Gabonaminősítő módszerek fejlesztését megalapozó kutatások  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
34486
típus K
Vezető kutató Tömösközi Sándor
magyar cím Gabonaminősítő módszerek fejlesztését megalapozó kutatások
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Baticz Orsolya
Haraszi Réka
Lásztity Radomir
Rakszegi Marianna
Salgó András
Simonné dr. Sarkadi Livia
Varga János
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.790
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Egy búzaalapú termék fejlesztésénél, minőségének stabilizálása során szükséges tudnunk, hogy milyen tényezők befolyásolják az adott minőséget. A minőségközpontú búzanemesítés is igényli a minőség-összetétel közötti kapcsolatok tisztázását, a befolyásoló tényezők hatásának megismerését. A nemzetközi gyakorlatban hasonló célra is különböző módszereket alkalmaznak, másrészt sok esetben csak kis mennyiségű minta áll rendelkezésre. A kutatómunka eredményei: - 30 fajtaazonos búzából készült liszt minősítését végeztük el valamennyi, nemzetközileg elfogadott vizsgálati módszerrel, illetve eszközzel, úgymint: Valorigráf, Farinográf és Mixográfos, Alveográf, nyújthatóság, Zeleny-index, esésszám, gyors viszkoanalizátor (RVA). Egyes paraméterek között szoros összefüggést tártunk fel. - Egyes vizsgálatokat a részben a Tanszéken kifejlesztett mikro-módszerekkel is elvégeztük. A validálás eredményei a mikro-módszerek alkalmazhatóságát bizonyítják. - Egyes adott fehérje alegységek, és azok aránya (Glu/Gli arány), valamint a technológiai paraméterek között összefüggés állapítható meg. - Az idegen fehérjék (pl. amaránt, hüvelyes fehérjék) általában rontják a hagyományos sütőipari minőséget, ami jórészt a fehérjeszerkezet különbözőségéből adódik. - Az eredmények véleményünk szerint a gyakorlatban is jól használhatók. Pl. a módszerek számának csökkentése, paraméterbecslés az összefüggések alapján; fehérje-alegységek beépítése a nemesítése során, illetve a mikro-módszer alkalmazása a gyakorlatban.
kutatási eredmények (angolul)
At the product development or in the breeding process, the knowledge about the relationship between the quality and the chemical composition is necessary. However, different methods are used for the determination of wheat or flour quality, depending on the goal of the utilisation, the tradition, or the accepted standards. In some cases –like breeding, or R+D experiments- only limited amount of samples are available. The main results of this research work are the following: - The quality of 30 different wheat species was studied with all, internationally accepted methods: Valorigraf, Farinograf és Mixograph, Alveográph, Extensograph Zeleny-test, falling number method, rapid visco-analyser (RVA) vas used in studies. Sicnificant relationships were detected is some cases between different parameters. - Micro-methods were also used in cases of valorigraph, farinograph, extenzograph and Zeleny-test. These methods and instruments were partly developed at the Department. The results of validation established and confirmed the adaptability of the new procedures. - In some cases, relationships were found between given protein subunits or the rates of glutenin and gliadin, and the different measured parameters. - Usually, the addition of non-wheat proteins to the wheat flours decreases the quality parameters. The possible reason is the very different protein structure. - In our opinion, these results are also utilisable in the every-day practice.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/37/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Haraszi, R., Gras, P.W , Tömösközi, S.,M. Morell, Salgó, A., Békés, F.: Application of a MicroZ-arm Mixer to Characterize mixing properties and water absorption of wheat flour, Cereal Chemistry, 2004
Nagy Gábor(Témavezető: Tömösközi Sándor): Mikroméretű búzaliszt minősítő módszerek összehasonlítása, Diplomamunka, 2004
Kindler Ákos(Témavezető: Tömösközi Sándor): Búzaminősítő reológai módszerek összehasonlítása, Diplomamunka, 2004
Tömösközi, S.1 – Kindler, Á.1 – Haraszi, R.2 - Nagy, G.1 - Rakszegi, M.3 – Varga, J.1 - Békés, F.2: Application of micro-scale methods for the determination of rheological properties of wheat flour dough, Proceedings of ICC Conference 2004, 2004
Haraszi Réka (Témavezető: Tömösközi Sándor): Gabonacsíra és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben, BME, 2002
Kis Zoltán (Témavezető: Tömösközi Sándor): A búza sütőipari minőségét befolyásoló paraméterek komplex vizsgálata, BME, 2002
Pavletits Anik¨® Lilla(T¨¦mavezető: Tömösközi S¨¢ndor): ¦¸-gliadinok vizsg¨¢lata MALDI-TOF-MS k¨¦sz¨¹l¨¦kkel, Diplomamunka, 2004
Haraszi Réka (Témavezető: Tömösközi Sándor): Lisztminősítés mikromódszerekkel, BME, 2002
Tömösközi, S.1, Békés, F.2,3, Haraszi, R.1,2, Gras, P.W.2,3, Varga, J.1, Salgó, A.1,: Application of Micro Z-arm mixer in wheat research - Effect of protein addition on mixing properties of wheat dough, Periodica Polytechnika, 2003
S. Tömösközi1, J. Varga1, P. Gras2, C. Rath2, D. Fodor3, J. Nánási, A. Salgó1, and F. Békés2: Micro scale instruments for wheat testing, Proceedings of ICC Conference 2002, 2003
Tömösközi, S.– Varga János – Salgó András: A minőségi búza funkcionális tulajdonságainak meghatározása mikro-reológiai módszerekkel, Minőségi búzatermelés a Pannon térségben konferencia, 2003
Tömösközi, S.1 – Kindler, Á.1 – Varga János – Salgó András Békés, F.: Új mikro-módszerek alkalmazása a gabonaminősítésben, MTA-KÉKI-MÉTE Kollokvium, 2003
S.Tömösközi, Á.Kindler, R.Haraszi, G Nagy, M. Rakszegi, J.Varga, F.Békés: Application of Micro-scale methods for the determination of rheological properties of wheat flour dough, Proceedings of 12th ICC Cereal & Bread Congress, Harrogate, 2004
S. Tömösközi1, Á. Kindler1, J. Varga1, M. Rakszegi2, L. Láng2, Z. Bedő2, O. Baticz1, R. Haraszi3 and F. Békés3:: Determination of breadmaking quality of wheat flour dough with different macro and micro mixers, 8th Guten Workshop, Witerbo, Italy, 2003
Tömösközi Sándor, Nánási József*, Nádosi Márta, Ernyei Klára, Szaniszló Tímea,: Mikromódszerek fejlesztése és alkalmazása a lisztminősítésben, Hungalimentaria Lab 2005, 2005
Tömösközi, S.1 – Kindler, Á.1 – Varga, J.1 – Rakszegi, M. -Láng, L.2 – Bedő, Z.2 –: Determination of breadmaking quality of wheat flour dough, ICC Conference 2005, Bécs, 2005
Sándor Tömösközi1, Márta Nádosi1, Klára Ernyei1, József Nánási2, and János Varga1: DDEVELOPMENT OF SMAL-SCALE METHODS FOR MEASURING WHEAT QUALITY – A NEW INSTRUMENT FOR DETERMINATION OF SEDIMENTATION VALUE*, ICC Conference 2005, Bécs, 2005
vissza »