Ammonite biostratigraphy of the Hungarain Cretaceous  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
34208
Type K
Principal investigator Főzy, István
Title in Hungarian Magyarországi kréta képződmények ammonitesz biosztratigrá-fiai vizsgálata
Title in English Ammonite biostratigraphy of the Hungarain Cretaceous
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Őslénytani és Földtani Tár (Hungarian Natural History Museum)
Participants Szives, Ottilia
Starting date 2001-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 3.716
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Munkánk célja az volt, hogy egységes, átfogó képet nyújtsunk a magyarországi krétaidőszaki képződmények ammonitesz biosztratigráfiájáról és faunájáról. Az áttekintést emeletek szerint haladva, nagyszerkezeti ill. kisebb területi egységek szerinti bontásban terveztük. Az egységek faunisztikai értékelése reprezentatív szelvények anyagának bemutatásán keresztül történt meg. A munka nagy részét már korábban begyűjtött, feldolgozott és feldolgozatlan faunák revíziója és vizsgálata jelentette. Több, klasszikusnak számító hazai lelőhelyeken ellenőrző jellegű gyűjtést magunk is végeztünk. A végül nem vizsgált berriázi fauna kivételével sikerült növelni az egyes kréta emeletek ill. lelőhelyek faunáinak ismertségi szintjét. Több taxon előfordulását először sikerült igazolni a hazai anyagban. A leírásra került ammoniteszek közül hat a tudományra nézve új fajnak bizonyult, kettő egyúttal új nemzetségnek is. A biosztratigráfiai eredmények alapján több kréta formáció, így a Borzavári Mészkő, a Berseki Márga, a Lábatlani Homokkő, a Tatai Mészkő és a Polányi Márga Formációk korát sikerült pontosítani. A nyolc emeletet képviselő, közel húszezer ammonitesz vizsgálatának eredményeit 15, többségében angol nyelvű, hazai és külföldi szaklapoknak leadott publikációban összegeztük. A tervezett angol nyelvű monográfia jelenleg félkész állapotban van.
Results in English
The main purpose of the project was to give an integrated and complex, paleontological and biostratigraphical overview of the Hungarian Cretaceous ammonites. The faunistical evaluation was based on approximately 20.000 ammonite specimens of 8 stages, grouped together by geographical units and stages. Taxonomical, biostratigraphical and paleobiogeographical studies had made on the ammonite assemblages of representative, ammonite bearing sections and boreholes of the Transdanubian Central Range, Mecsek and Villány Units. If it was possible, collecting and fieldwork was also done. Apart from Berriasian ammonites which were not studied, there were several taxa detected in the Hungarian material for the first time. Six new ammonite species and two new genera had been described in separate publications, in English. As the biostratigraphical result of the project, age of several Cretaceous formations had been specified according to recent ammonite data, as: Borzavár Limestone, Bersek Marl, Lábatlan Sandstone, Tata Limestone and Polány Marl Formations. The planned monograph about the Cretaceous ammonites of Hungary is half-made at the moment and authors trying to find funds for the publishing. As a final result, 15 manuscripts had been published or accepted for publishing.
Full text http://real.mtak.hu/16/
Decision
Yes

 

List of publications

 
FŐZY I.: A zirci Márvány-bánya cephalopodás padja és a Borzavári Mészkő Formáció kora, Földtani Közlöny 135/3, 353-360, 2005
FŐZY I., FOGARASI A., SZIVES O.: A Lábatlan-36 fúrás felső-barrémi-apti rétegsorának integrált ammonitesz és mészvázú nannoplankton biosztratigráfiája, Földtani Közlöny, 132/1, 45-56, fig. 1, 1 pl., 2002
SZIVES O., N. MONKS: Heteromorph ammonites from the Tata Limestone Formation (Aptian – Lower Albian), Hungary, Palaeontology, 45/6, 1137-1149, 2 pl., 2002
FŐZY I., FOGARASI A.: A gerecsei Bersek-hegy törmelékes sorozatának tagolása az alsó-kréta ammonitesz fauna és a nannoplankton flóra alapján, Földtani Közlöny,132/3-4, 293-324, 5 figs., 2002
FŐZY I.: Late Jurassic – Early Cretaceous ammonite assemblages of the Mecsek Mts. southern Hungary, Abstracts and Program of 6 th Int. Sym. on Jurassic System, p. 68, 2002
JANNSEN N. M., FŐZY, I.: Neocomian belemnites and ammonites from the Bersek-hegy (Gerecse Mts, Hungary), part I: Late Valanginian to earliest Barremian, Fragmenta Palaeontologica Hungarica 22, 27-49, 4 figs, 3 pls., 2004
FŐZY I.: Mi történt az ammoniteszekkel a Jura/kréta határon?, Földtani Közlöny 133/3, 383-396, 2 figs., 2003
FŐZY I.: The Early Cretaceous ammonite genus Oosterella KILIAN, 1911 from Hungary, Fragmenta Palaeontologica Hungarica , 22, 51-62, 4 pls., 2004
BARRAGÁN, R. & O. SZIVES: Revision of the genus Mathoceras (Ammonoidea): new records from the Aptian of Mexico and Hungary, Geobios (in press), 2006
JANNSEN N. M., FŐZY, I.: Neocomian belemnites and ammonites from the Bersek-hegy (Gerecse Mts, Hungary), part II: Barremian, Fragmenta Palaeontologica Hungarica 23,59-86, 5 figs, 5 pls., 2005
JANNSEN N. M., FŐZY, I.: Neocomian Belemnites from the Bersek Hill (Gerecse Mts, Hungary), Földtani Közlöny, 133/2, 291-294., 2003
FŐZY, I., N. M. M. Janssen: The stratigraphic position of the ammonite bearing limestone bank of the Márvány-bánya quarry (Zirc, Bakony Mts, Hungary) and the age of the Borzavár Limestone Formation, Neujes Jahrbuch für Palaeontologie, Mh., 1 fig, 4 pls. (accepeted, in press), 2006
COMPANY, M., I. FŐZY, J. SANDOVAL, J.M. TAVERA: Deitanites n. gen. and other related ammonites. Their signifivance with the family Holcodiscidae (Lower Cretaceous, Mediterranean region), Neues Jahrbuch für Palaeontologie, Mh., 1 pl. (accepeted, in press), 2006
Back »