Ultragyors folyamatok vizsgálata intenzív lézer-anyag ütközésekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
126886
típus KH
Vezető kutató Tőkési Károly
magyar cím Ultragyors folyamatok vizsgálata intenzív lézer-anyag ütközésekben
Angol cím Ultrafast dynamics in intense laser-matter interaction
magyar kulcsszavak szemi-klasszikus közelítés, két lépcsős folyamat, attomásodperc, ionizáció, fotoelektron
angol kulcsszavak Semiclassical approach, two-step model, attosecond, ionization, photoelectron
megadott besorolás
Számítástudomány (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Fizika
Kutatóhely Elektronikai Laboratórium (Atommagkutató Intézet)
résztvevők Budai László
Nagy Ladislau
projekt kezdete 2017-12-01
projekt vége 2020-12-31
aktuális összeg (MFt) 20.000
FTE (kutatóév egyenérték) 4.51
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt eredményeinek felhasználásával új út nyílt több kísérleti eredmény értelmezésére, melyek különböző céltárgyak elektronjainak külső elektromos terek hatására vagy azok mintában történő bolyongása során bekövetkező ultragyors válaszának megéretésére irányultak. A teljesség igénye nélkül, példaként említem a következőket: 1) 1) Elsőként sikerült, kiterjesztenünk az erősmezős ionizáció szemiklasszikus kétlépcsős modellünket atomi hidrogén céltárgyról, amely képes leírni a kvantuminterferenciát valamint a Coulomb-potenciál hatását, hidrogénmolekulára. 2) Nagyobb rendszerek elméleti vizsgálatához kifejlesztettük az időfüggő komplett-aktív tér-önálló mező módszerét, time-dependent complete-active-space self-consistent field (TD-CASSCF), amely kis számítási költségekkel lehetővé teszi a pontos szimulációkat, figyelembe véve az elektron-elektron korrelációt atomokra és molekulákra. 3) Kifejlesztettünk egy módszert, melynek segítségével meghatározható az abszolút fázisviszony az elsődleges és a másodrendű harmónikus között. A kísérleti adatok mellett csak néhány könnyen kiszámítható elméleti paraméterre van szükség. 4) Optikai konstans abszolút kinyerési módszerét mutattuk meg a mért visszaszórt elektron energiaveszteségi spektrumokból (REELS) az általunk kifejlesztett úgynevezett fordított Monte Carlo (RMC) technikával. A módszer az elektron felszín közeli rugalmas és rugalmatlan szórásának közvetlen fizikai modellezésén alapszik, ahol a felületi gerjesztése fontos ahhoz, hogy teljesen leírhassuk az elektron enegiaveszteségi jellegét a rugalmas csúcs intenzitásához képest.
kutatási eredmények (angolul)
Using the results of the project, a new way was opened to interpret experimental results aimed at the understanding of the ultrafast electronic response for different targets influenced by external electric fields or during random motion of electrons in a sample. Without wishing to be exhaustive, I will cite the following examples: 1) We extended our semiclassical two-step model for strong-field ionization that describes quantum interference and accounts for the Coulomb potential beyond the semiclassical perturbation theory to the hydrogen molecule. 2) For the theoretical study of larger systems, we have developed a time-dependent complete-active-space-self-consistent field (TD-CASSCF) method, which allows accurate simulations with low computational costs, taking into account the electron -electron correlation for atoms and molecules. 3) We have developed a method to determine the absolute phase relationship between the primary and second harmonics. In addition to the experimental data, only a few easily predictable theoretical parameters are needed. 4) 3) We have shown the absolute extraction method of an optical constant from the measured backscattered electron energy loss spectra (REELS) using the so-called inverse Monte Carlo (RMC) technique developed by us. The method is based on the direct physical modeling of the elastic and inelastic scattering of an electron near the surface, where its surface excitation is important to fully describe the energy loss nature of the electron near the elastic peak.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=126886
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tőkési K, Varga D: Multiple Scattering in Electron Rutherford Scattering Spectroscopy, In: dos, Santos ACF (szerk.) Frontiers in Nuclear and Particle Physics, Bentham Science Publishers Ltd. (2018) pp. 135-176., 2018
L. H. Yang, K. Tőkési , J. Tóth, B. Da, H. M. Li, and Z. J. Ding: Optical properties of silicon and germanium determined by high-precision analysis of reflection electron energy loss spectroscopy spectra, PHYSICAL REVIEW B 100, 245209 (2019), 2019
Chao Li, Károly K. Tőkési, Luca Repetto, Liye Xiao, Junbiao Liu, Zhaoshun Gao, Li Han, Bo Da, Réka Judit Bereczky, and Zejun Ding: A Monte Carlo calculation of the secondary electron emission inthe backward direction from a SiO2 macro-capillary, Eur. Phys. J. D (2020) 74: 37, 2020
Saed J. Al Atawneh, Örs Asztalos, Borbála Szondy, Gergő I. Pokol and Károly Tőkési,: Ionization Cross Sections in the Collision between Two Ground State Hydrogen Atoms at Low Energies, Atoms 2020, 8, 31, 2020
I. Ziaeian and K. Tőkési: Interaction of Be4+ and Ground State Hydrogen Atom—Classical Treatment of the Collision, Atoms 2020, 8, 27, 2020
Abrar Hussain, Lihao Yang, Shifeng Mao, Bo Da, Károly Tőkési, Z.J. Ding: Determination of electron backscattering coefficient of beryllium by a high-precision Monte Carlo simulation, Nuclear Materials and Energy 26 (2021) 100862, 2021
Y.-P. Maillard, J.-Cl. Dousse, J. Hoszowska, M. Berset, O. Mauron, and P.-A. Raboud, M. Kavčič, J. Rzadkiewicz, D. Bana, K. Tökési: Hypersatellite x-ray decay of 3d hollow-K-shell atoms produced by heavy-ion impact, PHYSICAL REVIEW A 98, 012705, 2018
S. Borbély, X.-M. Tong, S. Nagele, J. Feist, I. Březinová, F. Lackner, L. Nagy, K. Tőkési, and J. Burgdörf: Electron correlations in the antiproton energy-loss distribution in He, PHYSICAL REVIEW A 98 (2018) 012707, 2018
D.Borkaa, J.Tóth, K.Tőkési: Backscattered electron spectra from graphite, Physics Letters A, 382 2470, 2018
L.H. Yang, M. Menyhárd, A. Sulyok, K. Tőkési, and Z.J. Ding: Optical properties and excitation energies of iridium derived from reflection electron energy loss spectroscopy spectra, Applied Surface Science 456 999, 2018
J.B. Maljković, D. Borka, M. Lj. Ranković, B.P. Marinković,, A.R. Milosavljević, C. Lemell, K. Tőkési: Electron transmission through a steel capillary, Nuclear Inst, and Methods in Physics Research B 423 87, 2018
K. Tőkési and D. Varga: Multiple Scattering in Electron Rutherford, Scattering Spectroscopy, Frontiers in Nuclear and Particle Physics, Vol. 1, 132, 2018
H. Xu, L.H. Yang, J. Tóth, K. Tőkési, B. Da, Z.J. Ding: Absolute determination of optical constants of three transition metals using reflection electron energy loss spectroscopy, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 123 043306, 2018
S. Borbély, A. Tóth, D. G. Arbó, K. Tőkési, and L. Nagy: Photoelectron holography of atomic targets, PHYSICAL REVIEW A 99 (2019) 013413, 2019
R. D. DuBois, K. Tőkési, and E. Giglio: Charge deposition, redistribution, and decay properties of insulating surfaces obtained from guiding of low-energy ions through capillaries, PHYSICAL REVIEW A 99 (2019) 062704, 2019
L.H. Yang, M. Menyhard, A. Sulyok, K. Tőkési, Z.J.Ding: Determination of electron inelastic mean free path of threetransition metals from reflection electron energy loss spectroscopy spectrum measurement data, Eur. Phys. J. D (2019) 73: 21, 2019
Károly Tőkési, Béla Paripás, and Endre Kovács: Classical trajectory Monte Carlo simulation of coincidence experiments in electron impact ionization of helium, Eur. Phys. J. D (2019) 73: 84, 2019
M.A. Pocsai, I.F. Barna, K. Tőkési: Photoionization of rubidium atoms in strong laser fields, Eur. Phys. J. D (2019) 73: 74, 2019
J.M. Gong, L.H. Yang, A. Sulyok, K. Tőkési, Z.J. Ding: Surface and bulk excitations of silver determined from the reflected energy loss spectroscopy spectra, Eur. Phys. J. D (2019) 73: 24, 2019
Jelena B. Maljkovic, Jelena Vukovic Károly Tőkési, Branko Predojevic, and Bratislav P. Marinkovic: Elastic electron scattering cross sections for triethyl phosphate molecule at intermediate electron energies from 50 eV to 250 eV, Eur. Phys. J. D (2019) 73: 27, 2019
Nikolay I. Shvetsov-Shilovski, Manfred Lein, Károly Tőkési: Semiclassical two-step model for ionization of the hydrogen molecule by a strong laser field, Eur. Phys. J. D (2019) 73: 37, 2019
O. Asztalos, B. Szondy, K.Tőkési, G.I.Pokol: Application of collisional radiative models in Beam Emission Spectroscopy (BES) modeling for fusion plasma density diagnostics, Eur. Phys. J. D (2019) 73: 116, 2019
Takeshi Mukoyama and Károly Tőkési: K-shell ionization cross sections of atoms by muons and pions, Eur. Phys. J. D (2019) 73: 120, 2019
V. Oliveira, A.H. A. Gomes, A.C.F. Santos, K. Tőkési: Electron capture and loss of O+ projectile in collision with water, Eur. Phys. J. D (2019) 73: 146, 2019
L. Budai, Z. Márton, P. Dombi, K. Tőkési: Simulation of spontaneous electron emission from metallic nanoparticles under laser irradiation, Eur. Phys. J. D (2019) 73: 138, 2019
Yuki Orimo, Károly Tőkési, Takeshi Sato, Kenishi L. Ishikawa: Comparison between quantum and classical calculations for above threshold ionization of argon, Eur. Phys. J. D (2019) 73: 153, 2019
GUL. Nagy, I. Rajta, K. Tőkési: Temporal evolution of the energy spectrum of proton microbeam guided through an insulating macrocapillary, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B 458 (2019) 7–11, 2019
Tőkési, K: Energy loss of charged particles in collision with atoms and surfaces,, Advances in Quantum Chemistry, Volume 80 (2019) 87-125, 2019
E. Giglio, K. Tőkésib⁠, R.D. DuBois: Relaxation dynamics of charge patches formed inside an insulating capillary by ionimpact, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B 460 (2019) 234–239, 2019
G.U.L. Nagy, E. Giglio, I. Rajta, K. Tőkési: Transmission dynamics of 1MeV H+⁠ microbeam guided through an insulating macrocapillary, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B 460 (2019) 216–219, 2019
vissza »