Az egészséges személyiségfejlődés és a pszichológiai immu-nitás szociális kontextusa: longitudinális elemzés  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
34447
típus K
Vezető kutató Oláh Attila
magyar cím Az egészséges személyiségfejlődés és a pszichológiai immu-nitás szociális kontextusa: longitudinális elemzés
Angol cím Social context of the healthy personality development and psychological immunity: a longitudinal approach
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Pszichológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Mórocz Ágnes
Rózsa Sándor
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.078
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1334 (10-17 éves) fiú és lány négy éven át tartó követéses vizsgálatát teljesítő kutatási programunk empirikus eredményei szerint, a serdülők optimális fejlődéséhez, pszichológiai immunitásuk kiépüléséhez hozzájáruló családi pszichológiai atmoszférát megteremteni képes szülők sarkalatos jellemzője a lelkiismeretesség és a nyitottság, pszichológiai immunvonásaikat tekintve a legmarkánsabb jegyük a pozitív gondolkodás, az önuralom és a szociális forrásteremtő képesség vagyis önmaguk pszichológiai reprodukálásának következetes képviselete. Eredményeink arra világítanak rá, hogy a szülők megküzdési kapacitása akkor implantálódik a gyermekekbe a legmélyebben ha az egy komplex családi pszichológiai környezetben az önállóság támogatását és a védettséget dialektikusan garantáló szülői magatartáson keresztül manifesztálódik. A serdülők immunvonásainak fejlődési trendjére vonatkozó eredményeink azt mutatják, hogy a pozitív gondolkodást és az önregulációs képességet a 10 és 17 év közötti időszakban stagnálás jellemzi, az alkotó, mobilizáló és forrást teremtő képesség ugyanakkor a szocializációs feltételek (komplex család, szociális forrást teremtő és magas fokú érzelmi intelligenciával bíró szülők) függvényében markáns növekedést mutat. Eredményeink szerint a pszichológiai immunitást szavatoló tulajdonságok közül a szülők és gyermekeik leginkább a pozitív gondolkodás, a kitartás és az önuralom terén mutatnak hasonlóságot.
kutatási eredmények (angolul)
Our research program followed up 1334 adolescents (10-17 year-old boys and girls) for 4 years with nearly 300 bio-psycho-social variables. The empirical results show, that the parents, who create the psychological atmosphere of the family contributing to their children’s optimal development, psychological immunity, stress tolerance and coping capacity, have important characteristics. These are consciousness and openness, positive thinking, self control and social source creating capacity, in other words the consequent representation of their own psychological reproduction. Our results reflect that the coping capacity of the parents are embedded the most into the child’s personality, if it is manifested through the parental behavior guaranteeing the support of autonomy and protection in a complex family’s psychological context. Concerning the developmental trend of the adolescents’ immune traits our results show, that the positive thinking and self regulating capacity are characterized with a relative stability between 10 and 17 years of age. However, the creating, mobilizing and source-creating capacity are significantly increasing in the function of social conditions (complex family, parents, who create social sources, and have high emotional intelligence). According to our results the parents and their children show similarity mostly in positive thinking, persistence and self regulation, which guarantee psychological immunity.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/34/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Oláh, A.: Az érzelmi intelligenciakonstruktum érvényességének vizsgálata., Az MPT XV. Nagygyűlésén elhangzott előadás, Szeged május 30-junius 2. Absztrakt kötet 36. o., 2002
Oláh, A.: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának?, Iskolakultúra, 2004 Vol. 10. 37-45. o., 2004
Oláh, A.: Pszichológia az egészség szolgálatában., Alkalmazott Pszichológia, VI. Évf. 3. sz. 77-78 o., 2004
Oláh, A.: Oktatás és kutatás az ELTE Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszékén., Alkalmazott Pszichológia, VI évf. 3. sz. 99-112. o., 2004
Urbán, R., Oláh, A., Kugler, Gy. és Szilágyi, Zs.: A pszichológiai egészség, az iskolai végzettség és a dohányzás összefüggései fiatal felnőtt férfiaknál- keresztmetszeti vizsgálatban., Pszichológia, 25 évf. 1. szám 71-91. o, 2004
Urbán, R. és Oláh, A.: A pszichológusképzés jelene és szakmai jövője a hallgatói vélekedések tükrében., Alkalmazott Pszichológia, VI. Évf. 2. szám. 12-19 o., 2004
Rózsa, S., Kállai, J., Osváth, A. és Bánki, M.Cs.: Temperamentum és Karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje, A Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív felhasználói kézikönyve, Medicina Kiadó, Budapest, 2005
Oláh, A.: Psychological Immune System Inventory, In: Knecht-van Eekelen, A. Testing Academic Skills and Competences. CITO group, National Institute for Educational Measurement, Arnhem, The Netherlands, 21-22, o., 2002
Oláh, A.: Megküzdés és pszichológiai immunitás, In Pléh, Cs. És Boross, O. /szerk/ Bevezetés a Pszichológiába. Osiris Kiadó, Bp. 631-634 o., 2004
Oláh, A.: Psychological immunity: a new concept in coping with stress., Hungarian Journal of Applied Psychology, 2005
Oláh, A.: Psychological Immune System., In: Hunter, J. Finding Alternatives to materialism. A positive Psychology Initiative. The Quality of Life Research Center, Claremont Graduate University, 19-24 pp., 2000
Urbán, R., Kugler, Gy., Oláh, A. and Szilágyi, Zs.: Smoking and education: Do psychosocial variables explain the relationship between education and smoking behaviour? Nicotine and Tobacco Research,, (accepted for publication), 2006
Urbán, R., Kugler, Gy, Oláh, A. és Szilágyi, Zs.: Az iskolai végzettség, a depresszió és az önszabályozás a dohányzás független prediktorai., In Urbán, R., Kugker, Gy, Marián, B., Oláh, A., Szilágyi, Zs., és Varga, J. A Dohányzás Egészségpszichológiája. Országos Addiktológiai Intézet, Budapest, 2005
Urbán, R., Kugker, Gy, Marián, B., Oláh, A., Szilágyi, Zs., és Varga, J.: A Dohányzás Egészségpszichológiája,, Országos Addiktológiai Intézet, Budapest, 2005
Oláh, A.: Érzelmek, megküzdés és optimális élmény., Trefort Kiadó, Budapest, 276 o, 2005
Oláh, A.: Az optimális élmény mérésének lehetőségei: Egy új szituáció-specifikus Flow Kérdőív tesztkönyve., HI PRESS Kiadó, Budapest, 76 o., 2005
Oláh, A.: A SZEMIQ: Képes félprojektív eljárás a szociális és érzelmi intelligencia mérésére., HI PRESS Kiadó, Budapest, 78 o., 2005
Oláh, A.: Anxiety, Coping, and Flow. Empirical studies in interactional perspective., Trefort Kiadó, Budapest, 324 o., 2005
Aszmann, A., Rózsa, S., Németh, Á: A magyar serdülők dohányzása, alkoholfogyasztása és a pszichoszociális környezet., Egészségnevelés, 41(5-6). 177-188., 2000
Aszmann, A., Rózsa, S., Szabó, M.: Hátrányos helyzet és egészségi állapot egy ifjúságkutatás tükrében., Molnár, I. (szerk.) Család, gyermek, családpolitika, társadalom jövője Magyarországon és Európában. A Szociális és Családügyi Minisztérium kiadványa. 51-67 old., 2001
Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Pastorelli, C., Cermak, I., Rózsa, S.: Facing guilt: Role of negative affectivity, Need for Reparation, and Fear of Punishment in Leading to Prosocial Behaviour and Agression., European Journal of Personality, 15, 219-237., 2001
Csorba, J., Rózsa, S., Vetró, A., Gadoros, J., Makra, J., Somogyi, E., Kaczvinszky, E., Kapornay, K.: Family- and school-related stresses in depressed Hungarian children,, European Psychiatry, 16, 18-26., 2001
Rózsa, S., Szádóczky, E., Füredi, J.: A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői a hazai mintán., Psychiatria Hungarica, 16(4), 379-397., 2001
Pastorelli, C., Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Rola, J., Rózsa, S., Bandura, A: The structure of children's perceived self-efficacy: A cross-national study, European Journal of Psychological Assessment. Vol 17(2) 2001, 87-97., 2001
Perczel-Forintos, D., Sallai, J., Rózsa, S.: A Beck-féle Reménytelenség Skála pszichometriai vizsgálata., Psychiatria Hungarica, 16 (6), 632-643., 2001
Komlósi, A., Rózsa, S.: Elhárítás, küzdés, depresszió., In: Cs. Pléh, J. László, A. Oláh (eds), Tanulás, kezdeményezés, alkotás. ELTE Eötvös Kiadó., 2001
Rozsa, S., Csorba, J., Gadoros, J., Vetro, A.: An empirical typology of child and adolescent depression using the grade-of-membership (GoM) analysis, European Neuropsychopharmacology. Vol. 12. Suppl. 3. P 1.003., 2002
Csorba, J., Rózsa, S., Vetró, Á., Gádoros, J., Széll. K., Kapornay, K.: A gyermek- és serdülőkori depresszió empirikus tipológiája: A „tagság foka” (grade of membership, GoM) elemzés alkalmazása., Psychiatria Hungarica, 17(3), 245-254., 2002
Rózsa, S.: Gyermek- és serdülőkori depresszió, In.: Szádóczky, E. és Rihmer, Z. (Szerk.) Hangulatzavarok. Medicina., 2001
Rózsa, S., Kő, N., Komlósi, A., Somogyi, E., Dezső, L., Kállai, J., Osváth, A., Bánki, M. Cs: A személyiség pszichobiológiai modellje: A Temperamentum és Karakter Kérdőívvel szerzett hazai tapasztalatok., Pszichológia, 3, 283–304., 2004
Unoka, Zs., Rózsa, S., Kő, N., Kállai, J., Fábián, Á., Simon, L.: A Derogatis-féle Tünetlista hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok., Psychiatria Hungarica, 28–35., 2004
Unoka, Zs., Rózsa, S., Fábián, Á., Simon, L: A Séma Kérdőív: A korai maladaptív sémákat mérő eszköz pszichometria jellemzőinek vizsgálata, Psychiatria Hungarica, 2004
V. Komlósi, A., Rózsa, S., Bérdi, M., Móricz, É., Horváth, D.: Az Aspirációs Index hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok., In.: Horváth, D. és Sándor, I. (2004). A kockázatvállalás kihívásai. Budapest Corvinus Egyetem., 2004
Dervic, K., Csorba, J., Rozsa, S., Lenz, G., Akkaya-Kalayci, T., Friedrich, M. H., Tringer, L.: Attitudes toward suicide and help-seeking in Hungarian adolescents, Journal of American Academy and Child Adolescent Psychiatry, 44(7), 628–629., 2005
Gerevich, J., Bácskai, E., Rózsa, S: Reliability and Validity of the Hungarian Version of the European Addiction Severity Index. Results of a Multi-Focal Research Project., Psychopathology, 38, 301–309. Impact factor: 0.757., 2005
Hajnal, Á., Rózsa, S.: Személyiség és személyiségzavarok, In.: Kopp Mária és Berghammer Rita (Szerk.) Orvosi pszichológia. Medicina., 2005
Rózsa, S., Kő, N., Csoboth, Cs., Purebl, Gy., Beöthy-Molnár, A., Szebik, I., Berghammer, R., Réthelyi, J., Skrabski, Á., Kopp, M.: Stressz és megküzdés: A Rahe-féle Stressz és Megküzdés kérdőívvel szerzett hazai eredmények ismertetése, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 6(4), 275–294., 2005
Rózsa, S., Kő, N., Somogyi, E., Faludi, G., Dezső, L., Degrell, I., Kállai, J., Osváth, A., Trixler, M., Bánki, M. Cs.: A személyiségzavarok mérésének dimenzionális modellje: A Temperamentum és Karakter Kérdőív klinikai alkalmazása., Psychiatria Hungarica., 2005
Skrabski, Á., Kopp, M., Rózsa, S., Réthelyi, J., Rahe, R. H.: Life meaning: An important correlate of Health in the Hungarian population, International Journal of Behavioural Medicine, 12, 2, 78–85., 2005
Oláh, A.: Measurement of psychological immunity: psychometric properties of a new inventory and validity study of a new concept, Paper presented at the ”8th Europen Conference of Psychological Assessment, August 31- September 4. Budapest, Hungary, Abstract, 119. p., 2005
Zémán, Zs., Rózsa, S., Tihanyi, T., Tarkó, E.: Psychometric documentation of a Quality-of-Life Questionnaire (QOLARS) for patients undergoing antireflux surgery., Surgical Endoscopy-Ultrasound and Interventional Techniques, 19, 257–261. Impact factor: 2.374., 2005
Rózsa, S., Kő, N., Oláh, A.: Rekonstruálható-e a Big-Five a hazai mintán?, Magyar Pszichológiai Szemle, 26(1), 57–76.., 2006
vissza »