A dentin caries in vitro modellezése és a de- és reminera-lizációját befolyásoló tényezők vizsgálata  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
34389
Type K
Principal investigator Madléna, Melinda
Title in Hungarian A dentin caries in vitro modellezése és a de- és reminera-lizációját befolyásoló tényezők vizsgálata
Panel Cellular and Developmental Biology
Department or equivalent Dept. of Pedodontics and Orthodontics (Semmelweis University)
Participants Dobó Nagy, Csaba
Imre, Árpád
Kerékgyártó, János
Nagy, Gábor
Starting date 2001-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 7.720
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az ép fogakon történő demineralizáló oldatot áramoltatatása után a mintákat három csoportba osztottuk. Az A csoportot fluorid mentes remineralizáló oldatba helyeztük, a B csoportot 2ppm fluoridot tartalmazó remineralizáló oldattal, a C csoportot 10 ppm fluoridot tartalmazó oldattal kezeltük.A remineralizáció folyamata alatt a pulpakamrát művi dentin folyadékkal áramoltattuk át. A kezeletlen cavitasok hindraulikus konduktancia (Lp) átlagértéke 7,52±0,62x10-8 m/skPa volt. A művi carieses léziók képződése az Lp értékek 44,9±16,75%-os csökkenését eredményezte. A remineralizáció az Lp érték további csökkenését okozta: 14,1±8,7 %, 18, 7±9,2 % és 41,5±16,6% volt az A, B és C csoportokban. A C csoport és a többi csoport között a különbség statisztikailag szignifikáns volt (p<0,05). A művi carieses lézió Lp értéke csak a magas fluorid koncentráció jelenlétében változott. SEM és röntgen spektroszkópiai elemzés: Ca, P, F elemek denzitását a cavitas alján a pulpakamráig terjedően 3 ponton mértük. A vonalanalízis az A mintában nagyon változó remineralizációs területeket mutatott (hipermineralizált foltok, és hipomineralizált területek) A fluoridot alacsony koncentrációban tartalmazó csoportban homogén felszíni remineralizációs réteget figyeltünk meg. A fluoridot nagy koncentrációban tartalmazó csoport vastagabb remineralizációs réteget mutatott. Utóbbi esetben a fluorid szignifikánsan fokozott jelenlétét figyeltük meg (p<0,05).
Results in English
Artificial carious lesions were formed,then samples were divided into 3 groups: A was immersed into remineralizing solution without fluoride, B was immersed into a 2ppm F containing remineralizing solution, C into 10ppm F containing solution.During the remineralization process, the pulp camber was perfused with an artificial dentinal fluid.Hydraulic conductance(Lp) values of cavities were determined before and after artificial carious lesion formation as well as after remineralizing process.The mean Lp(±SD) of untreated cavities were 7.52±0.62 x 10-8 m/s kPa.Formation of carious like lesions resulted in 44.9±16.7 % reduction of Lp(p<0.05).Remineralization resulted in further reduction of Lp:14.1±8.7%, 18.7±9.2% and 41.5%±6.6% in groups A,B,C respectively.Between the C group and the other groups there were statistically significant difference (p<0,05). Energy dispersive x-ray analysis: Ca,P,F density was detected along the remaining dentine at 3 levels. Line analysis showed different areas of remineralization in case of Agroup (hypermineralized and hypomineralized areas).The low concentration of F resulted a homogenous surface remineralization layer.High concentration of fluoride resulted in a deeper remineralization surface layer at the base of arteficial carious lesion.In addition in this group the remineralized surface layer was associated with an increased fluoride presence, which was statistically significant.
Full text http://real.mtak.hu/29/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Dobó-Nagy Cs., Nagy G., Madléna., M., Fejérdy P., Kerékgyártó J.: Dentin remineralizációs vizsgálatok in vitro, Árkövy Kongresszus programfüzete 2006, 2005
Nagy G., Madléna M, Kerékgyártó J., Fejérdy P., Dobó Nagy Cs.: Evaluation of dentin remineralization in vitro, Caries Research, 2005
Nagy G., Madléna., M., Kerékgyártó J., Fejérdy P., Kovács M., Nagy P.,Dobó-Nagy Cs.: Evaluation of dentin remineralization in vitro, Caries Research, 2006
Jolán Bánóczy, Csaba Dombi, Zénó Gintner, Melinda Madléna: Plaque und Gingivitis Pravention durch Aminefluorid/Zinnfluorid Zahnpasta und Mundspülung, Oralprophylaxe, 2005
Jolán Bánóczy, Csaba Dombi, Zénó Gintner, Melinda Madléna: Plaque und Gingivitis Pravention durch Aminefluorid/Zinnfluorid Zahnpasta und Mundspülung, Oralprophylaxe, 2005
Madléna M, Gintner Z., Bánóczy J., Dombi Cs: Aminfluorid/ónfluorid tartalmú szájápolószerek klinikai gatásának értékelése, Fogorvosi Szemle, 2005
Madléna Melinda, Dombi Csaba,Gintner Zénó,Bánóczy Jolán: Effect of amine fluoride/stannous fluoride toothpaste and mouthrinse on dental plaque accumulation and gingival health, Oral Diseases, 2004
Dobó-nagy Cs., Nagy G., Madléna M, Fejérdy P.,Kerékgyártó J.: Dentin remineralizációs vizsgálatok in vitro, Árkövy Kongresszus absztraktfüzete, 2006
Back »