The Analysis of the Avar Period Cemetery from Budakalász  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
34196
Type K
Principal investigator Vida, Tivadar
Title in Hungarian A budakalászi avar temető feldolgozása
Title in English The Analysis of the Avar Period Cemetery from Budakalász
Panel Archeology
Department or equivalent MTA Régészeti Intézet
Starting date 2001-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 1.447
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A jelen OTKA program célja a budakalászi avar kori temető leletanyagának publikációra történő előkészítése, a leletanyag rajzoltatása, a dokumentáció befejezése volt. Az eredetileg 2001-2004 futamidejű program halasztás miatt 2005-ben zárult. A kutatási ciklusban sikerült lerajzoltatni a temető 1200-1600. sírjainak leleteit és elkészültek a sírrajzok, valamint a temető digitális térképe is. A pályázat alatt a budakalászi avar kori temető 740. sírjából előkerült kora bizánci korsó alakos frízeiről kiterített rajz, valamint művészi igényű, színes, digitális felvételek készültek publikáció céljából. Anyagi okokból a természettudományos vizsgálatokra csak korlátozott mértékben került sor.
Results in English
The aim of the present OTKA (National Scientific Research Fund) program is the preparations for publishing the Budakalász cemetery of Avarian Age. The program originally planned to 2001–2004, was closed only in 2005 because of suspension. In the research period the finds of graves 1200–1600 were drawn, the drawings of graves and the digital map of the cemetery was completed. An outspead drawing was made on the friezes of the Byzantine jug found in grave 740. Coloured digital photographs of artistic value were made for the publication. For financial reasons, scientific examinations were made only in a limited number.
Full text http://real.mtak.hu/15/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Vida Tivadar: Die Bronzekanne aus Budakalász, Kat.-Nr.: 356., in: Tafelsilber und Geschirr, Die Welt von Byzanz – Europas östliches Erbe. Glanz, Kriesen und Fortleben einer tausendjährigen Kultur. Austellungskatalog. Hrsg.: L. Wamser. München 2004, 240-241., 2004
Vida Tivadar-- Pásztor Adrien: Die tauschierten Beschläge des Gräberfeldes von Budakalász, in: Heinrich-Tamaska, Orsolya: Studien zu den awarenzeitlichen Tauschierarbeiten. Monographien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie 11. Hg. F. Daim. Innsbruck 2005, 138-146, 2005
Back »