Régészeti geológia - ember és környezet hosszú távú kapcso-latának rekonstrukciója a Kárpát-medencében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
34392
típus K
Vezető kutató Sümegi Pál
magyar cím Régészeti geológia - ember és környezet hosszú távú kapcso-latának rekonstrukciója a Kárpát-medencében
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Földtani és Őslénytani Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Geiger János
Horváth Erzsébet
Horváth Ferenc
Hum László
Kázmér Miklós
Kertész István Róbert
Kuti László
Molnár Béla
Nagy Tiborné Bodor Elvíra
Szónoky Miklós
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.462
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Munkánk során 10 szatellit területen (Berettyóújfalu-Herpály, Ecsegfalva Kiritó, Jászberény-Nevada-tanya, Jászberény-Káplár-tanya, Pocsaj és környéke, Polgár-Csőszhalom, Polgár-Ferencihát, Polgár-Kenderföld, Sóskút és környéket, Szenkirály középkori településrész, Szeged-Gorzsa, Tiszapüspöki Karancspart) 150 térképező fúrással, több mint 14 teljes körű környezettörténeti feldolgozású szelvénnyel egyértelműen bizonyítottuk, hogy régészeti geológiai és környezettörténeti vizsgálatok önálló módon képesek az ember és környezet kapcsolatát feltárni. A különböző kultúrák környezet-átalakító tevékenységéről, illetve a Kárpát-medencei környezet kultúrákra, az egyes közösségek gazdálkodására gyakorolt hatásairól korábban soha meg nem fogalmazott összefüggéseket sikerült feltárnunk és 3 monográfiában (2 angol és 1 magyar nyelvű), 4 angol nyelvű tanulmánykötetben, 5 nemzetközi és 34 hazai (döntően angol nyelvű) könyvrészletben, 10 nemzetközi és 11 hazai szakcikkben bemutatnunk. A vizsgálataink alapján a Kárpát medencében megnyilvánuló makro-, regionális és mikroléptékű környezeti mozaikosság alapvetően meghatározta a megtelepedő közösségek gazdasági és települési lehetőségeit. Ez a hármas szintű, éghajlati, növényzeti, talajtani tagoltság és a talajképző kőzetekben, geomorfológiai tényezőkben megfigyelhető heterogenitás igen jelentős szerepet játszott abban, hogy a közösségek gazdasága és ezen keresztül kultúrája a megtelepedést követően megváltozott.
kutatási eredmények (angolul)
During the course of our investigations, 10 satellite areas were subjected to detailed environmental historical analysis. With the help of the results gained for the approximately 150 probe cores taken, including more than 14 undisturbed cores retrieved, the ability of complex geoarcheological, and environmental historical investigations to accurately unravel the interaction of past human communities and their surrounding environment on their own was clearly justified. The systematic investigations revealed astonishing details about the role of different past human cultures in the transformation of the natural endowments, not yet postulated and published. Similarly unique results were gained regarding the role of the environment in the Carpathian Basin, influencing the subsistence strategies of individual cultural groups. According to our findings, the mosaic patterning in the environment present at the micro, meso and macro level in the Carpathian Basin fundamentally determined the settlement and subsistence possibilities and strategies of the settling human communities. This three-stage heterogeneity observable in the climate, vegetation, soils, subsurface geology, and geomorphology of the Basin must have had a crucial role in the transformation of the material cultures and economies of the newly settling human groups after the actual settlement.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/30/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gulyás Sándor, Sümegi Pál: Some aspects of Prehistoric Shellfishing from the Early Neolithic (Körös) site of Tiszapüspöki, Hungary: methods and fishings, Tiszapüspöki, 2004
Sümegi Pál, Gulyás Sándor: The Geohistory of Bátorliget Marshland, Bátorliget, 2004
Sümegi Pál: Loess and Upper Paleolithic Environment in Hungary, több lelőhely, 2005
Sümegi Pál: Régészeti geológia és történeti ökológia alapjai, több lelőhely, 2003
Sümegi, P.-Magyari, E.-Szántó, Zs.-Gulyás, S.-Dobó, K.: Man and environment in the Late Neolithic of the Carpathian Basin – a preliminary geoarcheological report of Polgár – Csőszhalom., Polgár, Csőszhalom, 2002
Sümegi Pál: Early Neolithic man and riparian environment in the Carpathian Basin., Ecsegfalva, Tiszapüspöki, Polgár, Gorzsa, 2003
Sümegi Pál, Kertész Róbert, Rudner Edina: Magyarország rövid környezettörténete, Jásztelek, Gorzsa, Ecsegfalva, Szászhalombatta, Polgár, Berettyóújfalu, 2003
Sümegi Pál, Kertész Róbert, Rudner Edina: Paleoenvironmental history of Hungary, Berettyóújfalu, Gorzsa, Ecsegfalva, Tiszapüspöki, Polgár, Szászhalombatta, 2004
Sümegi Pál: A Kiskunság a középkorban – geológus szemmel, Szentkirály, 2002
Sümegi, P.-Juhász, I.-Hunyadfalvi, Z.-Molnár, S.-Herbich, K.: Szeged-Kiskundorozsma régészeti lelőhelyek geoarcheológiai vizsgálata., Több lelőhely, 2003
SÜMEGI, P.-KERTÉSZ, R.-HERTELENDI, E.: Environmental Change and Human Adaptation in the Carpathian Basin at the lateglacial/postglacial transition., Jászberény, 2002
SÜMEGI, P.-JUHÁSZ, I.-BODOR, E.-GULYÁS, S.: Bronze Age agricultural impacts in the central part of the Carpathian Basin, Szászhalombatta, 2004
SÜMEGI, P.-KROLOPP, E.-RUDNER, E.: Negyedidőszak végi őskörnyezeti változások térben és időben a Kárpát-medencében., több lelőhely, 2002
SÜMEGI, P.-DANIEL, P.-KOVÁCS-PÁLFFY, P.-JUHÁSZ, I.-DELI T.-SZÁNTÓ ZS.: A bátorligeti láp fejlődéstörténete., Bátorliget, 2003
KERTÉSZ, R.-SÜMEGI, P.: Őskörnyezeti tényezők és a Kárpát-medence neolitizációja: egy új geoarcheológiai modell néhány aspektusa., Tiszapüspöki, 2003
Sümegi Pál: Environmental Changes under the Neolithization Process in Central Europe: Before and After, Jászberény, Jásztelek, Ecsegfalva, Tiszapüspöki, Berettyóújfalu, Polgár, 2004
MOLNÁR, S. – SÜMEGI P.: Egy ókori vizesárok a Berettyó mentén?, Ecsegfalva, 2004
Sümegi Pál: Preneolitizáció – egy Kárpát-medencei, késő-mezolitikum során bekövetkezett életmódbeli változás környezettörténeti rekonstrukciója., Jászberény, Jásztelek, Ecsegfalva, Tiszapüspöki, Berettyóújfalu, Polgár, 2004
SÜMEGI, P.-KERTÉSZ, R.-JUHÁSZ, I.-TIMÁR, G.-GULYÁS, S.: The Mesolithic/Neolithic transition in the Carpathian Basin: Was there an ecological trap during the Neolithic?, Jászberény, Jásztelek? Tiszapüspöki, Ecsegfalva, 2003
SÜMEGI, P.-GULYÁS, S.-JUHÁSZ, I.-HUNYADFALVI, Z.-MOLNÁR, S.-HERBICH, K.-IMRE, M.-SZEGVÁRI, G.- TIMÁR, G.: Late Neolithic man and environment in the Carpathian Basin- a preliminary geoarcheological report from Csőszhalom at Tiszapolgár, Polgár, Csőszhalom, 2003
JUHÁSZ, I.-SÜMEGI, P.-GULYÁS, P.-MOLNÁR, S.-HERBICH, K.-IMRE, M.- SZEGVÁRI, G.: Grasslands, woodlands and culture in the Carpathian Basin., Több lelőhely, 2003
GULYÁS, S.-TÓTH, A.-SÜMEGI, P.: Unionidae as a potential food source for a Late Neolithic community from Hódmező;vásárhely-Gorzsa, Hungary., Gorzsa, Tiszapüspöki, Ecsegfalva, 2003
GULYÁS, S.-TÓTH, A.-SÜMEGI, P.-HORVÁTH, F. 2004: What can freshwater mussels tell us about the life of a Neolithic tell community from Gorzsa, SE Hungary?, Gorzsa, Tiszapüspöki, Ecsegfalva, 2004
Hum László-Gulyás Sándor-Sümegi Pál: Late Terciary and Quaternary Environmental history of S Hungary. SZTE Földtani és Őslénytani Tanszék, Szegedy, több lelőhely, 2005
Molnár, S.- Sümegi, P.: General view and historical data around the Kiri-tó meander., Ecsegfalva Kiritó, 2006
Sümegi, P. – Molnár, S.: The Kiritó meander: sediments and the question of flooding., Ecsegfalva Kiritó, 2006
Sümegi, P.: Mollusc analysis., Ecsegfalva Kiritó, 2006
Gulyás, S.-Tóth, A.-Sümegi, P.: Shellfishing., Ecsegfalva Kiritó, 2006
Sümegi, P.-Bodor, E.: Geoarchaeological and archaeobotanical investigations in the valley of the Benta (Békás) creek., Sóskút, Szászhalombatta, Biatorbágy, 2005
Sümegi, P.-Timár, G.-Gulyás, S.-Juhász, I.: Study area., Bátorliget, 2004
Sümegi, P.: Research Aims., Bátorliget, 2004
Sümegi, P.: Coring and field procedure., Bátorliget, 2004
Sümegi, P.: Lithological analysis., Bátorliget, 2004
Sümegi, P.: Analyses of C and N., Bátorliget, 2004
Sümegi, P.-Bajzáth, J.-Torma, A.-Jakab, G.: Seed and fruit analysis., Bátorliget, 2004
Sümegi, P.: The Mollusc analysis., Bátorliget, 2004
Sümegi, P.-Gulyás, S.: The methodology of environmental historical analysis., Bátorliget, 2004
Sümegi, P.: The results of lithological and isotopgeochemical analyses., Bátorliget, 2004
Sümegi, P.: Results of geochemical, isotopgeochemical analysis of the organic, inorganic and carbonate content., Bátorliget, 2004
Dániel, P.-Kovács-Balla, A.-Sümegi, P.: The possible reason for the deficiency of water-soluable K+ and Cl the hypothesis of KclO4 formaion in an alkali, carbonate-rich reductive chemical medium., Bátorliget, 2004
Dániel, P.-Pelencsár, a.-Sümegi, P.: The bioindicator ability of Planorbis planorbis., Bátorliget, 2004
Beszeda, I.-Cserháti, Cs.-Sümegi, P.: The results of the SEM EDAX analysis of samples., Bátorliget, 2004
Sümegi, P.-Dániel, P.-Kovács-Pálffy, P.: The results of abiotic components analysis., Bátorliget, 2004
Rudner, E.-Sümegi, P.-Bajzáth, J.-Torma, A.-Jakab, G.: The results of wood anatomy, charcoal, and fruit and seed analyses., Bátorliget, 2004
Sümegi, P.-Deli, T.: Results of the quartermalacological analysis of the profiles from the central and marginal areas of Bátorliget marshland., Bátorliget, 2004
Deli, T.-Sümegi, P.: Late Pleistocene forest refugia in the Carpathian Basin and glacial relict elements in the gastropod fauna of the analyzed region., Bátorliget, 2004
Sümegi, P.: The results of paleoenvironmental reconstruction and comparative geoarcheological analysis for the examined area., Bátorliget, 2004
Sümegi, P.: Summary, models., Bátorliget, 2004
Sümegi, P.: A Hortobágy fejlődéstörténete., Hortobágy, 2004
Sümegi, P.-Krolopp, E.: Quartermalacological analyses for modeling of the Upper Weichselian palaeoenvironmental changes in the Carpathian Basin., több lelőhely, 2002
Timár, G.-Sümegi, P.-Horváth, F.: Late Quaternary dynamics of Tisza River: Evidence of climatic and tectonic control., Polgár, 2005
Rudner, E.-Sümegi, P.: Charcoal as a remain of natural and human-set fires of Palaeolithic Times – case study from Hungary., több lelőhely, 2002
Sümegi, P.-Kertész, R.-Timár, G.-Herbich, K.: Palaeoenvironmental factors and Neolithization process of the Carpathian Basin: some aspects of a new geoarchaeological model. BAR International Series, 1145. pp. 135-141., több lelőhely, 2003
Sümegi, P.-Kertész, R.-Juhász, I.-Timár, G.-Gulyás, S.: The Mesolithic/Neolithic transition in the Carpathian Basin: Was there an ecological trap during the Neolithic? British Archaeological Report,, több lelőhely, 2006
Gulyás, S. – Tóth, A. – Sümegi, P.: Unionidae as a potential food source for a Late Neolithic community from Hódmezővásárhely-Gorzsa, Hungary. British Archaeological Report,, több lelőhely, 2006
Sümegi, P. - Gulyás, S. - Juhász, I. – Hunyadfalvi, Z. - Molnár, S. - Herbich, K. - Imre, M. – Szegvári, G.: Late Neolithic man and environment in the Carpathian Basin - a preliminary geoarcheological report from Csőszhalom at Tiszapolgár. British Archaeological Report,, Polgár, 2006
Juhász , I.- Sümegi, P.- Gulyás, S. - Molnár, S. - Herbich, K. – Imre, M. – Szegvári, G.: Grasslands, woodlands and culture in the Carpathian Basin. British Archaeological Report,, több lelőhely, 2006
Barczi, A.-Sümegi, P.-Joó, K.: Adatok a Hortobágy paleoökológiai rekonstrukciójához a Csipő-halom talajtani és malakológiai vizsgálata alapján. Földtani Közlöny, 133. pp. 421-432., Hortobágy, 2003
Sümegi, P.-Timár G.-Molnár S.-Herbich K.: Föld, ember folyó kapcsolata az újkőkorban. Hidrológiai Közlöny, 83. pp. 234-238., több lelőhely, 2003
Sümegi, P.: New chronological and malacological data from the Quaternary of the Sárrét area, Transdanubia, Hungary. Acta Geologica Hungarica, 46. pp. 371-90., Sárrét, 2003
Cserny, T.-Sümegi, P.: Late Quaternary geohistory of Sárrét Basin based on core Sárrét-2, Hungary. Acta Geologica Hungarica, 46. pp. 391-405., Sárrét, 2003
Jakab, G.-Sümegi, P.-Magyari, E.: New Quantative Method for the Paleobotanical Description of Late Quaternary Organic Sediments (Mire-Development Pathway and Paleoclimatic Records from Shouthern Hungary). Acta Geologica Hungarica, 47. pp. 373-409., Császártöltés, Hajós, 2003
Sümegi, P.: “Environmental Changes under the Neolithization Process in Central Europe: Before and After”. Anthaeus, 27. pp. 117-128., Császártöltés, Hajós, 2004
Jakab, G.-Sümegi, P.-Magyari, E.: New Quantative Method for the Paleobotanical Description of Late Quaternary Organic Sediments (Mire-Development Pathway and Paleoclimatic Records from Shouthern Hungary). Anteusz, 27. pp. 181-212., Császártöltés, Hajós, 2004
Sümegi, P.: Environmental Changes under the Neolithization Process in Central Europe: Before and After. Anthaeus, 27. pp. 117-128., több lelőhely, 2004
Sümegi, P.: Findings of geoarcheological and environmental historical investigations at the Körös site of Tiszapüspöki-Karancspart Háromága. Anthaeus, 27. pp. 307-342., Tiszapüspöki, 2004
Jakab, G. – Sümegi, P.: A lágyszárú növények tőzegben található maradványainak határozója mikroszkópikus bélyegek alapján. Kitaibelia 9. pp. 93-129., több lelőhely, 2004
vissza »