A szarmaták története c. monográfia megírása és nyomdai előkészítése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
32778
típus K
Vezető kutató Kulcsár Valéria
magyar cím A szarmaták története c. monográfia megírása és nyomdai előkészítése
zsűri Régészet
Kutatóhely Petőfi Múzeum (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága)
résztvevők Istvánovits Eszter
projekt kezdete 2000-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.610
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A monográfia összefoglaló, áttekintő munka: 42,5 nyomdai ív. A szöveget gazdag illusztrációs anyag egészíti ki (térképek, rajzok, fotók). A munkacímet megváltoztattuk: „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent...” (Egy elfelejtett iráni nép, a szarmaták). A kötet négy fejezetre oszlik. Az 1. fejezet, amelynek bevezetője földrajzi áttekintést ad, a keleti (sztyeppei) szarmaták történetét tárgyalja a Kr.e. VII. – Kr.u. IV. században. A 2. fejezet a Kárpát-medencei szarmaták története. A harmadik részben megvizsgáltuk, hogy mi történt a szarmatákkal/alánokkal a hunok megjelenése után a sztyeppén, a Kaukázusban, a Kárpát-medencében és attól nyugatra fekvő területen. Itt tárgyaltuk a Nart-eposszal kapcsolatos legfontosabb ismereteket, az Arthur-legendakör szarmata vonatkozásait, a honfoglalók iráni kapcsolatait, a jászok szarmata eredetének kérdését. A negyedik nagy egység tematikus: a szarmaták életmódja, hitvilága, társadalma, fegyverzete, haditaktikája, kinézete és viselete, kereskedelmi és külkapcsolatai. A szarmata kor Magyarországon évtizedeken keresztül elhanyagolt kutatási terület volt. A korszak történetéről Alföldi A. 1940-es évekbeli munkája óta nem született részletes áttekintő munka. A sztyeppei szarmaták históriáját pedig ilyen bő terjedelemben és illusztrációs anyaggal még nem foglalták össze.
kutatási eredmények (angolul)
The monograph is a summarising, comprehensive work: 42.5 printed sheets. Text is supplemented by rich illustration material (maps, drawings, photos). The temporary title was changed: „...hardly any line can stand against them...” (A forgotten Iranian people, the Sarmatians). The text comprises 4 chapters. The 1st chapter, the introduction of which gives a geographical overview, deals with the history of the eastern (steppe) Sarmatians between 7th cent. B.C. – 4th cent. A.D. The 2nd chapter was devoted to the history of the Sarmatians of the Carpathian Basin. In the 3rd chapter we examined what happened with the Sarmatians/Alans after the appearance of Huns, taking into consideration the steppe region, the Caucasus, the Carpathian Basin and the territories west of it. It was here that we dealt with the most important data on the Nart Epic, wirh the Sarmatian relations of the Arthurian cycle, with the Iranian connections of the early Hungarians, and with the question of Sarmatian origin of the Jasones. The 4th chapter includes topics considering Sarmatian way of life, world of beliefs, society, weaponry, war tactics, outlook and costume, trade and foreign relations. In Hungary Sarmatian Age has been a neglected research field for long decades. Since Alföldi’s work written in the 1940s, no detailed survey on the history of the age was published. Neither any works of such size and illustrated as richly as our work, had been ever published on the history of the steppe Sarmatians.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/2/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Istvánovits E., Kulcsár V.: Problematika ''pervogo pokolenia'' v izucsenii szarmatov Karpatszokogo basszejna, Ranneszarmatszkaja kultura, Szamara. 205-209., 2001
Istvánovits E., Kulcsár V.: Az első nemzedék problematikája a Kárpát-medencébe bevándorló sztyeppei népeknél., Szerk. Felföldi Sz., Sinkovics B.: Nomád népvándorlások. Budapest, Balassi Kiadó. 21-24., 2001
Istvánovits E., Kulcsár V.: Sarmatians through the eyes of strangers. The Sarmatian warrior, Ed. Istvánovits E., Kulcsár V.: International connections of the Barbarians of the Carpathian Basin in the 1st-5th cc. A.D. Aszód-Nyíregyháza, 139-169., 2001
Istvánovits E., Kulcsár V.: V.F.Genning: Szarmatszkaja epoha v Alfölde. Recenzió., Arheologia. Kiev, 2001:1. 130-132., 2001
Istvánovits E., Kulcsár V.: Szevernopricsernomorszkie zolotye juvelirnye izdelija v rannem materiale szarmatov Karpatszkogo basszejna, Boszporszkij fenomen. Sankt-Peterburg, 335-342., 2005
Istvánovits E., Kulcsár V.: Szarmata nemzetségjelek a Kárpát-medencében, megjelenés alatt, 2006
Kulcsár V., Horváth F.: Die Terra Sigillata-Funde der kaiserzeitlichen Siedlung Vác-Csörögi-rég im Barbarcium, Hrsg. K.Kuzmova, K.Pieta, J. Rajtár: Zwischen rom und dem Barbaricum. Nitra. 313-324., 2002
Istvánovits E., Kulcsár V.: Csat a szarmata viseletben és temetkési rítusban., Jósa András Múzeum Évkönyve XLIV. 95-111., 2002
Istvánovits E., Kulcsár V.: Some traces of Sarmatian-Germanic contacts in the Great Hungarian Plain, Hrsg. C.v.Carnap-Bornheim: Kontakt - Kooperation - Konflikt. Germanen und Sarmaten... Neumünster. 227-238., 2003
Istvánovits E., Kulcsár V.: Szarmata tükörcsüngő a Nemzeti Múzeum gyűjteményéből, Barbarikumi Szemle. 75-78., 2002
Istvánovits E., Kulcsár V.: The history and perspectives of the research of the Csörsz Ditch, BAR S 1084. 625-628., 2002
Istvánovits E., Kulcsár V.: Római kori barbárok, In: Kelet és Nyugat határán. Budapest, Helikon 105-115., 2002
Istvánovtis E., Kulcsár V., Carnap-Bornheim, C.: The place of the barbarian warrior from Tiszalök-Rázompuszta in the third century of the Upper Tisza region, megjelenés alatt, 2005
Istvánovits E., Kulcsár V.: The Middle Danube region during the Roman Imperial Age and Early Migration Period, Wasserwege: Lebensadern-Trennungslinien. Schleswig, 149-156., 2005
Istvánovits E., Lőrinczy G., Pintye G.: A Szegvár-oromdűlői császárkori telep, megjelenés alatt, 2005
Istvánovits E., Kulcsár V.: A characteristic type of Roman provincial import and barbarian pottery on the barbarian settlements, -Proceegings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies, Pécs, 987-997, 2005
vissza »