Összehasonlító taxonómiai vizsgálatok kárpát-medencei Festuca ovina csoporthoz tartozó fajokon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
34238
típus K
Vezető kutató Penksza Károly
magyar cím Összehasonlító taxonómiai vizsgálatok kárpát-medencei Festuca ovina csoporthoz tartozó fajokon
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Növénytermesztési Intézet (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Gyulai Gábor
Szerdahelyi Tibor
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.860
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Festuca ovina csoport fajainak morfológiai, szövettani és molekuláris genetikai vizsgálatait végeztük el. Élő gyűjteményt is létrehoztunk. A hazai flórára nézve új Festuca javorkae több előfordulását is megállapítottuk, az eredeti fajleírás szöveti revíziójával párhuzamosan. A Bükkben a tudomány számára is egy új fajt találtunk, melyet Festuca vojtkoi néven írtunk le. A leginkább a Festca rupicola fajhoz áll közel. A nyílt homoki gyepekből is történt egy új faj leírása, Festuca pseudovaginata, amely a Festuca vaginata fajhoz áll közel, de annál sokkal hamarabb virágzik és szálkás a külső toklásza. Az élő gyűjteményben lévő tövek ploid szintjét is megállapítottuk. Igazoltuk, hogy a déli dolomit lejtőkön a tetraploid Festuca pannonica található. Ezen túl egy hexaploid pallens típust is találtunk a Bükkben. A fajoknak molekuláris vizsgálatait is elvégeztük. Megállapítottuk az eddigi vizsgálatok alapján, hogy a molekuláris hasonlóság ellenére a szöveti és morfológiai különbségek jelentősek, és ezek az azonos körülmények között található taxonoknál is megmaradnak. Az új hazai növényeket bemutató növényhatározóban a Festuca nemzet új határozó kulcsa is elkészült. Terepi, cönológiai vizsgálatokat is folytattunk, cönotaxonómiai revízió, és a gazdálkodási formák hatásának vizsgálata céljából. A Poa nemzetségnek, egy általam nemrég felismert, gazdaságilag is fontos, gyakori fajának a Poa humilis-nek összehasonlító morfológia vizsgálatát és cönológiai helyzetét értékeltük.
kutatási eredmények (angolul)
Morphological, tissue and molecular genetical researches of the species of Festuca ovina group was made. An alive collection was also created, which means tissue and morphological comparison of specimens growing within the same circumstances. New occurrences of Festuca javorkae (a new member of the Hungarian flora) were found as well, in parallel with tissue revision of the original description of this species. One species was found in the Bükk mts. as new for the science, described as Festuca vojtkoi. Closest relative of this species is Festuca rupicola. Another species new for the science was described from open sandy grasslands (Festuca pseudovaginata), close relative of Festuca vaginata, however, blooming much earlier and having arista of lemma. Ploid level of the specimens placed in the living collection was also determined. It was confirmed that southern dolomite slopes give home for tetraploid Festuca pannonica. Besides that, a hexaploid pallens type was also found in the Bükk mts. Based on the researches so far it was stated that despite molecular similarity, tissue and morphological differences are significant. New determination keys for Festuca genus were prepared for the new determination book of the Hungarian flora. In field coenological studies were also made. Within the Poa genus, comparative morphological studies and coenological state of Poa humilis were evaluated as being a frequent and economically important species.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/19/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Barczi, A. – Penksza, K. – Joó K.: Reseach of soil-plant connections on Kurgans in Hungary., Ekológia (Bratislava) 23: 15-22., 2005
Penksza, K. - Gyulai, G. - Szemán, L. - Kiss, J. - Szerdahelyi, T. - Heszky L.: A Poa humilis (kékesperje) ökotípusok melekuláris jellemzése, Innováció, a tudomány és a gyakorlat egysége az redforduló agráriumában, 2001
Penksza K. – Bauer L.: Kiegészítések kárpát-medencei Festuca fajok ismeretéhez (A Festuca javorkae nomenklatórai tisztázása és taxonómiai helye), Magyar botanikai Tanulmányok az ezredfordulón Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapjának tiszteletére., 2002
Bauer L. - Galli Z. - Penksza K. - Szerdahelyi T. - Kiss E. - Heszky L.: Morfológiai és molekuláris taxonómiai vizsgálatok kárpát-medencei Festuca fajokon, II. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Bp., 2001. nov. 20-22., 2002
Penksza K. - Káder F. - Süle Sz.: Kiegészítések a Festuca-fajok és az Artemisia alba gyeptársulásokban betöltött szerepének ismeretéhez., Kanitzia, 2002
Penksza K. - Káder F. - Süle Sz.: Vegetációtanulmány a Balatonalmádi Megye-hegyről (gyeptársulások vizsgálata)., Folia Mus. Historico Naturalis Bakonyensis, 2002
Penksza K. - Bauer L. - Galli Z. - Engloner A. - Kiss E. - Bucherna, N. - Heszky L: Morfológiai és molekuláris taxonómiai vizsgálatok kárpát-medencei Festuca fajokon., Aktuális flóra- és vegetációkutatások a Kárpát-medencében V. Pécs, 2002. március 8-10., 2002
Gyulai, G. - Penksza, K. - Szemán, L. - Heszky, L: Poa humilis klónok molekuláris jellemzése, Aktuális flóra- és vegetációkutatások a Kárpát-medencében V. Pécs, 2002. március 8-10., 2002
Penksza K. - Barczi A. - Néráth M. - Pintér B.: Hasznosítási változások következtében kialakult regenerációs esélyek a Tihanyi-félsziget gyepeiben az 1994 és 2002 közötti időszakban, Növénytermelés., 2003
Gyulai G. – Szemán L. – Penksza K. – Kiss J. – Szabó Z. – Heszky, L.: Új kékperje (Poa humilis) genotípusok klónozása és molekuláris jellemzése., Gyepgazdálkodás, 2001
Penksza K.: Festuca pseudovaginata, a new species from sandy areas ofthe Carpathian Basin, Acta Bot. Hung., 2003
Penksza K. - Galli Zs. - Bauer L. - Kiss E. - Bucherna N. - Illyés Z. - Rudnóy Sz. - Bratek Z. - Heszky L.: A Kárpát-medence Festuca ovina csoportjának újabb taxonómiai eredményei, Botanikai Szakosztály 2003. március 10., 2003
Penksza K. – Barczi A. - Néráth M.: Tájhasznosítási változások a Tihanyi-félsziget gyepjeiben., Földhasználati és Területfejlesztési Fórum, Székesfehérvár, 2003 április 3-4., 2003
Barczi A. – Penksza K.: Reseach of soil-plant connections on Kurganns in Hungary., Landscape Ecology – an International Integrating Tool in Environmental Issues konferencia, Mojmírovce, Szlovákia, 2003. szept. 30 – okt. 3., 2003
Joó K. - Barczi A. – Penksza K. – Malatinszky Á: Observin soil-plant connections on differnet grasslands of Hungary., Landscape Ecology – an International Integrating Tool in Environmental Issues konferencia, Mojmírovce, Szlovákia, 2003. szept. 30 – okt. 3., 2003
Penksza K. - Galli Zs. - Illyés Z. - Rudnóy Sz. – Bauer L. – Bucherna N. - Kiss E. - Bratek Z. - Heszky L.: Adatok a Festuca ovina csoportba tartozó fajok taxonómiai revíziójához, VI. Magyar Ökológua Kongresszus Előadások és Poszterek összefoglalói., 2003
Penksza K.: A Kárpát-medence központi homokterületeinek Festuca fajai, III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Budapest, 2003. október 28-30., 2003
Penksza K.: Új Festuca taxon A Bükk és a Mátra hegységből., Botanikai Szakosztály 2003. november 3., 2003
Vona, M. – Penksza, K.: A szentesi Kántor-halom vegetációjának változása és ennek összefüggés a talaj vízháztartásával., Tájökológiai Lapok 2: 341-348., 2004
K. Szabó Zs. - Papp M. - Penksza K. - Nyakas A.: Eltérő vízellátottságú homoki élőhelyek Poa taxonjainak összehasonlító morfológiai vizsgálata., Tájökológiai Lapok 2: 259-265., 2004
Penksza, K.: Die Koerrektur der histologischen Beschreibung von Festuca javorkae von Májovszky im Jahre 1962, und Angaben zum Vorkommnis der Art in Ungarn, Ber. Inst. Landschafts-Pflanzenökologie Univ. Hohenheim, 10: 49-54., 2000
Penksza, K.: Die Koerrektur der histologischen Beschreibung von Festuca javorkae von Májovszky im Jahre 1962, und Angaben zum Vorkommnis der Art in Ungarn, Ber. Inst. Landschafts-Pflanzenökologie Univ. Hohenheim, 10: 49-54., 2000
Penksza K. - Szerdahelyi T.: Néhány magyarországi Festuca faj taxonómiai kutatás; és a Colchicum arenarium W. et K: előfordulása a Gödöllői-dombvidéken, In: Borhidi A. és Botta D. Z. (Szerk.): Ökológia az ezredfordulón III. Magyar Tudományos Akadémia, 2001
Penksza, K.: A Festuca javorkae Májovský és a Festuca wagneri Degen, Thaisz et Flatt jellemzése és a Festuca ovina - csoport határozókulcsa., Kitaibelia 5: 275-278., 2000
Penksza K. - K. Szabó Zs.: A Poa humilis Ehrh. Ex Hoffm., mint egy gyakori gyepalkotó fajunk ismeretéről és taxonómiai helyzetéről., Növénytermelés 54: 301-306., 2005
Penksza, K.: Festuca vojtkoi, a new Festuca species From Hungary., Acta Botanica Hungarica 47 (1–2): 147–153., 2005
Galli, Z. – Penksza, K. – Kiss, E.- Sági, L. – Heszky, L. E.: Low variability of internal Transcribed Spacer rDNA and trnL (UAA) intron sequences of several taxa in the Festuca ovina aggregate (Poaceae), Acta Biol. Ung. (in press), 2006
Penksza K. - Engloner A. – Szerdahelyi T. - Bauer L. – Asztalos J.: Bugamorfológiai paraméterek vizsgálati lehetőségei gyepalkotó Festuca fajokon., Gyepgazdálkodásunk helyzete és kilátásai pp. 135-138., 2001
Gyulai G. – Szemán L. – Penksza K. – Kiss J. – Szabó Z. – Heszky, L.: Új kékperje (Poa humilis) genotípusok klónozása és molekuláris jellemzése., Gyepgazdálkodás pp. 78-80., 2003
Süle Sz. – Penksza K. – Turcsányi G. – Sümegi A.: Antropogén hatásoknak kitett dolomitgyepek fennmaradási esélyei., Természetvédelmi Kölemények 11: 117-125., 2004
Penksza K. – Gyulai G. – Szemán L. – Kiss J. – Szerdahelyi T. – Heszky L.: A Poa humilis (kékesperje) ökotípusok molekuláris jellemzése., Innováció, a tudomány és a gyakorlat egysége az redforduló agráriumában pp. 357-359., 2001
Bauer L. - Galli Z. - Penksza K. - Engloner A. - Szerdahelyi T. - Kiss E. - Heszky L.: Morfológiai és molekuláris taxonómiai vizsgálatok kárpát-medencei Festuca fajokon., III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium: 33-37., 2001

 

Projekt eseményei

 
2015-01-21 14:19:03
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék (Szent István Egyetem), Új kutatóhely: Növénytani Tanszék (Szent István Egyetem).
vissza »