Dithyrambos, a görög ünnep- és dalkultúra próteusi műfaja a töredékek, feliratok és ábrázolások tükrében.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
125518
típus K
Vezető kutató Kárpáti András
magyar cím Dithyrambos, a görög ünnep- és dalkultúra próteusi műfaja a töredékek, feliratok és ábrázolások tükrében.
Angol cím The Dithyramb as the Protean genre of Greek festivals and song culture in the light of textual, epigraphic and iconographic evidence
magyar kulcsszavak dithyrambos, kardal, görög líra, görög ünnepek, antik görög zene, feliratok, ikonográrfia, kulturális emlékezet
angol kulcsszavak dithyramb, choral song, Greek lyric poetry, Greek festivals, ancient Greek music, epigrpahy, iconography, cultural memory
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Görög civilizáció
zsűri Irodalom
Kutatóhely Klasszika Filológia Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Bélyácz Katalin
Gábor Sámuel
Karsai György
Kulin Veronika Erzsébet
Lindner Gyula
Nagy Árpád Miklós
Vilmos László
projekt kezdete 2017-09-01
projekt vége 2022-08-31
aktuális összeg (MFt) 4.356
FTE (kutatóév egyenérték) 7.78
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A dithyrambos a görög tánc- és dalkultúra egyik legtovább élő formája volt. Szoros, ám máig vitatott kapcsolatban állt a dráma kardalával. Az utóbbi években új lendületet kapott a dityhrambos-kutatás, a nemzetközi irodalomban több megközelítésben tárgyalták filológusok, régészek és történészek, vizsgálták az ábrázolásait, feliratos emlékeit, zenei, előadási, vallási és társadalmi vonatkozásait, kapcsolatait más műfajokkal, antik recepcióját. Kutatási projektünk fő irányai: 1. Dithyrambos-testimoniumok, szöveges töredékek, feliratok, ábrázolások és chorégia-emlékek (szöveggyűjtemény kommentárral, fordítással, tárgykatalógus, ikonográfia); 2. a dithyrambos mint intézmény: chorégia és kulturális emlékezet; 3. dithyrambos és politika, propaganda, idenditás; 4. dithyrambos: mítosz, kultusz, ünnep és performansz; 5. 'új dithyrambos' az 5. századi athéni 'újzene' és zenepolitika kontextusában; 6. dithyrambos és dráma dialógusa: dithyrambikus drámai kardal és dramatikus dithyrambos.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A dithyrambos jóval kevesebb figyelmet kapott, mint a dráma egészen az utóbbi évekig, a magyar szakirodalomban különösképpen. Irodalomtörténeti tárgyalását a műforma esszenciális változékonysága tette problématikussá, modern kritikai értékelésére pedig árnyékot vetett az antik recepció egyoldalúsága, amely az ún. új-dithyrambost kiüresedettnek, hatásvadásznak ítélte. A kortárs kritika és a dithyrambos-szerzőket ért támadások kontextusa a Kr.e. 5. század végének politikai meghatározottságú musziko-poétikai diskurzusa, ami alapjaiban határozta meg a modern dithyrambos-recepciót. A kutatási programban emiatt a sajátos fénytörés miatt tartjuk fontosnak a dithyrambos teljes (és nem csupán 5. századi) történetét a fókuszba állítani, az archaikus kortól egészen a római császárkorig, illetve a dithyrambos irodalomtörténeti és esztétikai kérdései mellett vizsgálni vallás- és társadalomtörténeti, illetve politikai vonatkozásait is. Az utóbbi évtized dithyrambos-kutatása számos területen új kérdéseket tett fel, amelyekre a magyar kutatóknak is érdemes válaszokat keresniük. A részt vevő kutatók eddigi munkássága nemzetközi perspektívában is érdeklődésre számot tartó eredményeket ígér.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A nemzetközi tudományban az utóbbi években megújult dithyrambos-kutatás a következő területeken kínál kapcsolódási pontokat, melyek egyszersmind többféle, különböző kutatási területeket integráló megközelítésmódokat igényelnek.
- szöveg és szövegkritika: a műfajhoz vizsgálható rövid, illetve terjedelmesebb töredékek
- drámajátszás és ünnepkultúra, 'performance studies'
- a dithyrambos vallási-kultikus funkciói, Dionysos-kultusz és misztériumvallás
- a dithyrambos és az ún. új zenei 'forradalom', 'zenepolitika', az 'új és a régi' polémiája a görög kultúrában
- a dithyramboshoz kapcsolható társadalmi intézmények és politikai diskurzusok
- a dithyrambos athéni, illetve Athénen kívüli formái
- dithyrambos-előadásokról tudósító feliratok, illetve a dithyramboshoz kapcsolódó tárgyi emlékek és ábrázolások
- a dithyrambos hellénisztikus és római kori továbbélése, antik és modern recepciója

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A dithyrambos (Dionysos tiszteletére énekelt ünnepi kardal) a görög kultúra egyik legizgalmasabb, legsokoldalúbb műformája, kiemelten fontos tárgya lehet a vallás-, irodalom-, zenetörténetnek, illetve a társadalomtörténetnek, ám mivel az eredeti dithyrambos-szövegekből csak kevés töredék maradt ránk, a dithyrambos egészen a legutóbbi időkig a kutatásban a dráma mögé szorult. Az utóbbi két évtized szemléletváltása, amely a kutatást a kiterjesztette a nyilvános előadások, így a drámai és dithyrambos-versenyek szövegen túli aspektusaira is, a dithyrambos-kutatás számára is merőben új, nem egy esetben tudományközi megközelítéseket is igénylő kérdéseket tett fel. Egyrészt ezekhez kíván a magyar kutatási program hozzászólni, illetve nemzetközi perspektívában is érdeklődésre számot tartó új kérdéseket megfogalmazni.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The dithyramb as a choral song was one of the long lasting forms of Greek song and dance culture. Growing number of studies on dithyramb were carried out with different approaches offering a fresh survey of the dithyramb: genre and history by synthesizing latest results in ancient literary criticsm, history of ancient music and archaeology. Main topics of our research project are the following:
1: Dithyramb: testimonia and fragments (with commentaries and translations); catalogue of artefacts relating to dithyramb: epigraphic records, choregic monuments, dithyrambic imagery
2: Dithyrambic choregia and cultural memory
3: Dithyramb as a vehicle of forming politics, propaganda, and identity
4: Dithyramb: myth and cult
5: ‘New Music’, musico-politics and the New Dithyramb in Athens
6: The dialogue between drama and dithyramb

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Dithyramb was far less studied than drama until recently, and particularly by Hungarian scholars. A literary analysis was difficult due to its apparent ability to change its shape, while scholar critical approach was overshadowed by its biased reception in antiquity. Opinions that consider dithyramb as a less significant cultural product made by 5th century empty stylists cannot be held to be certain. Discourse of the New Music debate which lasted however only a couple of decades in a period of thousand years' history of the genre affected the reception of the dithyramb affected until now. Due to this peculiar aspect our research project would like to focus on the whole history of dithyramb, from archaic Greek world until the Roman Empire, and a particular aim of the project is to explore with other literary and aesthetic matters also religious, social and political connections as well. Intriguing questions raised by studies on dithyramb published in the last years should be addressed to Hungarian scholars whose earlier works promise results of international interest in this field of study, too.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Recent international studies on dithyramb offer the following fields of interest to work on with different approaches: texts and textual criticism for the minor and larger fragments of the extant dithyramb; history and culture of drama and festivals, performance studies; religious and cultic contexts of dithyramb, cult of Dionysus and mystery-cults. Dithyramb and the new music revolution; music and politics; cultural polemics 'new' vs. 'old' in Greek antiquity. Social institutions and political discourses which may be related to dithyramb. Dithyramb in Athens and outside Athens. Epigraphic records and monuments on dithyramb, representations of its performance. Dithyramb's continued existence in Hellenistic and in Roman periods; ancient and modern reception.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Dithyramb (a choral song in honour of Dionysus) is one of the most exciting and multi-faceted genre in Greek culture and life, scholars of history of religion, literary criticism and music history as well as of social history have laid special focus on it. Dithyramb, however, was far less studied than drama until recently because of lack of extant texts. The last two decades have witnessed a remarkable change of aspects in cultural studies extending their scope beyond the mere textual aspects of dramatical and dithyramb contests and raising new questions about dithyramb which lead to interdiscplinary approaches. The research program is designed to contribute in this field and to pose new questions of international interest, too.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A dithyrambos avagy az annak nevezett performansz története kb. 800 évet ölel át, vagyis „életideje” lényegében párhuzamos a görög-római kultúrával. A görög világ vallási ünnepei óvatos becsléssel is egy nagyságrenddel több dithyrambos-előadásra adtak alkalmat, mint amennyi dráma előadására, ugyanakkor legalább egy nagyságrenddel kevesebb dithyrambos maradt ránk, mint amennyi dráma (ez az arány a klasszikus kori Athénben kb. 12% vs. 0,2%). A kutatási projekt eredményei az alábbi területeken bővítették ismereteinket. (1) A dithyrambos és a kyklios choros kapcsolata, illetve e kapcsolat (bonyolult) természete. (2) Társadalmi, politikai jelentősége a klasszikus kori Athénben, illetve a görög világban. (3) Szerepe a „műfaji kódok” változásaiban: dithyrambos (kyklios choros) és/vagy paian és/vagy nomos; dithyrambos és „dithyrambikus” a drámában. (4) Tánc és zene: kapcsolat a szatír-performanszokkal és ábrázolásokkal, illetve az ún. újzenei irányzattal. (5) A „műfaj” polimorfizmusának ókori filológia-, irodalomkritika-, irodalomtörténet-formáló hatása. A megjelent és megjelenés előtt álló eredményeket (lásd lista) egészíti ki, hogy a kutatási projekt két irányban is megalapozta a folytatást: 1. A forrásgyűjtemény 2. kötet elkészítése az epigráfiai, ikonográfiai és papiruszon fennmaradt zenei anyag alapján. 2. Monográfia megírása: A dithyrambos életrajza. Egy tünékeny műfaj átváltozásai (megítélt NKA-támogatás a monográfia megírásra).
kutatási eredmények (angolul)
The history of the dithyramb (or the so-called performance) spanning cca. eight hundred years is almost parallel in time to that of the Greek and Roman culture. Religious festivals in ancient Greece were an occasion for at least by one order of magnitude higher number of performance of dithyrambs than of dramatic plays, but, at the same time, the number of dithyrambs that survive is at least by one order of magnitude lower than the number of dramas (the rate in Athens for the classical period is cca. 12% vs. 0,2%) The results of the research project have enlarged our knowledge in the following areas. (1) Connections and differences between dithyramb and the kyklios choros, including the complex nature of this relatioship. (2) The genre’s social, political and religious impact in Athens in the 5-4th centuries, as well as in the Greek world. (3) The role the dithyramb has played in changes in (literary) generic codes: dithyramb (kyklios choros) and/or paean and/or nomos; dithyramb and the ’dityrambic’ in drama. (4) Dance and music culture: mutual impacts between dithyrambic performances and satyric performances/ iconography, and the New Music. (5) The impact of the genre’s polymorphism on ancient philology and literary criticism and history. As a result, the research project has laid the foundations for further works in two directions: (1) Source book vol. 2 including epigraphic evidences, artefacts, and musical papyri. (2) Monograph in preparation: Metamorphoses of an evanescent genre. (granted for writing in 2022 summer by the National Cultural Fund of Hungary)
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=125518
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lindner Gyula: Vallási nevelés az ókori Hellasban, Az antik nevelés és öröksége konferencia (Debrecen) megjelenik a Hereditas Graeco-Latinitatis c. sorozatban, 2021
Kárpáti András: A pais kitharistēs on a Fifth-Century Krater: Innovation in Musical Contest Iconography and the ‘Thracian’ Kithara, Greek, Roman and Byzantine Studies, 2020
Kárpáti András: A küklópszok éneke, Pécsi Bölcsészakadémia 4., 2020
Kárpáti András: Documenta dithyrambica. Források az antik görög előadásforma, műfaj és kulturális konstrukció történetéhez., Gondolat (közlésre elfogadva), 2022
Kárpáti András: The weapon of mousike in Euripides’ Cyclops., Graeco-Latina Brunensia 26/2 (2021), 2021
Kárpáti András: Higgyünk-e Pausanias szemének? A Kypselos-ládán ábrázolt fríg aulosz talánya., Ókor 2021/3, 2022
Lindner Gyula: Az antik nevelés és öröksége, Hereditas Graeco-Latinitatis X, 2021
Nagy Árpád Miklós: Erós en kairó, Ókor 2021/3, 2022
Karsai György: Hazádnak rendületlenül … Győztesek és legyőzöttek Aiszkhülosz ‘Perzsák’-jában., konferenciaelőadás, 2021
Lindner Gyula: Lénaion, orchéstra és a régi agora - Megjegyzések az archaikus Athén topográfiájához, Antik Tanulmányok 66 (2022/2), 2022
Gábor Sámuel: Szatírok és emberek az archaikus-klasszikus kori Athénban (A kitharás szatírkórusok esete), Kárpáti András (szerk.) A görög költészet elkallódott műfajai. Líra, zene, tánc az archaikus-klasszikus korban, 2023
Lindner Gyula: Chorégia és demokrácia a klasszikus kori Athénban, Kárpáti András (szerk.) A görög költészet elkallódott műfajai. Líra, zene, tánc az archaikus-klasszikus korban, 2023
Lindner Gyula: Dithyrambos, kartánc és katonai nevelés a klasszikus kori Athénban, Kárpáti András (szerk.) A görög költészet elkallódott műfajai. Líra, zene, tánc az archaikus-klasszikus korban, 2023
Kulin Veronika: Ragyogó dal a ragyogó istennek – mítoszelbeszélés Bakchylidés 4. paiántöredékében, Kárpáti András (szerk.) A görög költészet elkallódott műfajai. Líra, zene, tánc az archaikus-klasszikus korban, 2023
Kárpáti András: Körkörös táncének, drámai köntösben – Bakchylidés: 18. óda (4. dithyrambos), Kárpáti András (szerk.) A görög költészet elkallódott műfajai. Líra, zene, tánc az archaikus-klasszikus korban, 2023
Karsai György: Túlélni a túlélhetetlent (a Helené második sztaszimonja), Kárpáti András (szerk.) A görög költészet elkallódott műfajai. Líra, zene, tánc az archaikus-klasszikus korban, 2023
Bélyácz Katalin: Harciatlanok, de semmiképp sincsenek híján a méltóságnak – A Timotheos Perzsák barbárai, Kárpáti András (szerk.) A görög költészet elkallódott műfajai. Líra, zene, tánc az archaikus-klasszikus korban, 2023
Kárpáti András: Dithyrambos egy Kr. e. 3–2. századi kottatöredéken? (P.Vienna G 29825a/b), Kárpáti András (szerk.) A görög költészet elkallódott műfajai. Líra, zene, tánc az archaikus-klasszikus korban, 2023
Kárpáti András (szerk.): A görög költészet elkallódott műfajai. Líra, zene, tánc az archaikus-klasszikus korban, Gondolat Kiadó, 2023

 

Projekt eseményei

 
2021-01-14 09:27:43
Résztvevők változása
vissza »