A talaj szerves anyag mennyiségi és minőségi változás hatásai a lebontó talajbiológiai folyamatokra és tápanyagforgalomra  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
126478
típus KH
Vezető kutató Kotroczó Zsolt
magyar cím A talaj szerves anyag mennyiségi és minőségi változás hatásai a lebontó talajbiológiai folyamatokra és tápanyagforgalomra
Angol cím The effects of quantitative and qualitative changes of soil organic matter on degrading soil biology processes and nutrient turnover
magyar kulcsszavak szerves anyag, mikrobiális biomassza, talajbiológiai aktivitás, tápanyagtartalom változás
angol kulcsszavak organic matter, microbial biomass, soil biological activity, changes in nutrient content
megadott besorolás
Talajtan, talajbiológia, talajkémia, talajfizika (Komplex Környezettudományi Kollégium)40 %
Erdészet (Komplex Környezettudományi Kollégium)30 %
Ortelius tudományág: Erdőgazdálkodás
Növényi stresszbiológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)30 %
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Talajtan és Vízgazdálkodási Tanszék (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Béni Áron
Fekete István Csaba
Juhos Katalin
Madarász Balázs
Várbíró Gábor
projekt kezdete 2017-12-01
projekt vége 2020-01-31
aktuális összeg (MFt) 20.000
FTE (kutatóév egyenérték) 2.17
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás jelentőségét az adta, hogy megértsük az avarbomlás és a különböző ökoszisztémák szabályozó folyamatainak talajra gyakorolt hatását. A Síkfőkút DIRT (Detritus Input & Removal Treatment) Project keretében vizsgáltuk a szerves anyag (SZA) kezelések hatását a SZA bomlás sebességére különböző SZA kezelések (levél és fa avar, zöld és rooibos tea levelek, és cellulóz vatta (kontroll/) alkalmazásával. A hosszú távú kísérletek során megkíséreltük megismerni, hogy a talaj mikrobiális közössége hogyan változtatta meg a különféle SZA kezelések talajait, hogyan befolyásolja a különböző minőségű SZA-ok lebontását. A kutatás másik fő célja az avar degradációt befolyásoló folyamatainak vizsgálata volt, hozzájárulva a jelenlegi, és a jövőbeli éghajlati forgatókönyvek megbecsüléséhezhez. Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a SZA duplázás esetén nagyobb a talaj SZA vesztesége, mint a SZA megvonásos kezelések talajában. Megállapítottuk továbbá, hogy a bomlási sebességet befolyásolja a lebontandó avar minősége (levél avar, cellulóz vatta /kontroll/), valamint az alkalmazott SZA kezelés is, az eltelt idő függvényében. A gomba biomassza-értékek több mint ötször magasabbak voltak az avar duplázásos kezelésénél (2 mg gombák / g talaj), mint az avarmegvonásos kezelések talajainál (0,4 mg gombák / g talaj). Az MPN módszer, amely az élő és aktív mikroorganizmusok bizonyos csoportjait méri, még nagyobb különbségeket mutatott a kezelések mikroba szám eredményei között
kutatási eredmények (angolul)
This study is important for understanding litter degradation and the control factors of different ecosystems. In the frame of Síkfőkút DIRT (Detritus Input & Removal Treatments) Project the effect of organic matter (OM) treatment was studied on speed of OM decomposition applying different kinds of OM (leaf- and wood litter, green and rooibos tea material and cellulose cotton wool). During long-term experiments we sought to find out how the different OM manipulation changed by the soil microbial community and how its affects the degradation of different quality OM in the soil. The other main purpose of the research was to investigate litter degradation and its main regulators, contributing to both current and future climate scenarios. According to our results, in the case of litter doubling treatments, we experienced a greater loss of OM compared to the weight of the litter bags placed in the soil of organic matter withdrawal treatments. Furthermore, we found that the decomposition rate is influenced by litter quality (leaf, cellulose wool) that is to be decomposed and also by the applied litter treatments depending on the time allowed for decomposition. Fungal biomass values were more than five times higher for litter doubling treatment (2 mg fungi/g soil) than for the soils of NL (0.4 mg fungi/g soil) condition. The MPN method, which measures the number of certain groups of living and active microorganisms, showed even greater differences between the outcomes of treatments
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=126478
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kotroczó Zsolt, Juhos Katalin, Biró Borbála, Kocsis Tamás, Pabar Sándor Attila, Fekete István: Nemzetközi Tea-avar bomlási kísérlet eredményei hazai lombhullató erdő eltérő avarprodukciójú kezeléseiben, TALAJVÉDELEM Különszám: (2020) pp. 117-132., 2020
Kotroczó Zsolt, Veres Zsuzsa, Juhos Katalin, Béni Áron, Várbíró Gábor, Fekete István: Szerves anyag mennyiségi és minőségi változás hatásai egyes talajbiológiai folyamatokra, In: Füleky, György (szerk.) XIV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, MAG Mezőgazdaságért Alapítvány (2018) pp. 158-164., 2018
Kotroczó Zsolt,Veres Zsuzsa,Juhos Katalin,Béni Áron,Várbíró Gábor,Fekete István: Szerves anyag mennyiségi és minőségi változás hatásai egyes talajbiológiai folyamatokra, MAG Mezőgazdaságért Alapítvány, 2018
István Fekete, Áron Béni, Andrea Balláné Kovács, Katalin Juhos, Gábor Várbíró, Marianna Makádi, Ibolya Demeter, Zsolt Kotroczó: Nutrient content changes in a detritus manipulation experiment in a forest ecosystem, In: Makádi, M (szerk.) LOTEX 2019 : 2nd Conference on Long-term Field Experiments : book of proceedings, University of Debrecen. Institutes for Agricultural Research and Educational Farm Research. Institute of Nyíregyháza (2019) p. 129., 2019
István Fekete, Áron Béni, Riccardo Spaccini, Hiarhi Monda, Gábor Várbíró, Katalin Juhos, Zsolt Kotroczó: Effect of detritus input change on microorganisms in forest soils, In: 7th International Symposium on Soil Organic Matter, (2019) p. 42., 2019
Katalin Juhos, István Fekete, Susan Trumbore, Marianna Makádi, Ibolya Demeter, Ornella Francioso, Paola Gioacchini, Daniela Montecchio, Zsolt Kotroczó: Change in physical properties of forest soils in a long-term experiment of detritus input and removal treatment, In: 7th International Symposium on Soil Organic Matter, (2019) p. 61., 2019
Kotroczó Zsolt, Fekete István: A talaj biológiai aktivitásának változása avarmanipulációs kísérletek hatására, In: Földes-Leskó, Gabriella; Misik, Tamás (szerk.) ÜNNEPI KÖTET Kárász Imre professzor 70. születésnapja tiszteletére, Eszterházy Károly Egyetem (2019) pp. 46-51., 2019
Zsolt Kotroczó, Katalin Juhos, Sándor Attila Pabar, Tamás Kocsis, Imre Berki, Ika Djukic, István Fekete: TeaComposition: Effect of organic matter manipulation on a tea leaf litter decomposition experiment in a deciduous forest, In: 7th International Symposium on Soil Organic Matter, (2019) p. 67., 2019
Fekete István, Berki Imre, Veperdi Gábor, Demeter Ibolya, Tóth János Attila, Juhos Katalin, Kotroczó Zsolt: A szerves szénkészlet 4 évtizedes változása a síkfőkúti kutatási területen, In: Szép, Tibor (szerk.) 11. Magyar Ökológus Kongresszus, Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete (2018) p. 34., 2018
I Djukic, S Kepfer-Rojas, I Kappel Schmidtb, K Steenberg Larsen, C Beier, B Berg, Kris Verheyen, TeaComposition null, Seres A, Hornung E, Fekete I, Kotroczo Z, Toth Z: Early stage litter decomposition across biomes, SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 628-629: pp. 1369-1394., 2018
Katalin Juhos, István Fekete, Zsolt Kotroczó: Change of soil pH in a long-term experiment of Detritus Input and Removal Treatment, In: Rattal, Lal; Flavo, Camargo (szerk.) 21st World Congress of Soil Science, (2018) p. 110., 2018
Kate Lajtha, Richard D Bowden, Susan Crow, István Fekete, Zsolt Kotroczó, Alain Plante, Myrna J Simpson, Knute J Nadelhoffer: The detrital input and removal treatment (DIRT) network: Insights into soil carbon stabilization, SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 640-641: pp. 1112-1120., 2018
Kotroczó Zsolt, Juhos Katalin, Djukic Ika, Fekete István: TeaComposition: Interkontinentális tea-avarlebomlási vizsgálat eredményei egy hazai lombhullató erdőben, In: Bakacsi, Zs; Kovács, Zs; Koós, S (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés : Absztrakt és program füzet, Magyar Talajtani Társaság (2018) p. 53-., 2018
Zsolt Kotroczó, Katalin Juhos, Imre Berki, István Fekete: Effect of long-term organic matter manipulation on soil biological activity in a temperate oak forest, In: Rattal, Lal; Flavo, Camargo (szerk.) 21st World Congress of Soil Science, (2018) p. 229., 2018
Fekete István,Berki Imre,Veperdi Gábor,Demeter Ibolya,Tóth János Attila,Juhos Katalin,Kotroczó Zsolt: A szerves szénkészlet 4 évtizedes változása a síkfőkúti kutatási területen, Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete, 2018
I Djukic,S Kepfer-Rojas,I Kappel Schmidtb,K Steenberg Larsen,C Beier,B Berg,Kris Verheyen,TeaComposition null,Seres A,Hornung E,Fekete I,Kotroczo Z,Toth Z: Early stage litter decomposition across biomes, SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 628-629: pp. 1369-1394., 2018
Katalin Juhos,István Fekete,Zsolt Kotroczó: Change of soil pH in a long-term experiment of Detritus Input and Removal Treatment, , 2018
Kate Lajtha,Richard D Bowden,Susan Crow,István Fekete,Zsolt Kotroczó,Alain Plante,Myrna J Simpson,Knute J Nadelhoffer: The detrital input and removal treatment (DIRT) network: Insights into soil carbon stabilization, SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 640: pp. 1112-1120., 2018
Kotroczó Zsolt,Juhos Katalin,Djukic Ika,Fekete István: TeaComposition: Interkontinentális tea-avarlebomlási vizsgálat eredményei egy hazai lombhullató erdőben, Magyar Talajtani Társaság, 2018
Kotroczó Zsolt,Veres Zsuzsa,Juhos Katalin,Béni Áron,Várbíró Gábor,Fekete István: Szerves anyag mennyiségi és minőségi változás hatásai egyes talajbiológiai folyamatokra, MAG Mezőgazdaságért Alapítvány, 2018
Zsolt Kotroczó,Katalin Juhos,Imre Berki,István Fekete: Effect of long-term organic matter manipulation on soil biological activity in a temperate oak forest, , 2018
vissza »