Magyarország patakjainak diatoma (Bacillariophyceae) flórája, annak geomorfológiai, vízkémiai és antropogén eredet? meghatározói.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
34414
típus K
Vezető kutató Padisák Judit
magyar cím Magyarország patakjainak diatoma (Bacillariophyceae) flórája, annak geomorfológiai, vízkémiai és antropogén eredet? meghatározói.
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely TTK Limnológia (Pannon Egyetem)
résztvevők Buczkó Krisztina
Pór Gabriella
Sára Zoltán
Vizkelety Éva
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.527
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
2001 és 2005 között Magyarország mintegy 400 folyóvizében összesen 738 bevonatmintát vettünk, melyekhez 601 teljes vízkémiai adatsor állt rendelkezésre. HDROGEOKÉMIAI jelleg vonatkozásában elkülönítettünk különleges sajátságú vizeket, alátámasztottuk a tipológiai rendszer szilikátos/karbonátos megkülönböztetését átmeneti jellegűekkel együtt. Összefüggést találtunk a mederesés és a diatóma fajszám között. Az ANTROPOGÉN hatások megnyilvánulása sokrétű. Jelentkezik időnkénti indokolatlan sótartalom-, szervetlen- és szerves anyag növekedésben, melyeket az OMNIDIA indexei jól jeleznek. Utóbbiak közül az IPS alkalmazását javasoljuk. Kidolgoztuk az IPS index határértékeit hegy-, domb- és síkvidéki vízfolyásokra, melyek alapján elkészítettük a magyarországi folyóvizek állapottérképét. A legmarkánsabb hatást a hidromorfológiai beavatkozások jelentik, melyek némelyikére indikátorváltozókat (diverzitás, fajszám, planktonikus/rögzült fajok aránya) és –fajokat állapítottunk meg. A kiemelten fontos Achnanthidium minutissimum vonatkozásában megállapítottuk, hogy az természetes zavarást jelent, tehát dominanciája referenciahelyen is felléphet. Florisztikai adatainkat értékeltük konzervációbiológiai szempontból. Kidolgoztunk egy olyan modellt, melynek alapján a pH és az összes P tartalom a diatóma vegetáció alapján nagy pontossággal becsülhető. Kidolgoztuk a mintavételekre és a feldolgozásra vonatkozó műszaki ajánlást.
kutatási eredmények (angolul)
In approx. 400 streams 738 diatom- and 601 water chemistry samples were taken and analyzed in the period 2001-2005. Concerning HYDROGEOCHEMISTRY streams with extreme features were separated and we supported the typological distinction between siliceous and carbonaceous streams (with overlaps ). Relationship between slope of the river bed and species number was explored. ANTROPOGENEIC impacts are manifold. It is manifested in temporal increases of salt-, inorganic nutrient- and organic contents each well reflected by the indices included in the OMNIDIA software. Of the available OMNIDIA indices, the IPS is suggested for use in Hungary. Quality ranges of the IPS were established for three main river types (high slope, medium slope and slight slope). On this basis quality map of Hungarian streams was compiled. Among human impacts, hydromorphological modifications are the most important and some of them were characterised on basis of diversity and species number of the diatom assemblages. Proportion of planktonic/attached species is also indicative and we managed to designate some indicator species. Being very abundant, Achnanthidium minutissimum is of special importance. According to our studies, the species indicates natural disturbances therefore its high abundance cannot exclude establishment of reference states. Floristic data were evaluated on basis of their importance in conservation biology. Models were develop that allow estimation of pH and total P on basis of diatom assemblage composition.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/32/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Padisák Judit és Kovács Csilla: Az ECOSURV Project bevonatlakó kovaalgákra vonatkozó eredményei., MTA Hidrobiológiai Bizottság ülése, március 7., 2006
Padisák Judit; Pór Gabriella, Sára Zoltán: A large scale monitoring program of stream diatoms in Hungary, 2nd Symposium for European Frehwater Science, Toluose, France, 2001
Kovács Csilla: A bevonatlakó kovaalgák a hazai tavak vízminősítésében, Kutatási jelentés, KVVM-MTA, 2006
Kiss Zsuzsanna, Kovács Csilla: A Balaton-felvidéki sédek diatóma flórája, annak geológiai, vízkémiai és antropogén eredetű meghatározói, Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Szeged, 2003 Biológia/Hidrobológia 3. díj, 2003
Kovács Csilla, Kiss Zsuzsanna, Padisák Judit: Diatom flora in some small creeks in middle Hungary, 5th International Symposium. Use of algae for monitoring rivers. Poland, Cracow, 2003
Szilágyi Ferenc, Ambrus András, Guti Gábor, Juhász Péter, Kovács Tibor, Kovács Csilla, Padisák Judit, Pomogyi Piroska, Simonffy Zoltán: Erősen módosított víztestek helyszíni bejárása, és biológiai validálása, Kutatási jelentés, VITUKI, 2004
Kiss Zsuzsanna, Kovács Csilla, Padisák Judit, Schmidt Antal: Hidrogeográfiai és vízkémiai vizsgálatok, néhány Közép-magyarországi kis vízfolyásban, Hidrológiai Közlöny 84: 65-68., 2004
Kovács Csilla, Kiss Zsuzsanna & Padisák Judit: Balaton környéki kis vízfolyások diatómáinak florisztikai és mennyiségi vizsgálatai, Hidrológiai Közlöny 84: 65-68., 2004
Kovács Csilla: Application of diatoms in ecological classification of small streams in Hungary., Magyar Algológiai Társaság 14. szimpoziuma, Göd, 2004
Kovács Zsófia: A magyarországi vízfolyások tipológiai csoportosítása és azok fizikai-kémiai paraméterei, Pannon Egyetem, Limnológia Tanszék, szakdolgozat, 2006
Kovács Zsófia, Kovács Csilla, Királykúti Ildikó, Soróczki-Pintér Éva,Padisák Judit: A magyarországi folyóvizek csoportosítása az EU Víz-Keretirányelv tipológiai követelményei szerint, Hidrológiai Közlöny 85: 78-81, 2005
Kovács, Cs., M. Kahlert & J. Padisák: Benthic diatom communities along pH and TP gradients in Hungarian and Swedish streams., Journal of Applied Phycology, 2006
Jakab Roland Ákos, Kovács Csilla, Kovács Gyöngyi, Kovács József, Payr Anna, Vona Márton: Kisvízfolyások rehabilitációja és fenntartható használata - kutató, információs program a Galga vízgyűjtőjére, Kutatási zárójelentés, EMLA alapítvány, 2005
Kovács Csilla, Királykúti Ildikó, Hajnal Éva, Kiss Zsuzsanna, Soróczki-Pintér Éva, Maria Kahlert, Buczkó Krisztina, Padisák Judit: A bevonatlakó kovaalgák alkalmazása a hazai kisvízfolyások ökológiai állapotminősítésében., 2. Kvantitatív Ökológiai Szimpózium (KöSzi), Veszprém, 2005. április 18., 2005
Kovács Csilla: Az erősen módosított állapot és a referencia feltételek folyókon a bevonatlakó kovaalgák alapján, Kutatási jelentés, KVVM-MTA, 2004
Szilágyi Ferenc, Ambrus András. Guti Gábor, Juhász Péter, Kovács Tibor, Kovács Csilla, Padisák Judit, Pomogyi Piroska, Szalma Elemér: Referencia helyek jellemzése, passzportok véglegesítése., Kutatási jelentés, VITUKI, 2004
Padisák Judit: Development of diatom indices in monitoring networks, Toxicology Letters 131: 20-21, 2002
Kiss Zsuzsanna: Hét Balaton-felvidéki patak kovaalga flórájának vizsgálata néhány Balaton-felvidéki patakon, VE Limnológia Tanszék, szakdolgozat, 2005
Kovács Csilla: A bevonatlakó kovaalgák alkalmazása a hazai kisvízfolyások ökológiai minősítésében, VE Limnológia Tanszék könyvtára, szakdolgozat, 2004
Bíró Petra: Az Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarneczki szezonális dinamikája és annak összefüggése a Torna-patak fizikai és kémiai paramétereivel, X. Országos Felsőoktatási Diákkonferencia, Eger, április 10-12., 2006
Kovács Zsófia: A magyarországi vízfolyások tipológiai csoportosítása és azok fizikai-kémiai paraméterei, XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Biológia/Hidrobiológia, 2. díj, 2005
van Dam H., Padisák, J. Kovács, Cs.: ECOSURV BQE Report Phytobenthos, Final Report, Ministry of Environment and Water, Hungary. http://www.eu-wfd.info/ecosurv/, 2005
Van Dam, H., Ács, É., Borics, G., Buczkó, K., Padisák, J., Soróczki-Pintér, É. & , Stenger-Kovács, C.: Implementation of the European Water Framework Directive: Development of a system for water quality assessment of Hungarian running waters with phytobenthos., Archiv für Hydrobiologie, 2007
Padisák Judit, Ács Éva, Borics Gábor, Buczkó Krisztina, Grigorszky István, KovácsCsilla, Mádlné Szőnyi Judit és Soróczki-Pintér Éva: A Víz Keretirányelv és a vízi habitatdiverzitás konzervációbiológiai vonatkozásai, Magyar Tudomány 167: 663-669., 2006
Stenger-Kovács, C., J. Padisák & P. Bíró: Temporal variability of Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki and its relationship to chemical and hydrological features of the Torna-stream, Hungary., Proceedings of the 6th International Symposium on Use of Algae for Monitoring Rivers, Balatonfüred, 12-15 September, 2006 Balatonfüred. Extended Abstracts, pp 4., 2006
Üveges, V., Kovács, A. W., Vörös, L, Padisák, J.: Incubation system for estimation the photosynthesis-irradiance parameters of benthic algae, Proceedings of the 6th International Symposium on Use of Algae for Monitoring Rivers, Balatonfüred, 12-15 September, 2006 Balatonfüred. Extended Abstracts, pp 4., 2006
Stenger-Kovács, C., J. Padisák & P. Bíró: Can Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki be applied as an indicator species to assess the ecological status of streams?, Archiv für Hydrobiologie, 2007
Stenger-Kovács, C., Padisák, J., Soróczki-Pintér, É., Ács, É., Borics, G., Buczkó, K., van Dam, H.: The effect of hydro-morphological modification on compositional features of attached diatom assemblages in Hungarian streams., Proceedings of the 6th International Symposium on Use of Algae for Monitoring Rivers, Balatonfüred, 12-15 September, 2006 Balatonfüred. Extended Abstracts, pp 5., 2006
Stenger-Kovács, C., Szilágyi, F., Padisák, J., Soróczki-Pintér, É., Ács, É., Borics, G., Buczkó, K., van Dam, H.: Main types of hydro-morphological modifications in Hungarian streams and their effect on compositional features of attached diatom assemblages., Archiv für Hydrobiologie, 2007
Van Dam, H., Ács, É., Borics, G., Buczkó, K., Padisák, J., Soróczki-Pintér, É. & , Stenger-Kovács, C.: Implementation of the European Water Framework Directive: Development of a system for water quality assessment of Hungarian running waters with phytobenthos., Proceedings of the 6th International Symposium on Use of Algae for Monitoring Rivers, Balatonfüred, 12-15 September, 2006 Balatonfüred., 2006
Soróczki-Pintér, É., I. Királykúti, J. Padisák & I. Varanka: A Balaton befolyói vízkémiai jellegének vizsgálata., Hidrológiai Közlöny 86., 2006
Soróczki-Pintér, É., Padisák, J., Stenger-Kovács, C. , Királykuti, I., Kovács, Z.: Ecological status of inflows of Lake Balaton, Hungary based on analyses of epilithic diatoms, Proceedings of the 6th International Symposium on Use of Algae for Monitoring Rivers, Balatonfüred, 12-15 September, 2006 Balatonfüred, 2006
vissza »