State dependent perceptual processes and their disturbances as revealed by stochastic and deterministic electrophysiological features analyzed in humans and in animal experiments  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
34151
Type K
Principal investigator Molnár, Márk
Title in Hungarian Állapotfüggő perceptuális teljesítmények és zavaraik sztoc-hasztikus és determinisztikus elektrofiziológiai jellemzői-nek vizsgálata emberen és állatkísérletekben
Title in English State dependent perceptual processes and their disturbances as revealed by stochastic and deterministic electrophysiological features analyzed in humans and in animal experiments
Panel Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology
Department or equivalent Institute for Psychology, HAS
Participants Nagy, Zoltán
Osman, Péterné
Starting date 2001-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 5.790
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Stroke betegeken (egyoldali ischaemiás károsodás) az EEG spektrális- és komplexitás elemzését hajtottuk végre azzal a célkitűzéssel, hogy állapotuk kvantitatív módon megítélhető legyen különös tekintettel szenzoros ingerekre adott rektivitás alapján. Az adatokat normál kontroll csoporthoz hasonlítottuk. A frekvencia spektrumok mellett az EEG-ből többek között Omega-komplexitást (OM), valamint szinkronizációs valószínűséget (SL) számítottunk, melyek a legérzékenyebbek voltak a kontrollok és egészségesek megkülönböztetésére. A subcorticalis infarctus egy különleges esetében a gyors frekvenciákra számított SL csökkenését tapasztaltuk szemnyitást követően, mely csökkent reaktivitásra utalt. Anorexia nervosa (AN) betegeken az egészségesekkel összehasonlítva szignifikánsan alacsonyabb dimenzionális komplexitást, valamint az édes ízre csökkent reaktivitást tapasztaltunk, valószínűleg az alultápláltság hatásaként. Felkészülési helyzetben és számolási feladat megoldása alatt regionális jellegzetességekkel emelkedett nemlineáris szinkronizációt, állakísérletekben tanulással korreláló dimenzionális komplexitás csökkenést találtunk. Összegzésül megállapítható, hogy a komplexitás-jellemzők használata mind a fiziológiás, mind pedig a kóros EEG-tevékenység elemzéséhez az idegrendszeri funkciók megítéléséhez hasznos, a tradicionális módszerekkel nem pótolható szempontokat nyújt.
Results in English
In stroke patients (unilateral ischemic lesion), spectral and complexity characteristics of the EEG was analyzed to assess quantitatively their condition especially on the basis of reactivity to sensory stimulation. Data were compared to those obtained in healthy controls. Besides frequency spectra Omega–complexity (OC) and synchronization likelihood (SL) were calculated of the EEG which latter were found to be the most sensitive measures to differentiate patients from controls. In a unique case of unilateral subcortical infarct the decrease of SL for the fast frequency bands following eyes opening was reduced in the side of the infarct indicating reduced responsiveness. In anorexia nervosa (AN) patients, compared to healthy controls significantly lower dimensional complexity and decreased responsiveness to sweet stimuli was observed, probably caused by malnutrition. Increased nonlinear synchronization with regional characteristics, corresponding to expectancy and performing mental arithmetics, and decreased dimensional complexity in animal experiments associated with learning were found. In conclusion application of complexity measures offers a sensitive quantitative way to characterize both physiological and pathological brain electrical activity providing information on aspects of brain function not accessible for traditional analysis.
Full text http://real.mtak.hu/10/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Horváth Sz., Molnár M.: Az agnózia klinikuma. A vizuális agnóziák beosztása, tüneti jellegzetességei, neuroanatómiai lokalizációja., Agnózia - az észlelés és a felismerés kudarca., 2005
Tóth E., Túry F., Gáti Á., Weisz J., Kondákor I., Molnár M.: Effects of sweet and bitter gustatory stimuli in anorexia nervosa on EEG frequency spectra, Int. J. Psychophysiology, 2004
Molnár M., Gaál Zs., Czigler B., Bálint A., Csuhaj R., Stam J.C.: EEG complexity and cognitive evoked potentials in stroke patients, Int. J. Psychophysiol., 2004
Gaál Zs. A., Csuhaj R., Molnár M.: Age related changes of auditory event-related potentials in oddball, go-no go and CNV paradigms, Int. J. Psychophysiol., 2004
Tóth E., Túry F., Gáti Á., Weisz J., Kondákor I., Molnár M.: EEG-effects of gustatory and olfactory stimuli in anorexia nervosa, European Neuropsychopharmacology, 2004
Tóth E., Gáti Á., Weisz J., Túry F., Molnár M.: Effects of sweet and bitter gustatory stimuli in anorexia nervosa as revealed by linear and nonlinear EEG analysis, Behavioural Pharmacology, 2004
Molnár, M., Skinner, J.E.: Dimensional reduction associated with the occurrence of the P3 event-related potential component in humans and in cats., Neurobiology, 2001
Tóth E., Molnár M.: Effects of pleasant and unpleasant gustatory and olfactory stimuli in anorexia nervosa., Society for Neuroscience Abstracts, 2001
Molnár M., Kondákor I., Tóth E., Weisz J.: Nonlinear and linear EEG complexity changes associated with slow potentials: a CNV study., Society for Neuroscience Abstracts, 2001
Tóth E., Gáti Á., Weisz J., Túry F., Molnár M.: Effects of sweet and bitter gustatory stimuli in anorexia nervosa as revealed by linear and nonlinear EEG analysis., Behavioural Pharmacology, 2003
Czigler B., Hidasi Z., Csibri É., Csuhaj R., Gaál Zs. A., Molnár M.: Quantitative EEG in Alzheimer’s disease: spectral and complexity changes, Psychophysiology, 2005
Molnár M., Csuhaj R., Csikós D., Hamvai Cs., Czigler B., Bálint A., Gaál Zs. A.: A kognitív folyamatokkal összefüggő EEG-szinkronizáció pszichofiziológiai és klinikai vonatkozásai., Ideggyógyászati Szemle, 2005
Horváth Sz., Molnár M.: A hallás alapú (auditoros) agnózia., Agnózia - az észlelés és a felismerés kudarca., 2005
Horváth Sz., Molnár M.: Taktilis agnózia, olfaktoros agnózia. A diszkonnexio szindróma., Agnózia - az észlelés és a felismerés kudarca., 2005
Tóth E., Kondákor I., Tury F., Gáti Á., Molnár M.: Nonlinear and linear EEG complexity changes caused by gustatory stimuli in anorexia nervosa., Int. J. Psycholphysiol., 2004
Molnár M., Csuhaj R., Horváth Sz., Vastagh I., Gaál, Zs.A., Czigler B., Bálint A., Csikós D., Nagy Z.: Spectral and complexity features of the EEG changed by visual input in a case of subcortical stroke compared to healthy controls., Clinical Neurophysiology, közlésre elfogadva, 2006
Molnár M., Csuhaj R., Horváth Sz., Vastagh I., Gaál Zs. A., Czigler B.,Bálint A., Nagy Z.: Subcorticalis ischaemiás agyi károsodás spektrális EEG-jellemzői – esetelemzés., Ideggyógyászati Szemle, közlésre elfogadva, 2006
Molnár M., Csuhaj R., Horváth Sz., Vastagh I., Gaál Zs. A., Czigler B.,Bálint A., Nagy Z.: Subcorticalis ischaemiás agyi károsodást kísérő EEG-komplexitás változások., Ideggyógyászati Szemle, közlésre elfogadva, 2006
Molnár, M.: Analysis of brain electrical activity: the dimensional complexity of the electroencephalogram., Fluctuations and Scaling in Biology, 2001
Molnár M., Kondákor I., Barta Z., Tóth E., Weisz J.: Eseményfüggő kiváltott potenciálok vizsgálata állatkísérletekben., Pszichológia, 2001
Molnár M.: Subcorticalis infarctus és ipsilateralisan csökkent P3 kiváltott potenciál komponens, Ideggyógyászati Szemle, 2001
Csépe V., Osman-Sági J., Molnár M., Gósy M.: Impaired speech perception in aphasic patients: event-related potential and neuropsychological assessment., Neuropsychologia, 2001
Molnár M.: Low-dimensional versus high-dimensional chaos in brain function – is it an and/or issue?, Brain and Behavioral Sciences, 2001
Molnár, M., Kondákor, I., Tóth, E., Weisz, J.: Kognitív percepciós teljesítményekkel összefüggő potenciálok determinisztikus jellemzői., Az általánostól a különösig, 2002
Molnar, M. , Kondakor, I Weisz, J., Toth, E.: EEG complexity as affected by stimuli of different modality, Int. J. Psychophysiol., 2002
Toth E, Gati A, Weisz J, Tury F, Molnar M.: Spectral characteristics of the EEG caused by gustatory stimuli in anorexia nervosa, European Neuropsychopharmacology, 2002
Tóth E., Gáti Á., Weisz J., Túry F., Molnár M.: Effects of pleasant and unpleasant olfactory stimuli in anorexia nervosa as revealed by spectral EEG changes, Acta Neurobiol. Exp., 2003
Molnár M., Horváth Sz., Nagy Z., Gaál Zs., Kondákor I: Complexity analysis of electrical correlates of subcortical lesions, Ideggyógyászati Szemle, 2003
Molnár M., Gaál Zs. A., Nagy Z., Horváth Sz., Kondákor I.: Linear and nonlinear complexity analysis of the EEG and cognitive evoked potentials in stroke patients, Ideggyógyászati Szemle, 2003
Molnár M., Csuhaj R., Gaál Zs., Czigler B., Kondákor I.: Nonlinear and linear synchronization changes of different EEG frequency bands during the CNV, Psychophysiology, 2005
Csuhaj R., Csikós D., Hamvai Cs., Gaál Zs. A., Czigler B., Molnár M.: Changes of spectral and and complexity characteristics of the EEG during mental arithmetics, Psychophysiology, 2005
Csuhaj R., Gaál Zs. A., Czigler B., Molnár M.: Spectral and complexity characteristics of the EEG in patients with unilateral ischemic stroke, Ideggyógyászati Szemle, 2005
Tóth E., Gáti Á., Túry F., Weisz J., Kondákor I., Molnár M.: Linear and nonlinear EEG complexity changes caused by sweet chocolate and bitter tea in anorexia nervosa, FENS Forum Abstracts, 2004
Tóth E., Gáti Á., Weisz J., Túry F., Molnár M.: Effects of pleasant and unpleasant gustatory stimuli in anorexia nervosa as revealed by spectral and dimensional EEG changes, Neural Plasticity, 2004
Back »