyrotoxicosisos (emelkedett keringő PMH szintű) betegekben a szövetspecifikus PMH hatás megértése szintén hozzájárulhat e betegek kezelésének optimalizálásához és ezáltal életminőségük és életkilátásaik javításához.
Nem tudunk olyan hazai kutatócsoportról, akik a szövetspecifikus PMH hatást vizsgálnák emberben vagy rágcsálókban. Angol, holland, francia és az USA-ban működő kutatócsoportok vizsgálják a PMH transzporter és PMH receptor mutációk szövetspecifikus hatásait emberben és knock-out vagy knock-in transzgenikus egerekben, de tudomásunk szerint nincs olyan csoport, akik az orvosi kezelések szövetspecifikus PMH hatásokra kifejtett befolyását tanulmányoznák. Továbbá jelenleg rajtunk kívül senki nem fér hozzá a szabadalmaztatás alatt álló THAI egérmodellünkhöz, így a versenytársak a szövetspecifikus PMH hatást illetően csupán kevésbé megbízható, közvetett mérésekre támaszkodhatnak.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A pajzsmirigyhormonok (PMH) a fejlődés és szöveti működés alapvető szabályozói. A PMH hatást két különálló, de egymással kapcsolatban lévő szabályozórendszer felügyeli. Amíg a hypothalamus-hypophysis-pajzsmirigy tengely a keringő PMH szinteket tartja stabilan, addig a PMH jelátvitel szövetspecifikus beállítása a szöveti PMH hatás gyors és specifikus szabályozását biztosítja. Emiatt bizonyos körülmények között a keringő PMH és TSH szintek nem tükrözik a szöveti PMH hatást.
Ez fontos lehet csökkent PMH termeléssel rendelkező betegek T4 monoterápiájában és az amiodaron, egy antiarhytmiás gyógyszer által kiváltott thyrotoxicosis-ban (AIT). Mivel vannak arra utaló adatok, hogy a hypothyreosis T4 monoterápiája nem normalizálja a PMH hatást minden szövetben egyes betegcsoportokban, így vizsgálni kívánjuk egy speciális egérmodellben és szövetspecifikus, PMH által szabályozott emberi markerekkel, hogy a helyi PMH hatás T4 általi normalizálása hypothyreosisban mutat-e szövetspecifikus különbségeket. Azt is vizsgálni kívánjuk egér modellben, hogy a T4+T3 kezelés alkalmasabb-e a szöveti euthyreosis helyreállítására.
Mivel az amiodaron a PMH jelátvitel több szintjére is hathat, feltételezzük, hogy az AIT betegek nem okvetlenül hyperthyreosisosak. Ezt a szövetspecifikus PMH hatás meghatározásával kívánjuk vizsgálni egérmodellben és AIT betegek PMH érzékeny markereivel.
Vizsgálataink a hypothyreosis kezelésének optimalizálását célozzák, továbbá annak tisztázását, hogy az AIT kezelésére használt amiodaron felfüggesztés és teljes pajzsmirigyeltávolítás megfelelő kezelést jelent-e e betegek számára. A várt eredmények milliós betegcsoport kezelését javíthatják világszerte.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Thyroid hormones (TH) are critical for development and maintenance of tissue function. TH action is controlled by two distinct but interacting regulatory systems. While the hypothalamic-pituitary-thyroid axis maintains stable circulating thyroid hormone levels, tissue specific regulation of TH signaling provides quick and tissue specific regulation of TH action. Therefore, under certain conditions the circulating TH and TSH levels may not reflect tissue specific TH actions.
This can occur in T4 monotherapy of hypothyroid patients and in amiodarone, a powerful antiarythmic drug, induced thyrotoxicosis (AIT).
Since there are indications that T4 monotherapy of hypothyroid conditions does not completely restore euthyroidism in specific patient groups, we aim to study whether the normalization of local TH action in T4 therapy of hypothyroidism show tissue specific differences using our recently developed TH Action Indicator (THAI) mouse model and tissue specific TH regulated human markers. We will also study in THAI mouse whether combined T4+T3 treatment can more appropriately restore euthyroidism.
Since amiodarone may affect TH signaling at multiple levels, we hypothesize that tissues of AIT patients are not necessarily hyperthyroid. To test, we will assess tissue specific TH action both in amiodarone treated THAI mice and in AIT patients using tissue specific markers of TH action.
Our studies aim to optimize the treatment of hypothyroidism and reveal whether the discontinuation of amiodarone treatment and total thyroidectomy, the common therapy of AIT are adequate for these patients. The expected results may lead to improved treatment for millions of patients worldwide.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The thyroid gland secretes two forms of thyroid hormones (TH); T4, the prohormone and T3, the activated form. Regulation of tissue specific transport, metabolism and nuclear action of TH has high impact on TH action. Medical therapies can affect TH availability both in the circulation and also the tissue specific regulation of TH signaling, therefore can exert organ specific impact on TH action.
T4 monotherapy represents the standard way to treat hypothyroidism. Since organs have different TH activating capacity, hypothyroid conditions can be sustained in organs with lower TH activating capacity during T4 supplementation. Thus, we will study the effect of T4 monotherapy on the tissue specific TH action in both humans and mice and the effects of combined T4+T3 therapy in mice. These studies may help to optimize the treatment of millions of hypothyroid patients.
Our studies will also focus on the effect of an antiarythmic drug, amiodarone on tissue TH action both in humans and mice. Since in vitro studies indicate that amiodarone may influence several steps of local TH signaling, we hypothesize that the tissues of amiodarone induced hyperthyroid patients are not having tissue hyperthyroidism. Therefore, we will determine the effect of amiodarone on the tissue specific TH action in both humans and mice.
Although amiodarone represents the only choice for antiarythmic treatments for many patients, treatment of amiodarone therapy induced thyrotoxicosis typically involves discontinuation of amiodarone and total thyreoidectomy. Demonstration that the tissues of these patients are not hyperthyroid would exert high impact on life quality and life expectancy of these patients.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

A special strength of our research team is that it consists of internationally known clinical scientists and basic researchers and combines their knowledge and research tools resulting significant capacity building in clinical and basic endocrinology research. While clinical scientists of the team are highly experienced with different effects of medical therapies on the thyroid hormone (TH) homeostasis, the basic scientists apply state of the art molecular approaches to study tissue specific TH action. One of these tools is our recently developed, special transgenic Thyroid Hormone Action Indicator (THAI) mouse model that can be used to determine the changes of TH action in any mouse tissue. This unique mouse model and the combined efforts of clinicians and basic scientists will be utilized to better understand the effects of medical therapies, like the T4 monotherapy of hypothyroid patients and the amiodarone therapy on tissue specific TH action.
Optimization of TH replacement therapy of hypothyroid patients could increase the life quality of millions of patients worldwide. Understanding the tissue specific TH effect in the amiodarone treated patients, who develop thyrotoxicosis (increased circulating TH levels) may also optimize the therapy of these patients and therefore improve their life quality and life expectancy.
We are not aware of any Hungarian research team, who would study the tissue specific TH action in humans or in rodents. English, Dutch, French and US research teams are involved to understand the tissue specific effects of TH transporter or TH receptor mutations in humans and in knock out or knock in transgenic mice, but we are not aware of any research group that studies the effect of medical therapies on the tissue specific effects of TH. In addition, as these research groups have no access to the THAI mouse model that presently undergoes patenting, so they can apply only less reliable, indirect measurements to study the tissue specific TH effects.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Thyroid hormones (TH) are critical for the development and maintenance of tissue function. TH action is controlled by two distinct but interacting regulatory systems. While the hypothalamic-pituitary-thyroid axis maintains stable circulating TH levels, tissue specific regulation of TH signalling provides quick and tissue specific regulation of TH action. Therefore, under certain conditions the circulating TH and TSH levels may not reflect tissue specific TH actions.
This can occur in T4 monotherapy of patients with decreased TH production, and in amiodarone, a powerful antiarythmic drug, induced thyrotoxicosis (AIT; highly increased TH levels).
Since there are indications that T4 therapy of hypothyroid conditions does not normalize the TH action in all tissues in specific patient groups, we aim to study whether the local TH action in T4 therapy of hypothyroidism show tissue specific differences using a unique mouse model and tissue specific, TH regulated human markers. We will also study whether combined T4+T3 treatment can be more appropriately restore euthyroidism in tissues.
Since amiodarone may affect TH signalling at multiple levels, we hypothesize that tissues of AIT patients are not necessarily hyperthyroid. To test, we will assess tissue specific TH action both in amiodarone treated mouse model and in AIT patients using tissue specific markers of TH action.
Our studies aim to optimize the treatment of hypothyroidism and reveal whether the discontinuation of amiodarone treatment and total thyroidectomy, the common therapy of AIT are adequate for these patients. The expected results may lead to improved treatment for millions of patients worldwide.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Munkánk célja a szövetspecifikus pajzsmirigyhormon (PH) háztartás új vonatkozásainak megismerése volt fiziológiás és patológiás körülmények között. Szabadalmaztattuk a Pajzsmirigy Hormon Hatás Indikátor (THAI) transzgenikus egérmodellünket, amely lehetővé teszi a szövetspecifikus PH hatás szelektív vizsgálatát élő egerekben és szövetmintákban. Ez a modell lehetővé tette az Alacsony T3 szindróma (NTIS) patogenezisének tanulmányozását, amely tünetegyüttes gyakorlatilag minden intenzív osztályon fekvő betegben előfordul. Kimutattuk, hogy az NTIS fertőzéssel, ill. éhezéssel indukált formáit teljesen másként szabályozza a hipotalamikus PH jelátvitel. Azt is megállapítottuk, ezen állapotban ugyanazon állatban egyidejűleg van jelen hipo-, eu- és hipertireózis különböző szövetekben, így a keringő PH szint önmagában elégtelen markere a szöveti PH háztartásnak. Tanulmányoztuk a környezeti szennyező anyagok hatását a szöveti PH háztatásra és bebizonyítottuk, hogy a THAI egér a PH háztatást megzavaró endokrin diszruptorok szűrésének hatékony in vivo emlősmodellje. Olyan biomarker-rendszert fejlesztettünk ki különböző PH-státuszú betegektől származó hajhagymák újgenerációs szekvenálásával, amely lehetővé teszi az ember szöveti PH-háztartásának mérését. Hozzájárultunk továbbá a barna zsírszövetben található adipocita progenitorokban lévő TH-hatás hátterében álló mechanizmusok feltárásához, ami lehetővé teszi a barna zsírszövet depók adaptív termogenezisének jobb megértését.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of our project was to address novel aspects of tissue-specific thyroid hormone (TH) action under physiological and pathological conditions. We patented our Thyroid Hormone Action Indicator (THAI) transgenic mouse model, that allows the selective assessment of tissue-specific TH action in live mice and tissue samples. The model allowed to study the pathogenesis of Nonthyroidal Illness Syndrome (NTIS), a phenomenon observed in virtually all ICU patients. We revealed that infection- and fasting induced forms of NTIS are strikingly differently regulated by hypothalamic TH signaling. We also found that under this condition hypo-, eu- and hyperthyroidism is present in different tissues of the same animal and in this case circulating TH level alone is a poor marker of tissue TH signaling. We also studied the impact of environmental pollutants on tissue TH economy and proved that the THAI mouse provides a powerful and novel in vivo mammalian model to selectively screen the potential of compounds to disrupt TH signaling and identify TH disruptors and their tissue-specific effects. We developed a biomarker system that allows to assess human tissue TH economy using Next Generation Sequencing of human hair follicles originating from patients with different TH status. We also contributed to the elucidation of a mechanisms underlying TH action in adipocyte progenitors residing in brown adipose tissue (BAT) that allows better understanding of adaptive thermogenesis in BAT.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=125247
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Richárd Sinkó, Petra Mohácsik, Dóra Kővári, Veronika Penksza, Gábor Wittmann, Lilla Mácsai, Tatiana L Fonseca, Antonio C Bianco, Csaba Fekete and Balázs Gereben: Different hypothalamic mechanisms control decreased circulating thyroid hormone levels in infection and fasting-induced Non-Thyroidal Illness Syndrome in male Thyroid Hormone Action Indicator Mice, Thyroid 2022 https://doi.org/10.1089/thy.2022.0404, 2022
Richárd Sinkó, Kristóf Rada, Anna Kollár, Petra Mohácsik, Miklós Tenk, Csaba Fekete, Balázs Gereben: Tetrabromobisphenol A and diclazuril evoke tissue-specific changes of thyroid hormone signaling in male Thyroid Hormone Action Indicator Mice, Int J of Mol Sciences 2022, 23(23), 14782, 2022
Shengnan Liu, Siyi Shen, Ying Yan, Chao Sun, Zhiqiang Lu, Hua Feng, Yiruo Ma, Zhili Tang, Jing Yu, Yuting Wu, Balazs Gereben, Petra Mohacsik, Csaba Fekete, Xiaoyun Feng, Feixiang Yuan, Feifan Guo, Cheng Hu, Mengle Shao, Xin Gao, Lin Zhao, Yuying Li, Jingjing Jiang, and Hao Ying: Triiodothyronine (T3) promotes brown fat hyperplasia via thyroid hormone receptor α mediated adipocyte progenitor cell proliferation, Nature Comm 2022 Jun 13;13(1):3394, 2022
Balázs Gereben: Visualizing thyroid hormone action in vivo, 41st Annual Meeting of the European Thyroid Association, MTE7, 17/09/2018 Newcastle, UK; (Meet the Expert talk), 2018
Balázs Gereben: Tissue-specific regulation of thyroid hormone action (symposium talk), 20th European Congress of Endocrinology, S29.1, 22/05/2018 Barcelona; (symposium talk), 2018
Sinkó Richárd, Mohácsik Petra, Fekete Csaba, Gereben Balázs: A lokális pajzsmirigyhormon háztartás korfüggő folyamatainak vizsgálata alacsony T3 szindróma során pajzsmirigyhormon indikátor egérmodellben, Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXVII. Kongresszusa, 2018. 06. 01. Hajdúszoboszló; (előadás), 2018
Dorottya Németh, Péter Egri, Balázs Gereben: Development of a recombinant FRET-based biosensor to assess compartment-specific T3 levels in live cells , 41st Annual Meeting of the European Thyroid Association, OP-01-02, 15/09/2018 Newcastle, UK; (Topic Highlight plenary oral presentation), 2018
Antonio C. Bianco, Alexandra Dumitrescu, Balázs Gereben, Miriam O. Ribeiro, Tatiana L. Fonseca, Gustavo W. Fernandes, Barbara M. L. C. Bocco: Paradigms of dynamic control of thyroid hormone signaling, Endocrine Reviews 2019 40(4):1000-1047, 2019
Fonseca TL, Fernandes GW, Bocco BMLC, Keshavarzian A, Jakate S, Donohue TM Jr, Gereben B, Bianco AC: Hepatic Inactivation of the Type 2 Deiodinase Confers Resistance to Alcoholic Liver Steatosis, Alcohol Clin Exp Res. 2019 43(7):1376-1383, 2019
Csaba Fekete , Balázs Gereben, Petra Mohácsik, Ferenc Erdélyi, Gábor Gábor: TRANSGENIC MOUSE FOR THE ASSESSMENT OF THYROID HORMONE (TH) ACTION, EUROPEAN PATENT OFFICE EP3223606, 2019
Fekete Csaba, Gereben Balázs, Mohácsik Petra. Erdélyi Ferenc, Szabó Gábor: Pajzsmirigyhormon-hatás mérésére szolgáló transzgenikus indikátor egér és rekombináns DNS-konstrukció, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala HU230964, 2019
Balázs Gereben: Tissue-Specific Thyroid Hormone Economy: Lessons from the Thyroid Hormone Action Indicator Mouse, ThyroidTransAct Meeting Berlin, 2019/06/28, invited symposium talk, 2019
Gereben Balázs: Transzgenikus egérmodell a szövet-specifikus pajzsmirigyhormon hatás detektálására, Quo vadis glandula thyreoidea, Siófok, 2019/04/25; felkért előadás, 2019
Kővári D, Penksza V, Szilvásy-Szabó A, Sinkó R, Gereben B, Mackie K, Fekete C: Tanycyte specific ablation of diacylglycerol lipase alpha stimulates the hypothalamic-pituitary-thyroid axis by decreasing the endocannabinoid mediated inhibition of TRH release, Journal of Neuroendocrinology. 2022;34:e13079., 2022
Balázs Gereben: Gereben B Bioluminescence-assisted study of biological functions: lessons from the Thyroid Hormone Action Indicator Mouse, PurinesDX Workshop Budapest, 2019/03/11, invited talk, 2019
Csaba Fekete, Balázs Gereben, Petra Mohácsik, Ferenc Erdélyi, Gábor Gábor: TRANSGENIC MOUSE FOR THE ASSESSMENT OF THYROID HORMONE (TH) ACTION, EUROPEAN PATENT OFFICE EP3223606, 2019
Csaba Fekete, Balázs Gereben, Petra Mohácsik, Ferenc Erdélyi, Gábor Gábor: TRANSGENIC MOUSE FOR THE ASSESSMENT OF THYROID HORMONE (TH) ACTION, United States Patent and Trademark Office #10,694,724 B2, 2020
Balázs Gereben: In vivo and in vitro reporters for thyroid hormone action, 16th International Thyroid Congress Xian, China 2020/09/09-13, invited symposium talk; cancelled due Covid, 2020
Balázs Gereben: Endoplasmic Reticulum Stress and Thyroid Hormone Signaling, ENDO2020; The American Endocrine Society’s Annual Meeting, San Francisco, CA 2020/03/28-31; invited symposium talk; cancelled due Covid, 2020
Gereben Balázs: Hypothyreosis: egy régi kórkép új alaptudományi adatok fényében, Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság kongresszusa; 2020. június 11-13 Eger; felkért plenáris nyitóelőadás; Covid miatt elhalasztva, 2020
Gereben Balázs: Hypothyreosis: egy régi kórkép új alaptudományi adatok fényében., Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság kongresszus, 2021.aug.26. Eger; felkért plenáris nyitóelőadás, 2021
Balazs Gereben: Region-specific impact of T4 on thyroid hormone action in the brain, 14th International Workshop on Resistance to Thyroid Hormone and Thyroid Hormone Action, Asilomar, CA, USA, invited talk, cancelled due Covid, postponed to 2021, 2021
Balázs Gereben: Endoplasmic Reticulum Stress and Thyroid Hormone Signaling, ENDO2020; The American Endocrine Society’s Annual Meeting, on-line Session S68 2021/03/20-23; invited symposium talk, 2021
Balázs Gereben: Mechanisms regulating the HPT axis, 44th Annual Meeting of the European Thyroid Association; Symposium #6, Symposium talk; 12/09/2022, Brussels, 2022
Balázs Gereben: Visualizing TR action: Mouse models of tissue specific TH action, 44th Annual Meeting of the European Thyroid Association; Basic Update: Symposium talk; 10/09/2022, Brussels, 2022
Balazs Gereben: Region-specific impact of T4 on thyroid hormone action in the brain, 14th International Workshop on Resistance to Thyroid Hormone and Thyroid Hormone Action, Asilomar, CA, USA, invited talk, cancelled due Covid, postponed to 2023, 2021
Gereben Balázs: Az idegrendszeri pajzsmirigyhomon háztartás szabályozásának aktuális kérdései, 6. Tavaszi Endokrin Továbbképző Tanfolyam, 2022/06/16, Zalakaros, 2022
B. Szecsi, R. Sinko, B. Gereben, M. Oleszka, E. Losoncz, J. Gal, T. Radovits, B. Merkely, A. Szekely: RELEVANCE OF DEIODINASE ENZYMES IN HEART TRANSPLANT - PRELIMINARY STUDY, 37th EACTAIC Annual Congress PP23, 2022

 

Projekt eseményei

 
2022-07-19 14:17:51
Résztvevők változása
2021-07-02 15:19:56
Résztvevők változása
2020-07-30 18:07:28
Résztvevők változása
2020-01-14 10:16:06
Résztvevők változása
vissza »