Rotavírus interferon antagonizmus  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
126521
típus KH
Vezető kutató Bányai Krisztián
magyar cím Rotavírus interferon antagonizmus
Angol cím Rotavirus interferon antagonism
magyar kulcsszavak rotavírus, veleszületett immunitás, NSP1
angol kulcsszavak rotavirus, innate immunity, NSP1
megadott besorolás
Járványtan és állatorvosi mikrobiológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Állatorvos-tudományi Intézet (Agrártudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bali Krisztina
Csoma Eszter
Domán Marianna
Forró Barbara
Kaszab Eszter
Kugler Renáta
Marton Szilvia
Nagy Borbála Ágnes
projekt kezdete 2017-12-01
projekt vége 2019-11-30
aktuális összeg (MFt) 19.984
FTE (kutatóév egyenérték) 4.57
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Vizsgálataink célja az volt, hogy meghatározzuk egyes non-RVA törzsek NSP1-szerű fehérjéinek lehetséges szerepét a sejt IFN termelésének gátlásában. Több sejt típust felhasználva végeztük vizsgálatainkat. NSP1 homolog inszertet tartalmazó plazmid transzfektálása után mértük az IFN-beta expressziót faj-specifikus Taqman assay segítségével. A CRFK és LMH sejtekben nem figyeltünk meg poli I:C által kiváltott IFN termelést, az MDCK és PK15 sejtekben volt ugyan IFN indukció, de a vizsgált rotavírus NSP1 gének nem okoztak csökkenést az IFN gén kifejeződésében. A kutya eredetű A72 sejtvonalon a fajidegen (denevérből kimutatott) RVJ NSP1 40%, a fajazonos (kutyából kimutatott) RVC és RVI NSP1 36% illetve 83% csökkenést idézett elő az IFN gén transzkripciójában. A RVA NSP1 génen alapuló szakirodalmi adatok alapján jelentős IFN redukciót vártunk. Az általunk vizsgált non-RVA NSP1 gének azonban jóval kisebb mértékű csökkenést idéztek elő az IFN gén transzkripciójában. Az eltérés mögött több magyarázat is lehetséges. Az alkalmazott kísérleti rendszerek eltérőek voltak és elképzelhető, hogy az itt használt sejttípusok, azok eltérő gazda- és szervi eredete miatt kevéssé voltak alkalmasak a célkitűzésekben feltett kérdések megválaszolására. Lehetséges továbbá, hogy a non-RVA törzsek egy részénél az NSP1 fehérje nem ugyanazt a feladatot látja el, mint az RVA törzseké, vagy ha mégis, akkor a folyamat hatékonyságában lehetnek jelentős eltérések.
kutatási eredmények (angolul)
The objective of our research was to determine the possible role of NSP1 homologs of selected non-RVA strains in the reduction of IFN expression. We used multiple cell types. Following transfection of plasmids containing the NSP1 homologs we measured the expression of IFN-beta gene by using species specific Taqman assay. In some cells (CRFK, LMH) we observed no IFN expression following treatment with poli I:C, in other cells (MDCK, PK15) poli I:C induced IFN expression but the NSP1 homologs could not reduce the level of IFN mRNA. The canine origin A72 represented a heterologous cell type for the bat origin RVJ NSP1, yet a 40% reduction of IFN expression was measured when analyzing the effect of the RVJ NSP1 homolog. Furthermore, the canine RVC and the canine RVI NSP1 homologs also reduced the IFN-beta expression by 36% and 83%, respectively. Based on literature data available for RVA we expected more significant reduction in IFN expression in cell culture. Although at present we cannot explain the difference in the IFN reduction capacity between RVA and selected non-RVA NSP1 proteins, we assume that the experimental setup may have influenced our findings. It is also possible that the primary function of the proteins encoded by genome segment 5 in various non-RVA species may differ from those functions assigned to the NSP1 of RVA or even if the function is shared the efficacy of this function may show differences among strains.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=126521
döntés eredménye
nem

 

Közleményjegyzék

 
Varga-Kugler Renáta, Nagy Borbála Ágnes, Kaszab Eszter, Forró Barbara, Bányai Krisztián: ROTAVÍRUS NSP1 GÉNEK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ INTERFERON TERMELÉSRE SEJTKULTÚRÁBAN, MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA; ÁTE ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA, AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2020. JANUÁR 20-23.), 2019

 

Projekt eseményei

 
2019-06-24 13:12:55
Résztvevők változása
vissza »