Gravitációs terek aszimptotikus viselkedésének elméleti vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
34337
típus K
Vezető kutató Rácz István
magyar cím Gravitációs terek aszimptotikus viselkedésének elméleti vizsgálata
Angol cím Theoretical investigations of asymptotic properties of graviatational fields
zsűri Fizika
Kutatóhely RMI - Elméleti Fizika Osztály (HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont)
résztvevők Frenkel Andor
Kánnár János
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.977
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Olyan általános numerikus eljárást fejlesztettünk ki, amelynek segítségével különféle gömbszimmetrikus, nemlineáris hiperbolikus fejlődési egyenletnek eleget tevő rendszerek evolúcióját tudjuk tanulmányozni. A sugárzási jelenségek hű leírását a konformis kompaktifikáció alkalmazásával biztosítottuk. Mind numerikus, mind pedig analitikus módszerekkel leírtuk az SU(2) Yang-Mills-Higgs rendszerek gerjesztett mágneses monopólusainak időfejlődését. Analitikus eszközök felhasználásával megmutattuk, hogy a tömeges mezők időfejlődése során szükségképpen nagyfrekvenciás rezgésekből felépülő, önhasonló módon táguló energia-héjak rendszere alakul ki. Megmutattuk, hogy a $\phi^4$-es önkölcsönható potenciállal rendelkező skalárelméletek oszcillon típusú állapotai nem lehetnek tisztán periodikusak. A gravitációhoz minimálisan csatolt skalártér esetén az Einstein-anyag rendszert leíró téregyenletek egy kevert elliptikus-hiperbolikus rendszert alkotnak. Megmutattuk, hogy ezekből az egyenletekből az evolúciós vektormező megfelelő megválasztása révén egy elsőrendű szimmetrikus, tisztán hiperbolikus rendszert nyerhetünk. Lényegében tetszőleges kezdőértékproblémák és tetszőleges gravitáció-anyag csatolt rendszerei esetében meghatároztuk azokat a feltételeket, amelyek téridőszimmetriák létezését biztosíthatják az időfejlődési tartományban.
kutatási eredmények (angolul)
We have developed a generic numerical method that is suitable to study the evolution of spherically symmetric non-linear systems satisfying hyperbolic equations. In order to have a method proper to study the true radiation processes the conformal rescaling have been applied. We have described the evolution of excited magnetic monopoles in the theory of SU(2) Yang-Mills-Higgs systems by both numerical and analytic methods. By making use of an analytic approach we have demonstrated that the evolution of massive fields can be characterised by the appearance of self-similarly expanding energy-shells built up from high frequency oscillations. We have shown that the oscillon states appearing already in the simplest scalar theory with a \phi^4 type self-interaction term cannot be purely period states. In minimally coupled Einstein matter theories the field equations in general are known to form a mixed elliptic-hyperbolic system. We have demonstrated that by a suitable choice for the time evolution vector field these equations turn into a simple first order symmetric hyperbolic system. We have determined the conditions that guarantee the existence of spacetime symmetries in the entire Cauchy development for essentially arbitrary initial value problem associated with arbitrary gravity matter systems.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/25/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Rácz István: Symmetries of spacetime and their relation to initial value problems, Class. Quant. Grav. 18: 5103-5113, 2001
Rácz István: On rigidity of spacetimes with a compact Cauchy horizon, Proceedings of the Ninth Marcel Grossmann Meeting on General Relativity, eds. by R.T. Jantzen, V. Gurzadyan and R. Ruffini, (World Scientific, pp. 983-985), 2002
Rácz István: On rigidity of spacetimes with a compact Cauchy horizon (Az előadás részletes online változata), http://141.108.24.15:8000/2002,GT9, 2002
Frenkel Andor: A tentative expression of the Károlyházy uncertainty of the space-time structure through vacuum spreads in quantum gravity, Found. Phys. 32: 751-771, 2002
Frenkel Andor: Some aspects of the Károlyházy model of quantum mechanics in the light of Wigner's heritage, Wigner's Centenary Conference, 2002
Fodor Gyula; Rácz István: Massive fields tend to form highly oscillating self-similarly expanding shells, Phys. Rev. D 68: 044022, 2003
Fodor Gyula; Rácz István: What does a magnetic monopole do?, Proc. of the Tenth Marcel Grossmann Meeting on General Relativity, 2005
Fodor Gyula; Rácz István: What does an excited SU(2) magnetic monopole do?, Proc. of the Seventh Hungarian Relativity Workshop, ed. I. Rácz (Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 205-217), 2004
Forgács Péter: Instabilizies of cosmological solutions of an SU(2) Einstein-Yang-Mills theory, Proc. of the Seventh Hungarian Relativity Workshop, ed. I. Rácz (Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 185-194), 2004
Fodor Gyula; Rácz István: What does a strongly excited 't Hooft-Polyakov magnetic monopole do?, Phys. Rev. Lett. 92: 151801, 2004
Forgács Péter; Michael Volkov: Resonant excitations of the 't Hooft-Polyakov monopole, Phys. Rev. Lett. 92: 151802, 2004
Rácz István: Proc. of the Seventh Hungarian Relativity Workshop, Akadémiai Kiadó, Budapest, 290 oldal, 2004
Peter Breitenlohner, Peter Forgacs, Dieter Maison: Classification of staticspherically symmetric solutions of the Einstein-Yang-Mills theory with positive cosmological constant, Commun.Math.Phys.261:569-611,2006, 2006
P. Forgacs, N. Obadia, S. Reuillon: Numerical and asymptotic analysis of the 't Hooft-Polyakov magnetic monopole, Phys.Rev.D71:035002,2005, Erratum-ibid.D71:119902,2005, 2005
Rácz István: On the use of the Kodama vector field in spherically symmetric dynamical problems, Class.Quant.Grav.23:115-124,2006, 2006
vissza »