A Paratethys neogén holoplanktonikus gastropodái  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
34111
típus K
Vezető kutató Bohn Péterné
magyar cím A Paratethys neogén holoplanktonikus gastropodái
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Magyar Állami Földtani Intézet
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.516
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Paratethys miocén képződményeiben 24 plankton gastropoda fordul elő ( 2 Heteropoda, 21 Euthecosomata, 1 Pseudothecosomata), többségük sztratigráfiai jelentőséggel bír, erre alapozva tagoltuk a miocént. Ezen túlmenően új adatokkal járultunk hozzá a Paratethys őskörnyezeti, ősföldrajzi és klíma változásokkal kapcsolatos ismereteihez. A Clio triplicata-Vaginella depressa együttes csak az eggenburgiban (NN2/NN3) fordul elő. Az ottnangiban mindössze 1-1 Vaginella sp. ismert Ausztriából.A kárpátiban (NN4) a Limacina valvatina, Limacina miorostralis és Vaginella austriaca együttes jellemző, mely a késő kárpáti melegebb, mélyebb vízi medencéiben terjedt el. A V. austriaca belépési dátuma ~16.9 Ma. A korai badenit 8 új genusz és 15 új faj megjelenése és a Clio fallauxi-Clio pedemonana-Diacrolinia aurita együttes kialakulása és eltűnése jellemzi(NN5). A plankton gastropodák az Orbulina suturalis-sal (~15 Ma körül) érkeztek. A „késés” okai: tektonika és a tengeráramlási -, klima-, és ökológiai viszonyok változása. A középső badeniben jelentős diverzitás csökkenés figyelhető meg, a V. austriaca végleg eltűnik, ami következménye lehet a középső miocén klima optimumot követő lehűlésnek. A késői badeniben (NN6 zóna) a diverzitás tovább csökken, a Limacina valvatina és a késő badeni L. gramensis tömeges előfordulása jellemző. Az utolsó pteropoda esemény a szarmata bázisán következik be, amikor is a plankton gastropodák véglegesen eltűnnek a Paratethysből.
kutatási eredmények (angolul)
There are 26 planktonic gastropods occurring in the Miocene formations of the Paratethys(Heteropoda:2; Euthecosomata:21; Pseudothecosomata:1).The majority of them has stratigraphic importance, the division of the Miocene was made on the basis of them.Moreover, we provided new data for the knowledge in connection with the palaeoecologic, palaeogeographic, and climatic changes in the Paratethys.The Clio triplicata, Vaginella depressa occur only in the Eggenburgian(NN2/NN3).Only few Vaginella sp. is known from Ottnangian.In the Karpatian(NN4), the Limacina valvatina, L. miorostralis and Vaginella austriaca are characteristic, which spread over the warmer water of deeper basins during the Late Karpatian.The first appearance date of V. austriaca is~16.7 Ma.Early Badenian is characterized by the appearance of 8 new genera and 15 new species, moreover, the development and disappearance (NN5) of the Clio fallauxi–C.pedemontana– Diacrolinia aurita assemblage.Planktonic gastropods arrived with Orbulina suturalis (~15 Ma).The reason of the “delay” is to be attributed to tectonic changes and the changes in the marine streams, climate and ecologic conditions.During the Middle Badenian a significant decrease in diversity can be observed, which can be regarded as the consequence of the cooling after the Middle Miocene climatic optimum.The mass-occurrence of Limacina valvatina and L.gramensis peculiar to the Late Badenian, is characteristic
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/5/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nagymarosy A., Lantos M., Bohn Havas, M., Szegő E.: Badenian Biostratigraphic Events vs. Magnetostratigraphy in Central Paratethys( Neogene, Paratethys, Mediterranean, XII. Congress RCMNS, 2005
Selmeczi I., Bohn-Havas M., Szegö E.: Miocene sequences of the SW edge of Transdanubian Range, Hungary, Acta Paleont. Romania, v.4.p.463-467, 2004
Bohn Péterné: A Középső Paratethys miocén holoplanktonikus gastropodái, Románia, 4. Őslénytani vándorgyűlés, Előadás Kivonatok, p6-7, 2001
Bohn-Havas M., Lantos M., Selmeczi I.: Dating of the Tertiary \''pteropoda events\'' in Hungary by magnetostratigraphy, Geol. Min. Slovaka, 35/1, p.44-49, 2003
Selmeczi I., Bohn-Havas M., Szegö E.: Prepannonian Miocene of the Tapolca Basin and its vicinity, litho-, and biostratigraphy, XVII. CBGA Congress, 2002
Selmeczi I., Bohn-Havas M., Szegö E., Lelkes Gy.: Devecser-Nyiradi-i korai badeni makro-, mikrofacies vizsgalata, 5. Öslenytani Vandorgyüles, Elöadas Kivonatok, p.28-29, 2002
Bohn-Havas M., Zorn I.: Biostratigraphic correlation of planktonic gastropods in the Neogene of the Central Paratethys, Bull. Acad. Serbe Sci. T.CXXV.,41, p.199-207, 2002
Bohn-Havas M., Lantos M., Selmeczi I.: Magyaroszag harmadidöszaki pteropodai, bio es magnetosztratigrafiai korrelacio, 6. Öslenytani Vandorgyüles, Elöadas Kivonatok, p.8., 2003
Bohnne Havas M.: Magyarorzsági paleogén holoplanktonikus gastropodak sztartigrafiai jelentösége, Földtani Közlöny, 133/2, p.433-436, 2003
Bohn-Havas M., Zorn I.: Planktonic gastropods (pteropods) from the Karpatian of the Central Paratethys, The Karpatian, Ed.Brzobohaty, Cicha, Kovac and Rögl p.203-212, 2003
Bohn-Havas m., Lantos M., Selmeczi I.: Biostratigraphic studies and correlation of Tertiary planktonic gastropods(pteropods) from Hungary, Acta Paleont. Romania, v.4.p.37-44, 2004
Bohn Havas, M., Szegő E., Selmeczi I., Lantos M.,: Miocén képződmények lito- bio- (foraminifera, mollusca) és magnetosztratigráfiai korrelációja, MÁFI Évi jelentés (in press), 2006
Selmeczi I., Bohn-Havas M., Szegö E.: Miocene sequences of the SW edge of Transdanubian Range, Hungary, Acta Paleont. Romania, v.4.p.463-467, 2004
Bohn Havas M.: A Parathetys neogén plankton gastropodái, bio- és magnetosztratográfiai korrelációja, MÁFI Évi jelentés (in press), 2006
vissza »