Memorials of Hungarian Kings  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
34209
Type K
Principal investigator Takács, Imre
Title in Hungarian A középkori magyar királyok emlékei
Title in English Memorials of Hungarian Kings
Panel Culture
Department or equivalent Museum of Fine Arts, Budapest
Participants Lovei, Pál
Wehli, Tünde
Starting date 2001-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 10.036
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A tervben foglaltaknak megfelelően elkészült a témához kapcsolódó 14 tanulmány, egy 640.000 karakter terjedelmű forrásgyűjtemény és mintegy 300 tárgyi emlék leírása. A kutatómunka során a program résztvevői 10 külföldi tanulmányúton vettek részt. Az időszak során a programba bevont kutatók két alkalommal számoltak be munkájuk eredményeiről a Régészeti és Művészettörténeti Társulat nyilvánossága előtt konferencia-előadás formájában (Sipos E., Wehli T., Kerny T., Lővei P., Takács I.: 2004 március, Magyar Nemzeti Galéria; Tóth S.: 2006 március, Magyar Nemzeti Múzeum). Az eredmények részleges közzétételére Magyarországon és külföldön is sor került (magyar, angol, német és francia nyelven). A munkák közvetlen hasznosítása már a program időszakában, illetve azt közvetlenül követően bekövetkezett (Luxemburgi Zsigmond-kiállítás, Budapest – Luxemburg, 2006 március – október).
Results in English
As planned, a total of 14 studies, a source collection of 640.000 characters and the description of about 300 objects were completed in connection with the research topic. During research, the participants of the project went on 10 research trips abroad. The researchers of the project presented their results to the public on two separate occasions in conference-lectures organized by the Hungarian Society of Archeology and Art History (E. Sipos, T. Wehli, T. Kerny, P. Lővei, I. Takács: March 2004, Hungarian National Gallery; S. Tóth: March 2006, Hungarian National Museum). Part of the research was published in Hungary and in abroad, in Hungarian, English, German and French languages. The direct application of research results took place in the later phase of the project (exhibition dedicated to Sigismund of Luxemburg, Budapest-Luxembourg, 2006 March – October).
Full text http://real.mtak.hu/17/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Lővei Pál: Virtus, es, marmor, scripta, Maradandóság és változás, 2004
Wehli Tünde: Szent Erzsébet kódexei Cividalében, Maradandóság és változás, 2004
Takács Imre: Az 1200 körüli márványművesség néhány emléke, Maradandóság és változás, 2004
Takács Imre: Magyarországi udvari művészet az Anjou-kor végén, Sigismundus -rex et imperator, 2006
Verő Mária: Csontnyergek a Zsigmond-korban, Sigismundus - rex et imperator, 2006
Veszprémy László: Haditechnikai kéziratok Luxemburgi Zsigmond környezetében, Sigismundus - rex et imperator, 2006
Lővei Pál: Uralkodói lovagrendek a középkorban, különös tekintettel Zsigmond sárkányrendjére, Sigismundus - rex et imperator, 2006
Kerny Terézia: Zsigmond temetése és temetkezőhelye, Sigismundus - rex et imperator, 2006
Takács Imre: Még egyszer az Anjou koronákról, Ars Hungarica (előkészületben), 2006
Sipos Enikő: Magyar vonatkozású textilemlékek Svájcban, Ars Hungarica (előkészületben), 2006
Kerny Terézia: Anjou-címeres kehely Zárában, Ars Hungarica (előkészületben), 2006
Tóth Sándor: Kálmán király és a bordás keresztboltozat, Művészettörténeti Értesítő (előkészületben), 2006
Back »