Nem-lineáris dinamikai rendszerek numerikus és kísérleti vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
34185
típus K
Vezető kutató Györgyi József
magyar cím Nem-lineáris dinamikai rendszerek numerikus és kísérleti vizsgálata
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Augusztinovicz Fülöp
Dombi István
Galaskó Gyula
Szoke Dezso
Tornyos Árpád
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.352
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A szerkezet és jármű dinamikai kölcsönhatásának vizsgálatakor három különböző modellel dolgoztunk. Az első modellel vizsgáltuk a mozgó erőcsoport hatását, míg a második modellnél mozgó tömegpontokkal számoltunk. A legbonyolultabb modell esetén a járművet, mint dinamikai rendszert csatoltuk a szerkezethez, így a rendszer merevségi, csillapítási és tömegmátrixa időfüggő lett. A numerikus kísérletek kimutatták a jármű dinamikai jellemzőinek fontos hatását a szerkezet igénybevételeire. A szerkezet és talaj dinamikai kölcsönhatásának számítását a frekvencia térben kell végeznünk, amely nagyon nagy számítási időt igényel. Ha számítjuk a fix megtámasztású szerkezet rezgéslakjait, ezek segítségével a feladat redukálható a csatlakozási pontok elmozdulásainak számítására és ezt követően meghatározhatók a szerkezet csomópontjainak elmozdulásai is. A numerikus kísérletek szerint a számítási idő lényegesen kisebb, ha a szerkezet elmozdulásait felosztjuk a támaszpontok elmozdulásai okozta kvázi statikus elmozdulásokra, és a fix megtámasztású tartó dinamikus elmozdulásaira. A sátraknál gyakoriak a kis merevségű lapos szakaszok, ahol a szél dinamikai hatása jelentős lehet, nagy elmozdulásokat és gyakran a szerkezet tönkremenetelék okozva. A dinamikai vizsgálataink során a szerkezetet rúdszerkezetként modelleztük és figyelembe vettük a szerkezet nagy elmozdulásait. A szélteher erőtényezőjét szélcsatorna kísérleteket alapján vettük fel.
kutatási eredmények (angolul)
To take into consideration the dynamic effect of the moving vehicle during the test of structure we used three different models. The first one was the calculation with force groups. Using the second model we calculated by moving mass points. The most complicated case if we calculate the train as moving dynamic system, when the mass, damping and stiffness matrices will be time-dependent. The results showed the important role of the dynamic characteristic and the velocity of the vehicle system. At soil-structure-interaction we have to calculate in frequency domain which requires much computer time. Calculating the modal amplitudes of the structure fixed at its base and calculate the displacements of interface nodes, using the eigenvectors we will get the displacements of structural nodes too. The computing time is less if we break the total displacement amplitudes into quasi-static displacements from base motion response and dynamic displacements of fix based structure. Textile structures often have part(s), of which the surface is almost flat. The small curvature produces small rigidity, where the effect of the wind can be big and it can result(s) vibration with great amplitude in the everyday practice, which can make the structure unserviceable. In our dynamical study we modelled the structure with a space truss structure considering the large displacements of the elements. The shape factors come from the wind channel test of a realised textile structure.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/13/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Györgyi J.; Galaskó Gy.: Numerical methods for dynamical calculation of tent structures for windload, In: 3nd Int. Conf. on New Trends in Statics and Dynamics of Buidings, Bratislava: 2004, pp. 151-154, 2004
Györgyi J.; Galaskó Gy.: Dynamic calculation of tent structures for windload, In: Inter. Symposium on Lightweight Sructures in Civil Engineering, Warsaw: 2002. pp. 509-513, 2002
Györgyi J.; Szőke D.: Calculation of vehicle-bridge dynamic interaction in shared system, In: Fifth European Conference on Structural Dynamics, Munchen: 2002. pp. 1083-1088, 2002
Györgyi J.; Galaskó Gy.: Non-linear dynamical analysis of tent structures, In: An Euro Conf. on numerical Methods and Comp. Mechanics Miskolc: 2002. pp. 93-94, 2002
Györgyi J.; Szőke D.: Vehicle-bridge interaction with irregularity of the surface, In: An Euro Conf. On Numerical Methods and Comp. Mechanics, Miskolc: 2002, pp. 95-96, 2002
Galaskó Gy.; Györgyi J.; Régert T.: Numerical and experimentical analysis of tent structures for windload, In: 2th Int. Conf. on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, Tale (Slovakia): 2003, pp. 38-41, 2003
Györgyi J.: Nagysebességű - azonos szerkezetű járművekből álló - vonat és hídszerkezet dinamikai kölcsönhatása, In: IX. Magyar Mechanikai konf., Miskolc: 2003. pp. 31, 2003
Györgyi J.; Lenkei P.: Geometrically and Material Non-linear Analysis of Bubble Condenser Steel Structure, In: 17th Internal Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology, Praque: 2003. # paper J02-4, pp.1-8, 2003
Györgyi J.; Lenkei P.: Safety Analysis of Bubble Condenser Steel Structure, In: 2nd Int. Conf. on New Trends in Statics and Dynamics of Buidings, Bratislava: 2003, pp. 113-116, 2003
Szőke D.; Györgyi J.: Jármű és híd, mint kapcsolt dinamikus rendszer struktúra és paraméter vizsgálata, In: microCAD 2003 International Scientific Conference Miskolc: 2003. pp. 37-42, 2003
Györgyi J.: Modal decomposition for calculation of soil-structure interaction, In: The Second Int. Conf. on Structural Engineering, Mechanics and Computation, Cape Town: 2004. # paper 115, pp. 741-746, 2004
Györgyi J.: Train-bridge dynamic interaction, In: The Second Int. Conf. on Structural Engineering, Mechanics and Computation, Cape Town: 2004. # paper 115, pp. 467-471, 2004
Györgyi J.: Calculation of soil-structure interaction in case of large buildings, In: 3nd Int. Conf. on New Trends in Statics and Dynamics of Buidings, Bratislava: 2004, pp. 175-178, 2004
Györgyi J.: Számítási modellek hatása a szerkezet elmozdulásaira és belső erőire, In: Magyarország földrengésbiztonsága, Mérnökszeizmiológiai konf., Győr: 2004. pp. 39-56, 2004
Györgyi J.: Járművek és szerkezetek dinamikai kölcsönhatásának számítási modelljei, Építés-Építészettudomány 32 (1-2): 65-86, 2004
Györgyi J.; Galaskó Gy.: Dynamic calculation of tent structures for windload, In: Inter. Symposium on Lightweight Sructures in Civil Engineering, Warsaw: 2002. pp. 509-513, 2002
Györgyi J.: Calculation of train-bridge dynamic interaction with different model, In C. Soize and G. I. Schuëller, eds, Structural dynamics EURODYN' 2005, Vol. 2. pp. 1095-1100, Millpress, Rotterdam, 2005. The Sixth European conf. on structural, 2005
Györgyi J.; Zsidi Z.; Eöttevényi T.: Analysis of Reactor Body for Dropping of Fuel Flask, 18th Internal Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology (SMIRT 18), # paper J06-8, pp.2655-2669,, 2005
Györgyi J.; Radnay L.: Chimeys between the earthquake and wind, between the different regulations, 4nd Int. Conf. on New Trends in Statics and Dynamics of Buidings, pp. 99-102, Bratislava, 2005, 2005
vissza »