Építési faanyagok technikai szilárdságainak kísérleti meg-határozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
34107
típus K
Vezető kutató Szalai József
magyar cím Építési faanyagok technikai szilárdságainak kísérleti meg-határozása
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet (Soproni Egyetem)
résztvevők Bátki Károly
Kánnár Antal
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.220
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kísérletileg meghatároztuk négy újabb fafaj (nyár, csertölgy, jegenye fenyő, akác) technikai szilárdságait. A technikai állandók ismerete lehetővé teszi a különböző anizotrop tönkremeneteli elméletek alkalmazását az erőtani méretezés során akkor is, ha a vizsgált elem összetett feszültségi állapotban van. Az egyes szilárdságfajtákat olyan méretű sorozatokon határoztuk meg, amely lehetővé tette azok eloszlásának megállapítását, így lehetőség nyílik a megengedett feszültségi alapon és a félvalószínűséggel egyesített határállapot alapján történő méretezési alapelvek alkalmazására. A támogatás segítségével megterveztünk és legyártattunk egy triaxiális terhelő berendezést, amely tetszőleges térbeli feszültségi állapot létrehozását teszi lehetővé. A berendezés lehetővé teszi a tönk-remenetelhez tartozó feszültségi állapot kísérleti meghatározását, amelynek ismeretében lehetővé válik a különböző tönkremeneteli elméletek helyességének, ill. a faanyagra való alkalmazásuknak vizsgálata. Az OTKA támogatás kiegészítésével sikerült két fontos mérőműszert beszereznünk. Az egyik egy rétegbevonatos vizsgálatokra alkalmas optikai feszültségvizsgáló készülék, a másik egy extenzométer, amely érintésmentes alakváltozás-mérést tesz lehetővé. Az első készülék lehetővé tette azon specialitásoknak a kikísérletezését, amelyekkel az anizotrop faanyag felületének feszültségi állapota kísérletileg meghatározható. Az extenzométer pedig alapjában növelte meg kísérleti technikáink hatékonyságát.
kutatási eredmények (angolul)
We determined experimentally the engineering strength of following four species (poplar, silver fir, turkey oak and black locust). In a former OTKA research we determined the strength system of five species. The knowledge of engineering strength constant allow the application of different anisotropic damage theories on the dimensioning when the experimented part is in combined stress state. We used as big series in determination of different strength which allowed the precise calculation of distribution properties. Within the frame of the project we had a triaxial stress device which can produce arbitrary combined stress state. The apparatus can measure ultimate strength in combined stress state and this information help to control the effectiveness of different damage theory and we can decide their applicability for wood. With the help of OTKA assistance we could buy two important measuring apparatus. The first is a photo stress measuring set based on the photo elastic coating method the second is a video-extensometer. The first system allowed the experiment of surface strength state of wood and it's speciality. The video-extensometer increased the effectiveness of our experimental technique.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/4/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szalai J: Faszerkezetek méretezését és gyártását befolyásoló sajátosságok, In: Wittmann Gy: Mérnöki Faszerkezetek. II. kötet. Mezögazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest. 2001. pp. 143-262, 2001
Lang EM; Bejó L; Szalai J; Kovács Z.: Orthotropic Strength and Elasticity of Hardwoods in Relation to Composite Manufacture. Part II. Orthotropy of Compression Strength., Wood and Fiber Sci 2002/2. pp. 350-365, 2002
Szalai J.: A reflexiós optikai feszültségmérési módszer alkalmazása fából készült szerkezetek esetén, In: Alkalmazott matematika és mechanika Konferencia, Sopron. 2001. pp. 6-7, 2001
Borbás L; Szalai J; Thamm F.: Application of photostress method on wood and woode structures, In: 18th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Steyer. 2001. pp. 39-40, 2001
Kánnár A.: A faanyag makco- és mikroszintü tönkremeneteli folyamatai és ezek összefüggései, NyME kiadvány. Sopron. 2001. pp. 1-20, 2001
Szalai J; Kánnár A.: Réteges felépítésű faszerkezeti elemek klimaváltozás sorám bekövetkezö vetemedésének és sajátfeszültségeinek számítása. I. rész: Elméleti összefoglaló, Faipar. 2001/1. pp. 19-23, 2001
Kánnár A; Szalai J.: Réteges felépítésű faszerkezeti elemek klimaváltozás során bekövetkezö vetemedésének és sajátfeszültségeinek számítása. II. rézs: Az elméleti levezetések erednényeinek számítása, Faipar. 2002/4. pp. 2-17, 2002
Kánnár A.: A tönkremenetel makrofolyamatai. I. rész, Magyar Asztalos és Faipar. 2002. pp. 172-173, 2002
Kánnár A.: A tönkremenetel makrofolyamatai. II. rész, Magyar Asztalos és Faipar. 2002. pp. 173-175, 2002
Kánnár A.: A tönkremenetel makrofolyamatai., Magyar Asztalos és Faipar. 2002. pp. 139-141, 2002
Szalai J.: Anizotrop anyagok tönkremeneteli kritériumainak elemzése, In: IX. Magyar Mechanikai Konferencia. Miskolc. 2003. pp. 102, 2003
Andor K; Szalai J; Bariska M; Niemz P; Howald T.: A lucfenyő tönkremeneteli jellegének változása a nedvességtartalom függvényében rostirányú húzásnál, In: IX. Magyar Mechanikai Konferencia. Miskolc. 2003. pp. 2, 2003
Kánnár A.: A faanyag mikrotönkremeneteli folyamatai és az akusztikus emissziós vizsgálat során kapott események összefüggései, In: IX. Magyar Mechanikai Konferencia. Miskolc. 2003. pp. 46, 2003
Szalai J; Niemz P; Andor K; Bariska M; Howald T.: The influence of moisture content on the tensile strength behaviour of Norway spruce in the grain direction, In: 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solis Mechanics. Györ. 2003. pp. 12-13, 2003
Szalai J.: Characteristics of the strength surface of solid wood, In: Issues of harswood research and utilisation in Europe. Int Conf Sopron 2003, 2003
Kánnár A.: Investigation of micro-damage processes of wood using acoustic emission and electron-microscopy, In: 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Györ. 2003. pp. 12-13, 2003
Kánnár A.: Microdamage processes in hardwoods, In: Issues of hardwood research and utilisation in Europe. Int Conf Sopron. 2003., 2003
Kánnár A;: Az akusztikus emissziós kísérleti technika alkalmazhatóságának vizsgálata a faanyag mechanikai tulajdonságainak megítélésére, NyME, Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet. PhD értekezés. 2004. pp.1-169, 2004
Szalai J; Niemz P; Andor K; Bariska M; Howald T.: Untersuchungen zum Einfluss der Holzfeuchtugkeit auf das Bruchverhalten von Fichte bei Zugbelastung in Faserrichtung, Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen. 2004/1. pp 1-5, 2004
Kánnár A.: Különbözőfafajok törési mikrofolyamatainak feltárása akusztikus emissziós és elektronmikroszkópos vizsgálatokkal, Anyagvizsgálól Lapja. 2004/1. pp. 14-18, 2004
Kánnár A.: The effect of moisture content for the micro-damage process of wood, Wood Science and Technology (elfogadott), 2005
Szalai J.: Faszerkezeti elemek erötani méretezésének elméleti és kísérleti alapjai, In: Budapesti Müszaki Főiskola,. Jubileumi Rendezvénysorozat. 2004 (megjelenés alatt). ErQsített anyagopk és szerkezetek, 2005
Vágó J.: A faanyag tönkremeneteli elméleteinek kísérleti ellenőrzéséhez szükséges elméleti alapok, Faipar. Vol. 2. 11-17., 2005
Szalai J.: Technische Festigkeiten der Pannonia Pappel (Populus x Euramericana cv. Pannonia) und der Zerreiche (Quercus cerris L.), Acta Silv. Lign. Hung. 2004, 2005
vissza »