Cooperative actions of Trx/GSH systems and the CARS2 system in mediating protein polysulfidation  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
126766
Type KH
Principal investigator Nagy, Péter
Title in Hungarian A tioredoxin és glutation rendszerek és a CARS2 rendszer együttműködése a fehérje poliszulfidáció szabályozásában
Title in English Cooperative actions of Trx/GSH systems and the CARS2 system in mediating protein polysulfidation
Keywords in Hungarian fehérje perszulfid, poliszulfid, tioredoxin és glutation rendszerek, CARS2
Keywords in English protein persulfide, polysulfide, thioredoxin and glutathione systems, CARS2
Discipline
General biochemistry and metabolism (Council of Medical and Biological Sciences)100 %
Ortelius classification: Enzimology
Panel Molecular and Structural Biology and Biochemistry
Department or equivalent Molekuláris Immunológia és Toxikológia Osztály (National Institute of Oncology)
Participants Ditrói, Tamás
Dóka, Éva
Erdélyi, Katalin
Hajdu, Dorottya Zsuzsanna
Huber, Krisztina
Starting date 2017-12-01
Closing date 2020-10-31
Funding (in million HUF) 19.932
FTE (full time equivalent) 3.62
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A hidrogén-szulfid (H2S) mostanra széles körben elfogadott humán élettani szabályozó funkciókkal rendelkezik. A szakirodalom azonban számos ellentmondásos megfigyelést tartalmaz. Ezért nagy szükség van részletes mechanisztikus vizsgálatokra a H2S biológiai funkciójának molekuláris hátterét illetően. A szulfid biológiájának egyik jelentős útvonala a perszulfid képződés fehérje Cys oldalláncokon. Megmutattuk, hogy a fehérjeszintézisben részt vevő ciszteinil-tRNS-szintetáz (CARS) enzim ismert funkciója mellett cisztein perszulfid szintetáz (CPERS) aktivitással is rendelkezik. A mitokondriális CARS2 a Cys aminosavat perszulfid (Cys-SSH) és poliszulfid (Cys-SSnH) származékok formájában építi be a polipeptid láncokba, így az enzimatikusan aktív tiol formák kialakítása reguláció szempontjából elsődleges jelentőségű. A pályázat alapját képező közleményünkben igazoltuk, hogy a tioredoxin (Trx) és a glutation (GSH) redukáló rendszerek fontos szerepet játszanak a fehérje perszulfid in vivo homeosztázisának kialakításában. Eredményeink szintén rámutattak a thioredoxin-like protein of 14 kDa (TRP14) kitüntetett fehérje perszulfid reduktáz aktivitására, amelynek további karakterizálását tervezzük. Jelen pályázat fő célja, hogy mélyebb betekintést kapjunk a perszulfid redukáló Trx és GSH rendszerek, illetve a CARS2 és poliszulfid részecskék részvételével kialakuló fehérje perszulfid termelő útvonalak összehangolt működésébe és ennek szerepeire a sejten belüli jelátvitel szabályozásában. Kutatásainkat nemzetközi együttműködés keretében végezzük, számos fiatal kutató részvételével, így a projekt jelentősen hozzájárul a hidrogén-szulfid biológiáját vizsgáló közösség jövőjéhez is.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Jelen pályázat a fehérje perszulfid és poliszulfidképződés, mint a cisztein (Cys) aminosavak oxidatív módosításainak mechanizmusát célozza. A Cys-SSnH származékok képződésének jelentősége a tiol enzimek regulációjában betöltött szerepükben nyilvánul meg. Korábbi vizsgálataink alapján a mitokondriális CARS2 enzim redukált cisztein átalakításával generált perszulfid (-SSH) vagy hosszabb poliszulfid (-SSnH) formában építi be a ciszteint az aminoacil-tRNS-be a peptidszintézis során, így a riboszómát elhagyó fehérjék ciszteinjeinek zöme javaslatunk szerint oxidált formában van. Azt is megmutattuk, hogy a sejtek NADPH függő diszulfid-reduktáz rendszerei, a tioredoxin (Trx) és a glutation (GSH) rendszerek hatékonyan redukálják a szervetlen poliszulfid részecskéket és a fehérje perszulfidokat egyaránt. Ezért kutatásunk alaphipotézise, hogy a poliszulfidáció reverzibilis védőcsoport képződésként fogható fel a transzláció során és a tiol enzimek a primer szekvencia képződéséhez képest késleltetve, a citoszolban nyerik el aktív formájukat, a tioredoxin és a glutation rendszerek általi poliszulfidjaik redukciója révén. E tézisünket a Keap1/Nrf2 antioxidáns rendszer példáján tervezzük igazolni, amely ismert, perszulfidáció által regulált jelátviteli út. A kutatás egyik fókuszpontja a TRP14 fehérje funkciójának további karakterizálása, amely a tioredoxinnal rokon szerkezetű, azonban eltérő szubsztrátokat célzó enzim. Előkísérleteink alapján a TRP14 specifikus fehérje perszulfidok redukcióján keresztül vesz részt a fenti és egyéb redoxivezérelt folyamatokban. Célunk a fehérje által befolyásolt jelátviteli utak részletes karakterizálása proteomikai és molekuláris biológiai módszerekkel.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A hidrogén-szulfid (H2S) redoxi biológiai szempontból széles körben tanulmányozott kismolekula, az utóbbi két évtizedben robbanásszerűen nőtt a biológiai jelentőségét taglaló közlemények száma. Az élő szervezet számtalan funkciójában kimutatták már a H2S szerepét, ezek közé tartoznak a gyulladásos folyamatok és a daganatképződés is. Endogén funkcióinak és pozitív élettani hatásainak megismerésével a modern gyógyszerkutatás fókuszpontjába került. Annak pontos tisztázása, hogy a H2S milyen szerepet tölt be a sejtek védelmében fokozott oxidatív terhelés esetén vagy egyéb patofiziológiás körülmények között, részletes mechanisztikus vizsgálatokat igényel. A pályázatban megfogalmazott célkitűzéseink ennek a területnek az előremenetelét szolgálják.
A szulfid által közvetített jelátviteli utak egy része fehérje cisztein aminosavak oxidatív módosítása révén zajlik, amely perszulfidképződés által vezérelt. A perszulfidképződés jelentőségének értelmezése komoly módszertani kihívás, tiolokhoz való kémiai hasonlóságuk miatt. Pályázatunk erőssége, hogy a per/poliszulfid részecskék biológiai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata során szerzett alapos ismereteken nyugszik és partnereinkkel közös módszertani ellátottságunk világszínvonalú. A perszulfid homeosztázis kulcsszereplőinek, a CARS2 valamint a Trx és GSH perszulfid reduktáz rendszerek kölcsönhatásának vizsgálatához genetikailag módosított sejtvonalak és állatmodellek egyedülálló arzenálja áll a rendelkezésünkre. Munkánk során új kísérleti módszerek beállításával segítjük a szakmai közösség munkáját és közelebb kerülünk a H2S és a Cys-poliszulfidok biológiai szerepeinek feltárásához.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A hidrogén-szulfid (H2S) a nitrogén-monoxid (NO) és a szén-monoxid (CO) után a harmadik olyan kis gázmolekula, amelyről bebizonyosodott, hogy az emberi szervezet által is termelődik és fontos biológiai funkciókkal bír. Az NO szív- és érrendszeri szerepének jellemzését 1998-ban orvosi Nobel-díjjal jutalmazták. A H2S fiziológiás jelentőségét néhány éve még nagyobb érdeklődés kíséri. Sokáig kizárólag mérgező és kellemetlen szagú gázként volt ismert, azonban újabb kutatások szerint az endogén szulfidtermelés számos betegség vonatkozásában releváns, úgy mint gyulladásos folyamatok vagy daganatok kialakulása. A rákgyógyítás célzott terápiáinak előtérbe kerülésében a tumorképződés részletes molekuláris mechanizmusainak ismerete elengedhetetlen. Ez a törekvés az Országos Onkológiai Intézetben működő kutatócsoportunk munkájának elsődleges motivációja.
Széles körben elfogadott nézet szerint a H2S a fehérjék cisztein alegységeivel létrejövő kölcsönhatások útján fejti ki biológiai hatásait. Az ilyen folyamatokban képződő módosulatok az érintett enzim fehérjék aktivitását jelentősen befolyásolják, így a teljes sejtműködésre hatással vannak. Korábbi munkánk során több olyan fehérjecsaládot azonosítottunk, amelyek a ciszteint tartalmazó enzimek aktív formájának kialakításáért felelősek, így szabályozzák a szervezet redoxi egyensúlyát. James Watson, a DNS kettős spirál egyik felfedezője alapozta meg a redoxi betegségek fogalmát, ide sorolva a rákot és a 2-es típusú cukorbetegséget is. Hosszú távú célunk a H2S szerepének feltérképezése az oxidatív stressz elleni védelemben, a daganatképződés megelőzését illetve visszafordítását célzó klinikai kutatások támogatása érdekében.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Hydrogen sulfide (H2S) is now a widely appreciated master regulator in human physiology. However, an increasing number of controversial observations appear in the literature. Therefore a rigorous mechanistic chemical approach to study the underlying molecular mechanisms of sulfide's biological actions is in order. One of the main pathways that drive sulfide biology is persulfide formation on protein Cys residues. We recently discovered that cysteinyl-tRNA-synthetase (CARS) is moonlighting as cystein persulfide synthetase (CPERS) besides its regular function in protein synthesis. Mitochondrial CARS2 integrates Cys residues into the polypeptide chains as persulfide (Cys-SSH) and polysulfide (Cys-SSnH) derivatives, rendering the generation of enzymatically active thiol forms crucial in regulation. In our paper which provides the basis of the current proposal, we demonstrated that the thioredoxin (Trx) and glutathione (GSH) reducing machineries play pivotal roles in maintaining protein persulfide homeostasis in vivo. Our results also revealed the prominent protein persulfide reductase activity of thioredoxin-like protein of 14 kDa (TRP14), which we intend to further characterize. The project presented herein is dedicated to obtain deeper insight into the cross-talk between the Trx and GSH protein persulfide reductase systems and persulfide synthetase pathways, involving CARS2 and polysulfide species, as well as their role in the regulation of intracellular signaling. Our investigations are carried out in a multinational collaboration employing a number of early stage researchers, thus contributing to the future of the hydrogen sulfide biomedical research community.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The current submission targets the mechanisms of protein persulfide and polysulfide formation, as oxidative modifications of cysteine (Cys) side chains. The significance of the generation of Cys-SSnH species is lying in their role in regulating thiol enzymes. We previously demonstrated that the mitochondrial CARS2 enzyme incorporates Cys persulfide (-SSH) or longer polysulfide (-SSnH) derivatives into the aminoacyl-tRNA during translation, therefore we suggest that the vast majority of the protein Cys residues are in such oxidated forms when departing from the ribosome. Our previous studies revealed that both intracellular NADPH dependent disulfide reductase machineries, the thioredoxin (Trx) and the glutathione (GSH) systems, effectively reduce inorganic polysulfide species and protein persulfides. The main hypothesis of this project is that polysulfidation acts as reversible protecting group formation at the translational level, and thiol enzymes gain their active form in a delayed manner, in the cytosol via the the reduction of their polysulfide moieties by the Trx and GSH families. We intend to illustrate this statement on the Keap1/Nrf2 antioxidant system, a well known example of persulfide-mediated signaling pathways. We place special emphasis on the further characterization of TRP14, a protein of thioredoxin-like structure but distinct substrate specificity. Preliminary experiments suggest that TRP14 exerts its influence on redox regulated cellular processes via the reduction of specific protein persulfides. Our goal is the identification and detailed description of the TRP14 mediated signaling pathways using proteomics and molecular biological methods.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Hydrogen sulfide (H2S) is today a widely studied small gaseous molecule in redox biology. A steeply increasing number of studies discussing its biological relevance have been published in the last two decades. The role of H2S was demonstrated in a plethora of pathophysiological conditions, such as inflammatory processes or tumor biology. The discovery of sulfide’s endogeneous functions and beneficial physiological effects drew significant attention of modern pharmaceutical research. The detailed understanding of sulfide’s cytoprotective effect from excessive oxidation or other pathophysiological conditions calls for thorough mechanistic investigations. The aims of the current submission are dedicated to the advancement of this area.
A number of sulfide mediated signaling processes take place via the oxidative modification of protein cysteine residues, governed by persulfidation. Assessing the veritable relevance of persulfide formation is a methodological challenge, considering the chemical similarity of persulfide and thiol groups. The strengths of our application are that we gathered significant knowledge of chemical and biological properties of per/polysulfide species and we share a wide panel of cutting-edge experimental methodologies with our international collaborators. A unique arsenal of genetically modified cell lines and animal models is in our disposition to test the cooperative actions of Trx/GSH and the CARS2 systems, that are key players in persulfide homeostasis. Our studies contribute to the progress of the field with novel experimental techniques and bring us closer to the understanding of the biology of H2S and Cys polysulfide species.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Hydrogen sulfide (H2S) is a third in the row after nitrogen monoxide (NO) and carbon monoxide (CO) of endogeneously produced small gaseous molecules exerting versatile biological functions. The description of the cardiovascular effects of NO was awarded the Nobel Prize in Medicine in 1998. The physiology of H2S is followed with an even stronger enthusiasm within the biomedical research community. Until a short time ago, it was only known as a toxic gas with a pungent smell. However, recent studies connected endogeneous sulfide production to a vast number of diseases, just like inflammation or tumor growth. The detailed understanding of the molecular mechanisms of cancer biology is a prerequisite for the introduction and application of state of the art targeted immune therapies. This is the primary motivation of our research efforts in the National Institute of Oncology.
According to a widely accepted notion, the main platform of sulfide’s biological actions is the interactions with protein cysteine residues. These processes produce modified enzyme forms with significantly altered activities, affecting normal cell life cycles altogether. We previously identified several protein families responsible for maintaining the functional set of thiol enzymes, thus regulating the redox balance of the whole organism. James Watson, one of the explorers of the DNA double helix, coined the term of ’redox diseases’, listing cancer or type 2 diabetes in this group. Our long term goal is mapping the protective role of H2S against oxidative stress, and providing strong fundamental research basis for clinical innovations regarding the prevention and reversal of tumor development.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Jelentősen hozzájárultunk a reaktív kénszármazékok redox biokémiájának vizsgálatához: Bizonyítékot nyertünk a fehérje perszulfidáció oxidatív stressz elleni védő hatására. Tovább jellemeztük a tioredoxin rendszer szerepét perszulfidáció által gátolt jelátviteli fehérjék reaktivációjában. Részletes információt gyűjtöttünk különböző alkilálószerek hatásáról per/poliszulfid részecskék jelölésében. Megmutattuk, hogy az erősen elektrofil ágensek roncsoló hatásúak a hosszabb kénláncokra, ami a perszulfid szintek alábecsléséhez vezet, valamint megzavarják a kénrészecskék speciációját a köztük lévő egyensúlyok eltolása által. A HPE-IAM stabilizáló hatásra révén alkalmasnak bizonyult perszulfid meghatározásra sejt- és szövetmintákból. Adatokat szolgáltattunk a perszulfid részecskék eloszlására és szállítására a sejtekben. Egy szilárd, kristályosítható perszulfid donort mutattunk be (Cys-SSS-Cys; cisztein triszulfid), a szulfán kének ellenőrzött adagolásához. Ennek alkalmazása a sejtek életképességének látszólagos növekedését okozta, vélhetően perszulfid export által. Az általunk továbbfejlesztett monobromobimán módszert alkalmaztuk homocisztinuriás betegek plazmájából való szulfid mérésre, valamint az ATB-346, egy szulfidot kibocsátó gyulladáscsökkentő gyógyszerjelölt fejlesztésében. Új módszereket mutattunk be a mieloperoxidáz szulfid általi gátlásának követésére. Feltártuk a perszulfidok redukáló hatását a mioglobin oxigént tartalmazó és vas(III)-as formájára nézve.
Results in English
We made essential contribution to the redox biochemistry of reactive sulfur species: We provided evidence for the protective function of protein persulfidation under oxidative stress. We further characterized the role of the thioredoxin system in the reactivation of signaling enzymes inhibited by persulfidation. We gained detailed information about the per/polysulfide labeling capacity of various alkylating agents. We showed that harsh electrophiles are detrimental to polysulfur chains, causing underestimation of persulfide levels. HPE-IAM was proved effective for reliable persulfide measurements from cells and tissues, due to its stabilizing property. We gathered data on the speciation and trafficking of per/polysulfides in cells. We showed that alkylation may perturb the distribution of small molecule and protein bound sulfur species by shifting equilibria. A solid phase, crystallized donor, Cys-SSS-Cys (cysteine trisulfide) was presented for controlled sulfane sulfur delivery. It caused apparent increased cell viability, which was interpreted by persulfide export. The monobromobiname method for H2S determination was optimized and applied in the plasma of homocystinuria patients as well as for the development of ATB-346, a sulfide releasing anti-inflammatory drug. We reported novel methods to monitor the inhibiton of myeloperoxidase by H2S. We contributed to a study showing that persulfides efficiently reduce oxy- and ferric myoglobin.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=126766
Decision
Yes

 

List of publications

 
Dóka É, Ida T, Dagnell M, Abiko Y, Luong N C, Balog N, Takata T, Espinosa B, Nishimura A, Cheng Q, Funato Y, Miki H, Fukuto J M, Prigge J R, Schmidt E E, Arnér E S J, Kumagai Y, Akaike T, Nagy P: Control of protein function through oxidation and reduction of persulfidated states., SCIENCE ADVANCES 6: (1) eaax8358, 2020
Nagy Péter, Dóka Éva, Ida Tomoaki, Akaike Takaaki: Measuring Reactive Sulfur Species and Thiol Oxidation States, ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING, 2020
Bogdándi Virág, Ditrói Tamás, Bátai István Zoárd, Sándor Zoltán, Minnion Magda, Vasas Anita, Galambos Klaudia, Buglyó Péter, Pintér Erika, Feelisch Martin, Nagy Peter: Nitrosopersulfide (SSNO-) Is a Unique Cysteine Polysulfidating Agent with Reduction-Resistant Bioactivity, ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING, 2020
Wallace John L, Nagy Peter, Feener Troy D, Allain Thibault, Ditrói Tamás, Vaughan David J, Muscara Marcelo N, de Nucci Gilberto, Buret Andre G: A Proof-of-Concept, Phase 2 Clinical Trial of the Gastrointestinal Safety of a Hydrogen Sulfide-Releasing Anti-Inflammatory Drug., BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 177(4):769-777, 2019
Nagy Péter, Schwarz Günter, Kopriva Stanislav: Highlighted mechanistic aspects in the chemical biology of reactive sulfur species., BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 176: (4) pp. 511-513., 2019
Ditrói Tamás, Nagy Attila, Martinelli Diego, Rosta András, Kožich Viktor, Nagy Péter: Comprehensive analysis of how experimental parameters affect H2S measurements by the monobromobimane method, FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 136: pp. 146-158., 2019
Hamid Hisyam Abdul, Tanaka Akira, Ida Tomoaki, Nishimura Akira, Matsunaga Tetsuro, Fujii Shigemoto, Morita Masanobu, Sawa Tomohiro, Fukuto Jon M, Nagy Péter, Tsutsumi Ryouhei, Motohashi Hozumi, Ihara Hideshi, Akaike Takaaki: Polysulfide stabilization by tyrosine and hydroxyphenyl-containing derivatives that is important for a reactive sulfur metabolomics analysis., REDOX BIOLOGY 21: 101096, 2019
Kožich Viktor, Ditrói Tamás, Sokolová Jitka, Křížková Michaela, Krijt Jakub, Ješina Pavel, Nagy Peter: Metabolism of sulfur compounds in homocystinurias., BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 176: (4 (Themed Section: Chemical Biology of Reactive Sulfur Species)) pp. 594-606., 2019
Lin Joseph, Akiyama Masahiro, Bica Iris, Long Faith T, Henderson Catherine F, Goddu Robert N, Suarez Valeria, Baker Blaine, Ida Tomoaki, Shinkai Yasuhiro, Nagy Péter, Akaike Takaaki, Fukuto Jon M, Kumagai Yoshito: The Uptake and Release of Polysulfur Cysteine Species by Cells, CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY 32: (3) pp. 447-455., 2019
Bogdandi V, Ida T, Sutton TR, Bianco C, Ditroi T, Koster G, Henthorn HA, Minnion M, Toscano JP, van der Vliet A, Pluth MD, Feelisch M, Fukuto JM, Akaike T, Nagy P: Speciation of Reactive Sulfur Species and their Reactions with Alkylating Agents: Do we have any clue about what is present inside the cell?, BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 176: (4 (Themed Section: Chemical Biology of Reactive Sulfur Species)) pp. 646-670., 2019
Álvarez Lucía, Suarez Vega Valeria, McGinity Christopher, Khodade Vinayak S, Toscano John P, Nagy Peter, Lin Joseph, Works Carmen, Fukuto Jon M: The reactions of hydropersulfides (RSSH) with myoglobin., ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS Epub ahead of print: p. 108391., 2020
Mellis Anna-Theresa, Misko Albert L., Arjune Sita, Liang Ye, Erdélyi Katalin, Ditrói Tamás, Kaczmarek Alexander T., Nagy Peter, Schwarz Guenter: The role of glutamate oxaloacetate transaminases in sulfite biosynthesis and H2S metabolism, REDOX BIOLOGY epub, ahead of print: p. 101800., 2020
Bianco CL, Akaike T, Ida T, Nagy P, Bogdandi V, Toscano JP, Kumagai Y, Henderson CF, Goddu RN, Lin J, Fukuto JM: The Reaction of Hydrogen Sulfide with Disulfides: Formation of a Stable Trisulfide and Implications to Biological Systems., BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 176: (4 (Themed Section: Chemical Biology of Reactive Sulfur Species.)) pp. 671-683., 2019
Dóka É, Ida T, Dagnell M, Abiko Y, Luong N C, Balog N, Takata T, Espinosa B, Nishimura A, Cheng Q, Funato Y, Miki H, Fukuto J M, Prigge J R, Schmidt E E, Arnér E S J, Kumagai Y, Akaike T, Nagy P: Control of protein function through oxidation and reduction of persulfidated states., SCIENCE ADVANCES 6: (1) eaax8358, 2020
Bianco CL, Akaike T, Ida T, Nagy P, Bogdandi V, Toscano JP, Kumagai Y, Henderson CF, Goddu RN, Lin J, Fukuto JM: The Reaction of Hydrogen Sulfide with Disulfides: Formation of a Stable Trisulfide and Implications to Biological Systems., BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 176: (4 (Themed Section: Chemical Biology of Reactive Sulfur Species.)) pp. 671-683., 2019
Bogdandi V, Ida T, Sutton TR, Bianco C, Ditroi T, Koster G, Henthorn HA, Minnion M, Toscano JP, van der Vliet A, Pluth MD, Feelisch M, Fukuto JM, Akaike T, Nagy P: Speciation of Reactive Sulfur Species and their Reactions with Alkylating Agents: Do we have any clue about what is present inside the cell?, BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 176: (4 (Themed Section: Chemical Biology of Reactive Sulfur Species)) pp. 646-670., 2019
Bogdándi Virág: Cisztein származékok poliszulfidációjának biológiailag releváns mechanizmusai, PhD tézis, 2019
Ditrói Tamás, Nagy Attila, Martinelli Diego, Rosta András, Kožich Viktor, Nagy Péter: Comprehensive analysis of how experimental parameters affect H2S measurements by the monobromobimane method, FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 136: pp. 146-158., 2019
Dóka Éva, Abiko Yumi, Dagnell Markus, Ida Tomoaki, Balog Noémi, Espinosa Belen, Luong Cong Nho, Nishimura Akira, Funato Yosuke, Miki Hiroaki, Fukuto Jon, Prigge Justin R., Schmidt Edward E., Arnér Elias S. J., Kumagai Yoshito, Akaike Takaaki, Nagy Péter: Transz-szulfurációs metabolitok szerepei jelátviteli folyamatokban és oxidatív stressz elleni védelemben, MAGYAR ONKOLÓGIA 63: (1. Szupplementum) pp. 22-22., 2019
Dóka Éva, Arnér Elias S J, Schmidt Edward E, Nagy Péter: ProPerDP, METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY 2007: pp. 51-77., 2019
Galambos Klaudia, Erdélyi Katalin, Balog Noémi, Nagy Péter: A peroxiredoxin-2 potenciális szerepe tüdődaganatban, MAGYAR ONKOLÓGIA 63: (1. Szupplementum) pp. 27-27., 2019
Garai Dorottya, Pálinkás Zoltán, Balla József, Kettle Anthony J, Nagy Péter: Measurements for Sulfide-Mediated Inhibition of Myeloperoxidase Activity., METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY 2007: pp. 179-203., 2019
Hamid Hisyam Abdul, Tanaka Akira, Ida Tomoaki, Nishimura Akira, Matsunaga Tetsuro, Fujii Shigemoto, Morita Masanobu, Sawa Tomohiro, Fukuto Jon M, Nagy Péter, Tsutsumi Ryouhei, Motohashi Hozumi, Ihara Hideshi, Akaike Takaaki: Polysulfide stabilization by tyrosine and hydroxyphenyl-containing derivatives that is important for a reactive sulfur metabolomics analysis., REDOX BIOLOGY 21: 101096, 2019
Kožich Viktor, Ditrói Tamás, Sokolová Jitka, Křížková Michaela, Krijt Jakub, Ješina Pavel, Nagy Peter: Metabolism of sulfur compounds in homocystinurias., BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 176: (4 (Themed Section: Chemical Biology of Reactive Sulfur Species)) pp. 594-606., 2019
Lin Joseph, Akiyama Masahiro, Bica Iris, Long Faith T, Henderson Catherine F, Goddu Robert N, Suarez Valeria, Baker Blaine, Ida Tomoaki, Shinkai Yasuhiro, Nagy Péter, Akaike Takaaki, Fukuto Jon M, Kumagai Yoshito: The Uptake and Release of Polysulfur Cysteine Species by Cells, CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY 32: (3) pp. 447-455., 2019
Nagy Péter: A transz-szulfurációs utak karcinogenezis általi átprogramozásának tumorbiológiai jelentőségei, MAGYAR ONKOLÓGIA 63: (1. Szupplementum) pp. 52-52., 2019
Nagy Péter, Schwarz Günter, Kopriva Stanislav: Highlighted mechanistic aspects in the chemical biology of reactive sulfur species., BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 176: (4) pp. 511-513., 2019
Wallace John L, Nagy Peter, Feener Troy D, Allain Thibault, Ditrói Tamás, Vaughan David J, Muscara Marcelo N, de Nucci Gilberto, Buret Andre G: A Proof-of-Concept, Phase 2 Clinical Trial of the Gastrointestinal Safety of a Hydrogen Sulfide-Releasing Anti-Inflammatory Drug., BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 177(4):769-777, 2019
Ditrói Tamás, Nagy Attila, Diego Martinelli, Rosta András, John Wallace, Viktor Kožich, Nagy Péter: A H2S kis jelátviteli molekula detektálása fiziológiai rendszerekben, Poszter "Debreceni Egyetem. Adattudomány – tudományos ülés, Szív- és Érkutatási Kiválóságközpont – IRONHEART Tudományos Ülése ", 2019
Galambos Klaudia: A peroxiredoxin-2 potenciális szerepe tüdődaganatban, TDK dolgozat, Témavezető: Prof. Nagy Péter, 2019
Kozich V, Krízková M, Ditroi T, Sokolová J, Krijt J, Khalil Y, Mills P, Kohl J, Vaulíková-Fantlová T, Krízek T, Jesina P, Martinelli D, Dionisi-Vici C, Schwahn B, Zeman J, Santer R, Gasperini S, Garcia-Cazorla A, Blessing H, Porta F, Schulz-Juergensen S, Clayton P, Schwarz g, Cegielska J, Nagy P: Sulfurome analysis in patints with homocystinurias and ultra-rare inborn errors of hydrogen sulfide metabolism, poster, SSIEM 2019, 2019
Péter Nagy: Control of protein function through oxidation and reduction of persulfidated states, Invited speaker at the 1st International Conference on Persulfide and Sulfur Metabolism in Biology and Medicine, Sendai, Japán, 2019
Péter Nagy: Persulfidation of cysteine residues govern protein function and provide protection during oxidative stress, Invited speaker at the Environmental Biology Laboratory,Faculty of Medicine University of Tsukuba, Tsukuba Ibaraki, Japán, 2019
Péter Nagy: Control of Protein Function Through Oxidation and Reduction of Persulfidated States, Invited speaker at the Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Tohoku University, Sendai, Japán, 2019
Péter Nagy: Thioredoxin system-mediated persulfidation of Cys residues controls protein function and protects them from oxidative stress, Invited speaker at the Fukuoka University, Fukuoka, Japán, 2019
Péter Nagy: Control of Protein Function Through Oxidation and Reduction of Persulfidated States, Invited speaker at the National Cancer Center Japan, Tokyo, Japán, 2019
Péter Nagy: Redox-tumorbiology; an emerging field in cancer research, Invited speaker at the Regional Conference on Partnership and Cooperation in Oncology, 2019
Péter Nagy: Control of protein function through oxidation and reduction of persulfidated states, Invited speaker at the Hirosaki University, Hirosaki, 2019
Péter Nagy: Control of protein function through oxidation and reduction of persulfidated states, Invited speaker at the Osaka Prefecture University Osaka, 2019
Péter Nagy: Control of protein function through oxidation and reduction of persulfidated states, Invited speaker at the Doshisha University Osaka, 2019
Dorottya Garai,László Potor, József Balla and Péter Nagy: Interactions of sulfide with neutrophil granulocyte mediated inflammatory processes, Poster, Redox regulation, oxidative stress and selenoproteins - Summer Graduate Course, 2019
Klaudia Galambos, Katalin Erdélyi, Noémi Balog and Péter Nagy: Potential roles of peroxiredoxin-2 in lung cancer, Poster, Redox regulation, oxidative stress and selenoproteins - Summer Graduate Course, 2019
Ditrói Tamás, Nagy Attila, Diego Martinelli, Rosta András, John Wallace, Viktor Kožich, Nagy Péter: Kén-hidrogén detektálása fiziológiai rendszerekben, Speaker at the FAMÉ 2019, 2019
Éva Dóka: Reakciókinetika oktatása Nemzetközi Kémiai Diákolimpiára való felkészítő kurzuson, Speaker at the MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság ülése, 2019
Nagy Péter: Speciation of reactive sulfur species: do we have any clue about what’s inside the cell, Invited speaker at the Thiol-Based Redox Regulation and Signaling (Gordon Research Conference), Spain, 2018
Nagy Péter: Perszulfidok a tumorbiológiában, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság ülése, Balatonalmádi, 2018
Nagy Péter: Reactive sulfur species: mechanistic considerations for their regulatory functions in redox biology, Invited Speaker and session chair/organizer of the Redox Biology section at the 2018 FEBS conference, Prague, Czech Republic, 2018
Nagy Péter: Dynamic redox cycling of hydrogen sulfide and polysulfide species could represent an important regulatory element in sulfur biology, Invited Speaker and session chair/organizer at the 2018 SFRRI, Lisboa, Portugal, 2018
Nagy péter: Speciation of reactive sulfur species: do we have any clue about what’s inside the cell, Invited Speaker and member of the scientific advisory board at the 5th World Congress on Hydrogen Sulfide in Biology and Medicine, Toronto, Canada, 2018
Tamás Ditrói, Attila Nagy and Péter Nagy: Dissecting the monobromobimane-based method for hydrogen sulfide measurement in biological samples, poster 4th meeting of the study group for redox biology of the German Society for Molecular Biology and Biochemistry, Berlin, Germany, 2018
Péter Nagy: Speciation of reactive sulfur species: Do we have any clue about what’s inside the cell?, Invited Speaker at the 4th meeting of the study group for redox biology of the German Society for Molecular Biology and Biochemistry, Berlin, Germany, 2018
Dóka Éva, Nagy Péter: Fehérje perszulfidáció védő hatása oxidatív stressz ellen, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság ülése, Balatonalmádi, 2018
Dóka Éva, Tomoaki Ida, Akira Nishimura, Krisztina Huber, Noémi Balog, Elias S. J. Arnér, Jon M. Fukuto, Takaaki Akaike, Péter Nagy: Thioredoxin system-mediated protective function of protein polysulfidation under oxidative stress, Selected speaker at the 5th World Congress on Hydrogen Sulfide in Biology and Medicine, Toronto, Canada,, 2018
Virág Bogdándi, Tomoaki Ida, Thomas R Sutton, Christopher Bianco, Tamás Ditrói, Grielof Koster, Hillary A Henthorn, Magda Minnion, JohnPToscano, Albert van der Vliet, Michael D Pluth, Martin Feelisch, Jon M Fukuto, Takaaki Akaike and Péter Nagy: Speciation of Reactive Sulfur Species and their reactions with alkylating agents: Do we have any clue about what is present in the cell?, Speaker at the King’s College London Redox Biology & Medicine Symposium, 2018
Éva Dóka, Yumi Abiko, Markus Dagnell, Tomoaki Ida, Noémi Balog, Belen Espinosa, Nho Luong Cong, Akira Nishimura, Elias Arnér, Yoshito Kumagai, Jon Fukuto, Takaaki Akaike, Péter Nagy: Persulfidation and the thioredoxin-system cooperatively protect functional Cys residues in HSA and PTP1B from irreversible oxidation, Speaker at the 4th meeting of the study group for redox biology of the German Society for Molecular Biology and Biochemistry, Berlin, Germany,, 2018
Ditrói Tamás, Nagy Attila, Nagy Péter: Hidrogén-szulfid koncentrációjának meghatározása vérmintákból, Speaker at the MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság ülése, Veszprém, 2018
Dóka Éva, Yumi Abiko, Markus Dagnell, Tomoaki Ida, Balog Noémi, Belen Espinosa, Nho Luong Cong, Akira Nishimura, Elias Arnér, Yoshito Kumagai, Jon Fukuto, Takaaki Akaike, Nagy Péter: A perszulfidáció és a tioredoxin rendszer együttműködése funkcionális ciszteinek védelmében irreverzibilis oxidáció ellen, Speaker at the MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság ülése, Veszprém, 2018
Bogdándi Virág, Bátai István Zoárd, Magda Minnion, Sándor Zoltán, Pintér Erika, Martin Feelisch, Nagy Péter: "Nitrozoperszulfid: egy újabban azonosított szulfán kén donor molekula, elnyújtott és széles körű fehérje per- és poliszulfidációs hatással ", Speaker at the MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság ülése, Veszprém,, 2018
Erdélyi Katalin, Nagy Péter: Transszulfurációs utak átprogramozásának jelentősége tumorprogresszióban, Speaker at the MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság ülése, Veszprém, 2018
Kožich, Viktor ; Ditrói, Tamás ; Sokolová, Jitka ; Křížková, Michaela ; Krijt, Jakub ; Ješina, Pavel ; Nagy, Peter: Metabolism of sulfur compounds in homocystinurias, BR J PHARMACOL, 2018
Bianco CL, Akaike T, Ida T, Nagy P, Bogdandi V, Toscano JP, Kumagai Y, Henderson CF, Goddu RN, Lin J, Fukuto JM: The Reaction of Hydrogen Sulfide with Disulfides: Formation of a Stable Trisulfide and Implications to Biological Systems., BR J PHARMACOL, 2018
Bogdandi V, Ida T, Sutton TR, Bianco C, Ditroi T, Koster G, Henthorn HA, Minnion M, Toscano JP, van der Vliet A, Pluth MD, Feelisch M, Fukuto JM, Akaike T, Nagy P: Speciation of Reactive Sulfur Species and their Reactions with Alkylating Agents: Do we have any clue about what is present inside the cell?, BR J PHARMACOL, 2018

 

Events of the project

 
2018-12-03 10:21:56
Résztvevők változása
Back »