Több hullámhosszon szinkron működő ultragyors szállézerek festékjelölés mentes kórszövettani vizsgálatokhoz  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
129047
típus K
Vezető kutató Szipocs Róbert
magyar cím Több hullámhosszon szinkron működő ultragyors szállézerek festékjelölés mentes kórszövettani vizsgálatokhoz
Angol cím Advanced multi-wavelength ultrafast fiber lasers for stain free histopathology
magyar kulcsszavak szállézerek, frekvencia konverzió, optikai szálak, nemlineáris mikroszkópia, festékjelölés mentes kórszövettan
angol kulcsszavak fiber lasers, frequency conversion, optical fibers, nonlinear microscopy, stain free histopathology
megadott besorolás
Fizika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)90 %
Ortelius tudományág: Alkalmazott optika
Bőrgyógyászat, allergológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)10 %
zsűri Műszaki és Természettudományi zsűrielnökök
Kutatóhely SZFI - Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály (HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont)
résztvevők Fésűs Luca
Kiss Norbert
Kolonics Attila
Wikonkál Norbert
projekt kezdete 2018-09-01
projekt vége 2022-08-31
aktuális összeg (MFt) 47.712
FTE (kutatóév egyenérték) 5.45
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az optikai módszereken alapuló képalkotási módszereket széles körben alkalmazzák a klinikai gyakorlatban. Ezek segítenek a kóros elváltozások (pl. bőrdaganatok) beazonosításában. Jelenleg a pontos, megbízható döntések (pl. a sebészeti beavatkozások vonatkozásában) a szövetminták (biopszia) kórszövettani vizsgálatán alapulnak, ami jelentősen menöveli a vizsgálatok idejét és költségeit. Hasonló nehézségekkel találkozunk a sebészeti beavatkozások idején is, amikor a sebeket akár napokon keresztül nyitva kell hagyni hasonló okok miatt. Az in vivo 3D CARS mikroszkópia alkalmazása alapvető változásokat hozhat ezeken a területeken.

A múlt évben egy általunk kifejleszetett új, festékjelölés mentes módszer (DVRF-CARS) segítségével sikerült bazalióma típusú bőrdaganatokból kivágott ex vivo bőrmintákról hematoxilin-eozin (H&E) festésnek megfelelő képeket készítenünk, mellyel azokat detektálni tudtuk.

Méréseink klinikai szempontból mégis jelentős hiányosságokkal rendelkeztek, hiszen a képeket viszonyat kis területekről készítettük. Ezen ú.n. mozaik képek felvételével lehet segíteni, amihez viszont szükséges, hogy adott pozícióban többféle molekuláris rezgéshez tartozó CARS képet is fel tudjunk venni, minimális időkülönbséggel. Ezt az általunk nemrégiben demonstrált, ú.n. IF-CARS technika alkalmazásával tehetjük meg, amivel bizosítjuk a különböző beállításhoz tartozó képek pontos átfedését.

Végső célunk, hogy klinikai vizsgálatok elvégzésére alkalmas, Yb-szállézer alapú, kézben tartható nemlineáris mikroszkóp rendszerünket - alapkutatás szintű száloptikai elméleti és kisérleti munkákat követően - alkalmassá tegyük hasonló, in vivo orvosi diagnosztikai vizsgálatokra.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A hematoxilin-eozin (H&E) festésnek megfelelő, kórszövettani vizsgálatokat megalapozó mkroszkópiás képeinket előpkisérleteink során egy optikai asztalra épített, saját fejlesztésű CARS mikroszkópiás rendszerrel végeztük.

Ugyanakkor a kémiai szelektivitás szempontjából a CARS mikroszkópiás mérőrendszerek esetében is jelentős problémákat okoz a fs-os lézerrendszerek optimálisnál (~ 1 nm) lényegesen nagyobb sávszélessége, ami a nemspecifikus háttér fokozott megjelenését és a mérések spektrális érzékenységének csökkenését eredményezi. Ezen a problémán megfelelő csúcsintenzítással rendelkező, de a korábbinál kisebb sávszélességgel és ismétlési frekvenciával rendelkező lézeres fényforrások, illetve különböző új mérési technikák alkalmazásával illetve kifejlesztésével (pl. IF-CARS, FT-CARS) szeretnénk segíteni.

Lézeres in vivo kórszövettani vizsgálatok esetében rendkívül fontos szempont, hogy az alkalmazott lézerek elhanyagolható mértékű hőterhelést illetve fotokémiai hatást fejtsenek ki a vizsgált szövetekre. További fontos szempont, hogy a vizsgálatokat a vizsgált (pl. bőr-) területen el tudjuk végezni, amihez az alkalmazott lézerek fényét célszerűen optikai szálon kell odavezetni. Ez praktikusan csak több hullámhosszon szinkon működő, optikai szállézerek alkalmazásával valósítható meg úgy, hogy az optikai szálkimenet végén állítjuk elő megfelelő optikai szálak illetve megfelelő nemlineáris optikai folyamatok alkalmazásával a mérésekhez szükséges további spektrális komponenseket.

Kutatásunk alapkérdése, hogy ez milyen szerkezetű optikai szálak illetve nemlineáris optikai folyamatok révén érhető el.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az általunk tavalyi évben kifejleszetett új, festékjelölés mentes módszer (DVRF-CARS) segítségével a hematoxilin-eozin (H&E) festésnek megfelelő képeket készíthenünk in vivo körülmények között, ami lehetővé teszi különböző kóros bőrelváltozások (vagy egyéb betegségek) helyben történő, azonnali kórszövettani vizsgálatát diagnosztikai célokból, vagy akár a műtéti beavatkozások közben is. Jelenlegi prototípus rendszerünk ugyanakkor laboratóriumi körülmények között működik, és praktikusan csak ex vivo minták vizsgálatára alkalmas, hiszen egy rögzített helyzetű mikroszkóp objektív segítségével tudjuk a képeket felvenni.

Jelentős előrelépést hozhat a klinikai alkalmazások felé, ha a mérésekhez olyan kézben tartható, kisméretű, optikai szállézeren alapuló DVRF-CARS mérésekre alkalmas mikroszkóp rendszer koncepcióját sikerülne kidolgoznunk, melyeknek fizikai mérete és ára lényegesen kisebb a laboratóriumi rendszerénél.

Egy korábbi munkánk során már sikerült kifejlesztenünk egy kézben tartható, nemlineáris mikroszkópiás mérésekre (autofluoreszcencia (AF) és másodharmónikusok (SHG) mérésére) alkalmas, 2 MHz ismétlési frekvencián működő Yb-szállézer rendszert tartalmazó mikroszkópot, ami a mérésekhez 1030 nm-es középhullámhosszal rendelkező, kb. 0.5 ps hosszúságú lézerimpulzusokat használ.

Amennyiben sikerül kutatásaink eredményeként, megfelelő diszperziós tulajdonságokkal rendelkező optikai szálak alkalmazásával több hullámhosszon szinkron működő optikai szállézer koncepcióját kidolgoznunk, az jelentős áttötést hozhat a festékjelölés mentes, in vivo kórszövettani vizsgálatok területén, az orvosi klinikai gyakorlatban.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

Az optikai módszereken alapuló orvosi képalkotó eljárásokat széles körben alkalmazzák a klinikai gyakorlatban, pl. a bőrgyógyászati vizsgálatok során. Ezek többek között elősegítik a kóros elváltozások (pl. bőrtumorok) beazonosítását, viszont pontos, megbizható döntést pl. egy sebészeti beavatkozás szükségességéről csak a mintavételezés és patológiai analízis elvégzése után lehetséges, ami jelentősen megnöveli a vizsgálatok időtartamát, költségeit. Hasonló nehézségek merülnek fel a műtéti beavatkozások során, amikor a műtéti sebeket akár napokig feltárva kell hagyni, amíg a patológiai eredmények megérkeznek. Jelentős változásokat hozhat ezen a területen az in vivo patológia, aminek alapja az impulzusüzemű lézereken alapuló multimodális nemlineáris 3D mikroszkópia.

A jelenleg ezen a területen alkalmazott optikai rendszerek, impulzusüzemű lézerek valamint képalkotó eljátások még nem biztosítják a megfelelő, több mm-es munkamélységet, a megfelelő kémiai szelektivitáson alapuló (patológiai szempontból releváns) képi információt, valamint a felsorolt optikai és lézerrendszerek tökéletlensége miatt a minimális biztonságtechnikai kockázatot pl. a minták hőterhetése szempontjából.

Munkánk célja, hogy alapkutatási szinten vizsgáljuk az alkalmazott optikai eszközök jelenlegi korlátait, és ezen eszközök helyettesítésére megfelelő, lényegesen olcsóbb és praktikusabb, optikai szállézeres technológián alapuló megoldásokat keressünk, melyeket hosszabb távon alkalmazni lehet a klinikai gyakorlatban.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Medical imaging techniques based on optical methods are widely used in clinical practice. These, among their other benefits, can help in the identification of pathologic lesions (e.g. skin or brain tumors). However, for a precise, reliable decision on the necessity of a surgical intervention for instance, one has to take and perform a pathological analysis of a biopsy that significantly increases the duration and the cost of the examinations.

Similar difficulties occur also during surgical procedures when the wounds are needed to be left open for even days until the pathological results arrive. In vivo pathology based on 3D CARS microscopy can bring substantial changes to this area.

In the course of our preliminary studies, dual vibration resonance frequency (DVRF) CARS measurements were used to generate pseudo haematoxylin and eosin (H&E) “stained” ex vivo microscope images of basal cell carcinoma (BBC) human skin samples for their detection and identification.

A limitation of our study was that we could not generate mosaics by merging individual images to display large areas of tissue. In order to capture high quality mosaic images we need to upgrade our imaging setup to be able to change between the two different wavelength settings within a few seconds that might be realized by using our proposed IF-CARS technique to avoid any displacement of the samples.

Our final goal, however, is to upgrade our handheld, low repetition rate, Yb-fiber laser based nonlinear microscope systems for real time DVRF CARS measurements (hence providing pseudo H&E images), being suitable for in vivo, real time diagnostics of BCC or other skin diseases in the future.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

For our preliminary studies, we used our table-top CARS imaging system to generate quasi hematoxylin-eosin (H&E) "painted" histopathological images.

However, chemical selectivity poses a significant problem for CARS microscopy when fs pulse laser are applied, since their bandwidth is much higher than the optimum value (~ 1 nm) matching the bandwidth of molecular vibrations. This fact leads to the appearance of an enhanced non-specific background and the decrease of the spectral sensitivity. We will solve this problem by reducing the spectral bandwidth as well as the repetition rate of lasers currently used, and by developing novel CARS imaging methods (such as IF-CARS or FT-CARS).

During in vivo histopathological imaging laser safety is of primary importance: the lasers applied must have minimum thermal load and zero probability of photochemical changes of the tissue being investigated. From the practical point of view, it is also important to perform the measurements on different sites, which requires fiber optics flexibility. Accordingly, for stain free histopathology based on the DVRF-CARS technique one needs multi-wavelength fiber lasers, in which the new frequency components are generated at the fiber end as a result of nonlinear processes in speciality fibers.

A fundamental question in our project is that what kind of optical fiber structures and nonlinear optical processes result in such multi-wavelength operation that supports in vivo stain free histopathologial imaging of skin tumours or other diseases.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Our newly developed, stain free DVRF-CARS imaging technique results in quasi hematoxylin-eosin (H&E) "painted" microscope images, which can pave the way to in vivo histopathological investigation of skin lesions (or other diseases) on site, even during surgery. However, our prototype system is set up in a laboratory, and suitable for ex vivo studies of biological samples only, since the microscope objective has a fixed location on our table top microscope.

A fundamental step toward clinical applications calls for a hand-held nonlinear microscope system that uses multi-wavelength fiber lasers suitable for DVRF-CARS measurements, which has considerably lower physical dimensions and price that our table top prototype system.

A few years ago, we have developed a heldheld nonlinear microscope system being suitable for in vivo auto-fluorescence (AF) and second-harmonic generation (SHG) imaging, which uses an Yb-fiber laser system delivering 0.5 ps pulses with a 1030 nm central wavelength at a 2 MHz repetition rate.

As a result of our proposed fundamental research, we will be able to design and manufacture such speciality optical fibers with desired dispersive properties for nonlinear frequency conversion of our Yb-fiber laser, which assures multi-wavelength operation for stain free histopathology by DVRF-CARS imaging. Such a fiber laser system can bring fundamental changes in histopathological investigations and clinical applications.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Medical imaging techniques based on optical methods are widely used in clinical practice, e.g. in dermatological examinations. These, among their other benefits, can help in the identification of pathologic lesions (e.g. skin tumors).

However, for a precise, reliable decision on the necessity of a surgical intervention for instance, one has to take and perform a pathological analysis of a biopsy that significantly increases the duration and the cost of the examinations. Similar difficulties occur also during surgical procedures when the wounds are needed to be left open for even days until the pathological results arrive. In vivo pathology based on multimodal 3D nonlinear microscopy can bring substantial changes to this area.

Current optical systems and pulsed lasers applied in the field do not provide a sufficient, several mm deep working distance and adequate (pathologically relevant) images with decent chemical selectivity. Furthermore, deficiencies of the above-mentioned optical and laser systems pose also safety risks, such as an excessive thermal load of the biological sample.

The aim of our work is to investigate fundamental limitations of the applied laser-optical systems and to find suitable solutions for overcome these limits by applying optical fiber technology, which might result in more user friendly, cost efficient histopathological imaging systems suitable for everyday clinical applications.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
CARS mikroszkóp rendszerünket alkalmassá tettük valós idejű DVRF -CARS mérésekre 2 db NDD detektor párhuzamos alkalmazásával, amelyet sikeresen teszeltük tumoros (basalioma) bőrmintákon kvázi H&E festett képek valósidejű megjelenítésével. SZTE-s agykutató kollégáink közreműködésével IF-CARS mérésekre alkalmas mérőrendszert fejlesztetünk ki, amelyet agyszeleteken sikeresen teszteltünk. Saját DVRF-CARS és IF-CARS rendszerünkhöz FPGA alapú adatgyűjtő és képfeldolgozó rendszert fejleszettünk. Forward DVRF-CARS rendszert építettünk FPGA-s adatgyűjtő rendszerünk felhasználásával. Képalkotó rendszerünket alkalmassá tettük mozaik képek felvételére szövettani metszeteken. Különböző típusú optikai szálakat teszteltünk abból a célból, hogy a CARS és egyéb szövettani mérésekhez szükséges ultrarövid impulzusokat alakhűen at tudjuk vinni a pásztázó mérőfejhez. Ennek érdekében csökkentettük lézereink spektrális sávszélességét kb. 1-2 nm-re, ami a gyakorlatban kb. 0.6-1.2 ps-os impulzusok előállítását jelentette a számunkra érdekes 790-810 nm-es, 920-940 nm-es és 1020-1030 nm hullámhossz tartományokon. A megépített lézerek kétfoton gerjesztési hatásfokát alacsonyabb ismétlési frekvecia alkalmazásával sikerült megőriznünk. A lézerek 1-2 nm-es sávszélessége a CARS méréseknél (pl. az általunk alkalmazott lipid/protein méréseknél) nagyobb spektrális szelektivitást, míg a szálátvitelnél lényegesen kisebb diszperziós hatásokat eredményezett a képminőség romlása nélkül.
kutatási eredmények (angolul)
We upgraded our CARS imaging system for real time DVRF-CARS imaging using 2 NDD detectors parallel, which was used for generation of quasi hematoxylin-eosin stained real-time images of skin tumors (basalioma). IF-CARS imaging system of similar performance was developed and tested on brain slices with our partners at University of Szeged. An FPGA based data collection, processing and display system was developed for our IF-CARS and DVRF-CARS systems. Our microscope system was upgraded for mosaic imaging of fixed or frozen skin sections. Optical fibers of different types were tested for distortion free fiber delivery of ultrafast laser pulses between the laser source and scanning head of the microscope. To this end, spectral bandwidth of our lasers were reduced down to 1-2 nm, which resulted 0.6-1.2 ps long pulses at the wavelengths of our interest: 790-810 nm, 920-940 nm and 1010-1030 nm. Two-photon excitation efficiency of our lasers is not degraded at all since their longer pulses were compensated by the lower repetition rate of the laser resulting in similar peak powers of the laser pulses. The 1-2 nm spectral bandwidth of our newly developed lasers results in higher spectral selectivity in CARS imaging (e.g. in case of lipid/protein imaging), while in case of fiber delivery, this reduced spectral bandwidth results in considerably lower dispersive effects without degrading imaging quality.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=129047
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Á. Krolopp, L. Fésűs, G. Szipőcs, N. Wikonkál, and R. Szipőcs: Fiber coupled, 20 MHz Repetition Rate, sub ps Ti:sapphire Laser for in vivo Nonlinear Microscopy of the Skin, Biophotonics Congress 2021, OSA Technical Digest (Optical Society of America, 2021), paper DF2A.5., 2021
L. Fésűs, L. Martin, N. Wikonkál, M. Medvecz, and R. Szipőcs: Low Concentration Phloxine B Staining for High Chemical Contrast, Nonlinear Microscope Mosaic Imaging of Skin Alterations in Pseudoxanthoma Elasticum, European Conferences on Biomedical Optics 2021 (ECBO), OSA Technical Digest (Optical Society of America, 2021), paper ETu2A.13., 2021
L. Fésűs, D. Plázár, A. Kolonics, L. Martin, N. Wikonkál, M. Medvecz, R. Szipőcs: Low concentration Phloxine B staining for high chemical contrast, nonlinear microscope mosaic imaging of skin alterations in pseudoxanthoma elasticum, Biomed. Opt. Express, 2022
Krolopp Ádám, Fésűs Luca, Kolonics Attila, Szipőcs Gergely, Hettinger Ernő, Wikonkál Norbert, Szipőcs Róbert: Szub-ps-os lézerek nemlineáris mikroszkópiai alkalmazásokhoz, Magyar Fizikus Vándorgyűlés, 2022
Kiss N, Haluszka D, Lőrincz K, Gyöngyösi N, Bozsányi S, Bánvölgyi A, Szipőcs R, Wikonkál N: Quantitative analysis on ex vivo nonlinear microscopy images of basal cell carcinoma samples in comparison to healthy skin, Pathology & Oncology Research, 2019
Kiss N, Krolopp Á, Lőrincz K, Bánvölgyi A, Szipőcs R, Wikonkál N: Stain-free histopathology of basal cell carcinoma by dual vibration resonance frequency CARS microscopy, Pathology & Oncology Research, 2018
Bánvölgyi A, Lőrincz K, Kiss N, Avci P, Fésűs L, Szipőcs R, Krenács T, Gyöngyösi N, Wikonkál N, Kárpáti S, Németh K: Efficiency of long-term high-dose intravenous ascorbic acid therapy in locally advanced basal cell carcinoma – a pilot study, Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii, 2019
Kiss N, Bozsányi Sz, Fésűs L, Haluszka D, Lőrincz K, Kuroli E, Hársing J, Mayer B, Kárpáti S, Fekete Gy, Szipőcs R, Wikonkál N, Medvecz M: Vascularis Ehlers-Danlos szindróma genetikai és nemlineáris optikai vizsgálata, Bőrgyógyászati és venerológiai szemle, 2019
Kiss N, Anker P, Bánvölgyi A, Lőrincz K, Fésűs L, Bozsányi Sz, Szipőcs R, Medvecz M, Wikonkál N: Új képalkotó technikák a bőrgyógyászatban és azok klinikai alkalmazása, Bőrgyógyászati és venerológiai szemle, 2019
Kiss N, Fésűs L, Bozsányi Sz, Szeri F, Van Gils M, Szabó V, Nagy AI, Hidvégi B, Szipőcs R, Martin L, Vanakker O, Arányi T, Merkely B, Wikonkál N, Medvecz M: Nonlinear Optical Microscopy is a Novel Tool for the Analysis of Cutaneous Alterations in Pseudoxanthoma Elasticum, Experimental Dermatology - submitted article, 2019
Cserép Cs, Posfai B, Orsolits B, Molnár G, Heindl S, Lénárt N, Fekete R, László ZsI, Lele Zs, Schwarcz AD, Ujvári K, Csiba L, Hortobágyi T, Meglóczky Zs, Martinecz B, Szabó G, Erdélyi F, Szipőcs R, Gesierich B, Duering M, Katona I, Liesz A, Tamás G, Dénes Á: Microglia monitor and protect neuronal function via specialized somatic purinergic junctions, Science bioRxiv, 2019
Fésűs L, Domokos D, Lener D, Jakabovics T, R Szipőcs, Kolonics A: Characterization of DHEA-induced PCOS-model by CARS Microscopy, Biophotonics Congress: Optics in the Life Sciences Congress 2019, 2019
Molnár G, Krolopp Á, Kiss N, Tamás G, Szipőcs R: Interferometric Spectral Modulation of sub-100-fs Pump Pulses for High Chemical Contrast, Background Free, Real Time CARS Imaging, Clinical and Translational Biophotonics, TRANSLATIONAL 2018 Washington, Amerikai Egyesült Államok: Optical Society of America (OSA), 2018
Kiss N, Fésűs L, Szeri F, Arányi T, Van Gils M, Vanakker O, Martin L, Szipőcs R, Wikonkál N, Medvecz M: Nonlinear microscopy for the visualization of calcification and assessment of connective tissue fibers in pseudoxanthoma elasticum, Journal of Investigtative Dermatology, 2019
Kiss N, Lőrincz K, Haluszka D, Gyöngyösi N, Bozsányi Sz, Bánvölgyi A, Szipőcs R, Wikonkál N: Nemlineáris optikai technikák és kvantitatív analízis módszerek adaptálása bazálsejtes karcinóma vizsgálatára és ép bőrtől való elkülönítésére, Bőrgyógyászati és venerológiai szemle, 2018
Kiss N, Lőrincz K, Haluszka D, Kuroli E, Mayer B, Kárpáti S, Fekete Gy, Szipőcs R, Wikonkál N, Medvecz M: Vaszkuláris és klasszikus típusú Ehlers–Danlos-szindróma vizsgálata kétfoton abszorpciós fluoreszcencia és másodharmonikus keltés mikroszkópiával, Bőrgyógyászati és venerológiai szemle, 2018
Fésűs L, Kiss N, Krolopp Á, Bánvölgyi A, Lőrincz K, Wikonkál N, Szipőcs R: Új, festékjelölés mentes koherens anti-Stokes Raman szórás -mikroszkópiás képalkotási módszerek fejlesztése valós idejű, in vivo bőrszövettani vizsgálatokhoz, Magyar Dermatológiai Társulat 92. Nagygyűlésére beküldve, 2019
Kiss N, Fésűs L, Bozsányi Sz, Kuroli E, Anker P, Van Gils M, Lőrincz K, Bánvölgyi A, Gyöngyösi N, Hidvégi B, Martin L, Vanakker O, Szipőcs R, Arányi T, Wikonkál N, Medvecz M: A kötőszöveti rost szerkezet és dystrophiás kalcifikáció kvantitatív nemlineáris optikai vizsgálata psuedoxanthoma elasticumban szenvedő betegekben, Magyar Dermatológiai Társulat 92. Nagygyűlésére beküldve, 2019
Bánvölgyi A, Lőrincz K, Kiss N, Avci P, Fésűs L, Szipőcs R, Krenács T, Gyöngyösi N, Wikonkál N, Kárpáti S, Németh K: Efficiency of long-term high-dose intravenous ascorbic acid therapy in locally advanced basal cell carcinoma – a pilot study, Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii, 2020
Norbert Kiss, Luca Fésűs, Szabolcs Bozsányi, Flóra Szeri, Matthias Van Gils, Viktória Szabó, Anikó Ilona Nagy, Bernadett Hidvégi, Róbert Szipőcs, Ludovic Martin, Olivier Vanakker, Tamás Arányi, Béla Merkely, Norbert M. Wikonkál & Márta Medvecz: Nonlinear optical microscopy is a novel tool for the analysis of cutaneous alterations in pseudoxanthoma elasticum, Lasers in Medical Science, 2020
Csaba Cserép, Balázs Pósfai, Nikolett Lénárt, Rebeka Fekete, Zsófia I. László, Zsolt Lele, Barbara Orsolits, Gábor Molnár, Steffanie Heindl, Anett D. Schwarcz, Katinka Ujvári, Zsuzsanna Környei, Krisztina Tóth, Eszter Szabadits, Beáta Sperlágh, Mária Baranyi, László Csiba, Tibor Hortobágyi, Zsófia Maglóczky, Bernadett Martinecz, Gábor Szabó, Ferenc Erdélyi, Róbert Szipőcs, Michael M. Tamkun, Benno Gesierich, Marco Duering, István Katona, Arthur Liesz, Gábor Tamás, Ádám Dénes: Microglia monitor and protect neuronal function through specialized somatic purinergic junctions, Science, 2020
Fésűs L, Kiss N, Krolopp Á, Bánvölgyi A, Lőrincz K, Wikonkál N, Szipőcs R: Új, festékjelölés mentes koherens anti-Stokes Raman szórás -mikroszkópiás képalkotási módszerek fejlesztése valós idejű, in vivo bőrszövettani vizsgálatokhoz, Magyar Dermatológiai Társulat 92. Nagygyűlése, 2019
Fésűs L, Krolopp Á, Molnár G, Kiss N, Tamás G, Szipőcs R: A 20 MHz, sub ps, Tunable Ti:sapphire Laser System for Real Time, Stain Free, High Contrast Histology of the Skin, In: Biophotonics Congress: Biomedical Optics 2020 (Translational, Microscopy, OCT, OTS, BRAIN) (2020) p. MTh3A.4, 2020
Luca Fésűs, Ludovic Martin, Norbert Wikonkál, Márta Medvecz, Robert Szipőcs: Low concentration eosin staining for high chemical contrast nonlinear microscope mosaic imaging of skin alterations in pseudoxanthoma elasticum, Kvantumelektronika 2021 online konferencia, Szeged, 2021. január 28., ISBN 978-963-306-775-8, 45-51. oldal, 2021
Róbert Szipőcs, Luca Fésűs, Ádám Krolopp, Ernő Hettinger, Lajos Vass, Norbert Wikonkál, Péter Török, Gábor Molnár, Gábor Tamás: 20 MHz, sub-ps, tunable Ti:sapphire laser system for real time, stain free, in vivo histology of the skin, Kvantumelektronika 2021 online konferencia, Szeged, 2021. január 28., ISBN 978-963-306-775-8, 188-191 oldal, 2021
Á. Krolopp, L. Fésűs, G. Szipőcs, N. Wikonkál, and R. Szipőcs: Fiber coupled, 20 MHz Repetition Rate, sub ps Ti:sapphire Laser for in vivo Nonlinear Microscopy of the Skin, European Conferences on Biomedical Optics 2021 (ECBO), OSA Technical Digest (Optical Society of America, 2021), paper ES1A.6., 2021
L. Fésűs, N. Wikonkál, and R. Szipőcs: Numerical Analysis on ex vivo Second Harmonic Generation Images of Collagen Structure of Unstained Basal Cell Carcinoma Sections, European Conferences on Biomedical Optics 2021 (ECBO), OSA Technical Digest (Optical Society of America, 2021), paper EW4A.9., 2021

 

Projekt eseményei

 
2021-04-07 10:21:49
Résztvevők változása
2019-09-24 17:47:22
Résztvevők változása
2018-12-03 15:58:52
Résztvevők változása
vissza »