Kvantum renormálási csoport  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
126497
típus KH
Vezető kutató Nagy Sándor
magyar cím Kvantum renormálási csoport
Angol cím Quantum renormalization group
magyar kulcsszavak kvantumtérelmélet, renormálási csoport
angol kulcsszavak quantum field theory, renormalization group
megadott besorolás
Fizika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Kvantumelmélet
zsűri Fizika
Kutatóhely TTK Elméleti Fizikai Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Fazekas Borbála Andrea
projekt kezdete 2017-12-01
projekt vége 2020-05-31
aktuális összeg (MFt) 6.606
FTE (kutatóév egyenérték) 2.70
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Jelen projekt keretében a rendszer és környezet kölcsönhatását vizsgáltuk a funkcionális renormálási csoport (RG) módszer keretében. Az RG módszerben az infravörös (IR) módusokat a fizikai rendszerrel, az ultraibolya (UV) módusokat pedig a környezettel azonosíthatjuk. A fizikai rendszert nyíltnak tekintjük, amelyre a hagyományos RG eljárást nem alkalmazhatjuk hatékony módon. Egy kvantum rendszer dinamikai leírása zárt időtengelyes (CTP) formalizmusban lehetséges, amit Minkowski téridőben fogalmazunk meg, ezért először ezzel a problémával kell szembenéznünk. A Minkowski formalizmus számos új kérdést vet fel, amelyeket meg kell válaszolnunk. Először a nemlokalitás kérdése, másodszor a komplex csatolások megjelenése az evolúció során. Vizsgáltuk az egykomponensű skaláris elméletet, a sine-Gordon modellt és a konfrom redukált gravitációs elméletet bilokális potenciál jelenlétében. Azt kaptuk, hogy a nemlokalitás alapvetően változtatta meg a modellek tulajdonságait. Egy véges levonási pont figyelemve vételével módosítottuk az RG evolúciós egyenleteket. Ezzel a csatolások komplexé váltak. Ezzel lehetővé vált, hogy valódi részecskéket és véges élettartamot tárgyaljunk, amik a nyílt rendszerek nagyon fontos jellemzői.
kutatási eredmények (angolul)
In this project our goal was to treat the interaction between the physical system and its environment in the framework of the functional renormalization group (RG) method. In the RG method we can identify the physical system with the infrared (IR) modes, while the ultraviolet (UV) modes can play the role of the environment. We consider our physical system as an open system, where the traditional RG technique does not work effectively. We need the closed time path (CTP) formalism to get the quantum dynamics of an open system. It is given in Minkowski spacetime, so first we should consider this issue. The Minkoswki formalism raised several new questions which should be answered first. First we had to face with the nonlocality of the action, and then to generate complex couplings during the evolution. We investigated the one-component scalar field, the sine-Gordon model and the conformally reduced gravity model including a bilocal potential. We got, that the nonlocality makes significant changes in the properties of the models. We modified the RG evolution equation by including a finite subtraction point to complexify the couplings. This enabled us to discuss real particles and finite lifetime, which are important ingredients of the open systems.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=126497
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
S. Nagy, B. Fazekas, Z. Peli, K. Sailer, I. Steib: Regulator dependence of fixed points in quantum Einstein gravity with R 2 truncation, Class.Quant.Grav. 35 (2018) no.5, 055001, 2018
S. Nagy, J. Polonyi, I. Steib: Euclidean scalar field theory in the bilocal approximation, Phys.Rev. D97 (2018) no.8, 085002, 2018
S. Nagy, K. Sailer, I. Steib: Renormalization of Lorentzian conformally reduced gravity, Classical and Quantum Gravity 36, 155004 (2019), 2019
I. Steib, S. Nagy: Renormalization of the bilocal sine-Gordon model, Int.J.Mod.Phys. A34 (2019) no.21, 1950117, 2019
vissza »