A hipnózis evolúciós pszichológiai szemléletű vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
34454
típus K
Vezető kutató Bányai Éva
magyar cím A hipnózis evolúciós pszichológiai szemléletű vizsgálata
Angol cím Study of hypnosis from the perspective of evolutionary psychology
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Pszichológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Biró Eszter
Gősiné dr. Greguss Anna
Katona Györgyi
Suhai Hodász Gábor
Varga Katalin
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 14.920
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Felnőtt egy- és kétpetéjű ikerpárok, testvérpárok és szülő–gyerek párok vizsgálatával a genetikai tényezők közepes hatását (h2=0,50) mutattuk ki a hipnábilitásra. Az élmények interakciós mutatói (ABS, DIH) egypetéjű ikreknél magasabbnak és egymáshoz hasonlóbbnak bizonyultak, mint másoknál. Interakciós elemzésünk megerősítette a „kölcsönös” és „kiegyenlítő” interakciós munkamódokra vonatkozó korábbi eredményeinket, s emellett egy „független” hipnózis-stílust is azonosítottunk. A hipnotizőr hangjának számítógépes akusztikai elemzése és szubjektív megítélése, valamint a beszédsebesség vizsgálata alapján komplex összefüggéseket tártunk fel a hipnotizőrök prozódiai változásai és a hipnózis élményének alakulása között. Az interakciós szinkronitás egészleges vizsgálatával kapcsolatban megállapítottuk, hogy a holisztikus módszer a relaxációs hipnózis-helyzetben nem eléggé megbízható és érvényes. Az egészleges megítélés stabilitása alacsonynak bizonyult, és nem az egyéni ritmusok összehangolódását, hanem valamilyen általános kapcsolati pozitivitást tükrözött. Alkalmasnak bizonyult azonban a „valós” és „szimulátor” személyek elkülönítésére. Kimutattuk, hogy LEHETSÉGES ellenállni a hipnotikus szuggesztióknak. Bár az erősen hipnábilisok még ellenállásra felszólító instrukció után is több szuggesztiót hajtottak végre, mint a gyengén fogékonyak, az ellenállás sikeressége inkább a motiváltsággal, a mentális erőfeszítéssel és aktivitással, valamint kapcsolati tényezőkkel függött össze.
kutatási eredmények (angolul)
A moderate effect of genetic factors on hypnotic susceptibily (h2=.50) was demonstrated by studying adult pairs of mono- and dizygotic twins, sibling pairs, and parent-child pairs. Interactional measures of subjective experiences (AIM, DIH) proved to be higher and more similar in monozygotic twins than in other relative-pairs. The present interactional analysis has confirmed our previous findings on “parallel” and “complementary” interactional styles, while an additional, “independent” style was also identified. Computer acoustic analysis and subjective judgements of the hypnotists’ voice, and the study of their speech tempo revealed a complex relationship between the prosodic changes of the hypnotists and the experiences of the participants of hypnosis. The study of interactional synchrony has shown that the holistic method of rating is neither sufficiently reliable nor valid in relaxational type of hypnosis. Holistic judgement proved to be very low in stability, and reflected a general relational positivity rather than the harmonization of individual rhythms. It proved to be suited, however, to differnetiate “real” and “simulator” subjects. We have demonstrated that it is possible to resist hypnotic suggestions. Althoguh high hypnotizables performed more suggestions even after instructions to resist than lows, the success of resitance was more related to motivation, mental effort and activity, and relational factors than to hypnotizability.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/35/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Varga K; Bányai ÉI; Gősi-Greguss AC; Józsa E.: A new way of characterizing hypnotic interactions: Dyadic Interactional Harmony (DIH) quaestionnaire, Contemporary Hypnosis (közlésre benyújtva), 2005
Bányai ÉI; Tauszik K; Varga K; Gősi-Greguss AC: Hypnosis and transference: A measure of archaic involvement in the hypnotist, International Journal Clinical and Experimental Hypnosis (közlésre előkészített kézirat), 2006
Bányai ÉI: Hypnosis research and hypnotherapy: What can we learn from each other?, Invited paper presented at SMSH Séminaire D’Hypnose Medicale, Balsthal, 10-12 November, 2005
Gősiné-Greguss AC: Acoustic analysis of the hypnotist's voice - A preliminary study, In: Peter B, Bongartz W, Revenstorf D, Butollo W (eds.) Hypnosis International Monographs Number 6, Munich: MEG Stiftung, 2002. pp. 129-136, 2002
Bányai ÉI: Hypnosis and mainstream psychology, In: Peter B, Bongartz W, Revenstorf D, Butollo W (eds.) Hypnosis International Monographs Number 6. Munich: MEG Stiftung, 2002. pp. 1-13, 2002
Bányai É: Hipnózis és tudat, In: Halász P (szerk.) Tudat és tudatzavarok, Budapest: Novartis (közlésre előkészített kézirat), 2006
Bányai É: Az eksztázis kialakításának kísérleti modellje: aktív-éber (dinamikus) hipnózis, Közlésre elfogadva, In: Hoppál M, Szathmári B, Takács A (szerk.) Sámánok és kultúrák, Budapest: Gondolat Kiadó, 2006
Biró E: Interakciós szinkronitás az interperszonális adaptációban, Magyar Pszichológiai Szemle, 58: 341-362, 2003
Biró E: A viselkedésben megnyilvánuló interakciós szinkronitás vizsgálatának módszertani problémái, Magyar Pszichológiai Szemle, 59: 471-492, 2004
Gősi-Greguss AC; Bányai ÉI; Józsa E; Suhai-Hodász G; Varga K: Voice analysis of hypnotists, Grazer Linguistische Studien 62, 2004
Varga K; Bányai É; Gősiné Greguss A: A hipnotizőr a hipnotikus interakcióban: a szubjektív élmények elemzése. Előzetes közlemény, Pszichoterápia 13: 140-147, 2004
Bányai É: Észrevétlen szuggesztiók, társadalmi üzenetek egy beteg szemével, In: 13. Magyar Hipnózis Találkozó, Visegrád: 2002. pp. 11, 2002
Bányai ÉI: The adaptive role of hypnosis and altered states of consciousness: An evolutionary psychological perspective, In: Hypnosis and the other therapeutic modalities in the new milennium. 9th Congress of European Society of Hypnosis, Rome: 2002. pp. 2-3, 2002
Diószeghy Cs; Varga K: Szuggesztiók szorult helyzetben, In: 13. Magyar Hipnózis Találkozó, Visegrád: 2002. pp. 14, 2002
Józsa E; Varga K; Bányai É: A hipnotikus interakció elemzésének új lehetősége, In: A Magyar Pszichológiai Társaság 15. Nagygyűlése, Szeged: 2002. pp. 129, 2002
Bányai É: Hypnosis and hypnotic susceptibility in the context of evolutionary psychology. (Invited Address.), In: Fünfte schweizerische hypnosetagung ghyps-smsh. Der in uns versteckte Sucher zu Ehren von E. R. Hilgard, Fribourg: 2003. pp. 2, 2003
Bányai É: A hipnózis evolúciós nézőpontból: a vizsgálatok stratégiája, In: 14. Magyar Hipnózis Találkozó, Budapest (Csillaghegy): 2003. pp. 8-9, 2003
Bányai É: Unintended suggestions, social messages from the perspective of a cancer patient. (Invited Address.), In: European Ways of Brief Strategic and Systemic Therapy. 1st European Conference of Brief Strategic and Systemic Psychotherapy, Arezzo-Italy: 2003. pp. 31, 2003
Biró E; Bányai É: A hipnózis evolúciós nézőpontból: észlelheti-e külső megítélő a két személy összehangolódását?, In: 14. Magyar Hipnózis Találkozó, Budapest (Csillaghegy): 2003. pp. 9-10, 2003
Józsa E; Bányai É; Métneki J; Gősiné Greguss A; Suhai-Hodász G; Varga K: A hipnózis evolúciós nézőpontból: hipnábilitás és rokonsági fok, In: 14. Magyar Hipnózis Találkozó, Budapest (Csillaghegy): 2003. pp. 10, 2003
Katona Gy; Bányai É: A hipnózis evolúciós nézőpontból: ki tud és ki nem tud ellenállni a hipnotikus szuggesztióknak?, In: 14. Magyar Hipnózis Találkozó, Budapest (Csillaghegy): 2003. pp. 11, 2003
Bányai É: Hipnózis a kognitív és affektív idegtudomány fényében, Psychiatria Hungarica, 18: Supplementum, pp. 30, 2003
Varga K; Bányai É; Gősiné Greguss A: A hipnotizálás szubjektív vetülete, Psychiatria Hungarica, 18: Supplementum, pp. 31, 2003
Bányai É: A hipnózis háttérmechanizmusa és evolúciós szerepe a kognitív és affektív idegtudomány új eredményei alapján, In: Individuáció és egymásrahangolódás: a jungi komplex pszichoterápia és a kipnózis. 15. Magyar Hipnózis Találkozó, Budapest (Csillaghegy): 2004. pp. 8, 2004
Bányai É: A tudati állapot módosulása hipnózisban: biológiai gyökerek, In: A Magyar Pszichológiai Társaság 16. Nagygyűlése, Debrecen: 2004. pp. 226, 2004
Bányai ÉI; Józsa E; Gősi-Greguss AC; Varga K; Suhai-Hodász G: Hypnosis interaction from an evolutionary perspective: Theoretical background, In: 16th International Congress on Hypnosis and Hypnotherapy, Singapore: 2004. pp. 16, 2004
Biró E; Bányai É: Interakciós szinkronitás hipnózisban: megbízható-e az egészleges megítélés?, Magyar Pszichológiai Szemle (közlésre benyújtva), 2006
Gősi-Greguss AC; Bányai ÉI; Józsa E; Suhai-Hodász G; Varga K: Hypnosis interaction from an evolutionary perspective: The role of the hypnotist's voice, In: 16th International Congress on Hypnosis and Hypnotherapy, Singapore: 2004. pp. 17, 2004
Gősiné Greguss A; Bányai É; Varga K: Prozódiai változások a hipnotizőr hangjában, In: A Magyar Pszichológiai Társaság 16. Nagygyűlése, Debrecen: 2004. pp. 227-228, 2004
Józsa E; Bányai ÉI; Métneki J; Gősi-Greguss AC; Suhai-Hodász G; Varga K: Hypnosis interaction from an evolutionary perspective: The genetic basis of hypnotic susceptibility, In: 16th International Congress on Hypnosis and Hypnotherapy, Singapore: 2004. pp. 17, 2004
Suhai-Hodász G; Bányai ÉI; Gősi-Greguss AC; Varga K; Józsa E: Hypnosis interaction from an evolutionary perspective: Patterns of archaic involvement, In: 16th International Congress on Hypnosis and Hypnotherapy, Singapore: 2004. pp. 18, 2004
Varga K; Józsa E; Bányai ÉI; Gősi-Greguss AC; Suhai-Hodász G: Hypnosis interaction from an evolutionary perspective: The patterns of harmony in phenomenology, In: 16th International Congress on Hypnosis and Hypnotherapy, Singapore: 2004. pp. 17-18, 2004
Varga K; Józsa E; Bányai É; Gősiné Greguss A: A hipnotikus interakció fenomenológiai vizsgálata, In: A Magyar Pszichológiai Társaság 16. Nagygyűlése, Debrecen: 2004. pp. 227, 2004
Gősiné Greguss A: Hipnotizőrök affektív prozódiájának vizsgálata, PhD disszertáció, Budapest, ELTE, 2003
Varga K: A hipnotikus kapcsolat élményvilágának interakciós szemléletű elemzése, Habilitációs értekezés, Budapest, ELTE, 2004
Bányai É: A hipnózis a kognitív és affektív idegtudomány fényében, In: Vértes G (szerk.) Hipnózis - Hipnoterápia, Budapest: Medicina, pp. 31-62, 2006
Bányai É: Hipnózis és relaxáció: hasonlóságok és különbségek, In: 16. Magyar Hipnózis Találkozó Absztraktfüzet, Budapest, pp. 6, 2005
Varga K: A hipnotikus interakció fenomenológiai elemzése, In: 16. Magyar Hipnózis Találkozó Absztraktfüzet, Budapest, pp. 17, 2005
Gősi-Greguss AC; Komjáti B; Bányai ÉI; Varga K: How fast dooes a hypnotist talk?, In: Brochure of the 10th Triennial Congress of European Society of Hypnosis, Gozo, Malta, pp. 4, 2005
Bányai ÉI; Varga K: Hypnosis and suggestive communication in critical life situations, In: Brochure of the 10th Triennial Congress of European Society of Hypnosis, Gozo, Malta, pp. 16, 2005
Katona Gy; Bányai É: Az önkontroll élménye hipnózisban: mennyiben kényszerítő erejűek a szuggesztiók, Magyar Pszichológiai Szemle (közlésre előkészített kézirat), 2006
Bányai ÉI; Varga K: Hypnosis and suggestive communication in critical life situations, Workshop presented at SMSH Séminaire D’Hypnose Medicale, Balsthal, 10-12 November, 2005
Biró E: Interakciós szinkronitás hipnózisban, PhD disszertáció, Budapest, ELTE, 2006
Biró E; Bányai É: Interakciós szinkronitás hipnózisban: az egészleges megítélés lehetőségei szimulátor paradigmában, Magyar Pszichológiai Szemle (közlésre előkészített kézirat), 2006
Gősi-Greguss AC; Bányai ÉI; Varga K: The role of the hypnotist's voice in the hypnotic relationship, International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis (közlésre előkészített kézirat), 2006
Varga K; Bányai ÉI; Gősi-Greguss AC; Józsa E.: The patterns of hypnotic experience as a function of degree of kinship, International Journal of Clinical and Experiemntal Hypnosis (közlésre előkészített kézirat), 2006
Bányai ÉI; Gősi-Greguss AC; Varga K; Tauszik K; Józsa E; Métneki J.: Heritability of hypnotic susceptibility: A twin study, International Journal Clinical and Experimental Hypnosis (közlésre előkészített kézirat), 2006
vissza »