Mágneses optikai csapdába zárt hideg atomok vizsgálata lé-zeres lineáris és nemlineáris spektroszkópiával.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
34141
típus K
Vezető kutató Bakos József
magyar cím Mágneses optikai csapdába zárt hideg atomok vizsgálata lé-zeres lineáris és nemlineáris spektroszkópiával.
zsűri Fizika
Kutatóhely RMI - Plazmafizikai Osztály (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
résztvevők Kedves Miklós Ákos
Sörlei Zsuzsanna
Tóth Zoltán László
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 10.299
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Rubidium 85 atomok súlypontjának elmozdulását mértük oda és vissza terjedő frekvencia modulált fényimpulzus sorozatok hatására egy mágneses-optikai csapdában. A súlypont elmozdulását az atomok adiabatikus gerjesztése és legerjesztése következtében fellépő visszalökődési erővel magyaráztuk. A kísérlet eredményeit az atom négy gerjesztett és két alap hiperfinom nívói populációit és a koherenciákat leíró 21 Bloch differenciál egyenlet numerikus megoldásaival szimuláltuk. A kísérleti és a szimuláció eredményei jó egyezést mutattak. Az eredmény azonban eltér attól a széles körben elterjedt hiedelemtől, hogy az adiabatikus átmenetnél a gerjesztés és legerjesztés sebessége nem függ a fényintenzitástól és a csörp nagyságától, ha azok értéke egy meghatározott küszöbértéket meghalad.
kutatási eredmények (angolul)
The displacement of the center of mass of Rb 85 atoms of a magneto-optical trap is measured as the result of interaction of atoms with a series of back and forth propagating frequency modulated light pulses. This displacement is interpreted as the result of adiabatic excitation and de-excitation of atoms. The experimental results are simulated by solving the 21 Bloch differential equations for the populations and coherences of the six hyperfine levels of the ground and the excited state. Good agreement is found between the experimental result and the result of the simulation. The result deviates from the widely accepted expectation that the adiabatic transitions do not depend on the intensity and the chirp of the light if these are larger then defined threshold values.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/7/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
G.P. Djotyan, J.S. Bakos, G. Demeter, P.N. Ignácz, M.Á. Kedves,: Coherent Interaction of Frequency-Modulated Laser Pulses with Rb Atoms, Acta Phys. Hung. B. QUANTUM ELECTRONICS, 20/3-4 , 167-176, 2004
Szigeti János, Bakos József, Djotyán Gagik, Ignácz Péter, Kedves Miklós, Sörlei Zsuzsa, Tóth Zoltán: Igen alacsony hőmérsékletű atomok manipulálása rövid, frekvenciamodulált, ''csörpölt'' lézerimpulzusokkal, Fizikai Szemle 2004/3. 84.o, 2004
Bakos JS, Bürger G, Demeter G, Djotyan GP, Ignácz PN, Kedves MÁ, Serényi M, Sörlei Zs, Szigeti J, Tóth Z: Lassú atomnyaláb előállítása rubídium atomcsapdából., V. Szimpózium a hazai kvantumelektronikai kutatások eredményeiről. Budapest, P53, 2003
Djotyan GP, Bakos JS, Demeter G, Ignácz PN, Kedves MÁ, Sörlei Zs. Szigeti J, Tóth Z: Rb atomok koherens manipulációja, populációátvitel frekvencia-modulált lézerimpulzusok segítségével, V. Szimpózium a hazai kvantumelektronikai kutatások eredményeiről. Budapest, P52, 2003
Djotyan GP, Bakos JS, Demeter G, Ignácz PN, Kedves MÁ, Sörlei Zs. Szigeti J, Tóth Z: Coherent manipulation of Rb atoms by frequency-chirped laser pulses, Proceedings of the International Conf. on LASER-PHYSICS, 2003
Djotyan GP, Bakos JS, Sörlei Zs, Szigeti J, Ignácz P, Tóth Z: Interaction of frequency-chirped bichromatic laser pulses with multilevel atoms: Writing and storage of optical information, Proceedings of the International Conf. on LASER PHYSICS, Ashtarak, Armenia., 2002
Bakos JS, Demeter G, Djotyan GP, Ignácz PN, Kedves MÁ, Serényi M, Sörlei Zs, Szigeti J, Tóth Z: Coherent manipulation of rubidium atoms in a magneto-optical trap, EPS Trends in Physics Budapest, 2002, Aug. 26.-30. p.447, 2002
Bakos JS, Djotyan GP, Ignácz PN, Serényi M, Sörlei Zs, Szigeti J, Tóth Z: Frequency chirped laser interaction with extra low temperature rubidium atoms in a magneto-optical trap, Proc. XXV. ICPIG, Nagoya, Japan, 2001. Julius 17-22., 2001
G.P. Djotyan, J.S. Bakos, Zs. Sörlei: Three level lambda atom in the field of frequency chirped bichromatic laser pulses., Phys. Rev. A,Vol 64,pp.013408-1-013408-9, 2001
G.P.Djotyan, J.S. Bakos, G.Demeter, P.N.Ignácz, M.Á. Kedves, Zs. Sörlei, J. Szigeti, Z.L. Tóth: Coherent population transfer in Rb atoms by frequency-chirped laser pulses, Phys. Rev. A 68(5), 053409-1 - 053409-8, 2003
G. P. Djotyan, J. S. Bakos, Zs. Sörlei, and J. Szigeti: Coherent control of atomic quantum states by single frequency-chirped laser pulses, Phys. Rev.A 70, 063406, 2004
G.P.Djotyan, J.Bakos, Zs. Sörlei, G.Demeter, D.Dzsotjan, J.Szigeti, A.A. Avetisyan, A.P. Jotyan:: Coherent generation of superposition quantum states,, Proc. of Intern. Conf. Laser Physics, Ashtarak, Armenia, 2005
G.P.Djotyan, J.Bakos, Zs. Sörlei, G.Demeter, D.Dzsotjan, J.Szigeti:: Control of Quantum States By Frequency-Chirped Laser Pulses and Electromagnetically Self Induced Transparency,, Proc.Int. Quantum Electronics Conf. CLEO-EQEC, Munchen, EB-17, 2005
Sörlei Zsuzsa, Bakos József, Demeter Gábor, Djotyán Gagik, Ignácz Péter, Kedves Miklós, Szigeti János, Tóth Zoltán,: Hideg atomok, Magyar Tudomány 2005/12 1544-1549, 2005
J.S. Bakos, G.P. Djotyan, P.N. Ignácz, M. Á Kedves, M. Serényi, Zs. Sörlei, J. Szigeti and Z. Tóth: Interaction of frequency modulated light pulses with rubidium atoms in a magneto-optical trap, The European Physical Journal D,, 2006
vissza »