A klororespiráció terminális oxidázának keresése ciano-bakteriális modellrendszerben  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
34188
Type K
Principal investigator Garab, Győző
Title in Hungarian A klororespiráció terminális oxidázának keresése ciano-bakteriális modellrendszerben
Panel Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology
Department or equivalent Institute of Plant Biology (HUN-REN Biological Research Centre Szeged)
Participants Bancos, Simona
Jávorfi, Tamás
Kovács, László
Mustárdy, László
Szekeres, Miklós
Várkonyi, Zsuzsanna
Starting date 2001-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 8.580
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projekt keretében kíséreletet tettünk a klororespiráció terminális oxidázának azonosítására és a légzési kölcsönhatás fiziológiai jelentőségének tisztázására; fotoszintetikus működést befolyásoló stresszhatásokat tanulmányoztunk. A klororespiráció jelenlétére zöldalgákban a termolumineszcencia ún. afterglow (AG TL) jele további megerősítést adott. Elsőként figyeltünk meg AG-TL-t cianobakteriális sejtekben, jelezve a légzési kölcsönhatás fontosságát. A fotoszintézissel versengő terminális oxidáz azonosítása nem sikerült, ez más laborokban sem vezetett eredményre. Ennek oka nem ismert. A stresszhatások területén: (i) PAC-spektroszkópia segítségével azonosítottuk a Cd minden valószínűség szerint elsődleges hatóhelyét – kimutattuk a szénsav-anhidráz enzim érintettségét; (ii) gránumos tilakoidokban három egymástól jól elkülöníthető termo-optikai szerkezetváltozást azonosítottunk; (iii) a magas hőmérsékleti stressz vizsgálatára bevezettük a hő-pulzus módszerét, amely jelentősen megkönnyítette a primér hőstressz-hatás azonosítását és a helyreállás folyamatának követését; (iv) halofil cianobaktériumon tanulmányoztuk a magas só és magas pH együttes környezeti stresszhatás kivédésének mechanizmusát: következtetni tudtunk egy Na+ pumpa működésére és vázoltuk a PSII károsodásának menetét; (v) a membrán fizikai állapotának változásait P-NMR vizsgálatokkal végeztük, és megállapítottuk, hogy a nem-lamelláris fázis fontos szerepet játszik egyes fotoszinetikus funkciókban.
Results in English
In the frame of the project we attempted to identify the terminal oxidase of chlororespiration and studied the physiological significance of the interaction between photosynthesis and respiration; and studied various stress-effects on photosynthesis. Operation of chlororespiration in a green alga was confirmed with the so-called afterglow thermoluminescence (AG TL) signal. We were the first who observe the AG TL in a cyanobacterium, indicating the importance of the interaction between photosynthesis and respiration. Efforts to identify the terminal oxidase competing with photosynthesis failed. This enigmatic question awaits further studies. On the field of stress-effects: (i) we identified the most likely primary target of Cd, by using PAC-spectroscopy we showed the involvement of carbonic anhydrase; (ii) in granal thylakoids we separated three well discernible thermo-optically induced structural changes; (iii) to study high temperature stress in higher plants, we introduced a heat-pulse method, which made easier to determine the primary stress effects and their recovery; (iv) combined stress effects, high salt and high pH, were studied in Spirulina: it was concluded that a sodium pump maintained the pH homeostasis, in high salt stress conditions PSII was damaged already at low light; (v) P-NMR was used to monitor the physical status of the membranes, leading to the conclusion that non-lamellar lipid phases play an important role in certain photosynthetic functions.
Full text http://real.mtak.hu/14/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Sudhir PR, Pogoryelov D, Kovacs L, Garab G, Murthy Sds: The effects of salt stress on photosynthetic electron transport and thylakoid membrane proteins in the cyanobacterium Spirulina platensis, J BIOCHEM MOL BIOL, 38, 481-485, 2005
Holm JK, Varkonyi Z, Kovacs L, Posselt D, Garab G: Thermo-optically induced reorganizations in the main light harvesting antenna of plants. II. Indications for the role of LHCII-only macrodomains in thylakoids, PHOTOSYNTH RES, 86, 275-282, 2005
GARAB G, CSEH Z, KOVÁCS L, RAJAGOPAL S, VARKONYI Z, WENTWORTH M, MUSTARDY L, DER A, RUBAN A, PAPP E, HOLZENBURG A, HORTON P: Light-induced trimer to monomer transition in the main light-harvesting antenna complex of plants: thermo-optic mechanism, BIOCHEMISTRY-US, 41, 15121-15129, 2002
Ormos P, van Amerongen H, Bottka S, Galajda P, Garab G, Kirei H, Oroszi L: Twisting biological objects by optical tweezers, SPIE PROCEEDINGS, 5514, 207-215, 2004
Sas K, Kovács L, Zsíros O, Gombos Z, Garab Gy, Danielsen E.: Fast cadmium inhibition of photosynthesis in cyanobacteria In vivo studies using Perturbed Angular Correlation of γ947-rays, beküldve J Inorg Biochem, 2006
Garab G, Galajda P, Pomozi I, Finzi L, Praznovszky T, Ormos P, van Amerongen H: Alignment of biological microparticles by a polarized laser beam, EUR BIOPHYS J BIOPHY, 34, 335-343, 2005
Garab G.: Thermo-optically driven reorganizations in light harvesting antennae, PHOTOSYNTHESIS AND STRESS CONFERENCE, BRNO BOOK OF ABSTRACT p. 38., 2005
Cseh Z, Vianelli A, Rajagopal S, Krumova S, Kovacs L, Papp E, Barzda V, Jennings R, Garab G: Thermo-optically induced reorganizations in the main light harvesting antenna of plants. I. Non-Arrhenius type of temperature dependence and linear light-intensity dependcies, PHOTOSYNTH RES, 86, 263-273, 2005
Balaban TS, Linke Schaetzel M, Bhise AD, Vanthuyne N, Roussel C, Anson CE, Buth G, Eichhofer A, Foster K, Garab G, Gliemann H, Goddard R, Javorfi T, Powell AK, Rosner H, Schimmel T: Structural characterization of artificial self-assembling porphyrins that mimic the natural chlorosomal Bacteriochlorophylls c, d, and e, CHEM-EUR J, 11, 2267-2275, 2005
Krumova SB, Dijkema C, van Hoek A, Garab G, van Amerongen H.: Changes in the lipid phase behavior in thylakoid membranes,modulated by temperature, light and pH, revealed by 31P-NMR, PHOTOSYNTHESIS AND STRESS CONFERENCE, BRNO BOOK OF ABSTRACT p. 56., 2005
Pogoryelov D, Sudhir PR, Kovacs L, Gombos Z, Brown I, Garab G: Sodium dependency of the photosynthetic electron transport in the alkaliphilic cyanobacterium Arthrospira platensis, J BIOENERG BIOMEMBR, 35, 427-437, 2003
Pali T, Garab G, Horvath LI, Kota Z: Functional significance of the lipid-protein interface in photosynthetic membranes, CELL MOL LIFE SCI, 60, 1591-1606, 2003
MUSTARDY L, GARAB G: Granum revisited. A three-dimensional model - where things fall into place, TRENDS PLANT SCI, 8, 117-122, 2003
Toth SZ, Schansker G, Kissimon J, Kovacs L, Garab G, Strasser RJ: Biophysical studies of photosystem II-related recovery processes after a heat pulse in barley seedlings (Hordeum vulgare L.), J PLANT PHYSIOL, 162, 181-194, 2005
Javorfi T, Erostyak J, Gal J, Buzady A, Menczel L, Razi Naqvi K:: Quantitative spectrophotometry using integrating cavities, J PHOTOCH PHOTOBIO B, 82, 127-131, 2006
Ruengjitchatchawalya M, Kovacs L, Mapaisansup T, Sallai A, Gombos Z, Ponglikitmongkol M, Tanticharoen M: Higher plant-like fluorescence induction and thermoluminescence characteristics in cyanobacterium, Spirulina mutant defective in PQH(2) oxidation by cytb(6)/f complex, J PLANT PHYSIOL, 162, 1123-1132, 2005
Sidimijev I, Varkonyi Zs, Garab G.: Isolation and characterization of lamellar aggregates of LHCII and LHCII-lipid macro.assemblies with light-induced srtuctural transitions, METH MOL BIOL PHOT RES PROT 105-114, 2004
Toth Sz, Schanker G, Garab G, Strasser RJ.: Alternative electron donors to photosystem II play an important rple in the reduction of the electron transport chain in the heat-treated barley leaves, ACTA BIOL SZEGEDIENSIS 49. 181-183., 2005
Lambrev P, Várkonyi Zs, Kovács L, Horton P, Garab G.: Energetics of the trimer to monomer transition of the plant light-harvesting complex II, PHOTOSYNTHESIS AND STRESS CONFERENCE, BRNO BOOK OF ABSTRACT p. 57., 2005
Steinbach G, Beson F, Pomozi I, Javorfi T, Cisek R, Barzda V, Garab G.: Anistropic propertis of chloroplast and lamellar aggregats of LHCII investigated by differential polarization laser scanning microscope and harmonic generation microscopy, PHOTOSYNTHESIS AND STRESS CONFERENCE, BRNO BOOK OF ABSTRACT p. 31., 2005
Javorfi T, Krumova S, Pischalnikov R, Holzwarth A, Garab G.: Spectroscopic characterization and modelling of ordered lamellar aggregates of LHCII, the main light/harvesting complex of photosystem II, PHOTOSYNTHESIS AND STRESS CONFERENCE, BRNO BOOK OF ABSTRACT p. 26, 2005
Ducruet JM, Kovacs L, Garab G.: Origin of thermoluminascence bands in unfrozen Chlaminomonas Reinhardt II cells, 13th International Congress of Photsyn, Montreal, 2004
Várkonyi Zs, Kiss A, Lambrev P, Apostolova E, Garab G.: Effect of phosphorylation on the temperature and light dependent structural changes of chloroplast thylakoid membranes, PHOTOSYNTHESIS AND STRESS CONFERENCE, BRNO BOOK OF ABSTRACT p. 70., 2005
Rajagopal S, Sicora C, Várkonyi Zs, Mustárdy L, Mohanty P.: Protective effect of supplemental low intensity white light on ultraviolet-B exporsure impairment in cyanobacterium Srirulina platensis: formation of air vacuoles as a possible protective measure, PHOTOSYNTH RES, 85, 181-189, 2005
Steinbach G, Pomozi I, Javorfi T, Menczel L, Zsiros O, Gorjanacz M, Gombos I, Kiss I, Matko J, Makovitzky J and Garab G.M, Gombos I, Kiss I, Matko J, Makovitczky J and Garab G.: Differential polarization laser scanning microscopy on highly organized molecular macroassemblies, 15thIUPAB & 5th EBSA International Biophysics Congress, Montpellier, 2005
Steinbach G, Pomozi I, Jávorfi T, Menczel L, Zsiros O, Gorjánácz M, Gombos I, Kiss I, Matkó J, Makovitzky J and Garab G: Highly organized molecular macroassemblies imaged by differential polarization laser scanning microscopy, 30th FEBS Congress, Budapest, Hungary, 2005
Back »