Az adenovírus hexonfehérje antigénszerkezete és funkcioná-lis szerepe az endocitotikus transzportban  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
34144
Type K
Principal investigator Ádám, Éva
Title in Hungarian Az adenovírus hexonfehérje antigénszerkezete és funkcioná-lis szerepe az endocitotikus transzportban
Panel Cellular and Developmental Biology
Department or equivalent Dept. of Medical Microbiology (Semmelweis University)
Participants Banizs, Boglárka
Dobay, Orsolya
Jeney, Csaba
Nász, István
Starting date 2001-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 4.825
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kimutattuk, hogy a bafilomycin A1 csak mérsékelten gátolja az endosoma-lis proton pumpát, a termoszenzitív CHO sejtek esetében a csökkentett ep-silon-COP szint ugyancsak részleges gátló hatást mutatott. A kapszid 1500 polipeptidje szimmetrikus elhelyezkedésben, külön-külön szimmetrikus há-lózatot képez a lapok, élek külső-, belső oldalán és belsejében, az ikoza-hedrális szimmetriának megfelelően, általános szimmetriamotívumot jelent-ve a saját hálózatukban. A hexontrimerek felszíne háromszoros forgási és hármas tükröződési szimmetriát mutat, megtalálható az eltolási-, a forgási-, a horizontális-, a vertikális- a csúsztatott tükröződési szimmetria és ezek kombinációi, továbbá az antiszimmetria is. A lapoknak és csúcsoknak a kapszid másik oldalán elhelyezkedő antiszimmetrikus párja is van. Minden lapnak három antirotációs helyzetben levő legközelebbi szomszédja van. A kapszidnak három forgási szimmet-riatengelye van, melyekhez kétféle összeállítású lapcsoport tartozik. Az egyes tengelyekhez tartozó felszíni pontok összesen 62 forgási pólust jelent, Az 5-fogású szimmetriatenge-lyekre merőlegesen futó geodétikus szalagpalástok mentén ejtett metszés-vonallal szabályos dekagonális keresztmetszet jön létre. A kapszidnak három különböző típusú forgási szimmet-riatengelye van. Az 5-, 3- és 2-fogású tengelyek két-két felszíni pontja összesen 62 forgási pólust jelent. Minden tengelyhez kétféle összeállítású lapcsoport tartozik.
Results in English
Each of the more than 1500 polypeptide are in symmetrical location and forms a separately symmetrical network in the capsid distributed according to their functions in the inner and outer side and inside of the facets and edges, but always in compliance with the icosahedral symmetry. Each different polypeptide also means a general symmetry motif in the capsid in its own symmetry network.. The surface of the hexon trimer shows three-fold rotational and three-fold reflexional symmetrie and in the arrangement of the hexons in the facets the translational, rotational, horizontal and vertical reflexional symmetry and the combination of these, as well as the glide reflexion and the antisymmetry can be found. In the capsid perpendicularly to the 6 five-fold rotation axes a geodetic (equatorial) ribbon like motif (superfieces) is demonstrated. The icosahedral adenovirus capsid has three rotational axes of different types. The six five-fold, ten three-fold and the fifteen two-fold axes have two superficial points each, altogether 62. In all the three cases, there are two kinds of possible arrangements of the facets. Perpendicular to the five-fold symmetry axes with the line of intersection drawn horizontally in the middle along the 6 geodetic ribbon like motifs a regular decagonal intersection forms and the capsid can be cut into two equal parts.
Full text http://real.mtak.hu/8/
Decision
No

 

List of publications

 
Nász I; Ádám É: Alternate adenovirus type-pairs for a possible circumvention of host immune response to recombinant adenovirus vectors., Acta Microbiol Immunol Hung 48:141-146, 2001
Nász I; Ádám É: Recombinant adenovirus vektors for gene therapy and clinical trials., Acta Microbiol Immunol Hung 48:323-350, 2001
Ádám É; Nász I: Adenovírus vektorok és klinikai alkalmazásuk a génterápiában, Orv Hetil 142:2061-2070, 2001
Jeney Cs; Banizs B; Dobay B; Glatz K; Huszár T; Ádám É; Nász i: The endosomal epsilon-coatomer protein is involved i n human adenovirus type 5 internalization, Acta Vet Hung 50:481-489, 2002
Nász I; Ádám É: Symmetry types, systems and their multiplicity in the structure of adenovirus capsid II. Rotational facets groups of five-, three- and two-fold symmetry axes, Acta Microbiol Immunol Hung közlésre elfogadva, 2006
Nász I; Ádám É: Szimmetria típusok,-rendszerek és multiplicitásuk az adenovírus fehérjeburkában. I. Szimmetria hálózatok és általános szimmetria motívumok, Orvosi hetilap 146:11-20, 2005
Nász I; Ádám É: Szimmetria típusok,-rendszerek és multiplicitásuk az adenovírus fehérjeburkában. II. Az öt-, három- és kétfogású szimmetria-tengelyek forgási lapcsoportjai., Orvosi Hetilap 147:15-24, 2006
Nász I; Ádám É: Symmetry types, systems and their multiplicity in the structure of adenovirus capsid I. symmetry networks and general symmetry motifs, Acta Microbiol Immunol Hung 53:1-23, 2006
Back »